Tijdlijnen.

Oorspronkelijk: 2013.

Kalender Concordance

Gebeurtenissen Valens Prime Universum / Metaversa Gregoriaanse kalender Valens Prime / Valens Alpha Universum / Metaversa Zaaris kalender Valens Alpha Universum Arrow kalender Valens Alpha Universum E Pluribus Unum (EPU) kalender Valens Alpha Universum Gebeurtenissen Valens Alpha Universum Terran Republic Holocene Era kalender Lisa Star Universum Gebeurtenissen Lisa Star Universum
Ontstaan van het Valens Prime universum.

Meer dan 13 miljard jaar VC. Ontstaan van het Valens Alpha universum.Meer dan 13 miljard jaar voor de aanvang van de jaartelling.

Ontstaan van het Lisa Star universum.(Star Trek vs. Star Wars nr. 5)

Kirks Enterprise arriveert per slingshot vanuit het jaar 19997731 VC om plannen van de Death Star te stelen, om vervolgens terug te keren naar het jaar 19997731 VC om getuige te zijn van de Slag bij Yavin.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997751 VC(Star Trek vs. Star Wars nr. 1)

Strijdkrachten van het Star Wars Universum, het Imperium, vallen de melkweg van Star Trek aan in het jaar 2380.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme I)

De ware oorsprong van het conflict stamt uit 12373 in het hoofd van de omnipotente Victoria Vance, die zichzelf helaas niet helemaal onder controle heeft.

(Star Trek vs. Star Wars nr. 4 en Star Trek vs. Star Wars nr. 6)

De USS Enterprise onder het commando van Captain Kirk uit het Star Trek Universum komt terecht in het Star Wars Universum vanuit het jaar 2269. Ze reizen per slingshot naar het verleden naar het jaar 19997751VC om de plannen van de Death Star te stelen.
Eenmaal terug blijkt dat de Rebel Alliance al de Death Star heeft uitgeschakeld. Ze gaan daarna terug naar het jaar 2269.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997731 VC

8000 VC

(Njitnelav nr. 7)

De Njitnelav arriveert in dit jaar vanuit ongeveer een miljard jaar in de toekomst (het jaar 1000012400. Hij zit in een oneindige lus.
(Njitnelavs lot)
Hij ontmoet de vrouw Marla en wordt verliefd op haar en zij wordt verliefd op hem. Voor hem is het zijn tweede keer. Voor haar de eerste. Omdat hij echter zich niet waardig acht raakt hij gefrustreerd en vanuit hem maakt een schaduwwezen zich los (Njitnelavs virus gedevolueerd tot het virus AZV-002). Het is een deel van Zirkon en het wezen verkracht en vermoordt Marla in de door hem geschapen Hel dimensie. Uit de verkrachting ontstaan een aantal zoons (AZV-002 gemuteerd tot het virus AZV-019), waaronder Ennef Zirkon, en een dochter genaamd Aurora Mara Zirkon (AZV-002 gemuteerd tot AZV-047). De zoons lijken op het schaduwwezen Zirkon en Aurora op haar moeder Marla die ook een slanke, bloedmooie brunette is met prachtige, donkerbruine ogen en een volmaakt lichaam.
(Hel).De mooie Aurora groeit op tot een prachtige godin die in staat is van uiterlijk veranderen. Door de eeuwen heen zal Aurora de bron vormen voor veel mythes rond liefdes- en vruchtbaarheidsgodinnen zoals Hathor, Bastet, Astarte, Freya, Aphrodite en Venus.
De zoons van Zirkon leveren vaak onderling stijd totdat één van hen uiteindelijk overblijft: Ennef Zirkon.(Njitnelav nr. 2)

De Njitnelav is ook in die hel en nadat hij eruit komt is hij een deel van zijn herinneringen daaraan kwijt. Hij begint aan zijn 1.000.000.000 jaar lange reis over de Aarde.
Kegar wekt Marla weer tot leven en hij en Marla krijgen een zoon genaamd Trent Kegarson (AZV-010 gemuteerd tot AZV-017) nadat het geweten van deze Kegar, genaamd de Rechter, aan Marla zijn macht heeft gegeven en met Kegar is gefuseerd.
Trents grote hobby is de liefde bedrijven met mooie vrouwen. Per eeuw heeft hij altijd één grote absolute liefde, een verbijsterend mooie vrouw waarmee hij de rest van haar leven doorbrengt. Emotioneel kan hij maar één zo'n relatie per eeuw aan. In alle gevallen ontstaan hieruit kinderen. Gezien zijn onsterfelijkheid recessief is, zijn zijn kinderen meestal zelf niet onsterfelijk. Al leven ze soms wel bijzonder lang en zijn ze zonder uitzondering intelligent, creatief, sterk, gezond en zeer levenslustig.20017980 VCKegar en Marla versmelten tot Ke-Mar-gar-la.

20213000 VCTrent Kegarson trekt door Europa, Afrika en Azië en ziet diverse beschavingen komen en gaan. De Njitnelav komt hij soms per ongeluk tegen. Niet erg. Dat is de eerste incarnatie van zijn eigen vader. In Engeland helpt hij bij de bouw van Stonehenge.

70011200 VCTrent Kegarson raakt depressief door de ondergang van de Minoïsche beschaving en besluit om maar een paar eeuwen te gaan zwemmen. Hij komt alleen uit het water om wat anders te eten dan vis.

8801In tegenstelling tot de tijdlijnen van Zaaris en de onze vergaat de Minoïsche beschaving niet en wordt juist sterker. Het centrum ervan verplaatst zich naar meerdere eilanden en naar de vaste landen van Europa, Azië en Afrika alwaar de cultuur blijft floreren.

Diverse culturen verbinden zich de daaropvolgende eeuwen rond het thema Moeder-, Liefdes-, en Vruchtbaarheidsgodinnen zoals: Isis, Gaia, Terra, Hecate, Freya, Ašerah, Venus, Aphrodite, Cybele, Anu, Aditi, Ninsun, Pachamama, Theotokos, Tianhou en Danu. De maatschappij is egalitair en geëmancipeerd.

Democratie wordt ontwikkeld.753 VCTrent Kegarson is het zwemmen beu en komt weer aan land. Hier beleeft hij enkele eeuwen plezier aan de opkomst van een nieuwe beschaving en ontmoet veel wetenschappers en kunstenaars die de beschaving naar een hoger plan tillen.

Zijn halfzus Aurora Zirkon is puur de liefedsgodin uithangen beu en manifesteert zich naast liefdesgodin nu ook als diverse andere godinnen zoals Isis, Seshat, Hecate, Athena, Minerva, Diana en Artemis. Wijsheid, wetenschap, kunst en strijdbaarheid zijn dingen die ze nu omarmt. Stichting van de stad Rome.

9248 Stichting van de stad Rome. Begin van wat de Terran Republic gaat worden. Al snel verspreid de Romeinse Republiek zich uit over het Middellandse Zeegebied. Wetenschap en techniek raken in een stroomversnelling. Verbeteringen in de scheepvaart leiden tot handelsvloten die de hele wereld praktisch één maken op het gebied van handel en diplomatie.

Opkomst van de stoomtechnologie. Begin van de industriële revolutie.

De Moeder Godinnen worden één: Moeder Aarde: Terra. Per continent worden er plaatselijke elementen toegevoegd.540 VC9461 Wetenschap, dat altijd al de boventoon voerde, verdringt definitief religie dat sowieso altijd folkloristisch was. Sporen van religie blijven bestaan als bindend element in de samenleving in cultuur en taal.

De Terran Republic formuleert de Vier Hoekstenen van Beschaving en Cultuur: Mensenrechten, Natuurbescherming, Kunst en Wetenschap.

Pythagoras ontwikkeld de relativiteitstheorie.

Duurzame energie verdringt de vervuilende industrie in zijn geheel. Fossiele koolwaterstoffen blijven in de bodem en worden niet gewonnen. De eerste mensen landen op de Maan. In de decennia daarna worden de Maan en diverse ruimtestations de springplank naar andere delen van het zonnestelsel. In de eeuwen daarna wordt het zonnestelsel gekoloniseerd.400 VC9601 Democritus is de grote architect van diverse ruimtekolonies en ruimteschepen door geheel het zonnestelsel. Zijn genie bouwt voort op wetenschappers voor hem en hij ontwikkelt de tijdruimtekrommingsaandrijving. Grote delen van de melkweg worden gekoloniseerd. Het voortbestaan van de mensheid wordt blijvend gegarandeerd.415Trent Kegarson raakt opnieuw depressief als zijn vriendin Hypatia van Alexandrië wordt vermoord. Opnieuw kiest hij voor een verblijf in de middellandse zee en dit keer besluit hij meer dan duizend jaar weg te blijven. Af en toe maakt hij uitstapjes naar diverse oceanen.

10415 Hypatia wordt nadat ze minister voor onderwijs en wetenschap is geweest in de Terran Republic, president van de Melkweg.1000Trent Kegarson komt één keer rond het jaar 1000 een week uit het water en dan is hij getuige van hoe Vikingen Noord-Amerika bereiken. Hij heeft een goed gesprek met Leif Eriksson. Kort daarop moet hij levensechte draken bestrijden die zeer waarschijnlijk een bijproduct zijn van experimenten van James Isaac Parker nadat deze door Lilith Anderson zijn gesaboteerd. Om zijn overwinning te vieren verleidt hij een schone jonkvrouw genaamd Vina die hem hielp bij het verslaan van de draken. Ze schenkt hem een zoon genaamd Valentini, een voorouder van Sean Terstark Senior, de echtgenoot van Heather Locke. Hij is hiermee ook een voorouder van Sean Terstark II.

11000 In de melkweg worden duizenden Dyson bollen gebouwd. Desondanks is de bevolkingsdruk zo groot dat besloten wordt om alsnog de blik te richten op naburige melkwegstelsels. Gigantische ruimteschepen worden gelanceerd. Daarnaast komt er een rem op de bevolkingsgroei zodat deze stabiel blijft op ongeveer 1.000.000.000.000.000.000.000.000 mensen.1450Trent Kegarson vermant zich en komt dit keer definitief aan land. Hij wil de schade inhalen en ontwikkelt zich tot een homo universalis. Hij vindt wederom inspiratie bij wetenschap en kunst. Zijn grote hobby blijft zijn favoriete bezigheid. Sommigen denken dat hij een inspiratie vormt voor het verhaal van Don Juan.

11450 Volslagen onverwacht worden in het eigen melkwegstelsel sporen gevonden van andere levensvormen en men is verbaasd dat deze zo lang verborgen zijn gebleven. Sommige van deze levensvormen hebben ook intelligentie ontwikkeld waarbij sommigen achterlopen op de mensheid en weer anderen een heel stuk voor lopen. Het blijkt dat deze laatste groep een soort voogdende rol spelen in het hele heelal en ze hebben de mensheid tot dusver getolereerd. Ze noemen zichzelf de 'Voogden'. Ze staan nu toe dat mensen de andere levensvormen kunnen waarnemen en ze zijn van plan de mensheid als een soort hulpvolk in te zetten om de mens zo klaar te stomen hun plaats in te nemen. Ze zijn op termijn van plan om het heelal te verlaten in de vorm van een collectief energiewezen om zich te wijden aan zaken in hogere dimensies. Deemoedig aanvaart de mensheid de grote eer.1588Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

11588 De eerste koloniën in Andromeda worden gesticht. De eerste verkenners naar buiten de Lokale Groep van melkwegstelsels vertrekken.1688(Lisa Star nr. 6) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 4)

De NIS Phoenix, met Team Phoenix aan boord, bezoekt vanuit het jaar 1988 in 1688 het universum waar actrice Kate Phoenix de vrouwen aan boord zal spelen in de jaren 1980. Ze besluiten een tijdje in deze tijd te blijven. De acht vrouwen worden in dat zelfde jaar nog de betovergrootmoeders van Walter Star, een directe voorouder van Kate en Emma Phoenix.Glorious Revolution. De eerste statelijke band tussen Britten en Nederlanders.

11688 Andromeda wordt onafhankelijk, maar de banden met de oorsprong melkweg bijven goed.

Christiaan Huygens ontwikkelt ruimtesondes die door de tijd kunnen reizen en ook kunnen oversteken naar andere dimensies. Gezien zijn werk controversieel is besluit men voorzichtig te werk te gaan. Huygens is het er mee eens en gaat werken aan de vervolmaking van zijn werk.1770(Lisa Star nr. 7) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 5)

Geboorte van Karen Hardy, dochter van Kristen Hardy en Walter Star. Karen Hardy is een directe voorouder van Kate en Emma Phoenix. Walter Star is een achterachterkleinzoon van alle acht vrouwen van Team Phoenix van de NIS Phoenix. De acht van de NIS Phoenix zijn vrouwen die in dit universum fictief zijn, maar die in films met passie gespeeld zullen gaan worden door Kate Phoenix, hun eigen nakomelinge.117701788Trent Kegarson verleidt de mooie Kristen Hardy. Zij is zijn honderdste echtgenote. En ze wordt de moeder van zijn honderdste nakomeling die hijzelf mede zal opvoeden. Hij blijft bij haar tot haar dood in het jaar 1850.

11788 De uiterste grenzen van de Laniakeasupercluster worden bereikt. De mensheid ontmoet steeds meer andere intelligenties en sluit positieve banden met hen. Soms gaat het mis en breekt er oorlog uit. Meestal lukt het de mensheid die te winnen. Die keren dat het niet lukt grijpen de 'Voogden' in.1795De Bataafse Republiek.

11795 Wormgataandrijving wordt uitgevonden en in het verlengde daarvan ruimtescheurtechniek. Tijdreizen worden toegestaan mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Christiaan Huygens ziet zijn dromen werkelijkheid worden en is één van de eerste mensen die de bijzondere reizen maakt.1815Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

11815 Parallelle universa worden grondig onderzocht. Verkenners bereiken het Zaaris universum en zien dat de ontwikkeling daar behoorlijk achterloopt.1830De Koninklijke Federale Unie van de Verenigde Koninkrijken van Groot-Brittannië, Wales, Schotland en Ierland en van de Verenigde Koninkrijken van de Nederlanden, België en Luxemburg (Royal Federal Union, RFU). Progressieve krachten voeren de boventoon en sociale en culturele hervormingen worden doorgevoerd. Slavernij en horigheid behoren voortaan tot het verleden. Racisme gaat grotendeels ten onder en emancipatie rukt op.

118301866  (MACM nr. 3) (Voorouders Scarlett Theron en Meika Murray nr. 2)

  De vrouwen van Team Memphis bezoeken met hun schip, de NIS Memphis, vanuit het jaar 2014 het jaar 1866. Ze worden er verliefd en krijgen allen, korte, relaties met mannen die in dat jaar leven. Later dat jaar schenken ze het leven aan alle grootouders van Imogen Hathaway, de moeder van Scarlett Theron en Meika Murray.

  De ouders van Imogen Hathaway worden in de RFU leiders in een nieuwe culturele beweging, genaamd 'Artamofemsci' (Art, Amour, Féminisme en Science, AAFS), in Frankrijk gesticht door Aurora Zirkon onder de naam Azura Dageraad, die wetenschap, techniek, kunst, cultuur, feminisme, mensenrechten en polyamorie op een speciale manier combineert. De beweging begint klein, maar wanneer links-liberale, sociaal-democratische en milieu-activistische stromingen er zich op een natuurlijke manier in gaan vermengen krijgt het een momentum die zijn weerga niet kent. Azura Dageraad schrijft een befaamde quadrologie die een grote impact zal hebben op de geschiedenis van de mensheid:
  1. 'De Kracht van Kunst' (of 'Hoe kunst voor de mens even belangrijk is als voedsel en water omdat ook de geest en het gevoel levensonderhoud nodig hebben. Creativiteit en inspiratie zijn het begin van alles.');
  2. 'Liefde is de Weg' (of 'De voornaamste kracht die mensen verbindt moet vrij zijn opdat mensen in geluk van elkaar kunnen genieten zonder beperking, dwang of schaamte. Volwassen Consent is de enige regel.');
  3. 'Vrouw!' (of 'Laat geen enkel deel van de, mannelijke, mensheid eraan twijfelen dat elk ander deel van de mensheid, het vrouwelijke deel voorop, gelijkwaardig is. Een dominante vrouwelijke invloed kan misschien gunstig zijn voor de mensheid en de man in het bijzonder.');
  4. 'Kennis is de Zegen' (of 'Wetenschap is de manier om de wereld te begrijpen en te verheffen. Het is het ultieme instrument.').

  Conservatieve rechtse krachten van het patriarchaat proberen er tegen te protesteren, maar moeten ertegen het onderspit delven.  Naast 'Artamofemsci' schept Aurora nog een andere hobby om haar tijd mee te vullen. Ze begint het volledige potentieel van haar psionische krachten echt te benutten en vliegt op eigen kracht naar de Maan om daar een geheime basis te bouwen.

11866

Een groep overheidsagenten en wetenschappers van diverse nationaliteiten ontdekt een mystereus gevaar en richt een organistie op wiens taak het is dit gevaar te onderzoeken en te bestrijden. Ze noemen zich de 'naamloze organisatie'.

1947Geboorte van Heather Heidi Locke, dochter van Malcolm Locke en Natalie York. Ze zal negentien jaar later een kloon krijgen met de naam Marlie Locke.

Heather wordt een genie op het gebied van jeugd en genetica en als vurig aanhangster van de 'Artamofemsci'-beweging en de vrije liefde zal ze middelen ontwikkelen die ze eerst op haarzelf uit zal gaan testen.

Ennef Zirkon verwekt bij Gloria Walsh een zoon die hij 'Heretren' noemt.

Start van de drooglegging van de zuidelijke helft van de Noordzee en stichting van Doggerland, de gezamenlijke provincie van de RFU. Het is een project om diverse landsdelen te beschermen tegen overstromingen en vooral ook een politiek project waarmee de RFU het proces van de omvorming van de voormalige imperia tot het Commonwealth of RFU, CORFU) verwerkt. Het koninkrijk Denemarken sluit zich aan en wordt lid van de RFU. De RFU wordt de machtigste staat van Europa.

11947 Bouw van TRS Cosmic Cloud, één van de machtigste schepen van het universum. Het is een technisch wonder en de kroon op het levenswerk van Albert Einstein en zijn team.

De 'Voogden' verlaten het universum en laten alles over aan de mensheid en haar bondgenoten.


1957Stichting van Doggerstad, de hoofdstad van de RFU.
Samen met diverse andere Europese landen (Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Noorwegen en Zweden) vormen de landen van de RFU het begin van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

11957

Geboorte Marie-José Valentijn.

195911959


1961John F. Kennedy geeft het startsein voor het Apollo programma: 'I believe this nation should commit itself, to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the earth.' (speech voor het Amerikaanse Congress op 25 mei).

11961(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 2)

Dorothy Freydeichelpveckeppocheij komt terecht, na een reis vanuit de toekomst (het jaar 12150, in het universum van de Terran Republic op de TRS Galaxy, een eenheid van de TRS Cosmic Cloud en ziet dat de bemanning van dat schip praktisch is uitgeschakeld door de chaos krachten die voortvloeien uit de realiteitsscheuren. Het lukt haar het tij te keren en het schip te redden. De Terran Republic is haar zo dankbaar dat ze een duplicaat van de TRS Galaxy naar haar eigen universum mag meenemen. Ze gaat met haar prijs terug naar haar eigen universum in het jaar 12151.Geboorte Sue Fontana.

1962John F. Kennedy bij de Rice University: 'We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.'

11962

Geboorte Ariana Valentijn.

196311963

1965Trent Kegarson verleidt Heather Locke, een slanke, bloedmooie brunette met prachtige, donkerbruine ogen en een volmaakt lichaam.

Geboortes van James en Walter Kegarson, tweelingzoons van Trent Kegarson en Heather Locke. Ze staat haar zonen af voor adoptie. Trent Kegarson brengt hen onder bij een pleeggezin. Heather heeft haar oog laten vallen op Sean Terstark, en kan daarbij nog geen kinderen gebruiken. Ze breekt daarmee Trent Kegarsons hart. Hij had haar graag als zijn grote liefde van de twintigste eeuw gehad. Hij drinkt daarna zoveel alcohol dat hij het gezicht van Heather volledig vergeet.

Om zijn verdriet om te zetten in toch iets positiefs besluit Trent Kegarson om kinderloze echtparen te helpen om kinderen te krijgen door op te treden als zaaddonor. Hij vraagt dan wel het echtpaar telkens om wat te doneren aan een goed doel.

Sean Terstark (Senior) en Heather Locke treden in het huwelijk.(Voorouders Scarlett Theron en Meika Murray nr. 4)

Geboortes van de eeneiige tweeling Scarlett Danielle Murray en Meika Imogen Murray op Halloween. Het zijn dochters van Walter Murray en Imogen Danielle Hathaway. Imogen Hathaway is zonder dat ze het weet de achterkleindochter van de vrouwen van Team Memphis die met hun schip de NIS Memphis een reis naar het verleden hadden gemaakt. Walter Murray sterft kort na de conceptie. Omdat ze geen twee kinderen tegelijk aankan staat Imogen één dochter af. Scarlett wordt geadopteerd door Fozzi Frances Theron en Brenda Davis. Beide zussen Murray groeien onafhankelijk van elkaar op.11965

Mijn geboorte.Ik, de 'ik persoon' hier, ben overigens niet de Wouter Valentijn die deze webpagina's maakt en onderhoudt, maar zijn primaire avatar die de band vormt tussen hemzelf en al zijn verzinsels. En een goed excuus om de 'ik' vorm te gebruiken. :-)

1966Geboorte van Maria Elizabeth 'Marlie' Locke op de verjaardag van D-Day. Ze is een volmaakte kloon van Heather Terstark-Locke. Ze wordt geadopteerd door Heathers broer Jeff en zijn vrouw Carrie White. Ze groeit op in het plaatsje Zegschij-Sprucphord, aan de Hoofdstraat nr. 628.

Heather Terstark-Locke test een experimenteel middel op zichzelf waardoor ze er voor altijd er uit al zien als de leeftijd die ze nu heeft. Ze geeft haar kloon stiekem hetzelfde middel waardoor zij vanaf achttienjarige leeftijd haar uiterlijk niet ouder zal zien worden. Ook intern doet het middel haar lichaam goed.
Omdat het middel zeer succesvol en veilig is brengt Sean Terstark Senior samen met zijn vrouw Heather het middel, 'Ambrovitale', op de markt en verdienen ze er fortuinen mee. Bijwerkingen van 'Ambrovitale' zijn dat het ook zeer goed werkt om ziektes, en dan vooral geslachtsziektes, te bestrijden en te voorkomen en dat het libido erdoor versterkt wordt. Hetgeen bij Heather bijna geen verschil uitmaakt aangezien ze van nature al een heel sterk libido heeft.
Kort daarna brengen de Terstarks ook een volmaakte kunstmatige baarmoeder op de markt, hetgeen de emancipatie van vrouwen aanzienlijk versterkt. Ze noemen het een uterusmatrixkamer (UMK) en het is een wonder van techniek dat de eerste jaren alleen weggelegd is voor mensen die er miljoenen voor kunnen betalen. Met behulp van een UMK kunnen geslachtscellen bij mannen en vrouwen geoogst worden zodat invitro-fertilisatie (IVF) kan plaatsvinden in die kunstmatige baarmoeder, maar het is ook mogelijk dat een embryo dat reeds in een natuurlijke baarmoeder is ontstaan erin overgeplaatst wordt zodat de hele zwangerschapsperiode in die UMK plaatvindt. Pas een generatie later wordt de UMK betaalbaarder.

Geboortes van de eeneiige tweeling Emma Honey Phoenix en Katherine Alice 'Kate' Phoenix en van Wally Marin Adrian Valens op de dag dat Kate Bush jarig is. Wally Valens groeit op in Zegschij-Sprucphord, aan de Hoofdstraat nr. 624. Marlie en Wally leren elkaar al vroeg kennen en waarderen.

Aurora Zirkon speelt een paar maanden voor Nanny bij baby Wally Valens. Ze geeft hem daarbij heimelijk ook borstvoeding. Het versterkt zijn algemene gezondheid door zijn immuunsysteem een permanente boost te geven. Een eigenschap die hij later zal overdragen via coïtus. Maar haar voornaamste doel is er voor te zorgen dat hij, wanneer hij volwassen is, niet in staat zal zijn mooie vrouwen zoals zij te weerstaan en dan vooral niet haar mooie boezem.

Star Trek begint.(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 5)

William Fox en Joan Freydeichelpveckeppocheij arriveren vanuit het jaar 12180 om onderzoek te plegen.

Geboorte van Jim Fox, zoon van William Fox en Joan Freydeichelpveckeppocheij, tijdreizigers uit de toekomst.11966


1969Star Trek wordt na drie jaar stopgezet.

De Apollo 11 bereikt de Maan. Maanlander Eagle landt met aan boord Neil Armstrong en Ed 'Buzz' Aldrin. Michael Collins blijft in het moederschip Columbia achter.Geboorte van Amanda Susan Parker op de dag dat Barbara Bach jarig is.11969

Ik leer mijn buurmeisje Sue Fontana kennen. We worden gelijk beste vrienden en speelmaatjes. Later wordt ze een klasgenote en hartsvriendin van mijn jongste zus en neemt Sue zich voor later schoonzus van mijn zus Ariana te worden. Ariana weet wat Sue bedoelt. Ik heb zelf nog geen benul, maar omdat Sue en Ariana er zoveel lol in hebben maak ik geen bezwaar.

1970Wally Valens en Marlie Locke worden vrienden.

Geboorte Liz Pelt.

119701973Start Star Trek: The Animated Series.

Geboortes van Robert Summers en Jolene April.

11973(Lisa Star nr. 1)

Geboorte van Lisa Star .

1974Star Trek: The Animated Series wordt stopgezet.

119741975Geboortes van Sean Terstark II en Lizette Oase.

Apollo-Sojoez-testproject.

'Artamofemsci' krijgt een grotere invloed op kunst en cultuur. De sociaal revolutionaire film 'Möbius Love', met Sharon Tate en Mia Farrow in de hoofrollen, speelt hierop in. De makers van de film, losjes geïnspireerd door Harrisons 'The Technicolor Time Machine', Asimovs 'The End of Eternity', A.E. van Vogts 'The Mating Cry' en vooral Robert Heinleins 'Glory Road' houden in hun episch tijdreisdrama en liefdesfilm, een pleidooi voor de vrije liefde en losse, praktische, 'netwerkhuwelijken' als middel om de mens te bevrijden van constricties. De 'Artamofemsci'-beweging omarmt de film omdat de cultuur in 'Möbius Love' een duidelijk progressief liberaal feministische boventoon heeft. De enige controverse was het casten van Sharon Tate die zes jaar geleden nog in het nieuws was wegens het door het hoofd schieten van Charles Manson. De jury sprak haar destijds vrij.

11975

Mijn bloedmooie vriendin Sue Fontana ziet dat ik voor mijn verjaardag een camera heb gekregen en ze stelt voor te doen alsof ze een fotomodel is en ik haar persoonlijke fotograaf. Ik maak geen bezwaar.

1978Wally Valens en Marlie Locke krijgen verkering. Het is zomer en ze gaan samen van de lagere school naar de scholengemeenschap in de naburige gemeente. In de brugklas houdt hun relatie stand, ondanks puberaal gedoe in hun omgeving.

11978

(NIS Sunnydale nr. 11)

In het DC Earth One Universum recruteert Cade Foster uit het 'First Wave' Universum Superman om te helpen bij de crisis rond het op hol slaan van de NIS Sunnydale in het jaar 1997. Kort daarvoor heeft Superman nog de stad Kandor naar Rokyn gebracht.

Superman redt de Aarde van de Deathstar uit het Star Wars Universum en bouwt daarna 9.999 zusterschepen van de NIS Sunnydale.
Daarna reist hij naar 2002 om mij op te pikken.
(NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)197911979

Een penvriendin van Sue Fontana is bijna slachtoffer van aanranding. Sue neemt zich voor dat haar dat nooit zal overkomen en ze besluit alleen aardige mensen in haar leven toe te laten. Bijgevolg besluit ze om haar relatie met mij naar een hoger niveau te tillen en verklaart dat ik haar vriend ben en dat we nu verkering met elkaar hebben. Ik maak geen bezwaar.
Ondanks dat Sue naar Leiden verhuist voor haar studie blijven we elkaar minstens elke week zien.

(Voorouders Amanda Parker nr. 3)

Jean Grey, alias the Phoenix, reist naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om advies van Spock te krijgen. Na haar terugkeer neemt ze Scott Summers als minnaar.

1980Wally Valens en Marlie Locke worden echt geliefden en bedrijven voor de allereerste keer in haar leven de liefde.

Onder druk van de 'GFB' wordt in Nederland de wetgeving zo aangepast dat het burgerlijk huwelijk opengesteld wordt voor mensen van gelijk geslacht. De rest van de wereld volgt snel. In het kielzog daarvan wordt het ook mogelijk dat meerdere mensen al dan niet Platonische Intramurale en Extramurale Partnerschapscontracten met elkaar sluiten zodat ze een netwerk met elkaar kunnen vormen. De Partnerschapscontracten zijn nog geen volwaardig huwelijk, maar in de praktijk worden ze wel al zo gezien c.q. juridisch als zodanig behandeld.

119801981Scarlett Theron en Meika Murray gaan naar dezelfde middelbare school, maar komen elkaar nooit tegen. Beiden zijn ze slanke, bloedmooie jonge vrouwen met een volmaakt lichaam, gitzwart haar, diep donkerbruine ogen, een bleekwitte huid, bloedrode lippen en desondanks geen fan van Sneeuwwitje.

Eddie Tsjeng zit in dezelfde klas als Scarlett Theron en wordt verliefd op haar. Omdat Scarlett hem ook heel leuk vindt besluiten ze geliefden te worden. Wanneer Scarlett zwanger wordt raken ze in paniek. Scarlett bevalt van een jongetje dat ze afstaat voor adoptie. De jongen groeit op als Rob Richards en verdwijnt uit het zich van zijn naaste familie. Eddie en Scarlett verbreken hun relatie en Eddie verlaat vroegtijdig de school. Hij trekt zich terug in een conservatieve versie van zijn katholieke geloof. Ondanks al die problemen blijven Eddie en Scarlett toch flirtende vrienden.
11981Sue Fontana merkt tot haar genoegen dat ik dezelfde studierichting uit wil als zijzelf en ze besluit dat ik over twee jaar bij haar zal intrekken in Leiden. Ze geeft mij kort na mijn verjaardag een voorproefje van hoe het zal zijn wanneer we samen zullen leven. Het geeft mij vleugels en ik doe extra mijn best op school om zo snel mogelijk bij haar te kunnen zijn.

1982Wally Valens schrijft zijn eerste boek en wordt gelijk multimiljonair. Zijn ouders en zijn familie hoeven eigenlijk voor het geld nooit meer te werken.
Hij heeft gelijk een enorme schare fans. Vooral zijn vrouwelijke fans zijn zeer enthousiast. Wally Valens ontvangt meer dan duizend huwelijksaanzoeken. De vurige huwelijksaanzoeken worden bij de rest van zijn fanmail gearchiveerd, inclusief al Wally's lieve antwoorden op al die lieve brieven.
Marlie vindt het best grappig. Ze is overtuigd dat juist zij met Wally zal gaan trouwen. Dat ze meer dan duizend andere vrouwen heeft verslagen. Vrouwen zo mooi dat elk van hun gezichten duizend schepen had kunnen lanceren. Met liefde en plezier helpt ze Wally met het schrijven van de afwijzingen omdat al die afwijzingen in feite liefdesbrieven aan haar zijn waaruit blijkt dat Wally Valens haar volledig aanbid. Wally's antwoord op haar eigen huwelijksaanzoek aan hem, de eerste van de meer dan duizend, lijst ze in omdat dat antwoord het enige positieve is. Eenvoudig weg: 'Ja, jij zult mijn vrouw worden'.
De beleefde afwijzingen die Wally als antwoord stuurt, waarbij hij constant verwijst naar zijn geliefde Marlie en zijn liefde voor haar, vinden ze zo mooi en zo lief dat ze allemaal nog verliefder op hem worden.

Het werk van Wally Valens raakt ook diverse vrouwen in het hart met wie hij in de toekomst te maken gaat krijgen:
 • Kate en Emma Phoenix, een slanke, bloedmooie identieke tweeling met volmaakte lichamen, lang golvend rood haar en magisch, smaragdgroene ogen, sluiten een heilig pact. Ze zijn allebei smoorverliefd op Wally Valens en beloven elkaar dat ze allebei zullen proberen Wally Valens te krijgen. Voor hen is het een wedstrijd. Ruimhartig belooft Kate aan Emma dat ze wanneer ze eenmaal Kate Valens-Phoenix is, Emma Wally mag lenen af en toe.
 • Amanda Parker, een slanke, bloedmooie blondine met hemelsblauwe ogen en een volmaakt lichaam, is ook een fan, maar stuurt geen huwelijksaanzoek. Ze weet dat haar loopbaan er voor gaat zorgen dat ze in contact zal komen met Wally Valens en dat ze hem dan zal verleiden. Ongeacht zijn huwelijkse status van dat moment.


119821983Diverse vrouwen proberen een wig te drijven tussen Wally Valens en Marlie Locke. Geen van hen slaagt daarin.

11983

Ik begin astronomie en natuurkunde te studeren in Leiden. Ik trek in bij mijn slanke, bloedmooie vriendin Sue Fontana. In het voorwoord van mijn eerste boek beschrijf ik mijn gevoelens voor haar, 'de liefde van mijn leven'.

1984Marlie Locke verdwijnt plotseling uit het leven van Wally Valens. Ze is achter de schokkende waarheid gekomen over haar afkomst en gaat naar haar oorsprong toe: haar origineel Heather Terstark-Locke. Wally Valens blijft met een gebroken hart achter. Marlie is bang dat Wally haar een freak zou vinden.

Aurora Zirkon begint aan haar 'XLVI' 'Artamofemsci' kunstproject. Hierbij teleporteert ze telkens gameten van Wally Valens en van alle vrouwen die Wally Valens mooi vindt naar haar eigen baarmoeder. Ook zorgt ze ervoor dat hij bepaalde zaken nooit te weten komt.(Lisa Star nr. 4) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 2)

Ongemerkt bezoekt de NIS Phoenix (Team Phoenix) de jaren 1980 vanuit het jaar 2014.
De vrouwen aan boord zijn afkomstig uit diverse universa en ze weten dat in dit Valens Alpha universum een vrouw genaamd Kate Phoenix, een actrice, leeft die hun levens in films verbeeldt. Ze weten ook dat deze Kate Phoenix later een relatie zal krijgen met Wally Valens en ze zijn nieuwsgierig naar Wally Valens.
Telkens wanneer Wally Valens een film ziet waarin Kate Phoenix hen speelt bezoeken ze hem, verleiden ze hem, bedrijven ze de liefde met hem. Hij weet dat hij met echte vrouwen te maken heeft die in zijn universum gespeeld worden door Kate en hij weet ook dat de echte Kate met dit alles psionisch verbonden is door Aurora Zirkon, een kosmische liefdesgodin die waakt over zijn en Kate's geluk. Aurora neemt zelfs voor zijn ogen het uiterlijk van Kate aan om met hem de liefde te bedrijven. Het maakt zijn verliefdheid voor Kate alleen maar groter. Hij is Aurora dankbaar dat ze hem dit geeft.Wally Valens gaat vervolgens in Leiden wonen en studeren. Hij verblijft er in hotel ''t Einde'. Hij krijgt er kost en inwoning in ruil voor zijn gratis diensten op ict gebied. Met zijn bazin Susan de Groot, een slanke, bloedmooie blondine met helderblauwe ogen en een volmaakt lichaam, klikt het heel erg goed. Ze flirten constant met elkaar en mensen in hun omgeving denken dat die twee een relatie met elkaar hebben.(Lilith Anderson nr. 4)

Lilith Anderson arriveert vanuit het jaar 2013 om de vader van haar nemesis James Isaac Parker te onderzoeken. Ze doet zich voor als studente natuurkunde. Ze wordt tijdens haar eerste ontmoeting met Wally Valens smoorverliefd op hem. Ze vraagt zich af waarom zij, een geharde en getrainde agente van het glorieuze Ner, zo verliefd is op Wally, en besluit hem te blijven volgen. Ze schaamt zich een beetje dat ze te weinig over hem heeft gelezen om zijn geschiedenis echt goed te kennen. Een ander deel van haar kijkt ernaar uit om hem helemaal te leren kennen. Zo zeer zelfs dat haar oorspronkelijke missie een beetje naar de achtergrond zakt. Op een gegeven moment laat ze alle schaamte varen en besluit ze dat Wally Valens beminnen, op wat voor manier dan ook, haar hoofdmissie is.

  (Lilith Anderson nr. 5)

  Lilith Anderson weet de hand te leggen op een kopie van Wally's fanarchief en doet een grondige analyse van vooral de rubriek met alle huwelijksaanzoeken. Vooral een vrouw genaamd Kathleen Smith vindt Lilith bijzonder interessant. Lilith benadert, verleidt en trouwt met Kathleen Smith en samen met de slanke, bloedmooie Kathleen richt Lilith een fanclub op ter ere van Wally Valens. De club noemt zich 'Bruiden van Valens'.
  Hotel''t Einde' wordt het hoofdkwartier van de club en Susan de Groot en een werkneemster van haar, de receptioniste Scarlett Theron, doen heel graag aan de club mee. Later wordt de club uitgebreid met nog tien biseksuele koppels die net als Lilith en Kathleen bestaan uit slanke, bloedmooie vrouwen die hun doctoraal natuurkunde hebben gehaald.
  Om het fan zijn te vieren bedenken Lilith en Susan de 'Dynamische Fan Dinner Date (DFDD)'
  De elementen van de DFDDs:
  1. Maaltijd.
   1. Eerst een drankje naar keuze vooraf, waarbij Wally Valens steevast kiest voor Thee, Pickwick English Bland.
   2. Soep naar ieders keuze, Wally Valens kiest dan heel vaak voor gebonden tomatensoep met heel veel gehaktballen.
   3. Hoofdmaaltijd, ook naar ieders keuze, waarbij Wally Valens vaak kiest voor gekookte aardappelen of friet, met daarbij spinazie met hard gekookt ei en een hele grote gehaktbal naturel, rundervink of gebakken vis (kabeljauw, tong).
   4. Nagerecht, naar ieders keuze: Pudding of vla of ijs, waarbij Wally Valens vaak kiest voor vanille-, chocolade-, aardbei- of sinaasappelsmaak.
   5. De drank bij de maaltijd is ruim aanwezig en Wally Valens kiest dan altijd voor halfvolle melk en sinaasappelsap.
  2. Film in de bioscoop of op videocassette:
   1. SF;
   2. Horror;
   3. Fantasy; of
   4. (Erotische) Thriller / Action / Adventure.
  3. Gesprekken op de Hotelkamer.
   1. Studie;
   2. Werk;
   3. De boeken van Wally Valens;
   4. Andere Sciencefiction, Horror, Fantasy en Thrillers in alle media;
   5. Filosofie en politiek; en
   6. De privélevens van de dates.
  4. Muziek met intiem dansen.
   1. Klassiek;
   2. Soul / R&B;
   3. Country; en
   4. Rock.


   Doel van Lilith is om Wally een aantal heel spannende dates aan te bieden met al die mooie vrouwen. Lilith wil niets anders dan hem gelukkig maken.
   De dates worden altijd gehouden op de laatste zaterdag van de maand.

   Lilith Anderson zorgt ervoor dat zij op zaterdag 25 augustus 1984 zijn allereerste DFDD is. Dankzij haar telepresentie gaven kan Lilith via die andere vrouwen blijven genieten van Wally Valens door hun lichamen via haar geest over te nemen en te gebruiken alsof het haar eigen lichaam betreft. Voor haar is het alsof ze illegaal een televisiekabel aftapt. De vrouwen waarbij ze dit doet hebben geen idee dat Lilith 'over hun schouder' meekijkt en meegeniet. De vrouwen denken dat ze zelf volledig alle controle hebben. Het is alsof Lilith hen als een overall aantrekt en volledig hun lichamen kan gebruiken alsof het haar eigen lichaam betreft. Ze doen absoluut niets dat ze zelf niet zouden doen.
   Haar mentale connectie met de vrouwen is zelfs zo sterk dat, wanneer de vrouwen sterven, hun geesten een deel zullen zijn van Liliths eigen geest.
   Daarnaast heeft Lilith Anderson de beschikking over een soort onzichtbare micro probe sensoren (MPS) die rechtstreeks op al haar zintuigen zijn aangesloten. Hiermee heeft ze ook een puur technologisch middel om alles te ervaren waar ze haar MPSen op af stuurt. De MPSen heeft ze vooral nodig bij die situaties waar de vrouwen die ze wil bespioneren immuun zijn voor haar telepathische en telepresentie gaven. De probes zijn klein genoeg om ongemerkt door de huid het lichaam in te dringen en direct naar de hersenen te transporteren alwaar ze zich vastzetten in de homunculus sensorisch zodat signalen die daar binnenkomen en verwerkt worden direct ook doorgestuurd worden naar de homunculus sensorisch van Lilith Anderson zelf. Voor haar is het the next best thing vergeleken bij directe telepresentie. Een variant die ook goed zou werken met de homuculus motorisch is problematisch en niet beschikbaar, maar zou als dat echt zou werken bijna even goed zijn als telepresentie.


   De tweede DFDD is met Kathleen Smith op zaterdag 29 september 1984.
   De helft van de tijd heeft Lilith Anderson de volledige controle over Kathleens lichaam.119841985

(Lilith Anderson nr. 6)

Wally Valens heeft tijdens Halloween een liefdesnacht met een mooie vrouw verkleed als Catwoman. Hij weet op dat moment niet dat haar naam Meika Murray is. De liefdesnacht is zo bijzonder dat het later een inspiratie vormt voor de eerste SCHC in 1992. Meika Murray is zeer verliefd op Wally Valens, maar heeft op dit punt in haar leven geen zin in een relatie met een beroemdheid. Wanneer ze ontdekt dat ze zwanger is besluit Meika het kind te houden.

Voor Lilith Anderson is de nacht waarin Wally Valens de liefde met Meika Murray bedrijft de absolute hemel. Ze ervaart alles wat Meika ervaart en Lilith beseft dat ze Wally altijd zal willen hebben. Als Agente is ze getraind in het liefdebedrijven, maar wat ze via Meika voelt is voor haar echte liefde.11985 De mensheid en haar bondgenoten hebben een rijk gesticht dat zich uitstrekt over meer dan 10.000.000.000 spiraalvormige melkwegstelsels, verdeeld over meer dan 100.000 superclusters.

1986Ramp met de spaceshuttle Challenger. De Enterprise spaceshuttle wordt ruimtewaardig gemaakt.

Wally Valens heeft zijn laatste DFDD van de periode 1984-1986 op zaterdag 26 juli 1986. Met Mary Conny Cox. Wally Valens verlaat het hotel.

Geboorte van Eddie Murray, zoon van Wally Valens en Meika Murray. Wally Valens heeft hier geen weet van en Meika wil dat zo houden.

De mooie Trish Theron, een tijdreizende, dimensie hoppende, Dhampir, arriveert in dit jaar vanuit haar eigen universum (Valens Kappa) / tijdlijn. Ze is een opvallende verschijning: een meer dan twee meter lange, volmaakt gevormde superslanke supersexy vrouw met lang blond haar tot aan haar volmaakte achterwerk en kristalblauwe, hemelse ogen. Vaak gekleed in een luchtige en tegelijk zeer functionele, krijgshaftige kleding die haar het allure van een Godin geeft. Een Godin van Liefde, Wijsheid en Krijgskunst. Alsof ze het zinnebeeld is van Aphrodite, Athena en Artemis tegelijk. Tricia Theron is de meest verleidelijke vrouw van elk Multi-Multiversum. Geen enkele man of vrouw kan haar weerstaan en ze is in staat elke man en vrouw te verleiden waarmee ze de liefde wil bedrijven. Elke man of vrouw die ze wil hebben is dan ook echt van haar en daar bedrijft ze dan ook echt daadwerkelijk de liefde mee. Zonder enige uitzondering.(Lilith Anderson nr. 28)

Vanuit het jaar 12356 arriveert Energiewezen Lilith Anderson. Volledig uitgeput door de sprong door tijd en ruimte vlucht ze zo snel mogelijk in het allerbeste lichaam dat er voor haar is: Katherine Alice 'Kate' Phoenix. Energiewezen Lilith beseft dat haar ambities voor Ner geen waarde meer hebben en ze besluit om in Kate's hoofd te blijven, zonder dat Kate dat ooit bewust zal merken. Energiewezen Lilith is er volmaakt gelukkig mee. Voor haar is het puur het paradijs omdat ze weet dat ze terecht is gekomen in het lichaam van de toekomstige vrouw van Wally Valens. Zijn grote liefde! Zijn allergrootste liefde! Ze is volledig in staat alles te weten en voelen wat Kate weet en voelt. Het gevoel is volmaakter dan ooit. Kate's bewustzijn weet van dit alles niets en zal er nooit achter komen.
Actrice Kate Phoenix was net op een stellage van een verlaten filmset geklommen om een stunt te oefenen en verliest door de schok van de komst van een vreemde geest in haar brein haar evenwicht. Geen benul hebbende van wat er nu aan de hand is maakt ze een val die normaal gezien dodelijk zou eindigen omdat ze naast het opvangkussen zou gaan vallen.

(Lilith Anderson nr. 29)

Wally Valens redt op Hawaï het leven van de actrice Kate Phoenix wanneer hij haar opvangt nadat ze op een stellage was geklommen. Wally Valens en Kate Phoenix, bedrijven er ter plekke de liefde. Energiewezen Lilith Anderson beseft de juiste keuze gemaakt te hebben en besluit om zich voor de liefde van Wally en Kate in te zetten. Ze beschouwt het voor alle betrokkenen een win-win situatie en ziet zichzelf nu voortaan als een romantische heldin. Lilith zweert dat ze absoluut altijd alles zal doen om Kate te beschermen en haar liefde voor Wally Valens te stimuleren. Energiewezen Lilith beseft ook dat de Scarlett en Susan componenten van haar geest sterker zijn geworden en dat haar geweten ook is gegroeid. Lilith, Scarlett en Susan zijn nu eigenlijk een drie-eenheid Lilith-Scartlett-Susan, met Lilith nog steeds als de leidende, dominante, naamgevende, component. Het Energiewezen dat ze is, is in staat om het uiterlijk van de drie componenten aan te nemen en bij enige inspanning ook de uiterlijkheden van de vrouwen van waaruit haar oorspronkelijke fysieke lichaam is opgebouwd en dat nu een energielichaam is.
Niet dat het voor iedereen zichtbaar is. Energiewezen Lilith Anderson zit nu als een bolletje energie in Kate's hoofd.Wally Valens en Kate Phoenix worden geliefden en gaan samenwonen. Emma Phoenix logeert vaak bij hen. Kate vergeet haar belofte aan Emma niet. Wally vindt het in het begin wel een beetje vreemd, maar de zussen Phoenix wijzen hem fijntjes op zijn eigen boeken en zijn steun aan de 'Artamofemsci'-beweging. Wally Valens en Emma Phoenix worden daarom ook geliefden. Wally, Kate en Emma bevinden zich in een driehoeksrelatie. Kate en Emma vinden het niet erg hem te delen, maar ondanks zijn filosofie die hij in zijn boeken stopt is hij nog niet helemaal klaar om de Netwerkrelatie te omarmen. De zussen Phoenix weten dit en gaan daar goed en liefdevol mee om.

119861987

(James Parker nr. 11)

James Isaac Parker arriveert vanuit de toekomst (het jaar 2015).

(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 6)

Jim Fox ontdekt zijn gave van het interdimensioneel reizen en reist naar het universum van de Terran Republic.11987(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 7)

Jim Fox arriveert in het universum van de Terran Republic en dankzij zijn intelligentie krijgt hij een functie als ruimte-tijd agent in dienst van de marine van de Terran Republic.Ik studeer af in astronomie en natuurkunde en dankzij Sue Fontana haal ik gelijk mijn doctoraat. En zij zelf gelijk ook.

Sue Fontana heeft meer successen te vieren. Ze wordt schrijfster onder het pseudoniem 'Henriëtte Astrid Young (HAY)'. 'HAY' is een intiem woordgrapje tussen ons twee. Het staat voor 'Roll in the Hay'. Iets dat we relematig doen. Haar debuut roman is 'Wat Charisma Wil' en Sue heeft hiermee zo'n groot succes dat ze financieel gelijk binnen is. Ze hoeft in feite geen dag meer te werken.
Ik word nog verliefder op haar dan ik al was en bij mij gaat het kwartje vallen van wat ze ook met haar roman duidelijk wilt maken: het is een liefdesbrief aan mij.
Wanneer ik dat eenmaal besef ga ik op mijn knieën voor haar, en vraag ik haar nederig en hoopvol ten huwelijk.
Blij dat ik haar 300 pagina's zware hint heb begrepen zegt ze simpelweg 'Ja.' Haar ogen zeggen 'je bent van mij, mannetje.'
Kort daarna trouwen we. Sue beschouwt het als een 'hattrick': doctoraat, roman, huwelijk. Ik vind het niet erg van haar te zijn.

1988Wally Valens studeert af in Leiden en is doctor in natuurkunde en astronomie en krijgt daarna een baan bij het CERN in Genève.

Na een succesvolle vierjarige carrière als actrice schakelt Kate Phoenix, die ook afstudeert, over op een loopbaan in de wetenschap. Het acteren was voor eigenlijk slechts een hobby. Haar zus Emma Phoenix blijft actrice. Hoofdzakelijk in erotische thrillers waarvoor ze, net als Kate natuurlijk, het volmaakte lichaam voor heeft.(Lisa Star nr. 5) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 3)

Het laatste personage dat Kate heeft gespeeld, Lisa Star, is ook de laatste van de vrouwen van de NIS Phoenix die Wally Valens verleidt. Acht vrouwen uit andere universa hebben hem nu gehad. Wally Valens dankt hen van harte. De NIS Phoenix reist verder terug, naar het jaar 1688.11988

1989Wally Valens werkt als astronoom bij een sterrenwacht in Arizona.(James Parker nr. 12) (Njitnelav nr. 1)

James Isaac Parker heeft een reeks machines, opgebouwd uit biljarden nanobots / het transformatievirus (AZV-001), door tijd en ruimte ingezet om informatie te verzamelen en energie te stelen van Kegar en Zirkon. Parker doet een eerste poging om zijn voornaamste machine, de Njitnelav (gebaseerd op virus mutatie AZV-003), te voorzien van een bundeling van die energie, via een 'Geest uit het Blik'.
(De Geest uit het Blik)

Een deel van de nanobots ontsnapt spontaan naar andere universa. Vooral ook naar het Valens Prime universum.Vreedzaam protest op het plein der Hemelse Vrede leidt tot democratische hervormingen in China. Amnesty International spreekt van een doorbraak ten goede.

Val van de Berlijnse muur. De dictatoriale regeringen in Oost-Europa vallen. De Soviet Unie valt uit elkaar.

11989

1990Wally Valens werkt als astronoom bij een sterrenwacht in Puerto Rico.

Wally Valens neemt daarna zijn Kate Phoenix mee naar Nederland, alwaar hij een nieuwe baan krijgt bij ESTEC in Noordwijk. In eerste intantie betrekken ze aldaar een appartement.
Zijn werk is het plannen van nieuwe projecten in de bemande ruimtevaart. In eerste instantie is dit theoretisch, maar hij hoopt zelf de plannen uit te kunnen voeren en ook zelf astronaut te worden. Daarnaast schrijft hij meerdere succesvolle boeken en merkt dat zijn diverse werkzaamheden heel goed op elkaar aansluiten. Hij richt ook een kleine uitgeverij, genaamd Gradimeulenbeerborn Classics (GC), op om zijn werken, fictie en non-fictie, ook in eigen beheer te kunnen uitgeven.

Kate Phoenix vraagt Wally Valens ten huwelijk. Ze voelt perfect aan dat hij er rijp voor is. Hij zegt onmiddellijk ja. Kate is zo bijzonder dat hij haar nooit wil verliezen. Ook Emma Phoenix is er bijzonder blij mee. Meer dan ooit zorgt Emma er voor dat ze er precies zo uitziet als Kate. Hetgeen Wally soms in de war brengt.(MACM nr. 1)

In hun laatste dagen als vrijgezel heeft Wally Valens veel plezier met een favoriete band: MacM van hem. De vier slanke, bloedmooie vrouwen van MacM zijn ook fan van Wally Valens en zijn werk is ook een inspiratie voor hun muziek. Hun samenzijn is heel passievol.Wally Valens en Kate Phoenix treden in het huwelijk. Ze betrekken in Zegschij-Sprucphord nr. 626 aan de Hoofdstraat, pal naast zijn ouderlijke woning nr. 624, met aan de andere kant de leegstaande woning nr. 628 waar ooit Marlie Locke en haar adoptieouders woonden. De zus van Kate, Emma Phoenix, vertrekt na nog een laatste maal met Wally Valens de liefde te hebben bedreven. Ze zegt dat ze een eigen leven moet gaan leiden en dat het voor haar moeilijk was om dicht bij Wally te zijn zonder dat hij ook officieel haar man is. Van Kate en Wally hoeft ze niet te vertrekken, maar Emma heeft toch emotionele problemen met het feit dat Wally nu echt officieel van Kate is.

Emma Phoenix gaat onmiddellijk naar Las Vegas en heeft daar een woeste, ongeremde onenightstand met Trent Kegarson die eigenlijk nog steeds aan het herstellen is van zijn breuk met Heather Locke 25 jaar geleden. Emma beseft dat zij niet de vrouw is waar Trent momenteel behoefte aan heeft wegens haar emotionele issues en geeft hem het adres van haar zwager Wally Valens, in de hoop dat Wally Trent in contact kan brengen met een vrouw die een relatie kan hebben met Trent Kegarson. Zelf ontmoet Emma Phoenix direct daarna de miljardair Don Enigma, die qua uiterlijk heel erg lijkt op Wally Valens. Don en zijn vrouw Farah Plenty zoeken een draagmoeder en een eiceldonor. Emma biedt zich aan om dat voor hen te zijn. Al snel constateren ze dat Emma erg zwanger is. Van een vierling.

Eddie Tsjeng en Marlie Locke ontmoeten elkaar en worden verliefd op elkaar.(Lilith Anderson nr. 7)

Lilith gebruikt de 23 overige 'Bruiden van Valens' om haar eigen geest te versterken door hun onderbewustzijn tot een netwerk te koppelen waar zij de controle over heeft. Zonder dat de vrouwen het weten maken ze nu deel uit van een gestalt. Dankzij die gestalt vergroot Lilith haar intellectuele vermogens. Nadelen voor de afgetapten zijn er verder niet. Behalve dan dat Lilith volledig ongeweten en onbevoegd in hun geesten kan kijken en hun ongebruikte rest capaciteiten voor zichzelf kan inzetten. En ze kan nog steeds hun lichamen gebruiken alsof het haar eigen lichaam betreft.

(Lilith Anderson nr. 8)

Lilith Anderson oogst bij alle andere 'Bruiden' ongemerkt DNA om te gebruiken in haar experimenten. Lilith schept de optimale genetische matrix gebaseerd op 23 unieke vrouwen.
Uit de door Lilith Anderson samengestelde genetische matrix wordt een zygote geschapen die later zal uitgroeien tot een mooie vrouw. Een vrouw die volmaakt is om bemind te worden door Wally Valens. Een vrouw samengesteld uit het volledige DNA van veel vrouwen die hij ooit mooi heeft gevonden.
Deze zygote van de 23 vrouwen, wordt opgesloten in een statiscapsule zodat ze vele millennia later door agenten van Ner kan worden opgehaald en naar Ner kan worden gebracht. Daar wordt ze agente X-13 en krijgt de naam Lilith Anderson. Haar grote missie is om terug door de tijd te reizen naar de Aarde om daar James Isaac Parker te bespioneren en te saboteren, genetisch materiaal en informatie te verzamelen voor het biowapenprogramma van Ner, en om zichzelf te scheppen. Lilith beseft nu waarom ze zo verliefd is op Wally Valens. Ze heeft zichzelf geschapen uit vrouwen die verliefd zijn op hem!

(Lilith Anderson nr. 9)

Lilith Anderson betrekt met haar vrouw Kathleen Smith Hoofdstraat nr. 622 te Zegschij-Sprucphord om dichtbij de man die ze wil hebben te zijn. Ze zijn gelijk welkom in de buurt en sluiten vriendschappen met haar buren, waaronder de ouders en paternale grootouders van Wally Valens. Ze tonen zich als goede buren die graag anderen helpen en die zo sympathiek zijn dat velen ook hen helpen.

(Lilith Anderson nr. 10)

Wally Valens neemt Lilith Anderson als zijn persoonlijke secretaresse. Voor Lilith is dit bijzonder gunstig omdat ze haar plannen voor hem telkens kan aanpassen en hem heel goed kan manipuleren. Wanneer zelfs dat niet genoeg voor haar is legt ze een permanente telepathische link tussen hen aan. De inspiratie haalt ze uit de 'X-Men' strips. De heilige band tussen Scott Summers en Jean Grey. Lilith is zo waanzinnig sterk verliefd op Wally dat ze nooit meer met minder genoegen zal nemen. Ze ontdekt de psionische band tussen Wally Valens en Aurora Zirkon niet.
Lilith merkt dat Wally haar een mooie vrouw vindt en dat is iets waar ze heel blij mee is. Ze leert hem zo goed kennen dat ze zich kan voordoen als de ideale vrouw voor hem. Wally wordt zelfs verliefd op haar.

(Lilith Anderson nr. 11)

Dankzij Lilith Anderson wordt Wally Valens ook de pro bono persoonlijke coach van de 'Bruiden' op weg naar hun doctoraat. Het stimuleren en versterken van de geesten van haar gestalt is hierbij Liliths hoofddoel. Lilith richt er zelfs een bemiddelingsbureau genaamd 'Lily's' voor op dat ze vanuit haar woning runt. Wally heeft bij het coachen ontmoetingen met de 'Bruiden', telkens één tegelijk, in Liliths woning en helpt hen op alle mogelijke manieren bij hun promotie waarbij alle 'Bruiden' volop gebruik van hem maken. Ook van zijn lichaam.
Twee van de 'Bruiden', Susan de Groot en Scarlett Theron, komen er niet voor de promotie, ze hebben geen natuurkunde gestudeerd, maar voor de catering en vooral voor Wally zelf.

(Lilith Anderson nr. 12)

Lilith Anderson probeert telepathisch en telepresenties ook de zintuigen van de zussen Phoenix over te nemen, maar de zussen blijken van nature immuun te zijn voor telepathie en hypnose. Maar met MPSsen is Lilith wel in staat om mee te genieten.(Lilith Anderson nr. 13)

Lilith Anderson saboteert ongezien diverse machines van James Isaac Parker waardoor deze slecht functioneren en door tijd en ruimte heen verspreid de bron vormen van legenden als geesten, tovenaars, demonen, vampiers en dergelijke. Ze doet dit vooral door zijn transformatievirus AZV-001 te manipuleren tot het virus AZV-616. Ze beseft dat deze nanobots geweldige wapens voor Ner kunnen zijn. De monsters die ontstaan en zich door tijd en ruimte verspreiden veroorzaken vele miljoenen doden. De wapens die Ner hierdoor krijgt zullen vele miljarden doden veroorzaken. Lilith Anderson weet hiervan, maar al die doden kunnen haar niets schelen. Wapens voor het glorieuze Ner heiligen voor haar alle middelen. Bovendien vindt ze dat haar eigen mooie handen schoon zijn. Zij heeft niet zelf al die doden veroorzaakt. Deze nanobots en de daardoor getransforeerde wezens noemt Lilith 'Demonen'.

(Njitnelav nr. 3)

De Njitnelav ontvangt via een 'zevende wens' eindelijk de energie die James Isaac Parker gestolen had van Kegar en Zirkon. De Njitnelav transformeert zichzelf en wordt hierbij een deel van Kegar die zichzelf ook Kegar noemt (essentie gebaseerd op gemuteerde virus AZV-010). Hij neemt als geest bezit van het lichaam en het leven van Sean Terstark II.
(De Zevende Wens)

Kegar schept daarna een duplicaat geest voor zijn oude Njitnelav lichaam. Deze Kegar schept ook een secondaire persoonlijkheid genaamd de Rechter (ook gebaseerd op AZV-010), zijn geweten in feite. Wegens dit geweten verlaat Kegar Sean Terstark II en de jongen heeft nog maar een beetje Kegar energie in zich over. Kegar schept een lichaam voor zichzelf en reist een miljard jaar in de toekomst om daar de Njitnelav op te halen zodat hij die vorige versie van zichzelf kan transporteren naar 8000 VC.
(Njitnelavs lot)In Brussel wordt de Europese Federatie (EF) opgericht, de machtigste staat op de planeet, met meer dan 600 miljoen inwoners. De EF strekt zich uit van Groenland tot en met Oekraïne, en van de Noordpool tot en met Melilla.

11990

1991Geboortes van Alice en Kate Enigma, tweelingdochters van Don Enigma en Emma Phoenix.
Geboorte van Charles Enigma, zoon van Trent Kegarson en Emma Phoenix.
Geboorte van Walter Enigma, zoon van Wally Valens en Emma Phoenix.
Trent Kegarson en Wally Valens weten van niets. Emma denkt oprecht dat alle kinderen van Don zijn. De geboortes zijn een geval van meervoudige superfecundatie. Het echtpaar Don Enigma en Farah Plenty zijn blij met de vierling en nemen hen in huis. Als draagmoeder en eiceldonor wordt Emma van harte bedankt. Emma zelf voelt nu een leegte in zich.

Retuow Snof wordt in een vampier veranderd door Lilith Dracula.(James Parker nr. 13)

Trent Kegarson, Retuow Snof en MR-6 (James Isaac Parker) gaan werken bij hotel ''t Einde'.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 1)Retuow Snof begint volgers c.q. slachtoffers te maken. Dankzij zijn charmes zet niemand vraagtekens bij de gang van zaken.
Trent Kegarson en Susan de Groot treden in het huwelijk.
Eddie Tsjeng en Marlie Locke treden in het huwelijk.
Retuow Snof wil de wereld veroveren en zijn eerste stap is het vermoorden van Eddie Tsjeng, de echtgenoot van Marlie Locke. Snofs eerste zelfgemaakte vampiere, Charlotte Lane, maakt van Eddie een vampier die daarna zogenaamd zelfmoord pleegt, hetgeen Marlie naar Snof toe moet lokken. Dan wil hij haar verleiden en van haar zijn eigen vrouw maken.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 1)

Wally Valens en Amanda Parker beginnen aan hun ruimtemissie aan boord van een klein ruimtestation gelanceerd vanaf de spaceshuttle Enterprise. Amanda Parker wordt nog verliefder op Wally Valens dan ze al was.

Rachel van Helsing vernietigt in één klap de hele familie Dracula waarmee ze praktisch alle vampiers op Aarde heeft vernietigd. De enige vampiers die nog over zijn bevinden zich in hotel ''t Einde': het nest van Retuow Snof.

Marlie Locke valt Retuow Snof aan.
Kate Valens-Phoenix neemt een suite in hotel ''t Einde' omdat ze in het congrescentrum in de buurt een lezing gaat geven over archeologie en astronomie.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)(Lilith Anderson nr. 14)

Scarlett Theron wordt gedood door Eddie Tsjeng. Susan de Groot wordt gedood door Retuow Snof. De geesten van Scarlett Theron en Susan de Groot worden deel van de geest van Lilith Anderson, omdat ze al telepathisch verbonden waren. Voor Lilith is het best wel een schok. Ze weet nu precies hoe het is om door vampiers te worden gedood.
Ironisch genoeg zijn Susan en Scarlett de enige vrouwen die Lilith niet zelf heeft uitgekozen. Vooral de aanwezigheid van Scarlett in haar verdubbelt de liefde die Lilith voor Wally voelt en de aanwezigheid van Susan maakt haar bewust van al dat mogelijk is tussen een man en een vrouw en verdrievoudigd haar lust voor Wally. Meer nog dan ze voor mogelijk hield. Lilith Anderson accepteert dankbaar dat Scarlett en Susan nu een deel van haar zijn. Mentaal is ze nu eigenlijk Lilith-Scarlett-Susan, met het Lilith gedeelte als absoluut de dominante kracht daarbinnen. Het maakt haar sterker.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)Retuow Snof wordt gedood door Trent Kegarson. Trent Kegarson wordt vampier en wordt verslagen door Marlie Locke waarna hij in een standbeeld verandert. Ke-Mar-gar-la explodeert en Marla wordt een deel van Marlie waardoor ze onbewust een soort van Godin wordt.
Het leven verdwijnt van de Aarde.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)(Lilith Anderson nr. 30)

Energiewezen Lilith Anderson merkt dat Kate Valens-Phoenix niet meer bestaat en dat al het leven op Aarde is verdwenen. Ze is nu weer een vrij bestaand wezen en gaat dwalen over de lege, levenloze Aarde in de hoop iets van leven terug te vinden. De grote leegheid laat haar inzien dat ze veel leed heeft veroorzaakt en ze hoopt vurig dat ze ooit haar misdaden kan goedmaken.Aurora Zirkon bevindt zich op haar maanbasis en is blij te weten dat haar project rond Wally Valens veilig is. Ze merkt dat Wally Valens zich aangetrokken voelt door Amanda Parker en teleporteert ook van haar gameten naar haarzelf. En natuurlijk ook weer van Wally Valens zelf.(James Parker nr. 1)

Wally Valens en Amanda Parker worden geliefden en hij verwekt bij haar James Isaac Parker.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)

(James Parker nr. 14)

Het leven op Aarde wordt teruggebracht door James Isaac Parker.
Wally Valens leert heel veel over wat geheim was. Kate Valens-Phoenix helpt bij de kunstmatige bevruchting van Amanda Parker en de vrouwen worden heel goede vriendinnen van elkaar. Het resultaat is dat Amanda zwanger wordt en er zelfs nog gameten van Wally en Amanda over zijn die bewaard worden in een koelunit. James Isaac Parker reist terug naar het jaar 2015.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)(Lilith Anderson nr. 15)

Emma Phoenix trekt weer in bij de familie Valens. Officieel omdat ze wil helpen bij de zwangerschap van haar zus Kate. Officieus omdat ze zich eenzaam voelt. Kate en Wally begrijpen dit en accepteren Emma weer liefdevol in hun midden. Emma wordt wederom een minnares van Wally Valens.

Lilith Anderson geniet mee via een MPS.De wereld weet niet goed wat er echt gebeurd is in dit jaar en de grote machtsblokken komen nader tot elkaar. Ze zijn bang geworden door het verdwijnen en weer verschijnen van het leven op Aarde. Diverse VN organisaties krijgen meer middelen om de kwestie te onderzoeken.

De EF lanceert een bemande expeditie naar de planeet Mars.

11991(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 3)

Khan Singh en zijn mensen worden door The Big Three van het Star Trek Universum, SG-1 van het Stargate Universum en The Doctor uit het Doctor Who Universum met zijn TARDIS naar dit jaar teruggebracht zodat de tijdlijn van Star Trek hersteld wordt.
(3. Sympathy for the Devil.). De start van deze reis was in het jaar 1999. Terug naar dat jaar worden ze door Q gedirigeerd naar het jaar 1997 om de Scooby Gang bij te staan.1992Geboortes van Melissa en Johanna Adriana Francesca Valens, tweelingdochters van Wally Valens en Kate Valens-Phoenix.(James Parker nr. 2)

Geboorte van James Isaac Parker, zoon van Wally Valens en Amanda Parker.

(Lilith Anderson nr. 16)

Trish Theron trekt in bij de familie Valens en werkt daar als inwonende Nanny. Daarnaast zorgt ze goed voor Wally Valens. Ze doet dit met de zegen van Kate.

Lilith Anderson geniet mee via een MPS.Sean Terstark II doodt Ennef Zirkon en schept met zijn laatste Kegar energie een machine die een man zal dupliceren wiens kopie een belangrijke rol gaat spelen.
(Droom?)De door Sean Terstark II geschapen machine schept Benjamin Kartrest als kopie van Wally Valens. Kegar wordt hierdoor ook een deel van Benjamin Kartrest waardoor Benjamin onbewust een soort van God wordt.
Wally Valens en Kate Valens-Phoenix ontmoeten Meika Murray en ontdekken dat Meika de Catwoman is waarmee Wally Valens op Halloween 1985 de liefde heeft bedreven. Kate beseft dat omdat Meika destijds Wally niet aan de haak heeft geslagen hij bij haar kon zijn op Hawaí om haar leven te redden. Kate trekt de conclusie dat daarom Meika haar leven heeft gered. Kate besluit dat ze nu alles met Meika wil gaan delen. Zelfs haar man. Ze nodigt Meika en haar zoontje Eddie uit om permanent bij hen in te trekken. Meika, dakloos en nog steeds verliefd op Wally Valens, gaat op de uitnodiging in.
(De komst van Kartrest)

Benjamin Kartrest betrekt de oude woning van Marlie Locke in Zegschij-Sprucphord, nr. 628 aan de Hoofdstraat. Ben Kartrest opent een detective bureau.

Amanda Parker ontdekt een ernstige misdaad waarvan ze vindt die aan het licht moet worden gebracht. Het betreft een aan haar gerichte anonieme, zeer erotisch getinte brief, waarin de onbekende man probeert haar te verleiden en haar voor zich te winnen door haar deel te laten uitmaken van een gevaarlijke, doch in zijn ogen zeer lucratieve onderneming die 'slechts' duizenden mensen het leven zou kunnen kosten. De anonieme afzender is Henk Klaviertoets. Hij wil zijn macht vergroten en de mooie Amanda Parker als vrouw en partner hebben wegens haar schoonheid en haar intelligentie. Maar omdat ze hem al een aantal keren heeft afgewezen wil hij het, in zijn ogen, subtieler aanpakken. En als ze hem blijft afwijzen of probeert de autoriteiten te waarschuwen wil hij haar laten doden. Als hij haar niet kan hebben dan mag niemand haar hebben is zijn motto.
Wanneer Amanda aangifte komt doen bij het politiebureau blijkt dat ze niet direct haar willen of kunnen helpen. Voor haar veiligheid en om de kring zo klein mogelijk te houden krijgt ze van de korpschef het adres van 'Kartrests Onderzoeksbureau'.
De korpschef geeft Marlie Locke, een probleemgeval op zijn bureau omdat ze geen wapen meer wil dragen, de opdracht om verbindingsofficier te zijn bij Benjamin Kartrest, en, informeel, om Amanda Parker te beschermen. Wanneer Marlie Locke en Amanda Parker elkaar op het bureau ontmoeten ontdekken ze dat ze een man gemeen hebben: Wally Valens. Amanda kent Marlie vooral van het verhaal dat Wally over haar vertelde, en Marlie kent Amanda omdat Amanda een beroemdheid is, bekend van wetenschap, modellenwerk en de ruimtereis met Wally Valens. De vrouwen trekken de conclusie dat Wally's smaak in vrouwen gewoon volmaakt goed is. Marlie Locke en Amanda Parker worden intieme hartsvriendinnen.(James Parker nr. 3)

Aanslag op het leven van Amanda Parker. Haar zoon Jimmy doodt de aanvaller.
(De Huurling)

(Njitnelav nr. 4) (James Parker nr. 4)

Amanda Parker huurt Benjamin Kartrest in om haar leven te redden. Benjamin Kartrest krijgt hierbij hulp van Marlie Locke, de Njitnelav en de baby versie van James Isaac Parker.
(Personeel gevraagd)

(James Parker nr. 5)

Marlie Locke, Amanda en Jimmy Parker gaan bij Benjamin Kartrest wonen.
(Personeel gevraagd)
Benjamin Kartrest en Amanda Parker worden geliefden.
Benjamin Kartrest en Marlie Locke worden geliefden.
(Personeel gevraagd).

Benjamin Kartrest en Marlie Locke verslaan Henk Klaviertoets en zijn sekte, en komen achter de identiteit van de vijand van Amanda Parker.
(De Sekte)

Heretren Zirkon neemt de plaats in van Henk Klaviertoets als sekteleider. Hij besluit zich toe te leggen op een nieuwe culte. In plaats van bloedvergieten besluit hij zich te wijden aan de liefde. Maar dan op een zeer duistere manier. Hij laat zich inspireren door de charmante bedrieglijkheid van gewiekste zakenmannen als Henk Klaviertoets, de fysieke gestalte van goddelijke barbaren als Trent Kegarson en de hypnotische verleidelijkheid van machtige vampiers als Retuow Snof. Zijn eigen fysieke lichaam emuleert hierdoor ook die eigenschappen tot en met zelfs zijn geslachtscellen toe. Hij beschouwt zichzelf als een machtige, onweerstaanbare, Satyr die elke vrouw krijgt die hij hebben wil. Heretren kopieert zelfs de geheime en niet zo geheime verlangens van deze drie mannen. Mentaal en fysiek wordt hij letterlijk een combinatie van deze drie mannen. Bovenal verlangt hij hierdoor naar Amanda Parker, Kate Valens-Phoennix en Marlie Locke. Zijn grootste verlangen is om met deze drie vrouwen de liefde te bedrijven. En dat deze vrouwen weten dat hij echt de combinatie is van de drie mannen die hen hebben wil.
Heretren Zirkon verleidt een vrouw die de volmaakte combinatie is van de drie vrouwen die hij hebben wil. Het betreft sektelid Liz Pelt, een multibiljonaire met geld te veel en een onverzadigbare zucht naar genot. Liz Pelt, een slanke, bloedmooie brunette met donkerbruine ogen en een volmaakt lichaam, met wie hij trouwt, is door haar intieme fysieke contact met Heretren nog mooier dan ze al was en wordt besmet met diverse spannende demoniische aspecten, waaronder ook immuniteit voor telepathie en telepresentie. Heretren beschouwt haar als zijn persoonlijke Nymf en samen verleiden ze honderden andere mensen en vernietigen ze tientallen relaties.(Njitnelav nr. 5) (Lilith Anderson nr. 31)

De vijand van Amanda Parker wordt verslagen. Een bijzonder gevaarlijke chemische reactie wordt op gang gebracht. De Njitnelav helpt mee een chemische reactie te vertragen en stapt op als medewerker van Kartrest.
Ongemerkt verandert Energiewezen Lilith Anderson de chemische bom in zuiver drinkwater. Hiermee redt ze Benjamin Kartrest, Marlie Locke en talloze andere levens.
Benjamin Kartrest krijgt te horen wat Marlie in werkelijkheid is.
(Beslissing bij 'Was-Wit').Benjamin Kartrest en Marlie Locke treden in het huwelijk.

Wally Valens richt de 'Valens Artamofemsci Foundation' (VAF) op om structureel goede doelen te steunen op het gebied van kunst en cultuur, natuur en milieu, mensenrechten met vrouwenrechten in het bijzonder, en fundamentele en toegepaste wetenschap.
Zijn uitgeverij 'Gradimeulenbeerborn Classics' krijgt de nieuwe naam 'GC-Media' en richt zich naast geschreven werken zich ook op muziek, films en TV-series.(Lilith Anderson nr. 17)

Sean Terstark Senior sterft. Zijn eenzame weduwe Heather Locke mag tot haar genoegen intrekken bij de familie Kartrest. Ze krijgt een soortgelijke positie binnen het huishouden als dat Emma heeft bij de familie Valens.

Lilith Anderson geniet mee met een MPS.

(Lilith Anderson nr. 18)

Aurora Zirkon trekt in bij de familie Kartrest waarbij Aurora een inwonende Nanny is. Ze toont haar gave als shapeshifter hetgeen bewonderende blikken oplevert.

Lilith Anderson geniet mee met een MPS.Voor het eerst houden Marlie Kartrest-Locke, Benjamin Kartrest, Amanda Parker, Meika Murray, Wally Valens en Kate Valens-Phoenix op 31 oktober hun 'Surf City Halloween Cosplay' (SCHC). Het is een idee bedacht door Meika Murray om haar verjaardag te vieren. De naam voor hun vriendenvereniging 'Surf City' komt van het nummer van Jan en Dean 'Surf City'. De ondertitel van het nummer is 'Two Girls For Every Boy'. De andere dames in hun gemeenschap geven er niet zoveel om en doen daarom niet mee.(Lilith Anderson nr. 19)

Lilith Anderson probeert de lichamen van Marlie Kartrest-Locke en Amanda Parker over te nemen, maar beide vrouwen zijn totaal immuun en blokkeren onbewust elke poging daartoe. Voor Lilith is het een raadsel dat ze maar niet kan oplossen. Ook Benjamin Kartrest is voor haar immuun en een onneembare vesting. Het lukt Lilith niet haar astrale lichaam in hen te krijgen. Ze vermoedt dat in beide vrouwen en in Ben Kartrest ongekende krachten schuilen. Het lukt Lilith niet haar geest in hen te krijgen. Bij Marlie en Benjamin omdat er al meer in hen zit dan hun eigen geest en bij Amanda iets dat Lilith niet eens kan begrijpen. Het betreft Krachten die zelfs Lilith Anderson angst aanjagen. Gelukkig voor Lilith zijn Marlie en Amanda niet immuun voor Liliths MPSsen.

Meika Murray aftappen is voor haar emotioneel te moeilijk. Ze lijkt teveel op haar tweelingzus Scarlett Theron wiens geest ze in haar eigen geest absorbeerde toen ze gedood werd door de vampiers. Maar dat weerhoudt Lilith er niet van een MPS te gebruiken bij Meika.
De geest van Susan de Groot is ook een deel van haar eigen geest. De twee geabsorbeerde geesten zijn volledig aan haar eigen geest ondergeschikt en hebben zich intussen neergelegd bij hun lot. Ze kunnen nu immers ook meegenieten van Wally Valens. Ze zijn nu gewoon een deel van Lilith geworden waardoor de liefde en de lust van Lilith voor Wally Valens is verdrievoudigd. Liliths geweten is er ook door versterkt, maar Lilith denkt dat ze dat geweten volledig de baas is.
De wetgeving in Nederland verandert onder druk van de 'Artamofemsci'-beweging zodanig dat het huwelijk verandert in een netwerk- of ketenrelatie (ook wel 'Heinlein Huwelijk'), waarbij ook meerdere mensen, ongeacht hun geslacht of voorkeur, kunnen aansluiten. Per kind mag bepaald worden welke achternaam of achternamen het krijgt.

Amanda Parker en Meika Murray treden toe tot de huwelijken van de echtparen Kartrest en Valens en de huwelijken fuseren. Heather, Emma, Trish en Aurora willen beslist niet achterblijven en treden ook tot het netwerk toe. Ze noemen hun netwerk 'Intramuraal Relatie Netwerk Valentijn' (naar hun Villa).


Officieel Intramuraal Relatie Netwerk (IRN).


Relaties Emma Kate Wally Meika Trish Aurora Amanda Ben Marlie Heather
Emma X X
Kate X X
Wally X X X X X X X X
Meika X X
Trish X X
Aurora X X
Amanda X X
Ben X X X X X X X X
Marlie X X
Heather X X
Diagram Intramuraal Relatie Netwerk (IRN).


De huizen van Hoofdstraat 624 tot en met Hoofdstraat 628 worden doormiddel van tussenleden met elkaar verbonden zodat zij en hun voornaamste familie en vrienden allen op één adres wonen in één grote superwoning. Ze noemen hun woning 'Villa Valentijn', ter ere van hun liefde voor elkaar.(Lilith Anderson nr. 20)

Lilith Anderson verandert haar woning Hoofdstraat 622 in een minimotel voor haar bemiddelingsbureau zodat de 'Bruiden' er ook daadwerkelijk regelmatig kunnen overnachten.

Lilith Anderson vergiftigt heimelijk Marlie Kartrest-Locke op genetisch niveau. Na medisch onderzoek blijkt dat Marlie Kartrest-Locke een donatie nodig heeft van een jong meisje dat nauw aan haar verwant is. Aangezien die niet bestaat besluit haar origineel Heather Locke zich aan te bieden om met Benjamin Kartrest dat nieuwe benodigde leven te verwekken. Marlie is zelf ook al zwanger, maar omdat zij ziek is zullen haar kinderen niet geschikt zijn. Voor alle zekerheid gaat Heather Locke ook zo vaak mogelijk naar bed met Wally Valens. Ze is bijzonder bezorgd over haar kloon Marlie en wil alle zekerheid. Haar huisgenoten vinden het vreemd dat ze geen gebruik maakt van de UMK, maar Heather weet een goed verhaal op te zetten over waarom dit op natuurlijke wijze moet.
Het lukt Heather na een paar weken om zwanger te raken. Ze transplanteert het embryo over naar een UMK, waarvoor ze ook weer een logische verklaring voor produceert.
Voor Lilith Anderson is dit alles wederom een geslaagd wetenschappelijk experiment waarbij ze haar werk en haar hobby combineert.
Lilith Anderson geniet ook bij het zwanger maken van Heather op de achtergrond met Heather mee met behulp van haar geavanceerde spionage apparatuur (MPS). Voor haar verantwoording rapporteert Lilith aan haar superieuren dat dit allemaal in het kader van haar onderzoek is. Zelf weet ze beter natuurlijk.11992

1993Een totale babyboom op 'Villa Valentijn'.

Geboortes van Tara Christine en Isabella Kartrest, tweelingdochters van Benjamin Kartrest en Marlie Locke.

Geboorte van Eugene Joseph Parker, zoon van Benjamin Kartrest en Amanda Parker.

Geboorte van Cornelia en Jana Murray, tweelingdochters van Wally Valens en Meika Murray.

Geboorte van Barbara Theron, dochter van Wally Valens en Trish Theron.
Geboorte van Charlotte Theron, dochter van Benjamin Kartrest en Trish Theron. De geboortes van Barabara en Charlotte zijn een geval van superfecundatie.

Geboorte van Alex Zirkon, zoon van Wally Valens en Aurora Zirkon.
Geboorte van Jeffrey Zirkon, zoon van Benjamin Kartrest en Aurora Zirkon. De geboortes van Alex en Jeffrey zijn een geval van superfecundatie.  (Lilith Anderson nr. 21)

  Mevrouw Liz Zirkon-Pelt is Heretren Zirkon volledig beu. Hij gebruikt haar te pas en te onpas en ze is hem heel snel werkelijk volledig zat. Vooral omdat hij haar dwingt om te doen alsof ze Amanda Parker, Kate Valens-Phoenix en/of Marlie Kartrest-Locke is. Ze vindt bovendien zelfs een bewusteloze Benjamin Kartrest nog lekkerder dan de zichzelf zo geweldig vindende Heretren die er voor haar in bed niks van bakt.
  Liz bedenkt daarom een plan om Heretren grondig te doden.
  Wanneer Heretren Zirkon een zakenreis maakt met een klein vliegtuigje smokkelt Liz Zirkon-Pelt een thermobarische bom aan boort en in een verschrikkelijke explosie wordt Heretren totaal vernietigd boven de Stille Oceaan.
  Deze daad verduizendvoudigd haar toch al haar aanzienlijke libido. En ze weet precies waar ze haar energie wil spenderen.
  Wanneer Liz merkt dat ze zwanger is plaatst ze het embryo in een kunstmatige baarmoeder.

  De geest van Heretren Zirkon overleeft dit alles en hij hunkert nog steeds naar het liefde bedrijven met mooie vrouwen. Hij is in staat zichzelf als een soort dibboek te projecteren in de lichamen van andere mannen om zo via de lichamen van die andere mannen de liefde met die mooie vrouwen te bedrijven. Tijdens het fysieke liefdesspel bedrijft zijn geest ook de liefde met de geesten van de vrouwen in hun collectieve droomlandschap zodat ze in hun dromen weten dat ze met Heretren Zirkon de liefde bedrijven.

  De families Valens en Kartrest brengen hun bedrijven 'Kartrests Onderzoeksbureau', 'GC-Media' en de stichting 'VAF' onder in een holding genaamd ('Kartrest Star Enterprises' KSE) waar ook Lilith heel graag bij aansluit met haar bemiddelingsbureau 'Lily's'. De holding is sterk genoeg om het Japans-Nederlandse tech concern 'Kartrest', beurswaarde 600 miljard dollar, op te slokken zodat Benjamin Kartrest mede-eigenaar wordt van het bedrijf waar hij zich naar vernoemd heeft. De holding expandeert in korte tijd heel snel en omvat lucht- en ruimtevaartbedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en scheepswerven.
  De ware kracht achter de financiële krachtpatserij is Liz Zirkon-Pelt. Ze is zeer gefascineerd door Benjamin Kartrest en wil van hem, en al wat van hem is, uiteindelijk haar persoonlijke speelgoed maken.
  Mevrouw Liz Zirkon-Pelt eist van Benjamin Kartrest dat hij bij haar komt wonen als haar permanente minnaar en dat hij exclusief alleen van haar is. Als hij haar niet gehoorzaamt zal ze haar geld terugtrekken uit de holding KSE. Als hij wel aan haar verwachtingen voldoet zal het geld permanent van hem zijn. Zonder verdere voorwaarden.
  Benjamin Kartrest hoeft daar totaal niet over na te denken. Hij vindt Liz wel een mooie vrouw, maar hij is niet verliefd op haar. Hij geeft haar hoogstens een DFDD. Hij geeft dus niet aan haar eisen toe en dat is voor de machtige Liz wel even slikken. Ze voert echter haar dreigement niet uit omdat ze echt en oprecht van hem houdt en biedt in plaats daarvan haar vriendschap aan. Benjamin Kartrest accepteert deze op voorwaarde dat ze altijd de juiste morele keuzes zal maken. Liz gaat hier mee akkoord en ze vieren het met een DFDD inclusief intiem dansen. Benjamin merkt dat Liz volledig gebruik maakt van de dans om van zijn lichaam te genieten. Een dans die overgaat in echt liefdebedrijven.
  Liz sluit met Benjamin Kartrest een Extramuraal Partnercontract.

  Met behulp van een MPS geniet Lilith met Liz mee.

  Aurora Zirkon voltooid haar 'XLVI' project: de dochter van de vrouwen en van Wally Valens, waarbij de 46 bronzygoten geplaatst worden bij even zoveel vrouwen die kinderen van Wally Valens willen. De kunstmatige zygote krijgt de naam Elizabeth Josine Summers en ze is het ultieme 'Artamofemsci' kunstwerk. Deze zygote wordt via teleportatie ingebracht bij Jolene Summers-April, een slanke, bloedmooie brunette met donkerbruine ogen en een volmaakt lichaam. Ze is echtgenote van Robert Summers. De Summers zijn een echtpaar waarmee Aurora Zirkon bevriend is en dat op gewone wijze geen kinderen kan krijgen. Hoewel Wally Valens en Jolene Summers-April nooit een relatie hebben gehad mixte Aurora ook een zygote samengesteld van hun gameten in de mix. Jolene April, fan van Wally Valens, vindt dat supersexy en is er volledig akkoord mee. Een bijwerking van de implantatie is dat Jolene Summers-April bepaalde bijzondere eigenschappen van Aurora krijgt. Waaronder immuniteit voor telepathie en hypnose. Om de gebeurtenis extra feestelijk te maken hebben Wally Valens en Jolene Summers-April een volledige DFDD, inclusief dans. Een zwoele intieme dans die even gepassioneerd eindigt als die met Liz. Om dit extra cachet te geven sluit Jolene een Extramuraal Parnercontract met Wally Valens.

  Lilith Anderson stuurt MPSsen af op de hersenen van Jolene zodat ze kan meegenieten.  Geboorte van Gravelson Zirkon, zoon van Heretren Zirkon en Liz Zirkon-Pelt, via een kunstmatige baarmoeder (geen UMK). Gravelson erft alleen de gave van relatieve onsterfelijkheid. Hij zal niet van ouderdom kunnen sterven, maar een dodelijk ongeluk kan hij niet hebben. Omdat Liz niet herinnert wil worden aan Heretren wordt Gravelson ondergebracht bij een pleeggezin dat 900 miljoen zakgeld krijgt om Gravelson op te voeden.

  Geboorte van Olivia Locke, dochter van Benjamin Kartrest en Heather Locke. Dankzij Olivia wordt Marlie Locke genezen.

  Geboorte van Christopher Locke, zoon van Wally Valens en Heather Locke. De geboortes van Olivia en Christopher zijn een geval van superfecundatie.

11993

1994Nog een keer een babyboom:

Geboorte van Benjamin Jeffrey Valens, zoon van Benjamin Kartrest en Kate Valens-Phoenix.

Geboorte van Patricia Murray, dochter van Benjamin Kartrest en Meika Murray.

Geboorte van Wally Christopher Kartrest, zoon van Wally Valens en Marlie Kartrest-Locke.

Geboorte van Anna en Suzanna Parker, tweelingdochters van Wally Valens en Amanda Parker.

Geboorte van Anna Zirkon, zoon van Wally Valens en Aurora Zirkon

Geboorte van Elizabeth Josine Summers, na zygote implantatie, bij Jolene Summers-April.

11994

1995Geboorte van Benjamin Anthony Robert Kartrest (Benjamin Junior), zoon van Benjamin Kartrest en Marlie Kartrest-Locke.
Van zijn Nanny Aurora Zirkon krijgt Ben Junior heimelijk borstvoeding zodat ook hij een volmaakt immuunssyteem krijgt en haar boezem leert waarderen. Wanneer hij eenmaal volwassen is zal ze hem mede daarmee verleiden.

Geboorte van Wally Alexander Valens (Wally Junior), zoon van Wally Valens en Emma Phoenix.

Oprichting Mediterrane Unie, een economisch en culterele unie van in eerste instantie de staten Israël, Palestina, Jordanië en Libanon, onder leiding van Yitzhak Rabin. Decennia van conflict worden vreedzaam opgelost. Diverse landen daaromheen wachten af. Hun regimes hebben het moeilijk en de druk van hun bevolkingen voor democratische hervormingen neemt toe. Ze hebben geen enkele steun meer van de grootmachten.

11995(NIS Sunnydale nr. 10)

Na een kort bezoek aan het Babylon 5 universum in het jaar 2258 ontstaat er een crisis aan boord van de NIS Sunnydale. De bemanning van de NIS Sunnydale moet het schip verlaten na een onbedoelde actie van Doctor Zeppo Alexander Dunsel.. Ik kom terecht bij het Stargate Universum.
NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 4)

Onderweg tussen 1992 en 1999 stopt de TARDIS (Doctor Who Universum) in het plaatsje Sunnydale (Buffy Universum) alwaar The Big Three van Star Trek, SG-1 van Stargate, de Scooby Gang assisteren bij het verslaan van een groep vampiers.
(3. Sympathy for the Devil.1997Geboortes van Jessica en Sean Terstark III, dochter en zoon van Lizette Oase en Sean Terstark II.

Sean Terstark en Lizette Oase treden in het huwelijk.

Start van Buffy the Vampire Slayer.

11997(NIS Sunnydale nr. 4)

Na een bezoek aan het jaar 2267: De NIS Sunnydale bezoekt het Buffyverse en pikt daar een transporterduplicaat op van Buffy Summers.
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

(NIS Sunnydale nr. 5)

Nadat ik een aantal nachtmerries had bezoekt de NIS Sunnydale, kort nadat de burgemeester is verslagen, en recutreert de voltallige Scooby Gang om middels een seance contact te leggen met de computergeesten van de Sunnydale. We leren de oorsprong van de geesten en met welk probleem ze zitten. Ik wordt op missie gestuurd naar het jaar 12376.
(NIS Sunnydale V: De Voetmasseur.)(NIS Sunnydale nr. 7)

Ik keer terug uit het jaar 12376
(NIS Sunnydale V: De Voetmasseur.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 2)

Kirk, Spock, McCoy (uit het Star Trek Universum van het jaar 2293) en SG-1 (uit het Stargate Universum) verslaan Khan Noonian Singh en zijn troepen bij het verdedigen van Stargate Command. Ze besluiten om Khan en Co terug te brengen naar 1992 om zo de Star Trek tijdlijn te herstellen. Ze krijgen een lift van The Doctor en zijn TARDIS (uit het jaar 2005 van het Doctor Who Universum).
(2. Waiting on a friend.).

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 5)

Nadat The Big Three van Star Trek, met SG-1 van Stargate, Khan en Co. hebben thuisgebracht in 1992, en na een tussenstop in het jaar 1997, nemen ze afscheid van the Doctor, Rose Tyler en de TARDIS die terugkeren naar 2005. Kirk ontmoet Anyanka van het Buffy Universum in de basis van Stargate Command. Daarna nodigt Kirk SG-1 uit voor een bezoek aan zijn eigen universum en de Enterprise-A in het jaar 2293, waar ze kort daarna weer van terugkeren.
(4. Satisfaction.)1999Wally Valens is opnieuw ruimtevaarder. Dit keer heeft hij de eer om lid te zijn van een nieuwe expeditie naar de Maan. Ze plaatsen de eerste module voor de permanente maanbasis Armstrong.

11999(Voorouders Amanda Parker nr. 1)

Buffy Summers, versterkt met haar vrienden Xander Harris, Rupert Giles en Willow Rosenberg, en de gestalt van de Slayer-lijn, reist nadat ze Adam heeft verslagen, naar Deep Space Nine in het jaar 2369. Na advies gekregen te hebben van Spock keert Buffy terug naar dit jaar en neemt ze een leven voor zichzelf en neemt ze Xander Harris tot minnaar.2000

A Space Odyssey! Een droom komt voor ons uit: drie missies naar het International Space Station! Met de Shuttles Atlantis, Discovery en Endeavour. Mijn vrouw Sue Fontana en ik vormen het eerste Nederlandse astronauten echtpaar dat samen aan de missies deelneemt. Het zelfs heel belangrijk dat we een astronauten echtpaar zijn. Met de nadruk op 'paar'.

2001President Josiah 'Jed' Bartlet van de Verenigde Staten neemt het initiatief voor de 'Brug der Werelden'. Dankzij een nieuwe ruimtevaartorganisatie, de 'United Nations Space Agency' (UNSA), onder leiding van hoofdzakelijk de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Federatie, de Russische Federatie en de Democratische Federatie China (DFC), een pendeldienst tussen de Aarde en Mars. De hele trip heen en weer duurt met de Ares 1 zeven maanden, inclusief een verblijf van drie maanden op Mars zelf.
Wally Valens, Kate Valens-Phoenix en Meika Murray maken deel uit van de bemanning.

12001

Ik maak mijn bloedmooie vrouw Sue Fontana zwanger. Korte tijd daarna verdwijnt mijn Sue tot mijn verbijstering plotseling in het niets. Het blijkt dat ze is opgeslokt door Kegar. Onze ongeboren tweeling zorgt ervoor dat mijn geest permanent psionisch verbonden is met Sue binnen Kegar zodat we alles van elkaar blijven weten en voelen. En wat Kegar zelf denkt en voelt. Sue geeft mij de opdracht van het leven te bljven genieten en belooft dat we vanaf 2003 weer samen zullen zijn. Ik mag van haar alles en iedereen doen wat ik wil. Via mij zal zij zelf ook van de wereld genieten alsof ze het zelf persoonlijk meemaakt.
(Tether Twins)(NIS Sunnydale nr. 1)

De NIS Sunnydale arriveert kort na haar bouw in het jaar 12372 in ons, Valens Prime, universum en pikt me op om haar grote reis door een metaversum te maken. Eerste stop is het jaar 2361.
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

(NIS Sunnydale nr. 8)

De NIS Sunnydale reist naar het jaar 2258 naar het Babylon 5 universum.
(NIS Sunnydale Sooner or later.)

(NIS Sunnydale nr. 12)

Superman, uit het jaar 1979, recruteert mij om mee te helpen bij het redden van de NIS Sunnydale. Ik krijg het commando over de NIS Smallville en haar bemanning, duplicaten van Clark Kent (DC Universum), Max Guevara (Dark Angel Universum), Janet Fraiser (Stargate Universum) en Jessica Six (Logan's Run Universum).
De NIS Sunnydale wordt weer onder controle gebracht van zijn eigen bemanning.
(NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)2002

12002(NIS Sunnydale nr. 13)

Een coalitie van Palpatine (Star Wars Universum), Gul Dukat (Star Trek Universum) en Zeppo Dunsel vormt een gigantische bedreiging voor alle realiteiten. Door de oorlog tussen diverse universa ontstaat het wezen Zirkon. De zygote van Zirkon is een fusie tussen Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit een alternatief pocketuniversum die vanuit het jaar 2269 door het conflict werd aangetrokken.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)
Zeppo Dunsel blijkt dubbelspel te spelen en nadat de NIS Sunnydale en haar zusterschepen gaan schuilen in de NIS Batar, afkomstig uit het jaar 12401, schept hij Kegar.

Het hele Valens Prime universum, inclusief ikzelf, wordt op 31 mei 2003 tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar. Ik wordt herenigd met Sue Fontana, onze kinderen, en natuurlijk ook met alle andere familieleden en vrienden die we hebben of ooit hadden.
Wij zijn de vonk die de formatie van Kegar op gang brengt.

Tussen de kosmische eniteiten onstaat een titanenstrijd!
(NIS Sunnydale IV: Duisternis en het licht.)

De strijd wordt uiteindelijk beslist in 12376.

2003Buffy the Vampire Slayer stopt.(Lilith Anderson nr. 22) Lilith Anderson merkt via haar permanente telepathische link met Wally Valens dat de geest Heretren Zirkon probeert om Wally Valens over te nemen zodat hij via het lichaam van Wally Valens kan genieten van Wally's vrouwen. Ondanks het feit dat Heretren de vader is van haar baas vernietigt Lilith de geest Heretren Zirkon meteen. Ze is zo verliefd op Wally dat ze zichzelf het alleenrecht geeft om Wally's geest te nemen en te hebben. Haar liefde voor Wally is zelfs sterker dan haar loyaliteit aan Ner. In haar hart weet ze dat ze daar van zou moeten schrikken, maar de liefde die ze in haar hart voelt vervult haar met moed, euforie en onbeschaamde trots. En pure wellust. Lilith is sterk genoeg om dat aan haarzelf toe te geven.

Omdat Wally Valens hen steunde in het summa cum laude behalen van hun doctoraat, willen de 'Bruiden van Valens' hem (hun coach) en de rest van 'Surf City' bedanken met een heel bijzondere, heel sensuele cosplay in de dancing van ''t Einde'.

Valentijnsdag: De 'Bruiden van Valens' bedanken Wally Valens het weekeinde daarop nog een keer op een zwoele manier in de sauna van ''t Einde', zonder dat de rest van 'Surf City' er bij is. Hierbij spelen ze met hem het verhaal 'Secret Shards' op een heel fysieke manier. Wally Valens speelt de rol van Jim Fox en Lilith Anderson de rol van Lisa Star. De andere vrouwen spelen de overige rollen. Hun lichamen zijn via hun onderbewustzijn allemaal deel van Lilith Anderson. Wederom neemt ze controle over de geest van Wally Valens en doet alles met hem wat ze wil.

Nadat alle andere 'Bruiden' zijn vertrokken is Lilith Anderson alleen in de sauna met Wally Valens. Ze ziet dat zijn geest het moeilijk heeft met het telkens overgenomen worden en ze ziet dat hij daardoor lijdt. Ze merkt tot haar grote schrik dat ze medelijden met hem heeft daardoor en beseft eindelijk welke waarde echte liefde heeft. Ze laat zijn geest los en besluit hem nooit meer over te nemen.De zes volwassenen van de vriendenvereniging 'Surf City' worden op Halloween ontvoerd door de NIS Leiden, afkomstig uit het jaar 12401, en gaan op in Kegar.
(Een avondje uit).
De autoriteiten denken dat hun auto bij een eenzijdig ongeluk de rivier de Nieuwe Maas is ingereden, maar kunnen niets vinden. Ze denken dat de zes door een stroming naar zee zijn afgevoerd.
Heather Locke, Emma Phoenix, Aurora Zirkon en Trish Theron (ze noemen zich de 'Andere Echtgenotes') nemen de zorg voor de kinderen op zich. Liz Zirkon-Pelt en Jolene Summers-April (ze noemen zich de 'Vriendinnen') trekken bij hen in. Ze worden ook nog geholpen door Sean Terstark II en zijn Lizette Oase.(Lilith Anderson nr. 23)

Ondanks het feit dat Lilith Anderson wist dat haar minnaar Wally Valens en de rest van 'Surf City' zouden verdwijnen, is het voor haar een verschrikkelijk harde slag. Ze was echt smoorverliefd op hem en ze mist hem zo erg dat ze zich elke nacht in slaap huilt. Door de verbroken telepathische band lijkt het zelfs of een vitaal orgaan uit haar lichaam, haar hart, is weggesneden en ze beseft dat ze accuut ontwenningsverschijnselen heeft omdat ze nooit meer de liefde hem zal bedrijven. Ze besluit dat ze genoeg tijd in deze eeuw heeft doorgebracht en dat ze alleen nog wat meer onderzoek moet doen voordat ze definitief kan vertrekken.
De 'Bruiden van Valens' (de gestalt Lilith Anderson) ontdekken in de kelder van hotel ''t Einde' de versteende Trent Kegarson. Omdat ze Wally Valens nooit meer zullen hebben richten ze hun club op Trent Kegarson en noemen ze zich voortaan de 'Bruiden van Kegarson'.

(Lilith Anderson nr. 24)

Lilith Anderson begint het beeld te onderzoeken, mede gebruikmakende van de geesteskracht van haar 'gestalt', en wacht een geschikt moment af om toe te slaan. Ze ziet Trent Kegarson als een belangrijk sluitstuk in Ners wapenprogramma's. Trent Kegarson is de nakomeling van een menselijke vrouw (Marla) en een geëvolueerd nanorobotwezen (Kegar), besmet met door Lilith gesaboteerde transformatievirussen AZV-616, tijdens de vampieraanval op Hotel ''t Einde'.

(James Parker nr. 16)

James Isaac Parker arriveert vanuit 2015 om zijn oude vriend Trent Kegarson te helpen in opdracht van een machinegezant van Kegar. Daarna keert hij voorgoed terug naar zijn eigen tijd van het jaar 2015.

(Lilith Anderson nr. 25)

Trent Kegarson en de 'Bruiden van Kegarson' worden ontvoerd naar het jaar 12356 door Lilith Anderson, agente X-13 van Ner. Ze trekt haar geest terug uit hun zintuigen. Ooit had ze hen nodig om van hun sensualiteit te genieten en om haar eigen geest te versterken, maar voor Lilith Anderson zijn de 'Bruiden' nu slechts onderpanden om Trent Kegarson onder druk te zetten totdat ze hem volledig onder haar controle kan krijgen.
(Wedergeboorte)

Een dag na de ontvoering ontploft een tijdbom geplaatst door Lilith Anderson. Hotel ''t Einde' wordt zo totaal verwoest dat er geen spoor van de ontvoering te vinden is.

(Lilith Anderson nr. 32)

Energiewezen Lilith Anderson zorgt ervoor dat in Hotel ''t Einde' op tijd het brandalarm afgaat zodat gasten en personeel op tijd kunnen vluchten. De autoriteiten nemen aan dat de culte de 'Bruiden van Kegarson' bij de explosie vernietigd is.Jaar van de democratische lente. Over de hele wereld vallen dictatoriale regimes. Zonder steun van hun voormalige bondgenoten kunnen ze de druk van hun bevolking niet meer aan en ze kiezen op vreedzame wijze voor een overgang naar vrede, vrijheid, gelijkheid en democratie. Het enige land op de wereld dat nog afgesloten en dictatoriaal is, is Noord Korea.

12003(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 8) (Lisa Star nr. 2)

Lisa Star wordt commandant van het schip de TRS Exeter. Haar eerste officier is Jim Fox. Ze voelen zich gelijk heftig tot elkaar aangetrokken. Wellicht deels omdat ze allebei één grootouder hebben waarvan de voorouders afkomstig zijn uit meerdere universa. Voor Lisa Star is dat Chuck Star en voor Jim Fox is dat Kara Fong. Lisa en Jim beleven het avontuur dat in het Zaaris universum slechts fictie is: 'Secret Shards' en waarvan aan het einde ze eindelijk toegeven dat ze van elkaar zijn.

Geboorte van Mary Star, dochter van Jim Fox en Lisa Star.The Doctor en Rose Tyler reizen met de TARDIS naar 1999 om daar the Big Three van Star Trek en SG-1 van Stargate op te halen, om hen te helpen Khan en zijn mensen terug te brengen naar 1992. Nadat de missie volbracht is keren ze terug naar dit jaar.

(Voorouders Amanda Parker nr. 2)

Rose Tyler in haar Bad Wolf incarnatie reist naar het jaar 2369 en Deep Space Nine om Spock om advies te dragen. Na terugkeer neemt ze The Doctor en Jack Harkness als haar minnaars.

2005

12005

2010(Lilith Anderson nr. 2) (James Parker nr. 6)

Lilith Anderson arriveert voor haar eerste reis door de tijd vanuit het jaar 12356. Ze gaat werken bij de TU Delft en verleidt de achttien jarige James Isaac Parker. Ze neemt zijn maagdelijkheid en een groot deel van zijn kennis. James Isaac Parker en Lilith Anderson worden geliefden. Vooral het door hem ontwikkelde transformatievirus/nanobot AZV-001 is bijzonder interessant voor haar. James Parker heeft AZV-001 ontwikkeld met het middel 'Ambrovitale' gecombineerd met zesdimensionale hypernucleonen.
Lilith Anderson is in eerste instantie verbaasd dat James haar al kent en komt zo te weten dat ze al eerder in zijn tijdlijn hem zal gaan ontmoeten. James Parker is verbaasd om deze Lilith Anderson te zien, zeven jaar nadat zij en de 'Bruiden' zogezegd stierven in de explosie van ''t Einde'. Lilith verklaart dat zij de explosie overleeft heeft, maar dat ze zwaar gewond was en haar geheugen kwijt was. Pas onlangs was zogezegd een deel van haar geheugen hersteld en het feit dat ze er zo jong uitziet verklaart ze door een 'Ambrovitale' therapie en de plastische chirurgie die ze kreeg om haar verminkingen te herstellen. James Parker aanvaart haar verhaal en is blij dat ze nu zijn vriendin is. Hij is altijd al een beetje verliefd op haar geweest. Al vanaf dat ze samen in de Hoofdstraat van Zegschij-Sprucphord woonden.
Met haar 'oude leven' wil ze niets te maken hebben. Lilith geeft als excuus aan dat ze eigenlijk nog herstellende is.12010

2013Aurora Zirkon, Trish Theron, Emma Phoenix, Heather Locke (de 'Andere Echtgenotes', Liz Zirkon-Pelt en Jolene Summers-April (de 'Vriendinnen') richten een verbond op genaamd de 'Sextet'. Ze besluiten dat hun verbond de leegte moet vullen die hun vrienden hebben achtergelaten. Hun eerste ontdekking is, nadat Jolene klaagt over hoofdpijn, ontdekt Heather de aanwezigheid van Liliths micro probe sensoren in hun eigen hersenen en ze ontdekken sporen van Liliths DNA op deze machines. Verder onderzoek leert hen dat ook alle vrouwen van 'Surf City' er mee besmet zijn geweest. Heather lukt het te achterhalen wat hun functie was en dat Lilith ze alleen gebruikt heeft in die gevallen dat ze vrouwen trof die immuun waren voor telepathische overnames en telepresentie. Daarna is het voor Heather Locke relatief eenvoudig om de MPSen uit hun lichamen te verwijderen en te vernietigen.

(James Parker nr. 7)

James Parker maakt een chart met zijn generatiegenoten in zijn familie.
Families Dames Trent Kegarson Sean Terstark Senior Don Enigma Wally Valens (voor duplicatie) Wally Valens (origineel) Benjamin Kartrest (duplicaat van Wally Valens)
Locke Marlie Locke (kloon van Heather Locke) Wally Christopher Kartrest Tara Christine Kartrest
Isabella Kartrest
Benjamin Anthony Robert Kartrest (Junior)
Heather Locke (origineel) James Kegarson Sean Terstark II Christopher Locke Olivia Locke
Walter Kegarson
Murray / MacM Meika Murray Eddie Murray Jana Murray Patricia Murray
Cornelia Murray
MacM (overovergrootmoeders van Meika)
Zie Meika
Phoenix Kate Phoenix (tweelingzus van Emma Phoenix) Melissa Valens Benjamin Jeffrey Valens
Johanna Adriana Francesca Valens
Emma Phoenix (tweelingzus van Kate Phoenix) Charles Enigma Alice Enigma Walter Enigma Wally Alexander Valens (Junior)
Kate Enigma
Bevrouwing van de NIS Phoenix, personages gespeeld door Kate Phoenix
Zie Kate en Emma
Parker Amanda Parker James Isaac Parker Anna Parker Eugene Joseph Parker
Suzanna Parker
Theron Trish Theron Barbara Theron Charlotte Theron
Zirkon Aurora Zirkon Alex Zirkon Jeffrey Zirkon
Anna Zirkon
Summers Alle minnaressen van Wally Valens Elizabeth Josine Summers en haar 46 zussen

'Septet': Wanneer vampiers uit het Valens Kappa universum, genaamd 'The Masters of Passion', de Aarde binnenvallen omdat ze Trish Theron proberen te vinden, komt 'Sextet' weer te samen om samen met Elizabeth Summers 'Septet' te vormen. De strijd duurt van 28 oktober tot en met 3 november 2013 en de vampiers worden door 'Septet' grondig verslagen.
Na afloop heeft vooral Elizabeth Summers de smaak te pakken en nadat ze alle afleveringen van 'Buffy the Vampire Slayer' en 'Angel' minstens tien keer gezien heeft wil ze naast haar hulp aan haar familie haar tijd ook wijden aan de strijd tegen het kwaad. De rest van 'Septet' wordt aangstoken door haar enthousiasme en doet met haar mee. Kunnen ze gelijk ook wat goeds doen.

De kinderen van de vriendenvereniging 'Surf City' gedenken hun ouders en hun hobby met een eigen Cosplay. op Halloween 2013. Omdat Elizabeth Summers te druk bezig was met de strijd heeft ze tot haar spijt niet mee kunnen doen.(Lilith Anderson nr. 3) (James Parker nr. 8)

Liz Zirkon-Pelt verleidt James Isaac Parker en ze worden geliefden. Uit dankbaarheid voor alles wat hij voor haar doet vertelt Liz Zirkon-Pelt wat zij en Jolene hebben ontdekt over Lilith Anderson en haar gemanipuleer.
James Isaac Parker confronteert Lilith Anderson met de ontdekkingen van 'Sextet', maar Lilith ontkent alles omdat deze Lilith dit nog niet heeft meegemaakt.
Gedurende 100 dagen leeft James Isaac Parker samen met Lilith Anderson en Liz Zirkon-Pelt als hun minnaar. Hij moet bepalen wie de waarheid spreekt en hij neemt hier ruim de tijd voor. Beide vrouwen zijn heel erg mooi en heel erg goed in de liefde. James Parker geniet met volle teugen. James Parker moet na die 100 dagen de conclusie trekken, 'Hips Don't Lie', dat Lilith werkelijk kwaadaardig is. Lilith blijft ontkennen dat ze zijn ouders heeft gemanipuleerd.
James Isaac Parker verbreekt zijn relatie met Lilith Anderson, niet beseffende dat dit een jongere Lilith is dan de Lilith die de levens van zijn ouders zo heeft gemanipuleerd.
Liz Zirkon-Pelt verlaat hem na het uitzetten van Lilith Anderson. Ze heeft haar schuld aan hem ingelost op een ook voor haar zeer aangename wijze, en ze gaat op zoek naar nieuwe avonturen en nieuwe minnaars.

Lilith Anderson besluit om naar het jaar 1984 te reizen om de vader van James Parker te onderzoeken. Zij heeft gehoord wat ze gedaan zou hebben, en dus wat ze zal gaan doen, en ze is heel benieuwd waarom Wally Valens haar zo zal fascineren. Ze vindt dat ze bij al het goede dat ze voor Ner doet zichzelf eens een plezier mag doen. Ze geeft zichzelf toestemming om alle mensen te gebruiken waar ze zin in heeft. Ook al zouden die mensen dat niet willen als ze ervan zouden weten. Lilith haalt er de schouders bij op. 'Wat niet weet wat niet deert' vindt ze en bovendien zullen die mensen in hun onwetendheid er enorm van gaan genieten. Ze injecteert zichzelf met een gentherapie, gebaseerd op transformatievirus AZV-600, om zichzelf de gave van telepresentie te geven. Deze gave stelt haar in staat om de lichamen van andere mensen over te nemen zonder dat die anderen dat merken. Ze is ultimo in staat met haar eigen geest de fysieke lichamen van andere mensen volledig over te nemen alsof het haar eigen lichaam betreft. Ze projecteert als het ware haar eigen astrale lichaam in de lichamen van die anderen.120132014De kinderen van de vriendenvereniging 'Surf City' lanceren een herdenkingssite voor hun verdwenen ouders. Surf City Halloween Cosplay

'Septet' herdenkt de leden van 'Surf City' en hun hobby ook met een eigen Cosplay.

Septet: Kort na hun cosplay krijgt Team 'Septet', alias 'Team Las Vegas' een bijzondere beloning. De commandant van de originele NIS Batar, Michelle Stolk, schenkt de 'Andere Echtgenotes' de NIS Las Vegas en aan de 'Vriendinnen'de NIS Reno, afkomstig uit het jaar 12401. Dochter Elizabeth Summers voegt zich bij de NIS Zegschij-Sprucphord.
Bijgevolg maken ook deze zeven vrouwen later direct deel uit van Kegar. Maar wel na een paar decennia gereisd te hebben door tijd en ruimte en veel plezier te hebben beleefd.

(MACM nr. 2) (Voorouders Scarlett Theron en Meika Murray nr. 1)

MacM: Michelle Stolk blijkt nog guller wanneer ze zelfs de NIS Memphis, afkomstig uit het jaar 12401, schenkt aan de damesband, MacM Team Memphis, bestaande uit Marilyn Bowker, Agnetha Rigg, Catherine Hathaway en Mary MacGraw. Hun eerste reis is naar het jaar 1866.


(Lisa Star nr. 3) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 1)

Team Phoenix: Een derde groep vrouwen, Team Phoenix, uit diverse, andere, universa, krijgt, nadat ze ook een eigen Cosplay hebben gehouden, van Michelle Stolk de NIS Phoenix, afkomstig uit het jaar 12401. Onder het commando van Lisa Star, reist het schip door tijd, ruimte en andere dimensies. Samen met Gina Gold, Sarah Cox, Eva Cohen, Victoria Pirelli, Megan Farrell, Mary Jane van Pelt en Grace Watson bezoekt Lisa Star diverse tijdperken en universa.
Hun eerste reis is naar het jaar 1984.


(James Parker nr. 9)

James Isaac Parker wordt verliefd op Jessica Terstark en verlooft zich met haar.120142015

(James Parker nr. 10)

James Isaac Parker leest over de ramp in 1991 die het leven van de Aarde liet verdwijnen en beseft dat hij degene is die de wereld heeft gered, moet gaan redden. Hij reist naar het verleden, naar het jaar 1987.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)

(James Parker nr. 15)

James Isaac Parker keert terug uit het jaar 1991.
James Isaac Parker reist in opdracht van een machinegezant van Kegar naar het jaar 2003 om Trent Kegarson te herstellen.
(Wedergeboorte)

(James Parker nr. 17)

Eenmaal terug vanuit 2003 is hij het tijdreizen beu en besluit zich op andere zaken te storten. Hoofdzakelijk op zijn mooie verloofde.
James Isaac Parker treedt in het huwelijk met die mooie verloofde: Jessica Terstark.120152016De Sociaal Democratische Liberaal Heidi Cussler wordt in november gekozen tot president van de Verenigde Staten van Canada (VSC), de fusiestaat van de Verenigde Staten van Amerika en van Canada.
Conservatieve krachten in Noord Amerika gaan ondergronds in een netwerk van sektes die contact leggen met andere nationalistische en religieuze extremisten in Europa, Afrika, het Midden Oosten en Azië. Ze leggen de grondslagen voor een organisatie die zich formeel 'De Rechten van God' noemt. In eerste instantie lijken ze niet veel gemeen te hebben en lijken ze elkaar eerder naar het leven te staan. Maar diep in hun hart weten ze dat ze allen hetzelfde willen: de ondergang van de in de wereld groeiende beweging richting een seculier humanistische samenleving gebaseerd op rationele, atheïstische principes en mensenrechten. Informeel noemen ze zich 'Eindtijd'. Ze zijn het beu om te wachten op de dag des oordeels en willen die zelf het liefst gaan veroorzaken. Ze dromen van een wereldzuiverende holocaust en een inspiratie hiervoor halen ze uit de klassieke TV serie Jericho waarin diverse steden worden vernietigd in een 'Tweede Amerikaanse Burgeroorlog'. Twee van hun leiders noemen zich 'Apocalyps' en 'Ragnarok'. Het idee is aanslagen te veroorzaken die extremisme en nationalisme stimuleren zodat hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan zodat ze elkaar vernietigen.

De Derde Wereldoorlog: terroristen van 'Eindtijd' vernietigen met kofferatoombommen Rome, Jeruzalem, Mekka en New Delhi. Aanslagen op New York, Moskou, Peking en Doggerstad worden voorkomen.
De terroristen worden door internationale troepen verslagen opererende vanaf het vliegdekschip USS Enterprise onder het commando van captain Tara Kartrest. Het vliegdekschip is in dat jaar het eigendom van 'Kartrest Star Enterprises' (KSE). De internationale troepen zijn afkomstig van de Verenigde Staten van Canada, Australië, Rusland, China en de Europese Federatie. Geheel onverwacht krijgt de brede coalitie steun van Noord Korea. De regering in Pyongyang beseft dat er een kwade macht is opgestaan die nog gekker is dan zij zelf.

120162020Formalisering van het begin van de wereldvrede: De Pax Pacifica begint, een reeks conferenties op Tahiti. Belangrijkste gesprekspartners: president Heidi Cussler van de VSC, oud president Boris Jeltsin van de Russische Federatie, oud president Hu Yaobang van de Democratische Federatie China, en president Jo Cox van de Europese Federatie. Melissa Valens speelt een sleutelrol bij de besprekingen.

Sean Terstark III en Melissa Valens treden in het huwelijk. Geboorte van Sean Terstark IV, zoon van Sean Terstark III en Melissa Valens.

120202024Start van de Vierde Wereldoorlog. Legers en vloten staan oog in oog met elkaar. De oorzaak is bij niemand bekend en iedereen verdenkt iedereen. Melissa Valens maakt een einde aan die Vierde Wereldoorlog voordat er echt slachtoffers vallen. De Pax Pacifica is een voltooid feit. Hervormingen leiden tot een vreedzame omwenteling in Noord Korea. Achteraf vermoed men dat bepaalde groeperingen die de Derde Wereldoorlog verloren uit waren op een revanche door via slinkse wegen te stoken in diverse politieke en ecomische processen.

120242025Melissa Valens van de 'Artamofemsci' partij wordt president van de Verenigde Aarde. Ze krijgt steun van de EF, de VSC, Rusland, China en India. De rest van de wereld volgt spoedig.
(Droom?)(James Parker nr. 18)

Geboorte van Scott Parker, zoon van James Isaac Parker en Jessica Terstark.Aurora Zirkon neemt Benjamin Kartrest Junior aan boord van de NIS Las Vegas en verleidt hem.

Geboorte van Benjamin Kartrest III, zoon van Benjamin Kartrest Junior en Aurora Zirkon.

De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Jupiter en laat daar een permanent bewoont station achter in een baan rond de maan Europa.

12025 De Terran Republic ontwikkelt de piek van haar fysieke technologische kunne: Ruimteschepen die in feite een soort pocket-universa zijn die groter zijn van binnen dan van buiten en die volledig de macht over tijd en ruimte hebben en in elk universum kunnen doordringen. Ze treffen in slechts een beperkt aantal andere universa culturen aan die hetzelfde kunnen. Ze bespelen de tijdlijnen van alle realiteiten zoals Jimi Hendrix de snaren van zijn gitaar.

2040Technologische revoluties zorgen ervoor dat ruimtevaart zo sterk verbeterd dat de mensheid massaal het zonnestelsel gaat terraformeren en koloniseren.
De Aarde wordt sterk ontlast van de menselijke druk en grootschalige projecten herstellen het milieu van de hele planeet. Diverse soorten worden gered van de ondergang en sommige soorten worden zelfs teruggebracht.

De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Saturnus en laat daar een permanent bewoont station achter in een baan rond de maan Titan. Commandant van de eerste missie is Walter Enigma, een zoon van Wally Valens.

120402066Geboorte van Balthasar Vance, zoon van Benjamin Vance en Barbara Parker.

120662068Terroristen die de oude tijden van oorlog willen laten herleven graven het lichaam van Scarlett Theron op omdat dat lichaam nog de meest zuivere vorm van het vampiertransformatievirus AZV-616 zou bevatten. Haar lichaam blijkt door het latente virus nog goed geconserveerd en de experimenten met het virus zorgen voor een dusdanige mutatie daarin (AZV-617) dat er een zombieplaag ontstaat in de Amerikaans staat Georgia.
Scott Parker en zijn kinderen Barbara en Johnny vormen samen met Barbara's echtgenoot Benjamin Vance de leiding van een klein leger, team Romero, dat de zombies verslaat.
Eddie Murray rekent persoonlijk af met de terroristen die het lichaam van zijn tante hebben misbruikt en komt tot de ontdekking dat zijn tante weer tot leven is gewekt. Met behulp van Christopher Locke, die een monster van het bloed van Trent Kegarson heeft weten te bemachtigen, wordt het lichaam van Scarlett gezuiverd van het snode virus AZV-616. Hierbij experimenteert Eddie eerst met het lichaam van de eveneens goed geconserveerde Susan de Groot. Het resultaat is dat beide vrouwen opnieuw leven, maar dat hun 'geest' lijkt te ontbreken.
Een dag na die constatering verdwijnen hun lichamen op mysterieuze wijze. Zonder dat Eddie en Chris het weten heeft Kegar hun lichamen omgezet in energie en in zich geabsorbeerd naar het jaar 12373. .

KSC: Wegens hun bijzondere verdiensten voor de mensheid krijgen de kinderen van 'Surf City' van Michelle Stolk de beschikking over een kleine vloot van Municipality Class schepen (NIS Zegschij-Sprucphord, NIS Etten-Leur, NIS Hoeven, NIS London, NIS Utrecht en de NIS Amsterdam), allen afkomstig uit het jaar 12401, en ze maken daarom later direct deel uit van Kegar. Hetzelfde geldt voor het grootste gedeelte van hun huwelijkspartners, familie en vrienden die een plaats krijgen aan boord van de NIS Batar en langs die weg deel van Kegar worden. Hun verdere nakomelingen blijven achter op Aarde. Eén van hen, Marty Brill, een achterkleinzoon van Melissa Valens, wordt een voorouder van Madelina van Ner.

120682091Ontwikkeling van de Parker-Vance ruimtetijdkrommingsaandrijving.

120912100Lancering van de Arrow. Met aan boord o.a. Balthasar Vance. De Arrow verdwijnt in de hyperruimte en komt in de toekomst terecht.
(Arrow)

121002191Hyperruimteaandrijving. Begin van de kolonisatie van de Laniakeasupercluster.

12191 De mensheid van de Terran Republic zet een nieuwe stap in hun evolutie. Hun gaven zijn zo ver ontwikkeld dat ze veranderen in energiewezens.(NIS Sunnydale nr. 9)

De NIS Sunnydale bezoekt vanuit het jaar 2002 het Babylon 5 Universum en moet na een bezoek van Zeppo Dunsel geëvacueerd worden. Ik beland in het Stargate Universum van het jaar 1997.
(NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

2258

12258

(Voorouders Amanda Parker nr. 4)

Een door de Barrier tot Godin getransformeerde Elizabeth Dehner reist met haar collega Spock naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om Spock om advies te vragen over het god zijn. Na terugkeer wekt ze Gary Mitchell tot leven, en neemt ze hem tot minnaar.2265

122657(NIS Sunnydale nr. 3)

De NIS Sunnydale bezoekt na het jaar 2361 in het Star Trek Universum ruimtestation K7 en pikt daar transporterduplicaten op van Spock, McCoy en Jadzia Dax. Dan wordt verder gereisd naar het jaar 1999
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)2267

12267(Star Trek vs. Star Wars nr. 3 en Star Trek vs. Star Wars nr. 7)

Het Fusiewezen Darth Vader / Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit het jaar 2380 sleurt de U.S.S. Enterprise onder het commando van captain Kirk naar het universum van Star Wars en het jaar 19997731 VC. Het lukt hen van aldaar weer terug te keren naar hun eigen universum
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)De NIS Atlantic, onder het commando van Keizerin Madelina de Zesde, arriveert vanuit het jaar 13400 in het Star Trek universum alwaar de Keizerin de NIS San Francisco tegenkomt met James Kirk aan boord. Ze wordt verliefd op hem en ze besluit met haar schip in zijn universum te blijven. Ze neemt dan contact op met haar eigen universum in het jaar 12401 om te vragen dat haar voorgangster Madelina de Eerste de NIS Batar inzet om te helpen in de strijd.

2269

12269(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 1)

De Enterprise A van het Star Trek Universum bezoekt weer de Guardian of Forever en komt in contact met SG-1 van het Stargate Universum. Dan blijkt dat hun tijdlijn is uitgewist. Ze reizen gezamenlijk naar het jaar 1999
(1. Start me up.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 6)

SG-1 van het Stargate Universum bezoekt, terugkomende van het jaar 1999 de Enterprise A van het Star Trek Universum. Ze komen terecht in een pocket universum, een metaverse, geschapen door Gary Mitchell alwaar ze geconfronteerd worden door een vloot schepen afkomstig uit diverse andere universa. Uiteindelijk ontmoeten Kirk en Carter een kleinzoon van hen. Daarna sturen ze SG-1 terug naar 1999.
(5. Between a rock and a hard place.)

Deze gebeurtenissen leggen het grondwerk voor het begin van de samenstelling van Slaytrekx in het jaar 2369.2293

12293(NIS Sunnydale nr. 2)

De NIS Sunnydale bezoekt na vertrek uit het jaar 2002 in het Star Trek Universum de planeet Nervala IV, om daarna door te reizen naar het jaar 2267.
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)2361

12361

(Voorouders Amanda Parker nr. 5)

Voorouders van Amanda Parker bezoeken Deep Space Nine in het Star Trek Universum. Jean Grey uit 1980, Buffy Summers uit 2000, Rose Tyler uit 2005 en Elizabeth Dehner met Spock uit 2265. Spock geeft de vier godinnen advies en ze keren allen terug naar het jaren vanwaar ze kwamen. Het is het begin van de weg naar haar geboorte.
(Spock's Angels)

Grondwerk hiervoor, vooral in het kader van de samenstelling van Slaytrekx, wordt mede gelegd in het jaar 2293.

Slaytrekx, de sturende component van Kegar, zorgt voor een beter begrip bij Victoria Vance over hetgeen zich in haar hoofd afspeelt in het jaar 12373.2369

12369(Star Trek vs. Star Wars nr. 2)Strijdkrachten uit het Star Wars Universum uit het jaar 19997731 VC vallen de Melkweg van de Federatie in het Star Trek Universum aan. Na verwoestende gebeurtenissen wordt een klein pocket universum gecreëerd om de verwoesting te beperken. Een fusiewezen van Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit onstaat dat, aangevuld wordt door Pah-Wraiths en een miljard maal een miljard gedoemde zielen, gaat zwerven door het metaversum en uiteindelijk Kirks Enterprise aanvalt in het jaar 2269.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme I2380

123803221Eerste kolonisten op Zaaris.

13221 De mensheid in het universum van de Terran Republic versmelt tot één collectief wezen: Starjoss.3232

1

Stichting van het Keizerrijk Zaaris.

1323210271

7040

Oorlog met de Vannasnimboekie.

2027110871

7640

Einde van de oorlog met de Vannasnimboekie en oprichting van het Groot Imperium van Ner (GIN) door Gravelson Zirkon, zoon van Heretren Zirkon.

Start koude oorlog tussen Zaaris en het GIN.

2087111371

8140

De Aarde en haar zonnestelsel worden een reservaat.

2137112150

8919

(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 1)

De zwangere lieutenant commander Dorothy Freydeichelpveckeppocheij en haar ondergeschikte ensign Neil Jackson, van de NIS Cat, stuit op scheuren in de realiteit van het heelal waarlangs diverse andere universa en tijdperken te bereiken zijn. Omdat de scheuren een gevaar vormen voor alle realiteiten wagen ze hun leven om de scheuren te dichten. Bij deze actie sterft haar minnaar Neil Jackson, maar veel tijd om te rouwen over de vader van haar ongeboren kind heeft ze niet. Ze raakt verdwaalt tussen de dimensies en de tijden en komt in aanraking met helden uit andere universa. Ze vormt een team dat haar helpt om de scheuren te dichten. Uiteindelijk geraakt ze in het verleden van het universum van de Terran Republic in het jaar 1961 (11961).2215012151

8920

(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 3)

Captain Dorothy Freydeichelpveckeppocheij keert terug uit het universum van de Terran Republic en het jaar 1961 (11961) en schenkt het leven aan haar dochter Joan. Ze krijgt officieel het commando over het schip dat haar geschonken werd: De NIS Galaxy. De NIS Galaxy wordt voor haar universum het prototype van schepen van de Galactic Class. Ze beleeft er vele avonturen mee en verkent diverse tijdperken en andere universa. Dorothy Freydeichelpveckeppocheij wordt een levende legende.2215112180

8949

(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 4A)

Joan Freydeichelpveckeppocheij en haar man William Fox reizen naar het verleden van de Aarde, naar het jaar 1966 NC, om daar de mensheid te observeren in een cruciaal moment van haar bestaan.2218012200

8969

(Freydeichelpveckeppocheij - Fox nr. 4B)

Lancering van de NIS Geneva onder het commando van Admiraal P.E. Dorothy Freydeichelpveckeppocheij. Haar oude schip, de NIS Galaxy, wordt een secondaire eenheid van de NIS Geneva en krijgt officieel haar achternaam, al wordt in het dagelijks gebruik het schip de 'NIS Frey' genoemd. Tijdens de naamgevingsceremonie krijgt Dorothy ook een nog grotere eer: het melkwegstelsel waar de Aarde zich bevindt krijgt ook officieel de naam 'Freydeichelpveckeppocheij'. Dit had overigens ook politieke redenen. Andere melkwegstelsels die eigen namen hadden voelden zich benadeeld dat de oorsprongmelkweg van de mensheid zichzelf nog altijd DE melkweg noemde. Door deze oorsprongmelkweg een eigen naam te geven werd dit rechtgetrokken.2220012356

9125

1

(Lilith Anderson nr. 1)

Agenten van Ner graven op Aarde een statiscapsule op met daarin de zygote die Lilith Anderson zal worden en nemen deze mee naar Ner. Ze accelereren de tijd in de capsule zodat Lilith binnen drie maanden uitgroeit tot een volwassen vrouw en programmeren haar tot de volmaakte agente X-13, hun mooiste en beste wapen.
Lilith Anderson begint aan haar reis naar het verleden (het jaar 2010) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van James Parker.

(Lilith Anderson nr. 26)

Lilith Anderson, die terugkeert vanuit haar reis naar het verleden (vanuit het jaar 2003) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van Wally Valens en James Parker, maakt volop gebruik van Trent Kegarson. Voor haar werk en privé. Ze bevrucht haar eigen gameten met die van hem en schept een aantal zygoten (hun kinderen) die ze veilig stelt door ze te plaatsen in een kunstmatige baarmoeder aan boord van een robotsonde die ze lanceert vanuit haar schip voordat haar kapitein uit jaloezie de zygoten vernietigt. Tevens verstuurt ze informatie over het door haar ontwikkelde transformatievirus AZV-665 naar een Ner basis.

(Lilith Anderson nr. 27)

Trent Kegarson wordt getransformeerd tot de perfecte moordmachine en Lilith gebuikt hem om haar kapitein te doden en het commando over te nemen. Kort daarop verliest ze de controle over Kegarson die haar en de rest van haar bemanning aanvalt. Het schip wordt vernietigd en de hele bemanning sterft. De 21 'Bruiden' ontsnappen de vernietiging omdat hun statiscellen ook een soort ontsnappingscapsules zijn. Trent Kegarson wordt vernietigd door de explosie van het schip. Lilith Anderson weet op het nippertje te ontsnappen door zichzelf te injecteren met de meest geavanceerde versie van het transformatievirus, AZV-666, genaamd 'Trenthack', gebaseerd op experimenten op Trent Kegarson, waarmee ze heel haar eigen lichaam omzet in energie. Als een geest, een energiewezen, maakt ze een wilde ongecontroleerde sprong door tijd en ruimte en komt ze terecht in het jaar 1986.De Arrow arriveert in de hyperruimte in dit jaar. De 'Bruiden van Kegarson' worden gered. Kathleen Smith hernoemt haar groep weer tot 'Bruiden van Valens'.
(Al haar dromen in duigen)

Een laatste wapen van de Vannasnimboekie roeit een geheime GIN basis uit.

2235612357

9126

2De Arrow komt aan bij de GIN basis in de hyperruimte. Diverse bemanningsleden sneuvelen en de basis vernietigd zichzelf.
(Bestemming)

2235712361

9130

6Reighan Anorn wordt opzichter van het Aarde reservaat.

2236112371

9140

16De Arrow ontsnapt uit de hyperruimte en redt het zonnestelsel door de Ner sonde te vernietigen die bezig was de zon te doden.
(Warmte)

Contact tussen de Arrow bemanning en Reighan Anorn.
(Opzichter)

Twaalf 'Bruiden van Valens' splitsen zich van de 'Arrow' groep af en gaan wonen in het Sombrero melkwegstelsel. Ze verlangen naar een nieuw Idool om te beminnen.

2237112372

9141

17Onbewust stuurt Victoria Vance op telepathische wijze bijzondere erotische dromen naar het onderbewustzijn van de mensen in haar omgeving. Eén van de gevolgen hiervan is dat mensen bewust hun gameten afstaan voor de productie van zygoten die opgeslagen worden in een uterusmatrixkamer (UMK) met nakomelingen van de volwassen mensen die leven in de basis van Reighan Anorn.

Victoria Vance heeft haar krachten later ook niet meer bij bewustzijn in de hand en moet elders hulp zoeken. Met de 'Esserenzes', het schip van Reighan Anorn, vertrekt ze met familie en vrienden naar een planeet met supertelepaten, in de melkweg M87.
(Spelletjes)(Lilith Anderson nr. 33)

Defecte Rana eenheden doden de bemanning van de Arrow en bouwen de NIS Sunnydale die daarna naar ons (het Valens Prime) universum vertrekt naar het jaar 2002. De enige overlevende is Michelle Stolk.
(Rana)

Energiewezen Lilith Anderson heeft de hele tijd de bemanning van de Arrow en haar vroegere vriendinnen de hele tijd onzichtbaar en ongemerkt gevolgd en probeert hen te redden. Helaas blijkt haar macht te gering en kan ze de Rana niet tegenhouden. Ze besluit om volledig buiten beeld te blijven en verder niemand in te lichten over haar reddingspoging.2237212373

9142

18De supertelepaten kunnen Vicky Vance niet helpen.
Tim Pilot krijgt voor zijn verdiensten van het redden van de zon een eigen schip, de 'NIS Xionix' en neemt de familie Vance aan boord. Victoria Vance leert zichzelf onder controle te houden met behulp van Tim Pilot door haar geest permanent aan zijn geest te verankeren. Ze kent nu de waarheid over de macht van haar geest en de Multi-Multiversa die ze schiep die samensmolten tot Kegar.
Kegar wordt intern geregeerd door de Kegarcomponenten Slaytrekx en levert een strijd met Zirkon, een conflict dat relatief begint in 19997731 VC.
Tim Pilot en Victoria Vance worden geliefden.
Het begin van de samenstelling van Slaytrekx ligt in het jaar 2369 en de eerste leden van Slaytrekx ontstonden in relatieve tijd in 2293
(Vicky)  (Lilith Anderson nr. 34)

  Gerechtigheid: Revolutie in een Drie-Eenheid Lilith-Scarlett-Susan.
  Energiewezen Lilith Anderson wordt door Kegar gegrepen en geabsorbeerd.
  Kegarcomponenten 'Surf City', 'Andere Echtgenotes', 'Vriendinnen', 'Bruiden van Valens' en 'Kinderen van Surf City' getuigen in de zaak Lilith en leggen de zaak voor aan Slaytrekx.

  Haar misdaden zijn:
  1. Bij de 'Bruiden van Valens':
   1. Ontvoering;
   2. Vrijheidsberoving;
   3. Bedreiging;
   4. Schade aan het lichaam;
   5. Telepathische overname; en
   6. Schending van de privacy.
  2. Bij de 'Andere Echtgenotes' en de 'Vriendinnen':
   1. Schending van de privacy.
  3. Bij Wally Valens:
   1. Schending van de privacy.
  4. Bij Benjamin Kartrest:
   1. Schending van de privacy.
  5. Bij James Isaac Parker:
   1. Spionage en sabotage met dodelijke gevolgen.
  6. Bij het Sterren Imperium Zaaris:
   1. Productie van massavernietigingswapens voor het GIN, met miljarden dodelijke gevolgen.
  7. Bij GIN kapitein Yor Misojack:
   1. Moord.
  8. Bij Trent Kegarson:
   1. Verminking;
   2. Verkrachting;
   3. Experimenten; en
   4. Fundamentele schending van de persoon.


  Ze houden bij hun oordeel er rekening mee dat:
  1. Energiewezen Lilith Anderson ook Scarlett Theron en Susan de Groot is;
  2. Ze op het einde ook goede daden heeft verricht; en
  3. Ze oprecht berouw heeft over haar daden.


  Lilith wordt als drie-eenheid ontmanteld. Haar Susan en Scarlett componenten worden van haar afgesplitst en krijgen elk een eigen hoeveelheid energie. Deze energie is afkomstig van hun eigen oorspronkelijke lichamen uit het jaar 2068.

  Het uiteindelijke oordeel is dat ze Lilith Anderson 100 jaar moet doorbrengen in een tijdlusgevangenis binnen Kegar. Na 100 jaar wordt ze vrijgelaten en heeft ze haar straf er volledig opzitten. Voor Kegar zelf is minder dan een seconde verstreken. Ze mag in Kegar blijven en omdat ze berouw heeft en haar straf erop heeft zitten wordt ze vergeven door Kegar. Zelfs door Wally Valens.

  De Kegarcomponenten van 'Surf City' (via de NIS Leiden) en de 'Andere Echtgenotes' (via de NIS Las Vegas) fuseren, waarmee ze weer compleet zijn als 'Intramuraal Relatie Netwerk Valentijn'. Benjamin Kartrest en Wally Valens zijn als één man Wally Benjamin. Kate en Emma Phoenix, Heather en Marlie Locke, Meika Murray, Amanda Parker, Aurora Zirkon en Trish Theron zijn samen als één vrouw Julia Octavia. Samen zijn ze de Kegarcomponenten 'Dix'. Hun voorouders tot en met de derde generatie alsmede hun kinderen tot en met de derde generatie met hun aangetrouwden vormen met 'Dix' een belangrijk knooppunt binnen Kegar. Wanneer hierbij de Kegarcompenten van de NIS Xionix aansluiten vormt het de belangrijkste Kegarcomponent, de clustercomponent 'Mille'.
  De componenten afkomstig van de NIS Reno, NIS Phoenix en NIS Memphis vormen de cluster 'Vriendschap'.
  De 'Bruiden', via de NIS Sunnydale, NIS Boston en NIS New York, vormen de cluster 'Trouw', en slokken daar bij ook hun verloren 'zusters' Susan de Groot en Scarlett Theron op.
  De clusters 'Vriendschap' en 'Trouw' sluiten ook aan bij de cluster 'Mille', die daarmee uiteindelijk haar naam recht aan doet.
  Alleen Lilith Anderson blijft alleen als Kegarcomponent.

2237312374

9143

19Tijdens een bezoek aan hun vrienden in de Sombrero melkweg komen Balthasar Vance en de twaalf overgebleven daar wonende 'Bruiden van Valens' er achter dat hij een rechtstreekse nakomeling is van hun Idool Wally Valens. Prompt verleiden ze hem tot toetreding tot hun Netwerkhuwelijk. Als Platonische component. Totdat Balthasar even alleen met hen is. Dan is het evenjes niet platonisch. Het blijft hun geheim.22374(NIS Sunnydale nr. 6)

De NIS Sunnydale deponeert me vanuit het jaar 1999 in de haremtoren van Gravelson Zirkon, de Overheer van Ner. Gravelson Zirkon sterft als hij, met enige hulp van mij, uit de toren valt. Zelfs hij kan een val die een minuut duurt niet overleven. Hierdoor wordt ik automatisch de heerser over zijn hele imperium. Omdat ik daar geen zin in heb, geef ik de baan door aan Madelina die hierdoor Keizerin Madelina de Eerste van Ner wordt.
De NIS Sunnydale neemt me terug naar het jaar 1999 en de geesten zijn tevreden gesteld.
(NIS Sunnydale V: Voetmasseur.).12376

9145

21Vanderhof Stolk krijgt de 'Arrow-II'.

Het GIN valt Zaaris aan in een vernietigende oorlog. Kegar verslaat Zirkon en herstelt Zaaris en de vrede. Het was een strijd die relatief begon in de Multi-Multiversa die Vicky Vance in haar hoofd geschapen had in 19997731 VC Vicky Vance, Tim Pilot en hun ongeboren kind gaan op in Kegar.
(Ner)

Balthasar Vance, Rachel Vance en Kimberly Vance gaan op in Kegar. Een alliantie ontstaat tussen Zaaris en Ner onder leiding van Madelina.
(Dominantie)

Zaaris en Ner voeren een gezamenlijke missie uit.
(De Missie)

2237612401

9170

46

1

Ner sluit zich weer aan bij Zaaris. Begin van de nieuwe tijdrekening 'E Pluribus Unum' (EPU). Lancering van de River class vloot.

De NIS Batar krijgt vanuit het jaar 2269 vanuit het Star Trek universum van Keizerin Madelina de Zesde aan boord van de NIS Atlantic het verzoek een bijzondere missie uit te voeren. De NIS Batar voert haar missie uit en ontvangt daarbij op onconventionele manier haar Municipality class eenheden. (Bijzonderheden van de NIS Batar) Het schip, onder het commando van Michelle Stolk en met aan boord haar eregasten haar vader Vanderhof Stolk en haar vrienden Marty Brill en Keizerin Madelina de Eerste, verdwijnt tijdens die eerste missie naar het jaar 2003. (Missie van de NIS Batar).
Sombrero: Diverse Municipality class eenheden van de Batar, geschenken van Michelle Stolk, pikken bemanningen en bevrouwingen op in dit jaar (de dames van 'Bruiden van Valens' in het Sombrero melkwegstelsel) en in de jaren 2003, 2014 en 2068 .

22401 Het hele Multi-Multiversum van de Terran Republic wordt door Starjoss en de 'Voogden' tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar, waarvan ze zelf ook deel uitmaken.13130

9899

775

730

De Rivervlootschepen worden secondaire eenheden van de NIS Atlantic. (Het lot van de Rivervloot: de bouw van de NIS Atlantic )

13400

10169

1045

1000

Keizerin Madelina de Zesde, directe afstammelinge van Madelina de Eerste, begint haar reis met de NIS Atlantic, en reist naar het jaar 2269.
(Missie van de NIS Atlantic)

62400

59169

50045

50000

De mensheid en de Rana zijn gefuseerd en veranderd in energiewezens.
(Xaorf)

112400

109169

100045

100000

Reighan Anorn ontwaakt en reist naar de verre toekomst van het jaar 100000012400.
(Xaorf)

1000012400

1000009169

1000000045

1000000000

Alle intelligente soorten van het heelal zijn veranderd in energiewezens. Tien van deze soorten zijn op Aarde ontstaan: Ze ontstonden uit diverse primitievere soorten, in chronologische volgorde:
 1. octopussen;
 2. dinosauriërs;
 3. homo (de mensheid);
 4. dolfijnen;
 5. dubbele kieuw vissen;
 6. kraaien;
 7. olifanten;
 8. chimpansees;
 9. oerang-oetans; en
 10. sociale insecten (diverse collectieve intelligenties, coalities van bijen en mieren)
(Njitnelav nr. 6)

De Njitnelav komt aan het einde van zijn zwerftocht over de Aarde en nadat hij een gedicht over zichzelf maakt, reist hij dankzij Kegar, zijn eigen toekomstige zelf, terug naar het jaar 8000 VC. Hij zit in een oneindige lus.
(Njitnelavs lot)

100000012400

100000009169

100000000045

100000000000

Reighan Anorn arriveert vanuit het jaar 112400. Hij is het enige fysieke intelligente wezen dat nog bestaat. Hij, en zijn hele Multi-Multiversum, worden tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar.
(Xaorf)