Dominantie*** *** *** *** Tijdlijnen. Timelines.

De Missie.

Oorspronkelijk: 2003.

25 februari van het jaar 21 van 'Arrow'.

Reighan Anorn had een beetje een dubbel gevoel ten opzichte van de taak die hij nu moest uitvoeren. Hij had de Keizerin van Ner uitgenodigd voor een drankje in zijn cabine en dat was enerzijds een waar genoegen aangezien het een bijzonder mooie vrouw was, maar anderzijds had het een ook een bijzondere bedoeling. Ze droeg een prachtige haar zeer flatterende jurk bezaaid met talloze juwelen in alle soorten en maten. Haar lange rode haren droeg ze in een kunstig gevlochten staart op haar rug en haar groene ogen glunderden naar hem vol warme vriendschap. Ze hief haar glas op naar Reighan en zei: "Op het succes van de missie kapitein Anorn! Moge het zo heerlijk smaken als deze drank!"
Ze nam op elegante wijze een slok en viel prompt bewusteloos achterover in haar stoel.

Reighan liep naar de deur van zijn cabine en liet zijn scheepsarts binnen. Shanna Don had de benodigde apparatuur bij zich en gebaarde naar haar kapitein dat hij het hoofd van de Keizerin recht moest houden. De kapitein gebaarde terug dat hij het begreep en greep het hoofd van Madelina vast. Shanna knielde bij haar neer en bevestigde een extractiesonde aan haar linkerslaap. Tegen haar kapitein gebaarde ze dat de operatie dertig minuten zou duren.
Een half uur later knikte Shanna naar hem en verwijderde de extractiesonde. Ze schraapte haar keel en zei: "Operatie geslaagd kapitein. In geen enkele cel van haar lichaam bevindt zich nog een Dominantie virus-chip. De sonde heeft ze allemaal te pakken gekregen."
Reighan Anorn knikte goedkeurend en zei: "Breng haar weer bij."
Madelina knipperde met haar ogen en keek verbaasd om zich heen. Woedend vroeg ze: "Wat is hiervan de betekenis kapitein Anorn?"
Reighan kromp haast ineen toen hij de furie in haar ogen zag. Hij zei: "Het kon niet anders Keizerin. Het virus dat u bij uw geboorte in u kreeg zat nu in elke cel van uw lichaam. Dominantie had haar hyperruimteconnecties kunnen gebruiken om via u informatie te verzamelen en misschien u tot bepaalde zaken te dwingen. Misschien dat het zelfs u had kunnen doden als het dingen via u waarnam dat het niet beviel."
De woede van de Keizerin was niet bekoeld. "U had eerst toestemming moeten vragen kapitein! U heeft zomaar inbreuk gepleegd op de heilige tempel van mijn geest. U had geen enkel recht dit te doen. Dit was een daad van oorlog kapitein! Als ik niet aan boord van uw schip was geweest, maar op mijn thuiswereld had ik u laten vernietigen! Ik eis dat u mij onmiddellijk terugbrengt naar Ner en de consequenties van uw daad aanvaart!"
Reighan Anorn werd nu ook woedend: "Bent u vergeten Keizerin dat u zelf uw systeem niet meer vertrouwd, en dat dat vervloekte systeem u op uw missie heeft gestuurd? Als we nu teruggaan zal Dominantie winnen. De mensen van het GIN zullen dan aan het kortste eind trekken."
Ze staarde beduusd naar de grond en zei: "U heeft gelijk kapitein. Het systeem had zijn aanwezigheid in mij tegen mij kunnen gebruiken op zeer onaangename manieren. Maar deze hele zaak hier heeft mij ook eraan helpen te herinneren dat ik de Keizerin van Ner ben en u een kapitein van Zaaris. Er kan niets tussen ons zijn. De manier waarop u de extractie heeft aangepakt heeft gedemonstreerd dat u mijn liefde niet waardig bent. Een echte man zou het hebben aangedurfd het rechtstreeks tegen mij te vertellen en snel genoeg geweest zijn om te doen wat noodzakelijk was."

Samen met de scheepsarts verliet ze zijn cabine. Reighan zuchtte diep. Naar zijn mening en die van de persoonlijkheid van professor Balthasar Vance in Marty was dit de enige mogelijkheid geweest. Als ze haar bij bewustzijn met het extractieplan hadden benaderd dan zou het Dominantiesysteem op de hoogte zijn geweest via haar zintuigen en had het tegenmaatregelen getroffen. Het zou zinloos zijn geweest te wachten terwijl ze sliep. Als ze door de extractie wakker was geworden, dan zou Dominantie in haar ook ontwaakt zijn en zou het dezelfde gevolgen hebben gehad. De manier waarop ze het gedaan hadden was de enige manier die voor hen open had gestaan.

Marty Brill werd bijna door haar omver gelopen toen hij met een stel studiecocktails voor haar cabine stond. Zonder zich te verontschuldigen brieste ze tegen hem: "Die onbeschaamde kapitein! Wie denkt hij wel dat hij is?" Marty haalde zijn schouders op en zei: "Ik neem aan dat dit gaat over de extractie?" Madelina keek hem verbaasd aan en vroeg: "Jij wist er ook van? En je hebt niets tegen me gezegd! Verklaar je nader Marty!" Marty keek haar schuldbewust aan en antwoordde: "Ik heb het plan ontworpen Maddy. Het spijt me maar het moest nu eenmaal zo gebeuren. Eén enkele hint en Dominantie zou op de hoogte geweest zijn." Madelina zuchtte diep en zei: "Ik besef dat je gelijk hebt Marty." Ze keek hem schuin aan en vroeg: "Hoe komt het toch dat ik me bij jou toch altijd zo comfortabel voel? Jij kunt de gekste dingen tegen me zeggen en ik pik het gewoon." Marty glimlachte even en zei: "Ik voel me ook heel comfortabel bij jou. Je bent zo ongelooflijk mooi Madelina. Je prachtige rode haar. Je mooie groene ogen. Je smetteloze roomwitte huid. Je lieve onschuld. Ik denk dat je mij doet denken aan mijn dochter, Rosa. Ik heb haar nu in geen jaren van mijn tijd gezien. Ze woonde op Aarde en toen ik haar voor het laatst zag was het nog het jaar 2100 van mijn oude kalender. Ze was 27. Ik was 45 toen ik haar voor het laatst zag en nu ben ik 65 en ik zou, als ik nog in mijn eigen tijd had geleefd, haar 47ste verjaardag hebben gevierd in het jaar 2120 van onze oude kalender. Net als bijna alle andere vrouwen en meisjes in mijn familie had ze ook lang golvend rood haar, een smetteloze witte huid en prachtige groene ogen. Haar moeder, mijn minnares Mercedes, had dat ook. Ik ben dan ook nog een achterkleinzoon van de eerste president van de Verenigde Aarde, Melissa Valens, ook mede beroemd wegens die drie fysieke eigenschappen. Melissa was de dochter van Wally Valens, de tweede Nederlandse astronaut, en die beroemde roodharige actrice Kate Phoenix, die ook groene ogen had en een smetteloze witte huid had. Rood en groen en wit zijn de kleuren van de haren, de ogen en de huid van alle vrouwen in mijn leven."
Madelina haakte haar arm onder de zijne en zei: "Je oude kalender Marty… Ik kan er maar niet aan wennen dat Aarde de wieg was van de mensheid en niet Ner, maar hier ben jij, het levende bewijs van de waarheid over de Aarde." Terwijl Marty zich wat rustiger begon te voelen na haar uitbarsting van zo-even sneed Madelina een ander onderwerp aan: "Ik zie dat je mijn nieuwe studiecocktails bij hebt. Zoals afgesproken veiligheids- en commandotrainingen?" Marty knikte en merkte op: "Ja Maddy, maar ik moet je waarschuwen. Hierbij komen ook lichamelijke oefeningen bij kijken. Je kunt wel de reflexen in je opnemen, maar je lichaam moet je ook trainen."
Terwijl Madelina haar mentor mee haar cabine in nam zei ze: "Ik ben daar helemaal niet bang voor. Ik heb al een gezonde fysieke conditie moeten opbouwen in mijn vorige carrière als haremvrouw. Mijn lichaam is heel gezond getraind, heel flexibel en het heeft een ongelooflijke stamina. Als jij me traint kan er toch niets misgaan. Wat mij wel bezig houdt Marty is waarom jij bereid bent mij dit te geven. Ik kan dit tegen jullie gaan gebruiken." Marty schaterde het uit en zei: "Maddy, ik heb twee antwoorden voor je. Kies maar uit welke je het leukste vind. Het eerste is dat ik jou voor honderd procent vertrouw omdat ik weet dat je een goed meisje bent dat zichzelf goed moet kunnen verdedigen. En het tweede antwoord is dat ik je alles ga leren wat je gaat weten, maar niet alles wat ik weet." Maddy schudde haar hoofd en zei met een blos op haar wangen: "Ik kies niet tussen die twee antwoorden, maar neem ze allebei. Ik vertrouw je en ik hou van je Marty! Beschouw alsjeblieft je cocktails als jouw verjaardagsgeschenk aan mij. Ik wordt vandaag 27."

Ze wees hem een stoel aan waar hij mocht zitten. Om zich heen kijkend zei ze: "Nog iets waar ik maar niet aan wen: Geen kussens hier. In het GIN geloven we heilig in kussens op de vloeren van onze woningen. Als je struikelt val je zachter. Je kunt gasten altijd een zitplaats aanbieden. En als de gasten heel goede vrienden zijn kunnen ze gelijk op de vloer uitrusten als ze daar behoefte aan hebben. Of met elkaar de liefde bedrijven. Seks in al haar vormen is heel belangrijk in onze cultuur. Maar laten we het eens terug over jou hebben Marty. Je gaf aan een mooie dochter te hebben. Kun je haar dan echt nooit meer zien?"
Marty knikte en zei: "Inderdaad. Zo'n tienduizend jaar geleden. Ik zal haar inderdaad nooit meer zien." Madelina schudde haar hoofd en zei: "Zaaris mag dan wel wetten hebben tegen tijdreizen, wij op Ner hebben dat niet. Misschien dat we jullie, die niet in deze tijd geboren zijn, kunnen terugbrengen zodra deze missie voorbij is." Ze streelde zijn linkerwang en zei: "Je bent zo'n goede mentor en lieve vriend. Laat dat je beloning zijn. Je weer verenigen met je familie!" Marty staarde verlegen naar de grond en zei: "Ik dank je voor je aanbod. Het is heel lief van je Maddy, maar Reighan heeft ons al aan het begin uitgelegd dat de geschiedenisboekjes uitwijzen dat de 'Arrow' nooit is teruggekeerd." Madelina liet zich niet uit het veld slaan: "Dan verzinnen we er wel wat op Marty. Belonen zal ik je!"

De volgende dag kwam de voltallige bemanning van de 'Ehad-6' samen op de brug van het schip. In de hyperruimte waren ze gearriveerd bij het punt waar ooit de Ner basis was geweest die bezocht was door de 'Arrow'.
Reighan wendde zich eerst tot Shanna Don en vroeg: "De geëxtraheerde virussen zijn in orde?" De brunette knikte en zei: "Ze bevinden zich momenteel in een Madelina simulatie. Ze denken heel vrolijk dat ze nog in haar lichaam zitten." Communicatieofficier Zenner Gluk schoot even in de lach en vroeg: "Vrolijk?" Shanna haalde haar schouders op en antwoordde: "Bij wijze van spreken natuurlijk Gluk. Ik dacht dat je dat wel wist." Zenner kreeg een rode kleur en zei: "Natuurlijk. Waar zie je me voor aan?"
Anorn had het aangehoord en zei: "Genoeg gezwets! We moeten ter zake komen." Vanderhof Stolk haalde zijn schouders op en zei: "Ach Reighan, dit soort gesprekken…" Een resolute blik van zijn commandant legde hem het zwijgen op. Bits zei Reighan tegen Vanderhof: "Misschien dat dit soort dingen gewoon was in jouw primitieve tijd Stolk. Maar in onze moderne verlichte tijd doen we alles efficiŽnter."
Keizerin Madelina, haar rode haren droeg ze nu in een knotje en ze was gekleed in een vrijwel alles bedekkend fantasieloos uniform dat alles aan de verbeelding overliet, rolde met haar ogen en merkte pesterig op: "Iemand is iets lekkers misgelopen de afgelopen nacht." Reighan knarste zijn tanden en zei: "Dit zijn uw zaken niet Keizerin. En niet alles draait om u." De rest van de bemanning wist niet waar te kijken. Madelina keek hem verontwaardigd aan en vroeg: "Pardon?"
Voordat Reighan haar kon antwoorden zag hij dat Marty hem grimmig aankeek en tegen zijn linkerslaap zat te tikken. Snel legde hij telepathisch contact met zijn veiligheidsofficier. Marty dacht naar hem: "Kapitein Anorn, met alle respect, de Keizerin is een gaste aan boord van ons schip en ze is cruciaal voor onze missie die eigenlijk hŠŠr missie is. Gedraagt u zich alstublieft als een heer of ik geef u straks een oorvijg!"
Reighans mond viel open van verbazing maar de resolute uitdrukking in Marty's gezicht liet niets aan de verbeelding over. De commandant sloot zijn mond en besloot maar niet door te zetten. Marty was een man van zijn woord.

"Goed," zei hij, "we zijn nu bij het punt in de hyperruimte aangekomen waar de basis was. Staan de tijdsobservatiesondes klaar?"
Marty knikte en zei: "Ze staan gereed om in eerste instantie terug te reizen naar de tijd dat de 'Arrow' daar arriveerde, en daarna gaan ze terug naar de tijd van het laatste contact tussen de basis en Ner. De onzichtbaarheidschilden zijn geactiveerd zodat ze niet kunnen worden waargenomen."
Reighan wendde zich nu tot Zenner: "Klaar voor de ontvangst van de signalen van de sondes?" Zenner Gluk knikte alleen. Hij wilde niet het risico lopen om een grap te maken op een tijdstip waarop de commandant in een zeer humorloze bui was.

De sondes schoten weg van het schip en wat ze waarnamen was rechtstreeks te zien op de beeldschermen van de brug. De eerste concrete beelden zorgden voor een sterk gevoel van heimwee bij Vanderhof en Marty. Ze keken elkaar aan en knikten. Ze zagen hun oude schip de 'Arrow' de Ner basis naderen en wisten wat komen ging. Wat gekomen was. Vijf van hun mensen werden op de dag dat ze moesten vertrekken van de basis gedood door een demon en de Rana kubussen die ze daar aan boord hadden gehaald zouden later voor veel ellende zorgen.
Reighan schudde zijn hoofd en zei: "Niets concreets hier. Ga een jaar verder terug. Naar een etmaal voordat het GIN contact met de basis verloor."

Marty zei: "Komt in orde kapitein. De sondes naderen dat punt… Nu!"
Vanderhof bestudeerde de beelden en haalde zijn schouders op. "Niet veel anders zo te zien." Hij wendde zich tot de Keizerin en vroeg: "De naam van de basis was: 'X'? Ik neem aan dat dit slaat op de gevreesde afdeling 'X'?" De Keizerin knikte en antwoordde: "Inderdaad meneer Stolk. Deze afdeling was verantwoordelijk voor spionage en de ontwikkeling van ultra geavanceerde wapens. Van daar werd de genocidale aanval op de Vannasnimboekie gelanceerd, werden Rana kubussen, eh, ontvoerd en gemanipuleerd en werd de eerste generatie demonen ontwikkeld. Symbool voor zowat alles dat het GIN haar slechte naam gaf." Ze keek Marty en Vanderhof met een bedroefde blik aan en zei: "Het spijt me."
Marty legde zijn rechterhand op haar linker en zei: "U kon er niets aan doen Keizerin. Uw voorgangers zijn daar schuldig aan."
Anorn zei niets maar trok zijn uniform recht en keek Marty en Madelina aan met een welhaast waanzinnig jaloerse blik.
Shanna keek Vanderhof aan en hij knikte in haar richting. De kapitein maakte de hele morgen al een zeer overspannen indruk. Shanna nam zich voor om hem na deze missie eens grondig aan een onderzoek te onderwerpen.

Reighan Anorn richtte zijn aandacht weer op de beelden van de sondes en vroeg: "Marty, kunnen de sondes ook zaken oppikken vanuit het interieur? Misschien dat de ramp van binnenuit gebeurde." Marty knikte en liet de beelden komen vanuit de hoofdcentrale van de basis. Marty zei: "Ik zal de sondes telkens vijf minuten in de tijd naar voren halen. Zodra iets gebeurd kunnen we het vanaf daar weer oppikken."
Tegen het einde van het etmaal begon er iets vreemds te gebeuren. Marty stuurde de sondes even verder terug in de tijd en liet de beelden op normale wijze komen.
Wat ze zagen deed het bloed in hun aderen stollen. De mensen in de hoofdcentrale kregen geen enkele waarschuwing. Ze werden allen plotseling omgeven door een vreemde veelkleurige wolk van energie die hen veel pijn bezorgde. Ze grepen naar hun kelen en hadden blijkbaar moeite met ademhalen Hun lichamen begonnen zeer langzaam in het veelkleurige energieveld op te lossen. Eerst verdwenen hun huiden en terwijl de aanwezige mensen elkaar in doodsangst aanstaarden smolten hun spieren weg van hun botten. Organen kwamen bloot te liggen en vielen uit hun lichamen. De mensen vielen tegen de grond en leken tot op het laatste moment bij bewustzijn te zijn. Uiteindelijk verdwenen ook hun laatste resten in het niets.
Reighan Anorn stond op uit zijn stoel en slikte. Hij keek zijn mensen aan en vroeg: "Wat was dat?" Marty was druk bezig met het analyseren van de beelden door ze telkens opnieuw af te spelen op zijn eigen holografische beeldscherm. Tegen Anorn zei hij: "Dit speelde zich over de gehele basis af kapitein. De gehele bemanning is omgekomen binnen enkele seconden. En voor zover ik het kan beoordelen met deze beelden…" Marty keek verschrikt op: "Het waren teleportatiestralen kapitein. De basis zelf activeerde al haar teleportatiemachines en begon de bemanning te slopen!"
Madelina knipperde met haar ogen en zei: "Maar al die systemen worden gecontroleerd door de centrale computer. Iets of iemand moet een bepaalde sabotage hebben uitgevoerd om dit te bereiken. Iets of iemand met een ongelooflijke kennis van het systeem zelf! Maar wie? Het moet een verrader van het GIN zelf geweest zijn. Zaaris was niet competent genoeg, de Vannasnimboekie zijn uitgeroeid en de Rana hadden nog geen idee dat Ner een aantal van hun kubussen had."
Reighan keek haar aan met een doordringende blik: "Zaaris niet competent genoeg… Ben je vergeten Keizerinnetje dat je van een eenvoudige afkomst bent? Ik zou toch eens zo graag aan jou demonstreren hoe competent ik ben…" Vanderhof moest ingrijpen. Hij zei: "Commandant! Wat is er toch?"
Reighan Anorn zuchtte diep en zei tegen zijn scheepsarts: "Shanna, ik voel me niet zo lekker. Kom met me mee naar de ziekenboeg en geef me iets om me op te peppen en die hoofdpijn weg te nemen."
Samen verlieten ze de brug en op weg naar de ziekenboeg merkte Shanna dat haar commandant haar wel heel dicht op de hielen zat. Ze versnelde haar pas om een wat meer comfortabele afstand tussen haar en hem te creŽren.
Eenmaal in de ziekenboeg deed hij de deur achter zich op slot en greep haar stevig vast. Hij vroeg: "Die extractiesonde met simulatie? Waar heb je die?" Shanna rilde even en wees naar een kast links van haar. Vervolgens vroeg hij: "De virussen zijn eventueel weer te gebruiken?" Shanna keek hem verbaasd aan en antwoordde: "Ja commandant, maar alleen bij haar aangezien ze op haar DNA zijn toegesneden."
Reighan ontspande zich en staarde diep in haar ogen. Zachtjes fluisterde hij: "Je hebt me goed gediend Shanna. Ik zal je belonen." Hij kuste haar vluchtig op haar mond en verbrijzelde met zijn rechterhand haar strottenhoofd. Haar lichaam liet hij achteloos op de grond vallen. Hij haalde een klein handwapen uit zijn zak en desintegreerde Shanna. Reighan glimlachte. Alles verliep tot nu toe volgens plan.

Hij liep snel terug naar de brug om de volgende fase te voltrekken. Zodra hij de brug betrad richtte hij zijn wapen op Marty en vuurde. Marty Brill verdween in een fel licht.
Vanderhof Stolk sprong verschrikt op en riep: "Marty!" Woedend keek hij Reighan Anorn aan en zei: "Jij hebt hem vermoord jij schoft!" Keizerin Madelina staarde de commandant van de 'Ehad-6' aan met een blik van diepe haat. Zenner Gluk was verlamd van verbijstering.
Reighan Anorn glimlachte en zei: "De tijd dat ik de brave commandant speelde is voorbij dame en heren. Wat we daarnet zagen gebeuren in die beelden van de Ner basis heeft voor mij de doorslag gegeven. Macht is het enige dat telt. Als ik me niet door Aurora had laten afleiden was ik misschien intussen op weg geweest naar de admiraliteit. De hoge heren daar konden niet door hun vingers zien dat ik door een demonagente van Ner in de luren ben gelegd. Ik zal maar zelf macht moeten verkrijgen en jij, mooie Madelina, gaat me daarbij helpen door te sterven door mijn hand."
Vanderhof Stolk keek zijn vroegere commandant verbaasd aan en vroeg: "Wat bedoel je? De Keizerin is losgekoppeld van Dominantie. Als je haar nu vermoord dan is dat gewoon een moord." Reighan haalde zijn schouders op en toonde hem de extractiesonde. Hij liep naar Madelina toe en zei: "Ik ga haar hier weer mee inspuiten, en er is niets dat jullie daartegen kunnen doen. Zodra ze weer in contact staat met het Dominantiesysteem zal het systeem haar weer herkennen als de Keizerin en via haar zien dat ik haar doder ben. Het zal mij automatisch aanwijzen als de nieuwe heerser van Ner. Ik zal die positie niet opgeven."
Madelina deed een stap achteruit en zei: "Wacht! Het Dominantiesysteem heeft zijn eigen ambities weet je nog?" Reighan tuitte zijn lippen en merkte op: "Ja, dat weet ik nog Keizerin. Maar voorlopig tellen die oude wetten nog. Democratie is nog niet volledig ingevoerd en de balans in het systeem is momenteel nog in evenwicht tussen de oude en de nieuwe situatie. Daarom kan Dominantie nog niet zelf de macht grijpen. Daarom stuurde het jou op deze missie omdat het hoopte dat jijzelf zou sneuvelen opdat het zelf aan de macht zou kunnen komen. Wees nu eens lief meisje en sta stil. Als je dat niet doet zal ik het hele schip vernietigen door het zelfvernietigingsmechanisme in werking te zetten via mijn telepathische gaven. Deze twee mannen hier zouden dan als onschuldigen door jou toedoen sterven."
Vanderhof Stolk brieste en zei: "Luister niet naar hem Keizerin. Alles is beter dan deze verrader de nieuwe heerser van Ner te laten worden."
Woedend richtte Reighan zijn wapen op Vanderhof en zei: "Ik had je misschien willen sparen Van, maar nu… " Reighan Anorn slaakte een kreet van pijn en zakte bewusteloos in elkaar. Een straaltje bloed liep langs zijn linkerslaap.

Verbaasd keken de drie mensen elkaar aan. Zenner kon eindelijk iets uitbrengen: "Wat was dat?" Een stem die vanuit het niets leek te komen zei: "Ha! Ouderwetse gerechtigheid!"
Vanderhof keek verrast op toen hij de stem herkende. Hij vroeg: "Marty?"
Marty Brill verscheen uit het niets en zwaaide met zijn rechterhand. Madelina liep naar hem en toe en omhelsde hem zo stevig dat hij bijna geen lucht meer kon krijgen. Toen ze hem eindelijk los liet vroeg ze: "Wat is er gebeurd Marty?"
Marty staarde haar somber aan en zei: "Als elke goede veiligheidsofficier ben ik behoorlijk paranoÔde. Ik zag dat Anorn een nogal overspannen indruk maken en ik vreesde dat het niet goed met hem ging Via mijn eigen veiligheidssysteem volgde ik hem en Shanna door het schip en ik zag… Ik zag hoe de schoft haar vermoordde. Ik kon haar helaas niet redden."
Vanderhof knarste zijn tanden maar liet Marty verder uitpraten.
Na een korte pauze zei Marty: "Ik kende zijn motieven niet, maar ik wist wel dat het iets te maken moest hebben met de extractiesonde. Ik verliet de brug eventjes om de nodige voorbereidingen te treffen. Wat jullie net zagen was in feite een hologram dat mijn plaats had ingenomen. Een hologram zo goed in elkaar gezet dat het iedereen kon bedotten. Zelfs een telepaat als Anorn kon geen verschil waarnemen. Ik zelf was intussen met een onzichtbaarheidschild ook weer de brug opgekomen en nu kon ik gelukkig wel ingrijpen." Hij staarde naar de grond en zei: "Als ik eerder op de hoogte was geweest van de geestelijke toestand van Reighan Anorn had Shanna nog geleefd verdomme… Zij was een goede meid en verdiende dat echt niet!"
Weer opkijkend naar Vanderhof Stolk zei hij: "U bent nu als plaatsvervangend commandant de nieuwe kapitein van de 'Ehad-6' meneer. Wat wilt u doen?"
Vanderhof Stolk rechte zijn rug en zei: "Gooi Anorn in een statiscel. Hij zal terecht moeten staan voor het maken van plannen om de Keizerin te vermoorden, poging tot staatsgreep op Ner, dreiging van moord op officieren van Zaaris, verraad van Zaaris en Ner, en bovenal van de moord op de scheepsarts van de 'Ehad-6'. Voer dat tuig af Marty."
Marty knikte en liet een aantal robots komen om het lichaam van Reighan Anorn af te voeren.

Enkele minuten later voegde Marty zich weer bij de bemanning en de Keizerin van Ner.
Vanderhof vroeg aan Marty: "Heb je al iets uit kunnen maken over het waarom van het gebeuren op die basis?" Marty schudde zijn hoofd en zei: "Niet met zekerheid Van. Maar op bepaalde beelden van het interieur zag ik iets op de displays in de basis dat een hint zou kunnen geven over hetgeen de oorzaak van dit alles." Hij draaide zich om naar Madelina en vroeg: "Maddy, kun je even kijken of deze symbolen je iets zeggen?"
Nieuwsgierig leunde de Keizerin met haar halve lichaam op Marty die zich daardoor heel even niet kon concentreren op de gegevens voor hem. Haar heerlijke ronde vormen en haar warmte waren bedwelmend. Uiteindelijk knikte Madelina en deed een stapje terug zodat ook Marty weer recht kon staan. Ze zei: "Ik herken die symbolen Marty. Het zijn symbolen die te maken hebben met een oude vijand van Ner. Hiermee werden de Vannasnimboekie aangeduid." Ze sperde haar ogen open toen ze plotseling besefte wat er gebeurd moest zijn.
De Keizerin wendde zich tot de kapitein en zei: "Het moeten de Vannasnimboekie geweest zijn. Vanuit hun graf als het ware. Deze Ner basis werd zoals u weet gebruikt voor de oorlogsvoering tegen hen. Op een gegeven moment moet het de Vannasnimboekie gelukt zijn een computervirus in de systemen van de basis te installeren, maar het hielp hen niet direct want ze verloren uiteindelijk de oorlog toch. Het virus werd ontdekt door de bemanning van de basis en voordat ze het GIN konden waarschuwen via hun communicatiesystemen of via Dominantie werden ze gedood. Daarna bleek het virus weer haperingen te vertonen en pas toen de 'Arrow' de basis bezocht en de blauwe ruimte werd betreden werd het weer actief en wist het virus het zelfvernietigingsmechanisme in werking te zetten."
Marty gaf haar een schouderklopje en zei: "Goedgedaan meid!" Madelina glimlachte verlegen.

Waarnemend commandant Vanderhof Stolk knikte zuinig en zei: "Daar doen we het voor. Het mysterie van de basis is opgelost. We kunnen terug naar Ner." Hij draaide zich om en programmeerde de navigatiecomputers zo dat het schip ze naar hun bestemming zou brengen.
Marty zei tegen Madelina: "Zo, Maddy, je hebt het raadsel opgelost. Je kunt dat eigenwijze systeem zo afdanken." Madelina knikte bedroefd en zei: "Inderdaad Marty. Ik zal definitief Dominantie slopen en een regering van mensen vormen. Die androîdes ga ik ook vervangen. Zoals je zei zijn het stomme stukken schroot." Ze keek hem aan en zei: "Maar ik zal jou missen Marty. We konden het goed met elkaar vinden. Ik wou dat ik je kon houden, maar jij zult ongetwijfeld nog nodig zijn in Zaaris." Marty Brill staarde verlegen naar de grond en zei: "Ik zal je ook missen Maddy. Je doet me zo aan mijn dochter denken dat…"
Vanderhof Stolk kon het niet meer aanhoren en riep uit: "Ach hou toch op met dat sentimentele gedoe jullie twee! De missie is ten einde en ik zie echt niet in waarom Zaaris Marty nog nodig zal hebben. Mij zullen ze in ieder geval moeten missen. Ik heb genoeg gedaan voor Zaaris intussen en ik ben van plan om zodra deze overmaatse rugbybal weer op haar thuishaven is met pensioen te gaan en me terug te trekken in onze kolonie in de Sombrero melkweg. Ik wil mijn verdere tijd besteden aan mijn dochtertje."
Marty Brill haalde zijn schouders op en zei: "Als jij er mee ophoud is er voor mij ook geen lol meer aan kapitein. Ik denk dat ik ook met pensioen ga dan. Een beetje door het heelal zwerven of zo als een oude piraat."
Madelina schoot in de lach en zei: "Jij een piraat? Ik kan iemand die mij als zijn dochter ziet maar moeilijk een piraat noemen Marty. En jij bent trouwens veel te jong voor pensionering." Vol ernst zij ze vervolgens: "Omdat jij niet van stilzitten houdt en ik jou heel graag bij me heb weet ik eindelijk de volmaakte beloning voor jou Marty. Jij wordt mijn nieuwe minister van Veiligheidszaken en mijn persoonlijke lijfwacht en adviseur en als je nee zegt op mijn voorstel trap je echt op mijn ziel." Marty nam haar gezicht tussen zijn handen en zei: "Kind, jou kan ik geen pijn doen. Ik accepteer je eervolle aanbod met heel mijn hart." Madelina omhelsde hem en fluisterde: "Als na onderzoek blijkt dat jij inderdaad mijn directe voorouder bent verander ik mijn naam in Madelina Brill. Dan zal ik echt een dochter voor je zijn. Dat beloof ik je."

Vanderhof Stolk rolde met zijn ogen maar zei verder niets. Hij had daar verder niets mee te maken.
De overmaatse rugbybal die bekend stond onder de naam 'Ehad-6' spoedde zich naar Ner.

Epiloog

25 jaar verstreken. Madelina kwam er achter dat ze inderdaad rechtstreeks afstamde van de dochter van Marty Brill en daarmee ook van Marty Brill zelf. Ze wilde haar belofte gestand doen, maar Marty Brill nam het besluit dat hijzelf zijn naam zou aanpassen aan haar. Voortaan noemde hij zich Marty van Ner. Marty was voor haar een vader en een mentor en onder haar regering sloot Ner zich weer volledig aan bij Zaaris. Ze werd de eerste gekozen Keizerin van de Verenigde Mensheid in de Laniakeasupercluster. Bij zijn genealogisch onderzoek kwam Marty ook tot het besef dat zijn geliefde voorouder Melissa Valens een nichtje was van Emma Phoenix, die op haar beurt een directe voorouder was van Vicky Vance. Hetgeen voor Marty pas echt even slikken was. Wel weer leuk voor hem was dat zijn oude kapitein Vanderhof Stolk net als hij ook afstamde van Melissa Valens en dat ze dus verre neven van elkaar waren. Vanderhof Stolk vond het op zich amusant, maar genealogie interesseerde hem verder niet.
Men begon een nieuw tijdperk van vrede en welvaart en men begon een nieuwe jaartelling. Het eerste jaar van Madelina als Keizerin van Zaaris werd jaar EEN van 'E Pluribus Unum', oftewel 1 EPU. Dit jaar kwam overeen met jaar 46 van de Arrow jaartelling, jaar 12401 NC en jaar 9170 van de oude tijdrekening van Zaaris.

Xaorf*** *** *** *** Tijdlijnen. Timelines.