Tijdlijnen.

Oorspronkelijk: 2013.

Kalender Concordance

Gebeurtenissen Valens Prime Universum / Metaversa / andere parallelle Universa Gregoriaanse kalender Valens Prime / Valens Alpha Universum / Metaversa Zaaris kalender Valens Alpha Universum Arrow kalender Valens Alpha Universum E Pluribus Unum (EPU) kalender Valens Alpha Universum Gebeurtenissen Valens Alpha Universum Terran Republic Holocene Era kalender Lisa Star Universum Gebeurtenissen Lisa Star Universum (Universum vernoemd naar Lisa Star, dat in diverse Valens Universa een personage is dat door Kate Phoenix gespeeld wordt).
Ontstaan van het Valens Prime universum.

Meer dan 13 miljard jaar VC.Ontstaan van het Valens Alpha universum.

Meer dan 13 miljard jaar voor de aanvang van de jaartelling.

Ontstaan van het Lisa Star universum. Geschapen aan de hand van de fantasie van Wally Valens door Emma Phoenix.
De Godin Emma Phoenix, is de onderbewuste brug tussen het Lisa Star Universum en de vrouw van de auteur van het Lisa Star Universum, Wally Valens.(Star Trek vs. Star Wars nr. 5)

Kirks Enterprise arriveert per slingshot vanuit het jaar 19997731 VC om plannen van de Death Star te stelen, om vervolgens terug te keren naar het jaar 19997731 VC om getuige te zijn van de Slag bij Yavin.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997751 VC(Star Trek vs. Star Wars nr. 1)

Strijdkrachten van het Star Wars Universum, het Imperium, vallen de melkweg van Star Trek aan in het jaar 2380.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme I)

De ware oorsprong van het conflict stamt uit 12373 in het hoofd van de omnipotente Victoria Vance, die zichzelf helaas niet helemaal onder controle heeft.

(Star Trek vs. Star Wars nr. 4 en Star Trek vs. Star Wars nr. 6)

De USS Enterprise onder het commando van Captain Kirk uit het Star Trek Universum komt terecht in het Star Wars Universum vanuit het jaar 2269. Ze reizen per slingshot naar het verleden naar het jaar 19997751VC om de plannen van de Death Star te stelen.
Eenmaal terug blijkt dat de Rebel Alliance al de Death Star heeft uitgeschakeld. Ze gaan daarna terug naar het jaar 2269.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997731 VC

Geboorte van Goddess Gina Isabella Gold in het 'GGG' Universum (Universum vernoemd naar de film waarin Kate Phoenix haar speelt).
8000 VC

(Njitnelav nr. 7)

De Njitnelav arriveert in dit jaar vanuit ongeveer een miljard jaar in de toekomst (het jaar 1000012400. Hij zit in een oneindige lus.
(Njitnelavs lot)
Hij ontmoet de vrouw Marla en wordt verliefd op haar en zij wordt verliefd op hem. Voor hem is het zijn tweede keer. Voor haar de eerste. Omdat hij echter zich niet waardig acht raakt hij gefrustreerd en vanuit hem maakt een schaduwwezen zich los (Njitnelavs virus gedevolueerd tot het virus AZV-002). Het is een deel van Zirkon en het wezen verkracht en vermoordt Marla in de door hem geschapen Hel dimensie. Uit de verkrachting ontstaan een aantal zoons (AZV-002 gemuteerd tot het virus AZV-019), waaronder Ennefeen Zirkon, en een dochter genaamd Aurora Zirkon (AZV-002 gemuteerd tot AZV-047). De zoons lijken op het schaduwwezen Zirkon en Aurora op haar moeder Marla.
(Hel).De mooie Aurora Zirkon groeit op tot een prachtige, heel lieve, Godin met vele psionische gaven en een heel unieke fysieke gave: Shapeshiften. Ze kan elke vorm aannemen die ze maar wenst. Door de eeuwen heen zal Aurora de bron vormen voor veel mythes rond Liefdes- en Vruchtbaarheidsgodinnen zoals Hathor, Bastet, Astarte, Freya, Aphrodite en Venus.

De zoons van Zirkon leveren vaak onderling stijd totdat één van hen uiteindelijk overblijft: Ennefeen Zirkon.(Njitnelav nr. 2)

De Njitnelav is ook in die hel en nadat hij eruit komt is hij een deel van zijn herinneringen daaraan kwijt. Hij begint aan zijn 1.000.000.000 jaar lange reis over de Aarde.
Kegar wekt Marla weer tot leven en hij en Marla krijgen een zoon genaamd Trent Kegarson (AZV-010 gemuteerd tot AZV-017) nadat het geweten van deze Kegar, genaamd de Rechter, aan Marla zijn macht heeft gegeven en met Kegar is gefuseerd.Trent Kegarson groeit op tot een prachtige, ietwat barbaarse, held met een hart van goud. Een hart dat zo groot is dat hij van veel vrouwen kan houden, maar een echte grote liefde kan hij, als monogaam zijnde, slechts één keer per eeuw aan. Gemiddeld blijft hij 50 jaar bij zo'n vrouw. Slechts enkele keren heeft hij meerdere vrouwen per eeuw, maar dan ook nooit meer dan één tegelijk. Bij elke minnares verwekt hij een kind.

20017980 VCKegar en Marla versmelten tot Ke-Mar-gar-la.

20213000 VCTrent Kegarson trekt door Europa, Afrika en Azië en ziet diverse beschavingen komen en gaan. De Njitnelav komt hij soms per ongeluk tegen. Niet erg. Dat is de eerste incarnatie van zijn eigen vader. In Engeland helpt hij bij de bouw van Stonehenge.

70011200 VCTrent Kegarson raakt depressief door de ondergang van de Minoïsche beschaving en besluit om maar een paar eeuwen te gaan zwemmen. Hij komt alleen uit het water om wat anders te eten dan vis.

8801In tegenstelling tot de tijdlijnen van Zaaris en de onze vergaat de Minoïsche beschaving niet en wordt juist sterker. Het centrum ervan verplaatst zich naar meerdere eilanden en naar de vaste landen van Europa, Azië en Afrika alwaar de cultuur blijft floreren.

Diverse culturen verbinden zich de daaropvolgende eeuwen rond het thema Moeder-, Liefdes-, en Vruchtbaarheidsgodinnen zoals: Isis, Gaia, Terra, Hecate, Freya, Ašerah, Venus, Aphrodite, Cybele, Anu, Aditi, Ninsun, Pachamama, Theotokos, Tianhou en Danu. De maatschappij is egalitair en geëmancipeerd.

Democratie wordt ontwikkeld.753 VCTrent Kegarson is het zwemmen beu en komt weer aan land. Hier beleeft hij enkele eeuwen plezier aan de opkomst van een nieuwe beschaving en ontmoet veel wetenschappers en kunstenaars die de beschaving naar een hoger plan tillen.

Zijn halfzus Aurora Zirkon is puur de Liefedsgodin uithangen beu en manifesteert zich naast Liefdesgodin nu ook als diverse andere Godinnen zoals Isis, Seshat, Hecate, Athena, Minerva, Diana en Artemis. Wijsheid, wetenschap, kunst en strijdbaarheid zijn dingen die ze nu omarmt.

Stichting van de stad Rome.

9248 Stichting van de stad Rome. Begin van wat de Terran Republic gaat worden. Al snel verspreid de Romeinse Republiek zich uit over het Middellandse Zeegebied. Wetenschap en techniek raken in een stroomversnelling. Verbeteringen in de scheepvaart leiden tot handelsvloten die de hele wereld praktisch één maken op het gebied van handel en diplomatie.

Opkomst van de stoomtechnologie. Begin van de industriële revolutie.

De Moeder Godinnen worden één: Moeder Aarde: Terra. Per continent worden er plaatselijke elementen toegevoegd.540 VC9461 Wetenschap, dat altijd al de boventoon voerde, verdringt definitief religie dat sowieso altijd folkloristisch was. Sporen van religie blijven bestaan als bindend element in de samenleving in cultuur en taal.

De Terran Republic formuleert de Vier Hoekstenen van Beschaving en Cultuur: Mensenrechten, Natuurbescherming, Kunst en Wetenschap.

Pythagoras ontwikkeld de relativiteitstheorie.

Duurzame energie verdringt de vervuilende industrie in zijn geheel. Fossiele koolwaterstoffen blijven in de bodem en worden niet gewonnen. De eerste mensen landen op de Maan. In de decennia daarna worden de Maan en diverse ruimtestations de springplank naar andere delen van het zonnestelsel. In de eeuwen daarna wordt het zonnestelsel gekoloniseerd.400 VC9601 Democritus is de grote architect van diverse ruimtekolonies en ruimteschepen door geheel het zonnestelsel. Zijn genie bouwt voort op wetenschappers voor hem en hij ontwikkelt de tijdruimtekrommingsaandrijving. Grote delen van de melkweg worden gekoloniseerd. Het voortbestaan van de mensheid wordt blijvend gegarandeerd.415Trent Kegarson raakt opnieuw depressief als zijn vriendin Hypatia van Alexandrië wordt vermoord. Opnieuw kiest hij voor een verblijf in de middellandse zee en dit keer besluit hij meer dan duizend jaar weg te blijven. Af en toe maakt hij uitstapjes naar diverse oceanen.

10415 Hypatia wordt nadat ze minister voor onderwijs en wetenschap is geweest in de Terran Republic, president van de Melkweg.1000Trent Kegarson komt één keer rond het jaar 1000 een week uit het water en dan is hij getuige van hoe Vikingen Noord-Amerika bereiken. Hij heeft een goed gesprek met Leif Eriksson. Kort daarop moet hij levensechte draken bestrijden die zeer waarschijnlijk een bijproduct zijn van experimenten van James Isaac Parker nadat deze door Lilith Anderson zijn gesaboteerd. Om zijn overwinning te vieren verleidt hij een schone jonkvrouw genaamd Vina die hem hielp bij het verslaan van de draken. Ze schenkt hem een zoon genaamd Valentini, een voorouder van Sean Terstark Senior, de echtgenoot van Heather Locke. Hij is hiermee ook een voorouder van Sean Terstark II.

11000 In de melkweg worden duizenden Dyson bollen gebouwd. Desondanks is de bevolkingsdruk zo groot dat besloten wordt om alsnog de blik te richten op naburige melkwegstelsels. Gigantische ruimteschepen worden gelanceerd. Daarnaast komt er een rem op de bevolkingsgroei zodat deze stabiel blijft op ongeveer 1.000.000.000.000.000.000.000.000 mensen.1450Trent Kegarson vermant zich en komt dit keer definitief aan land. Hij wil de schade inhalen en ontwikkelt zich tot een homo universalis. Hij vindt wederom inspiratie bij wetenschap en kunst. Zijn grote hobby blijft zijn favoriete bezigheid: vrouwen. Sommigen denken dat hij een inspiratie vormt voor het verhaal van Don Juan.

11450 Volslagen onverwacht worden in het eigen melkwegstelsel sporen gevonden van andere levensvormen en men is verbaasd dat deze zo lang verborgen zijn gebleven. Sommige van deze levensvormen hebben ook intelligentie ontwikkeld waarbij sommigen achterlopen op de mensheid en weer anderen een heel stuk voor lopen. Het blijkt dat deze laatste groep een soort voogdende rol spelen in het hele heelal en ze hebben de mensheid tot dusver getolereerd. Ze noemen zichzelf de Voogden. Ze staan nu toe dat mensen de andere levensvormen kunnen waarnemen en ze zijn van plan de mensheid als een soort hulpvolk in te zetten om de mens zo klaar te stomen hun plaats in te nemen. Ze zijn op termijn van plan om het heelal te verlaten in de vorm van een collectief energiewezen om zich te wijden aan zaken in hogere dimensies. Deemoedig aanvaart de mensheid de grote eer.1588Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

11588 De eerste koloniën in Andromeda worden gesticht. De eerste verkenners naar buiten de Lokale Groep van melkwegstelsels vertrekken.1688(Lisa Star nr. 5) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 2)

De NIS Phoenix, met Team Phoenix aan boord, bezoekt vanuit het jaar 2014 in 1688 het universum waar actrice Kate Phoenix de vrouwen aan boord zal spelen in het jaar 1984. Ze besluiten een tijdje in deze tijd te blijven. De acht vrouwen worden in dat zelfde jaar nog de betovergrootmoeders van Walter Star, een directe voorouder van Kate en Emma Phoenix.Glorious Revolution. De eerste statelijke band tussen Britten en Nederlanders.

11688 Andromeda wordt onafhankelijk, maar de banden met de oorsprong melkweg bijven goed.

Christiaan Huygens ontwikkelt ruimtesondes die door de tijd kunnen reizen en ook kunnen oversteken naar andere dimensies. Gezien zijn werk controversieel is besluit men voorzichtig te werk te gaan. Huygens is het er mee eens en gaat werken aan de vervolmaking van zijn werk.1770(Lisa Star nr. 6) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 3)

Geboorte van Madelyne, dochter van Jean Phoenix en Walter Star. Madelyne is een directe voorouder van Kate en Emma Phoenix..
Walter Stanley Star is een achterachterkleinzoon van alle acht vrouwen van Team Phoenix van de NIS Phoenix. De acht van de NIS Phoenix zijn vrouwen die in dit universum fictief zijn, maar die in films met passie gespeeld zullen gaan worden door Kate Phoenix, hun eigen nakomelinge.117701788Trent Kegarson verleidt de mooie weduwe Jean Star-Phoenix, nadat haar man Walter is overleden. Zij is zijn honderdste vrouw. En ze wordt de moeder van zijn honderdste nakomeling. Hij blijft bij Jean tot haar dood in het jaar 1850. Trent Kegarson beschouwt nu ook Madelyne als zijn dochter en Madelyne en Adrian zien elkaar als zus en broer. Trent Kegarson zweert dat hij over hen en al hun nageslacht zal blijven waken als hun beschermende voogd. Hij ziet alle nakomelingen van Jean als zijn eigen kinderen.(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 4)

Geboorte van Mary Jane Phoenix, dochter van Madelyne Phoenix en Jack Ditko.

11788 De uiterste grenzen van de Laniakeasupercluster worden bereikt. De mensheid ontmoet steeds meer andere intelligenties en sluit positieve banden met hen. Soms gaat het mis en breekt er oorlog uit. Meestal lukt het de mensheid die te winnen. Die keren dat het niet lukt grijpen de Voogden in.1795De Bataafse Republiek.

11795 Wormgataandrijving wordt uitgevonden en in het verlengde daarvan ruimtescheurtechniek. Tijdreizen worden toegestaan mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Christiaan Huygens ziet zijn dromen werkelijkheid worden en is één van de eerste mensen die de bijzondere reizen maakt.1815Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 5)

Geboorte van Lana Phoenix, dochter van Mary Jane Phoenix en Joe Justman.

11815 Parallelle universa worden grondig onderzocht. Verkenners bereiken het Zaaris universum en zien dat de ontwikkeling daar behoorlijk achterloopt.1830(Voorouders Jennifer Milano nr. 1)

JM: De NIS Boston en de NIS New York arriveren hier vanuit het jaar 12401.
De vrouwen aan boord, de twaalf 'Bruiden van Kegarson' van de Sombrero melkweg, worden voormoeders van Jennifer Milano die geboren gaat worden in het jaar 1966.

De Koninklijke Federale Unie van de Verenigde Koninkrijken van Groot-Brittannië, Wales, Schotland en Ierland en van de Verenigde Koninkrijken van de Nederlanden, België en Luxemburg (Royal Federal Union, RFU). Progressieve krachten voeren de boventoon en sociale en culturele hervormingen worden doorgevoerd. Slavernij en horigheid behoren voortaan tot het verleden. Racisme gaat grotendeels ten onder en emancipatie rukt op.

118301866

(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 6)

Geboorte van Barbara Phoenix, dochter van Lana Phoenix en Bob Schwartz.  (MACM nr. 3) (Voorouders Scarlett Theron en Meika Murray nr. 2)

  De vrouwen van Team Memphis bezoeken met hun schip, de NIS Memphis, vanuit het jaar 2014 het jaar 1866. Ze worden er verliefd en krijgen allen, korte, relaties met mannen die in dat jaar leven. Later dat jaar schenken ze het leven aan alle grootouders van Imogen Hathaway, de moeder van Scarlett Theron en Meika Murray.Start van de AAFS, hetgeen een afkorting is voor 'Artamofemsci'. Het betreft een beweging gestart door 'Azura Dageraad' (Aurora Zirkon), waarbij 'Azura' vier boeken schrijft over 'Kunst', 'Liefde', 'Vrouwen' en 'Kennis'.
Conservatieve rechtse krachten van het patriarchaat proberen er tegen te protesteren, maar moeten ertegen het onderspit delven.

Naast 'Artamofemsci' schept Aurora nog een andere hobby om haar tijd mee te vullen. Ze begint het volledige potentieel van haar psionische krachten echt te benutten en vliegt op eigen kracht naar de Maan om daar een geheime basis te bouwen.

11866

1901

(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 7)

Geboorte van Robin Anthony Espenson, die de grootvader zal worden van Emma en Kate Phoenix.

Geboorte van Jane Aphrodite Drusilla Ekatarina "Jade" Prentice die de overgrootmoeder zal worden van Emma en Kate Phoenix. Ze wordt later een ster in voor haar tijd redelijk sensuele noir thrillers. "Jade" is haar artiestennaam en haar voornaam Jane leidt tot de bijnaam "Sweet Jane".

11901
1904

(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 8)

Geboorte van Beverly Phoenix, dochter van Barbara Phoenix en Gene Solow.

11904
1925

(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 9)

Geboorte van Wouter Jefferies, die de vader zal worden van Kate en Emma Phoenix.

Geboorte van Susan Tara "Sue" Fontana-Espenson, die de grootmoeder zal worden van Kate en Emma Phoenix. Net als haar moeder Jane wordt Sue een filmster in zeer sensuele thrillers. Zij inspireert Kate tot haar korte filmloopbaan in 1984 later.11932
1932

(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 10)

Geboorte van Willow Phoenix, dochter van Beverly Phoenix en Robin Anthony Espenson. Willow Phoenix zal de moeder worden van Kate en Emma Phoenix.

11932
1946Ennefeen Zirkon verwekt bij Gloria Walsh een zoon die hij 'Gravelson' noemt.

Geboorte van Donald Solo "Don" Enigma.

11946
1947Geboorte van Sean Terstark Senior.

Aurora Zirkon wordt verliefd op Steve Theodore Young, een vurige aanhanger van de door haar geschapen 'Artamofemsci' beweging. Op hun huwelijksnacht sterft hij aan een hartaanval. Haar lichaam is te heerlijk voor zijn hart. Vol verdriet besluit Aurora zijn achternaam te houden en ze noemt zich voortaan 'Aurora Young-Zirkon', of gewoon kortweg 'Aurora Young'.

11947
1948Geboorte van Heather Heidi Locke, dochter van Malcolm Locke en Natalie York.
Heather Locke zal achttien jaar later een kloon krijgen met de naam Mara Locke.

Heather wordt een genie op het gebied van jeugd en genetica en, als vurig aanhangster van de 'Artamofemsci'-beweging en de Vrije Liefde, zal ze middelen ontwikkelen die ze eerst op haarzelf uit zal gaan testen.

Start van de drooglegging van de zuidelijke helft van de Noordzee en stichting van Doggerland, de gezamenlijke provincie van de RFU. Het is een project om diverse landsdelen te beschermen tegen overstromingen en vooral ook een politiek project waarmee de RFU het proces van de omvorming van de voormalige imperia tot het Commonwealth of RFU, CORFU) verwerkt. Het koninkrijk Denemarken sluit zich aan en wordt lid van de RFU. De RFU wordt de machtigste staat van Europa.

Een groep overheidsagenten en wetenschappers van diverse nationaliteiten ontdekt een mysterieus gevaar en richt een organistie op wiens taak het is dit gevaar te onderzoeken en te bestrijden. Ze noemen zich de 'naamloze organisatie' ('The Nameless Organisation ', NO).

11948 Bouw van TRS Cosmic Cloud, één van de machtigste schepen van het universum. Het is een technisch wonder en de kroon op het levenswerk van Albert Einstein en zijn team.

De Voogden verlaten het universum en laten alles over aan de mensheid en haar bondgenoten.


1957Stichting van Doggerstad, de hoofdstad van de RFU.
Samen met diverse andere Europese landen (Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Noorwegen en Zweden) vormen de landen van de RFU het begin van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

11957

1959Geboorte van Marie-José Valens.

11959
Geboortes van Grace April Meredith Watson en Mary Jane van Pelt in het 'Saint Valentine Hospital' Universum (Universum vernoemd naar de film waarin Kate Phoenix hen speelt).
Ze zijn als tweeling geboren met de namen Kristen en Joy McAllister. Ze worden vlak na de geboorte gescheiden en groeien afzonderlijk op.

1960Geboorte van Kathleen Frances Smith.

11960
Geboorte van Victoria Imogen Pirelli in het 'V.I.P.' Universum (Universum vernoemd naar de film waarin Kate Phoenix haar speelt).

1961John F. Kennedy geeft het startsein voor het Apollo programma: 'I believe this nation should commit itself, to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the earth.' (speech voor het Amerikaanse Congress op 25 mei).

Geboortes van Lana Debbie Ishikawa en Carina Elizabeth Toyota.

11961(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 2)

Dorothy Freydeichelp-Veckeesh komt terecht, na een reis vanuit de toekomst (het jaar 12150, in het universum van de Terran Republic op de TRS Galaxy, een eenheid van de TRS Cosmic Cloud en ziet dat de bemanning van dat schip praktisch is uitgeschakeld door de chaos krachten die voortvloeien uit de realiteitsscheuren. Het lukt haar het tij te keren en het schip te redden. De Terran Republic is haar zo dankbaar dat ze een duplicaat van de TRS Galaxy naar haar eigen universum mag meenemen. Ze gaat met haar prijs terug naar haar eigen universum in het jaar 12151.1962John F. Kennedy bij de Rice University: 'We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.'

Geboortes van Donna Mariska Tate en Candy Angela Jones.

Geboortes van de eeneiige tweeling Susan en Monique de Groot. Omdat hun ouders armlastig zijn staan ze Monique af aan het echtpaar Roger en Diana Day-Knight waar ze opgroeid als Rachel Day. De tweeling zal elkaar nooit tegenkomen.

11962

1963Geboortes van Penny Astrid MacGyver, Carol-Annelijn Rose May, Wendy Carla Parkman, Lina Adelheid Jasperina Duval, Catharina Silvia Anna Sweet, Luna Terra Ra, Jane Pamela Good, Barbara Lorna Seymour-Cox en Tessa Daisy Candy.

Geboorte van Ariana Valens.

11963

1964Geboortes van Betty Henriėtte Banning, Fatima Agnetha Wesley, Kathy Anita Lee, Lisa Denise Candy, Beth Angelique Starr, Liana Andromeda Starr en Mary Conny Miranda Cox.

11964

1965Sean Terstark (Senior) en Heather Locke treden in het huwelijk. Als radicale 'Artamofemsci' aanhangers is hun huwelijk heel erg open. Heather heeft tientallen minnaars. Haar man heeft daar in het begin moeite mee, maar hij leert te accepteren dat Heather nu eenmaal heel erg vrij is.(Voorouders Scarlett Theron en Meika Murray nr. 3)

Geboortes van de eeneiige tweeling Scarlett Danielle Murray en Meika Imogen Murray op Halloween. Het zijn dochters van Walter Murray en Imogen Danielle Hathaway. Walter Murray is de zoon van de beroemde historicus en miljardair playboy Jeff Christopher "Chris" Hunter en Marina Murray. Imogen Hathaway is zonder dat ze het weet de achterkleindochter van de vrouwen van Team Memphis die met hun schip de NIS Memphis een reis naar het verleden hadden gemaakt. Walter Murray sterft kort na de conceptie.
Omdat ze geen twee kinderen tegelijk aankan staat Imogen één dochter af. Scarlett wordt geadopteerd door Fozzi Frances Theron en Brenda Davis. Beide zussen Murray groeien onafhankelijk van elkaar op.11965

1966Geboorte van Maria Elizabeth Helena Astrid Francesca 'Mara' Locke op de verjaardag van D-Day. Ze is een volmaakte kloon van Heather Terstark-Locke. Ze wordt geadopteerd door Heathers broer Jeff en zijn vrouw Carrie White. Ze groeit op in het plaatsje Zegschij-Sprucphord, aan de Hoofdstraat nr. 628. Jeff en Carrie zijn in veel dingen tegenpolen van Heather. Mara wordt behoorlijk conservatief opgevoed en moet niks hebben van open huwelijken. Voor haar is het ideaal een monogame relatie met haar 'prins op het witte paard'.

Terstark Enterprises brengt een interssant product genaamd Ambrovitale op de markt met een aantal interessante bijwerkingen.(Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 11)

Geboortes van de eeneiige tweelingzussen Emma Honey Phoenix en Katherine Alice 'Kate' Phoenix en van de twee-eiige tweelingbroers Adrian Marin Wally Valens Junior en Wally Marin Adrian Valens op de dag dat Kate Bush jarig is.
De zussen, dochters van Willow Phoenix en Wouter Jefferies, beschouwen zichzelf echt als soulsisters, elkaars beste boezemvriendinnen die letterlijk alles van elkaar kunnen krijgen en lenen.
Trent Kegarson leren ze al vroeg kennen als de beschermvader van hun familie.De broers Valens groeien op in Zegschij-Sprucphord, aan de Hoofdstraat nr. 624.
Mara en Wally leren elkaar al vroeg kennen en waarderen.
Adrian Marin Wally Valens Junior blijft zijn hele leven vrijgezel en blijft als mantelzorger bij zijn ouders en paternale grootouders wonen en voor hen zorgen.

Star Trek begint.(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 5)

William Fox en Joan Freydeichelp-Veckeesh arriveren vanuit het jaar 12180 om onderzoek te plegen.

Geboorte van Jim Fox, zoon van William Fox en Joan Freydeichelp-Veckeesh, tijdreizigers uit de toekomst.

(Voorouders Jennifer Milano nr. 2)

Geboorte van Jennifer Milano, voorouder van Vicky Vance, en afstammelinge van de twaalf 'Bruiden van Kegarson' van de Sombrero melkweg.11966
Geboorte van Sarah Emily Cox in het 'GGG' Universum (Universum vernoemd naar de film waarin Kate Phoenix haar speelt). 196711967Geboorte van Eva Shir Cohen in het 'GGG' Universum (Universum vernoemd naar de film waarin Kate Phoenix haar speelt). 1968119681969Star Trek wordt na drie jaar stopgezet.

De Apollo 11 bereikt de Maan. Maanlander Eagle landt met aan boord Neil Armstrong en Ed 'Buzz' Aldrin. Michael Collins blijft in het moederschip Columbia achter.

(Voorouders Amanda Parker nr. 6)

Geboorte van Amanda Susan Parker op de dag dat Barbara Bach jarig is. In haar jeugdjaren wordt ze "Mandy" genoemd. Ze wordt kort na haar geboorte afgestaan door haar biologische ouders en geadopteerd door het echtpaar Stan Parker en Louise Walters.

11969

Geboorte van Megan Jennifer Farrell in het 'C-Women' Universum (Universum vernoemd naar de film waarin Kate Phoenix haar speelt).

1970Wally Valens en Mara Locke worden vrienden.

119701973Start Star Trek: The Animated Series.

11973(Lisa Star nr. 1)

Geboorte van Lisa Star .

1974Star Trek: The Animated Series wordt stopgezet.

119741975Geboortes van Sean Terstark II en Lizette Oase.

Apollo-Sojoez-testproject.

'Artamofemsci' krijgt een grotere invloed op kunst en cultuur. De sociaal revolutionaire film 'Möbius Love', met Sharon Tate en Mia Farrow in de hoofrollen en Paul Newman, Kirk Douglas en Danny Kaye in de bijrollen, speelt hierop in. De makers van de film, losjes geïnspireerd door Harrisons 'The Technicolor Time Machine', Asimovs 'The End of Eternity', A.E. van Vogts 'The Mating Cry' en vooral Robert Heinleins 'Glory Road' houden in hun episch tijdreisdrama en liefdesfilm, een pleidooi voor de Vrije Liefde en losse, praktische, 'netwerkhuwelijken' als middel om de mens te bevrijden van constricties. De 'Artamofemsci'-beweging omarmt de film omdat de cultuur in 'Möbius Love' een duidelijk progressief liberaal feministische boventoon heeft. De enige controverse was het casten van Sharon Tate die zes jaar geleden nog in het nieuws was wegens het door het hoofd schieten van Charles Manson. De jury sprak haar destijds vrij.

11975

1978Wally Valens en Mara Locke krijgen verkering. Het is zomer en ze gaan samen van de lagere school naar de scholengemeenschap in de naburige gemeente. In de brugklas houdt hun relatie stand, ondanks puberaal gedoe in hun omgeving.

11978

(NIS Sunnydale nr. 11)

In het DC Earth One Universum recruteert Cade Foster uit het 'First Wave' Universum Superman om te helpen bij de crisis rond het op hol slaan van de NIS Sunnydale in het jaar 1997. Kort daarvoor heeft Superman nog de stad Kandor naar Rokyn gebracht.

Superman redt de Aarde van de Deathstar uit het Star Wars Universum en bouwt daarna 9.999 zusterschepen van de NIS Sunnydale.
Daarna reist hij naar 2002 om mij op te pikken.
(NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)197911979

(Voorouders Amanda Parker nr. 3)

Jean Grey, alias the Phoenix, reist naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om advies van Spock te krijgen. Na haar terugkeer neemt ze Scott Summers als minnaar.

1980Aurora Young (ze laat tijdelijk haar meisjesnaam 'Zirkon' achterwege), nu docente Nederlands en Geschiedenis, stimuleert Wally Valens in december van het jaar 1980 in zijn ambitie om schrijver te worden.

De bloedmooie Trish Theron, een tijdreizende, dimensie hoppende, Dhampir, arriveert in dit jaar in de maand juli vanuit haar eigen universum (Valens Kappa) / tijdlijn.
Trish is een fusiewezen, bestaande uit vier sexy Dhampirs. Ze raakt heel goed bevriend met Aurora Young-Zirkon. Beiden hebben de vrouw Marla gemeen. Voor Aurora is Marla haar moeder en voor Trish is ze de tegenhangster van de Marla in haar eigen universem, haar betovergrootmoeder.
Net als Aurora Young heeft ze vele psioniche gaven en is bovendien ook een Perceptionshifter. Zij kan dus alles en iedereen laten geloven dat zij iemand anders is door alle zintuigen en alle technische manieren te bedotten. Hiermee schept ze ook voor zichzelf de identiteit van een docente Biologie en Natuurkunde op de school waar ook Aurora lesgeeft.
De Godinnen nemen als hobby het bevorderen van de liefdesrelatie tussen Wally Valens en Mara Locke, waarbij ze het flirten met Wally niet kunnen laten. Ze zorgen hierbij voor dat ze zorgvuldig grotendeels net binnen de lijnen van de wet blijven. Al lijkt het soms alsof ze dat niet doen. Bij schoolfeesten zorgen ze er altijd voor dat ze met Wally kunnen dansen. Wally wordt hierdoor ook wel wat verliefd op zijn docentes. Dit maakt Mara een beetje jaloers, maar de docentes stellen haar gerust door te zeggen dat ze Wally niet van haar zullen stelen. Hetgeen hen natuurlijk ook in juridische problemen zou brengen.

Onder druk van de 'Artamofemsci' wordt in Nederland de wetgeving zo aangepast dat het burgerlijk huwelijk opengesteld wordt voor mensen van gelijk geslacht. De rest van de wereld volgt snel. In het kielzog daarvan wordt het ook mogelijk dat meerdere mensen Samenlevingscontracten met elkaar sluiten zodat ze een netwerk met elkaar kunnen vormen. De Samenlevingscontracten zijn nog geen volwaardig huwelijk, maar in de praktijk worden ze wel al zo gezien c.q. juridisch als zodanig behandeld.

119801981Eddie Tsjeng zit in dezelfde klas als Scarlett Theron en wordt verliefd op haar. Omdat Scarlett hem ook heel leuk vindt besluiten ze geliefden te worden. Scarlett is heel blij dat ze Eddie heeft leren kennen, want ze heeft een beroerde tijd achter de rug waarin ze slachtoffer was van diefstal, bedrog, manipulatie en seksueel misbruik en geweld. Eddie is puur de goedheid zelve en ze vertrouwt hem volkomen. Wanneer Scarlett zwanger wordt raken ze toch in paniek. Scarlett bevalt van een jongetje dat ze afstaat voor adoptie. Bij de geboorte ontstaan zulke complicaties dat Scarlett nooit meer zelf kinderen kan krijgen. De jongen groeit op als Rob Richards en verdwijnt uit het zicht van zijn naaste familie. Eddie en Scarlett verbreken hun relatie en Eddie verlaat vroegtijdig de school. Hij trekt zich terug in een conservatieve versie van zijn katholieke geloof. Ondanks al die problemen blijven Eddie en Scarlett toch flirtende vrienden.

119811982Wally Valens en Mara Locke worden echt fysieke geliefden en bedrijven voor de allereerste keer in hun leven echt de liefde. All the way. Ze kennen het liedje 'Paradise by the Dashboard Light'. In tegenstelling tot Meat Loaf hoeft Wally er geen nachtje over te slapen. Hij belooft alles wat Mara van hem verlangt en hij meent het nog ook.

119821983Susan de Groot en Scarlett Theron worden geliefden en sluiten een Samenlevingscontract.

Wally Valens schrijft zijn eerste boek en wordt gelijk multimiljonair. Zijn ouders en zijn familie hoeven eigenlijk voor het geld nooit meer te werken. Ook zijn docente Nederlands, Aurora Young, is heel trots op hem.
Hij heeft gelijk een enorme schare fans. Vooral zijn vrouwelijke fans zijn zeer enthousiast. Wally Valens ontvangt zelfs meer dan honderd huwelijksaanzoeken van meisjes en vrouwen die hem permanent willen hebben.
De vurige huwelijksaanzoeken worden bij de rest van zijn fanmail gearchiveerd, inclusief al Wally's lieve afwijzingen op al die lieve brieven.
Mara Locke vindt het best grappig. Ze is overtuigd dat juist zij met Wally zal gaan trouwen. Dat ze meer dan honderd andere vrouwen heeft verslagen. Vrouwen zo mooi dat elk van hun gezichten duizend schepen had kunnen lanceren. Met liefde en plezier helpt ze Wally met het schrijven van de afwijzingen omdat al die afwijzingen in feite liefdesbrieven aan haar zijn waaruit blijkt dat Wally Valens haar volledig aanbid. Wally's antwoord op haar eigen huwelijksaanzoek aan hem, de eerste van de meer dan honderd, lijst ze in omdat dat antwoord het enige positieve is. Eenvoudig weg: 'Ja, jij zult mijn vrouw worden'.

11983

In het Saint Valentine Hospital Universe:

Grace Watson wordt verpleegkundige in 'Saint Valentine Hospital' en Mary Jane van Pelt wordt FBI-Agente. Mary krijgt de bijnaam "Liz Pelt" en ze gaat undercover als fotomodel en actrice (genaamd "Jolene Lovejoy") in de erotische thriller "Karen Black" waarin ze de titelrol voor haar rekening neemt. Tijdens die missie raakt ze gewond en wordt ze verpleegd door Grace Watson waarbij ze ontdekken dat ze dubbelgangsters zijn.

In het Valens Alpha Universum worden hun levens gespeeld door Kate Phoenix, waarbij Kate's zus Emma in bepaalde scènes te zien is als Mary wanneer beide personages tegelijk in beeld zijn. Emma neemt als Kate's bodydouble ook de naaktscènes voor haar rekening. Kate is daar iets te preuts voor.
Critici zeggen van Kate Phoenix: "Ze is krankzinnig mooi, heeft een volmaakt krankzinnig mooi sexy lichaam en haar lispelende, lijzige, fluweelzachte stem is haar heerlijke trademark. Geen man, of vrouw, kan haar weerstaan."
Veel jongens en mannen, en soms ook vrouwen en meisjes, hebben een poster van de sexy Kate Phoenix van de film boven hun bed hangen. Maar er is slechts één man die haar daadwerkelijk in zijn bed krijgt: Wally Valens. Hij krijgt daar ook Emma, maar dat weet hij niet.


1984Meika Murray en Scarlett Theron ontmoeten elkaar en ontdekken dat ze tweelingzusjes zijn.

Mara Locke verdwijnt plotseling uit het leven van Wally Valens. Ze is door haar origineel Heather achter de schokkende waarheid gekomen over haar afkomst en gaat naar haar oorsprong toe: haar origineel Heather Terstark-Locke en gaat bij haar en haar man wonen. Mara Locke is bang dat Wally veel verdriet zou hebben als zou blijken dat zij als kloon defect zou zijn en na een ernstige ziekte zou overlijden. Dat wil Mara hem absoluut besparen.
Heather vangt haar kloon goed en liefdevol op en steunt haar. Het is inderdaad nog maar de vraag of het goed afloopt met Mara. Klonen is inderdaad een zeer riskante gelegenheid die heel erg slecht zou kunnen aflopen. Het enige dat Heather kan doen is afwachten en hopen dat Mara niet snel ziek wordt.

Wally Valens blijft met een gebroken hart achter.

Het echtpaar Terstark brengt een kunstmatige baarmoeder op de markt. Voorlopig alleen beschikbaar voor mensen met een grotere beurs.

Kate Phoenix begint aan het begin van de zomer, aan haar korte, maar heftige en succesvolle, loopbaan als actrice. Ze speelt in vijf films personages die elders in andere universa echt zijn. Haar laatste rol, aan het einde van de zomer, is in een film gebaseerd op een boek van Wally Valens. Kate en Wally beginnen door die film van elkaar te dromen, dankzij bijzonder eigenschappen die ze onbewust hebben. In Wally is het creatieve passie. In Kate is het een bijzondere eigenschap die ze van haar voorouder Mary Star heeft geërfd.
Hun dromen zijn zo intens dat die dromen via Aurora Zirkon daadwerkelijk gekoppeld worden aan de vrouwen die Kate in haar films speelt zodat zij exact ervaren wat zij in haar dromen ervaart door tijd, ruimte en andere universa heen en dus ook over Wally dromen. Het zal de vrouwen uit die andere universa later inspireren om ervoor te zorgen dat Kate geboren gaat worden. En bijgevolg ook Emma.

Emma Phoenix treedt één keer op als actrice, onder de artiestennaam 'Farah Plenty', als Kate's bodydouble wanneer Kate een tweeling speelt in de film 'Saint Valentine Hospital' ('SVH') in scene waarbij beide zussen tegelijk in beeld zijn. Verder heeft Emma geen interesse in acteren en is tevreden met haar leven als verpleegkundige.

Na haar 'acteerzomer' begint Kate serieus aan haar studies astronomie en archeologie.

Wally Valens gaat in Leiden wonen en studeren. Hij verblijft er in hotel ''t Einde' op de logeerkamer van de luxe suite die bewoond wordt door de bloedmooie vrouwen Susan de Groot en Scarlett Theron. Hij krijgt er kost en inwoning in ruil voor zijn gratis diensten op ict gebied. Met zijn bazin Susan de Groot klikt het heel erg goed. Susan heeft officieel een relatie met Scarlett Theron. En met Scarlett kan Wally het ook heel erg goed vinden. Beide vrouwen flirten regelmatig vriendschappelijk met hem. Het flirten evolueert zelfs tot liefdebedrijven en Wally en zijn huisgenotes worden zelfs verliefd op elkaar.(Lilith Anderson nr. 4)

Lilith Anderson arriveert vanuit het jaar 2013 om de vader van haar nemesis James Isaac Parker te onderzoeken. Ze doet zich voor als studente natuurkunde. Ze wordt tijdens haar eerste ontmoeting met Wally Valens smoorverliefd op hem. Ze vraagt zich af waarom zij, een geharde en getrainde agente van het glorieuze Ner, zo verliefd is op Wally, en besluit hem te blijven volgen. Ze schaamt zich een beetje dat ze te weinig over hem heeft gelezen om zijn geschiedenis echt goed te kennen. Een ander deel van haar kijkt ernaar uit om hem helemaal te leren kennen. Zo zeer zelfs dat haar oorspronkelijke missie een beetje naar de achtergrond zakt. Op een gegeven moment laat ze alle schaamte varen en besluit ze dat Wally Valens beminnen, op wat voor manier dan ook, haar hoofdmissie is.

Lilith Anderson weet de hand te leggen op een kopie van Wally's fanarchief en doet een grondige analyse van vooral de rubriek met alle huwelijksaanzoeken. Vooral een vrouw genaamd Kathleen Smith vindt Lilith bijzonder interessant. Lilith benadert, verleidt en trouwt met Kathleen Smith en samen met Kathleen richt Lilith een fanclub op ter ere van Wally Valens, bestaande uit 12 bloedmooie biseksuele koppels waarvan telkens één lid een meet-and-greet heeft met hun idool in de zomermaanden augustus en september. Bij elke meet-and-greet krijgt Wally een huwelijksaanzoek en Wally beseft dat alle dates die hij heeft bij de meet-and-greets allemaal van vrouwen zijn die hem destijds ook per brief ten huwelijk hebben gevraagd en die hij destijds ook afgewezen heeft.
Hotel ''t Einde' wordt het hoofdkwartier van de club en Susan de Groot en Scarlett Theron doen heel graag aan de club mee.
Om te ervaren wat alle andere vrouwen ervaren heeft Lilith Anderson de beschikking over een soort onzichtbare micro probe sensoren (MPS) die rechtstreeks op al haar zintuigen zijn aangesloten. Hiermee heeft ze een puur technologisch middel om alles te ervaren waar ze haar MPSen op af stuurt. De probes zijn klein genoeg om ongemerkt door de huid het lichaam in te dringen en direct naar de hersenen te transporteren alwaar ze zich vastzetten in de homunculus sensorisch zodat signalen die daar binnenkomen en verwerkt worden direct ook doorgestuurd worden naar de homunculus sensorisch van Lilith Anderson zelf. Voor haar is het alsof ze illegaal een televisiekabel aftapt. De vrouwen waarbij ze dit doet hebben geen idee dat Lilith 'over hun schouder' meekijkt en meegeniet. Lilith merkt dat ze via haar MPSen vooral ook tapt in de virtuele gevoelens van de fanclubleden, hun verlangens, hun dromen, hun fantasie. Een fantasie die soms zelfs wilder is dan die van haarzelf. Lilith geniet volop van deze ervaringen. Vooral natuurlijk die met Scarlett en Susan.Tijdens Halloween heeft Wally Valens een bijzondere date met Scarlett Theron. Hij is verkleed als Batman en Scarlett als Catwoman. De date is zo bijzonder dat het later de inspiratie vormt voor de eerste SCHC in 1992.
De dag erna heeft Wally een date met Susan de Groot terwijl zij nog verkleed is als het personage Isabeau d'Anjou van 'Lady Hawk'.
Susan, Scarlett en Wally besluiten hun relatie te formaliseren en ze plannen een afspraak met een notaris om een drievoudig Samenlevingscontract op te stellen.

Omdat Scarlett Theron toch weer moeder wil worden, maar zelf geen kinderen meer kan krijgen, vraagt ze Wally Valens en haar tweelingzus Meika Murray om hulp. Beiden stemmen toe om als donor op te treden via kunstmatige bevruchting. Hierbij oogst Meika Wally's gameten in haar TESA waarvoor ze diverse malen met Wally Valens de liefde bedrijft. Zelfs nadat ze zeker weet voldoende te hebben verzameld bezoekt ze zijn bed meerdere malen met de mededeling dat ze nog niet genoeg heeft. Hetgeen de waarheid is, maar niet de waarheid die ze impliceert.
Susan de Groot is in dit alles niet gekend en wanneer ze ervan hoort ontstaan er problemen tussen haar en haar vrouw Scarlett. Ze vrezen dat hun relatie geen stand zal houden. Susan is nog helemaal niet aan kinderen toe! Bovendien vindt ze Wally eigenlijk alleen leuk als een soort speelgoed in bed en niet als een echte levenspartner. Scarlett wil eigenlijk meer dan dat omdat ze Wally wel als levenspartner ziet en dat is iets wat Susan ook niet kan verkroppen. Over deze kwesties kunnen ze het niet eens worden en Scarlett en Susan beseffen dat ze over bepaalde zaken toch fundamenteel anders denken. Dit alles heeft consequenties.

De relatie tussen Wally Valens en de drie vrouwen wordt officieel verbroken. Het project wordt afgebroken en gaat in het geheel niet door. Ook wordt er geen afspraak met een notaris gepland.
Wally Valens wordt vriendelijk verzocht de hele kwestie "onder de pet te houden" en zich verder niet in de zaak te mengen. Hij zal alles gewoon moeten vergeten. Om de lieve vrede te bewaren belooft hij dat niemand ooit iets zal vernemen. Daarnaast belooft hij dat hij er voor hen alle drie zal zijn wanneer ze om zijn hulp vragen en dat wat hem betreft hij nog altijd hun vriend is. Onvoorwaardelijk. De drie vrouwen waarderen zijn houding, zijn vriendschap en zijn discretie. De breuk doet Wally pijn, maar gelukkig voor hem lang niet zo erg als het vertrek van Mara, zijn eerste liefde.

Wally Valens verlaat het hotel. Meika Murray, Susan de Groot en Scarlett Theron blijven zijn beste vriendinnen die allemaal nog steeds op hun eigen manier verliefd op hem zijn. Voor Susan was hij een vriend met voordelen die ze nooit uit haar bed zou schoppen. Voor Scarlett was hij een mogelijke levenspartner. Meika is defintief echt verlief op hem geworden en wil hem heel graag permanent hebben, hetgeen Scarlett ook wel jaloers maakt omdat ze merkt dat Wally Meika ook heel leuk vindt. Hierdoor durft ook Meika niet echt een relatie met Wally te beginnen omdat dat misschien haar relatie met haar zus Scarlett zou kunnen verstoren.

Susan de Groot en Scarlett Theron gaan ondanks hun fundamentele ruzies als goede vriendinnen uit elkaar en Scarlett krijgt een andere suite in het hotel. Scarlett blijft werkzaam als receptioniste. Susan belooft dat de relatie altijd vriendschappelijk zal zijn verder en dat Scarletts werkgelegenheid niet in gevaar is. Meika verhuist naar een andere stad wegens haar studie geneeskunde. Ze wil huisarts worden.

Op de trein terug naar West-Brabant ontmoet Wally Valens Trent Kegarson. De mannen worden vrienden en wanneer Wally vertelt over zijn leven en daarbij Aurora noemt maakt hij iets bijzonders los bij Trent Kegarson. Aurora is zijn halfzus, maar ze hebben elkaar nooit ontmoet. Wally biedt aan om hen aan elkaar voor te stellen. Eenmaal op het station waar ze uitstappen belt Wally eerst Aurora op en vraagt of ze misschien haar halfbroer wil zien. Aurora is eveneens geraakt hierdoor en geeft Wally onmiddellijk toestemming voor een ontmoeting.
Eenmaal bij haar thuis besluiten Aurora en Trent om Wally tot hun beste vriend te benoemen en ze bedanken hem voor het hen samenbrengen. Hun vaders zijn radicaal anders, maar hun moeder Marla hebben ze gemeen. Trent Kegarson kan Aurora alles over haar vertellen en ze beseffen dat ze beiden veel met Marla gemeen hebben. Ook met Trish Theron, kan Trent Kegarson het goed vinden. Zijn tegenhanger in het Valens Kappa universum is haar overgrootvader en daardoor ziet Trent Trish ook een beetje als zijn eigen achterkleindochter.
Omdat Wally op dit moment vrijgezel is en Trent Kegarson weet dat Kate Phoenix interesse in hem heeft besluit Trent om Wally een vakantietip te geven: een heel leuk vakantiehuisje op Hawaï. Trent adviseert hem ook om zijn fanclub in te lichten, zodat ze weten dat hij even rust nodig heeft en dat ze hem lieve kaartjes kunnen sturen om hem moreel te steunen. Aurora, die zowel Wally als Kate heel intiem kent, steunt dit plan en adviseert Trent om Kate extra op de Fanclub Nieuwsbrief te laten letten. Wally, die niets vermoedt, licht Scarlett Theron in en zegt tegen haar dat hij een vakantiehuisje op een heel mooi eiland gaat nemen. Scarlett is heel blij voor hem en zet het exacte adres in de Nieuwsbrief. Trent Kegarson belt Kate op en zegt dat ze extra goed moet opletten op de komende Wally Valens Fanclub Nieuwsbrief. Hij weet dat ze een totale fangirl is en dat ze dat vast zal willen weten. Kate leest de nieuwsbrief met groot genoegen.

Kate Phoenix huurt een vakantiehuisje op Hawaii.
Ze weet van de Wally Valens Fanclub Nieuwsbrief dat haar idool Wally Valens daar ook op vakantie is.
Op het strand tussen de vakantiehuisjes ontmoeten Wally Valens en Kate Phoenix elkaar. Ze worden nu echt verliefd op elkaar en hebben een eerste date. Het plan dat Trent Kegarson en Aurora Zirkon bedacht hebben voor hen komt uit.
Wally wordt door Kate verleidt tijdens de eerste nacht die hij in haar logeerkamer van het vakantiehuisje doorbrengt, en ze bedrijven de liefde met elkaar. Voor Kate is Wally haar eerste minnaar.
Wally Valens en Kate Phoenix worden echt offieel geliefden.
Tijdens de tweede nacht wordt Wally, na Kate, ook bezocht door Emma Phoenix, maar hij denkt dat ze wederom, nog steeds, Kate is. Omdat de muren van het vakantiehuisje heel dik zijn merkt Kate niet wat Emma allemaal met Wally doet. Voor Emma is Wally haar eerste minnaar. Maar dat hij nu intiem is met Emma weet hij niet. Hij kent Emma en Kate nog niet goed genoeg om het verschil te merken. Emma zelf wordt nu echt smoorverliefd op hem.
Later ontmoet Wally ook Emma Phoenix officieel. Zij vraagt hem of hij haar en Kate wil helpen met beachvolleybal als coach en masseur. Tot genoegen van de zussen Phoenix stemt hij toe.
(Maalstroom van Passie)

Kate Phoenix en Wally Valens gaan samenwonen in Leiden. Wally herbevestigt zijn vriendschap met Susan de Groot, Scarlett Theron en Meika Murray en ook Kate Phoenix kan het heel goed met de drie exen vinden. Kate en Meika worden zelfs hartsvriendinnen. Kate beseft dat als Meika het had gewild Meika een relatie zou hebben gehad met Wally. Maar aangezien dat haar relatie met haar zus Scarlett zou hebben gecompliceerd, had Kate nu het geluk Wally te hebben. Kate voelt zich even dankbaar ten opzichte van Scarlett, die in de Nieuwsbrief had vermeld waar Wally zou zijn. Maar dit gold verder ook voor Trent Kegarson, Aurora Zirkon en Trish Theron die dit hele plan hadden bedacht om Wally en Kate te koppelen. Ten slotte was Kate al helemaal dankbaar dat haar sexy zus Emma Phoenix niet serieus had geprobeerd om Wally van haar te stelen.

Emma Phoenix wordt door Don Enigma verleidt en zwanger gemaakt. Hij heeft net de loterij gewonnen en is multimiljonair. Omdat ze eigenlijk niets in hem ziet op de keeper beschouwd, dumpt ze hem. Tegen iedereen zegt ze dat hij haar heeft gedumpt.
Emma trekt daarna permanent in bij Kate en Wally die haar liefdevol opvangen. Omdat Emma, Kate en Wally veel van elkaar houden sluiten de drie een Samenlevingscontract. Emma is heel blij dat Kate Wally met haar deelt.
Donald Solo Enigma voelt zich door de hele kwestie behoorlijk gekwetst en beledigd en hij trekt de wereld in om te bewijzen dat juist hij de allerbeste minnaar is ooit. Zijn ervaringen schrijft hij in een dagboek dat hij 'De Herziene Kamasutra' noemt.

11984

1985Geboortes van Alice Buffy en Katherine Nyota "Kate/Kitty" Valens, dochters van Emma Phoenix en respectievelijk Wally Valens en Don Enigma. Het is een gevalletje Superfecundatie. Wally en Kate denken dat allebei de dochters van Don Enigma zijn. Emma hoopt dat ze allebei van Wally zijn, maar denkt dat Don de vader is van beiden. Ze vraagt aan Wally of hij zijn naam aan haar kinderen wil geven. Omdat ze met heel haar hart van Wally houdt. Omdat ze een Samenlevingscontract hebben is dit makkelijk te regelen.
Emma Phoenix neemt daarom ook een TESA en zet deze op niet opnieuw zwanger worden. Daarnaast zet ze de Ambrovitale op maximum. Omdat ze een afstammelinge is van Mary Star brengt dit een mutatie in haar te weeg die van haar een Godin maakt. Het geeft Emma de macht te fuseren met de vrouw die ze het liefst wil zijn: haar zus Kate Phoenix.
Als geschenk aan Wally en Kate maakt Emma het Lisa Star Universum tot een echt bestaand universum, binnen Kate's hoofd.
Vanuit het jaar 2014 arriveren de in energiegeesten omgezette Heather Terstark-Locke, Aurora Zirkon en Trish Theron, in het hoofd van Kate Phoenix om zich aan te sluiten bij de energiegeest Emma Phoenix. Emma verwelkomt hen als raadgeefsters en vriendinnen. Ze zijn bovendien nodig om alles goed in balans te houden. Kate heeft haar TESA dan wel niet op maximum, maar in haar sluimeren dezelfde krachten die onbewust door de komst van Emma zijn geactiveerd.
De dames van HEAT eren de leden van 'Surf City' dat over zeven jaar opgericht gaat worden, en hun hobby, ook met een eigen Cosplay gebaseerd op hun genre-ervaringen van 1984 tot en met het jaar 2014. Dat alles komt Kate niet te weten. Het zouden 'spoilers' voor haar zijn. Heather, Emma, Aurora en Trish, noemen zichzelf HEAT.
Op een gegeven moment versmelten de HEAT Godinnen volledig in Emma en worden ze een onlosmakelijk geheel dat zich Emma noemt.
Emma beseft dat ze Kate in ieder geval via haar onbewuste moeten laten weten wat er allemaal aan de hand is. Hiertoe bezoekt Emma Phoenix haar in een droom. Kort daarop gaat Emma volledig in Kate op zoals Heater, Aurora en Trish in Emma opgegaan zijn. Kate besluit om haar minnaar Wally hierover niet in te lichten.
(Emma Phoenix).
Wally Valens merkt de volgende dag alleen dat de verliefdheid, liefde, levenslust en het libido van zijn mooie minnares Kate verachtvoudigd is en hij heeft al zijn kracht nodig om haar in bed bij te benen. Of waar ze hem ook maar bespringt. Kate laat hem weten dat Emma nu een deel van haar is. Over de andere dames zegt ze niets.
Wally en Kate adopteren de dochters van Emma en ze krijgen de achternaam 'Valens'.


11985 De mensheid en haar bondgenoten hebben een rijk gesticht dat zich uitstrekt over meer dan 10.000.000.000 spiraalvormige melkwegstelsels, verdeeld over meer dan 100.000 superclusters.

1986Ramp met de spaceshuttle Challenger. De Enterprise spaceshuttle wordt ruimtewaardig gemaakt.

Adrian Valens Junior gaat werken bij de gemeente Zegschij-Sprucphord, bij het gemeentearchief als assistent. Het maakt deel uit van een stage die hij loopt terwijl hij geschiedenis studeert in Leiden.

119861987

(James Parker nr. 11)

James Isaac Parker arriveert vanuit de toekomst (het jaar 2015).

(Freydeichelp-Veckeesh- Fox nr. 6)

Jim Fox ontdekt zijn gave van het interdimensioneel reizen en reist naar het universum van de Terran Republic.11987(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 7)

Jim Fox arriveert in het universum van de Terran Republic en dankzij zijn intelligentie krijgt hij een functie als ruimte-tijd agent in dienst van de marine van de Terran Republic.1988Wally Valens studeert af in Leiden en is, omdat hij gelijk al promoveert, doctor in natuurkunde en astronomie. Zijn vriendin Kate Phoenix promoveert mede dankzij hem ook gelijk. Hij heeft met zijn Kate ook de afgelopen vier jaar stages gelopen aan het CERN in Genève, een sterrenwacht in Arizona, een sterrenwacht in Puerto Rico en uiteindelijk neemte hij een vaste baan bij ESTEC in Noordwijk. In eerste intantie betrekken ze aldaar een appartement.

Van de ESA krijgt Wally Valens een persoonlijke assistente genaamd Amanda Parker. Hij kan heel goed met haar opschieten. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze een fan van hem is en dat ze hem hebben wil.

Zijn werk is het plannen van nieuwe projecten in de bemande ruimtevaart. In eerste instantie is dit theoretisch, maar hij hoopt zelf de plannen uit te kunnen voeren en ook zelf astronaut te worden. Daarnaast schrijft hij meerdere succesvolle boeken en merkt dat zijn diverse werkzaamheden heel goed op elkaar aansluiten. Hij richt ook een kleine uitgeverij, genaamd Gradimeulenbeerborn Classics (GC), op om zijn werken, fictie en non-fictie, ook in eigen beheer te kunnen uitgeven.

Kate Phoenix vraagt Wally Valens ten huwelijk. Ze voelt perfect aan dat hij er rijp voor is. Hij zegt onmiddellijk ja. Kate is zo bijzonder dat hij haar nooit wil verliezen.(MACM nr. 1)

In zijn laatste dagen als vrijgezel heeft Wally Valens veel plezier met een favoriete band: MacM van hem. De vier vrouwen van MacM zijn ook fan van Wally Valens en zijn werk is ook een inspiratie voor hun muziek. Hun samenzijn is heel passievol en muzikaal creatief.Wally Valens en Kate Phoenix treden in het huwelijk. Adrian Valens en Meika Murray zijn getuigen. Amanda Parker, Scarlett Theron en Susan de Groot zijn bruidsmeisjes.

Wally en Kate betrekken in Zegschij-Sprucphord nr. 626 aan de Hoofdstraat, pal naast zijn ouderlijke woning nr. 624, met aan de andere kant de leegstaande woning nr. 628 waar ooit Mara Locke en haar adoptieouders woonden.

Amanda Parker, de bloedmooie persoonlijke ESA-assistente van Wally Valens, schrijft zijn biografie. Tijdens dat schrijven interviewt Amanda hem uitvoerig. De biografie is voor haar heel belangrijk omdat ze Wally fascinerend vindt en omdat daarmee Wally ook haar mentor is bij haar ambitie om schrijster te worden. Wally en Amanda worden hierdoor echt heel goede vrienden van elkaar.

Amanda Parker verlangt hierdoor nog meer naar Wally Valens en Wally Valens wordt ook verliefd op Amanda Parker, maar omdat hij zeer gelukkig getrouwd is met Kate Valens-Phoenix ontstaat er geen romantische relatie tussen hen. Wally slaagt erin zijn gevoelens voor Amanda verborgen te houden.

Heather Terstark-Locke weet haar kloon te vertellen dat het helemaal goed gaat komen met haar. Mara hoeft zich geen zorgen meer te maken. Mara is blij en tegelijk ook verdrietig. Ze heeft haar kans met Wally Valens voorbij laten gaan en nu is Wally van Kate.
Eddie Tsjeng en Mara Locke ontmoeten elkaar en worden verliefd op elkaar.(Lilith Anderson nr. 5)

Samen met Aurora Zirkon besluit Trish Theron toe te treden tot de Fanclub ter ere van Wally Valens.

Lilith Anderson oogst bij alle andere 25 leden van de Fanclub ongemerkt DNA om te gebruiken in haar experimenten. Ze gebruikt het o.a. voor gentherapie om haar eigen uiterlijk subtiel te verbeteren. Verleidelijker te maken. De gentherapie werkt perfect. Lilith Anderson is mooier dan ooit. Met haar eigen DNA als basis is ze nu een perfecte amalgaam van 26 van de mooiste en begeerijkste vrouwen van het universum.

Aurora Zirkon en Trish Theron besluiten dat de club niet cool genoeg is en vertrekken weer omdat ze echt dicht bij Wally Valens willen zijn. Ze voegen de daad bij het woord en kopen huizen bij hem in de buurt. Beiden hernieuwen hun vriendschap met Wally en zeggen dat ze er altijd voor hem zullen zijn. Met liefde.

Aurora en Trish weten niet dat ook hun DNA is gebruikt door Lilith Anderson. Lilith Anderson weet wel dat ze met het DNA van Aurora en Trish iets heel bijzonders is geworden: een Shapeshifter. Ze kan letterlijk het uiterlijk aannemen van elke vrouw die ze maar wil. Bovendien heeft ze nu ook een aantal bijzondere psionische gaven.

Lilith Anderson betrekt met haar vrouw Kathleen Smith Hoofdstraat nr. 636 te Zegschij-Sprucphord om dichtbij de man die ze wil hebben te zijn. Ze zijn gelijk welkom in de buurt en sluiten vriendschappen met haar buren, waaronder de broer, de ouders en paternale grootouders van Wally Valens. Ze tonen zich als goede buren die graag anderen helpen en die zo sympathiek zijn dat velen ook hen helpen.

Lilith Anderson richt in haar woning een administratief kantoor op voor de zakelijke activiteiten van Wally Valens. Haar bureau draagt de naam 'Lily's'. Als eigenaresse van het bureau noemt ze zichzelf speels en flirtend "de secretaresse" van Wally Valens, en dat ze graag "onder hem werkt". Vooral telkens wanneer Wally's vrouw Kate Valens-Phoenix in de buurt is. Het wordt beschouwt als een onnozele grap waar Lilith zelf nooit genoeg van krijgt. Kate maakt zich er geen zorgen over. Wally is van haar en hij is man genoeg om nooit gestolen te kunnen worden.
Toch is het Lilith Anderson de laatste die lacht. Omdat ze Shapeshifter is kan ze het uiterlijk van Kate Valens-Phoenix aannemen en zo kan ze op strategisch uitgekiende tijden, als "Kate", de liefde bedrijven met de man van haar dromen: Wally Valens. Het maakt Lilith compleet gelukkig en ze doet het zo vaak als ze maar kan. Via telepathie laat ze Kate geloven dat alles in orde is en dat Kate zelf de liefde met haar man bedrijft. Hetgeen Kate in werkelijkheid met haar eigen lichaam natuurlijk ook wel doet, maar uiteindelijk niet zo vaak als zij denkt dat het zo is. Die andere keren is het in werkelijkheid Lilith.

Lilith Anderson saboteert ongezien diverse machines van James Isaac Parker waardoor deze slecht functioneren en door tijd en ruimte heen verspreid de bron vormen van legenden als geesten, tovenaars, demonen, vampiers en dergelijke. Ze doet dit vooral door zijn transformatievirus AZV-001 te manipuleren tot het virus AZV-616. Ze beseft dat deze nanobots geweldige wapens voor Ner kunnen zijn. De monsters die ontstaan en zich door tijd en ruimte verspreiden veroorzaken vele miljoenen doden. De wapens die Ner hierdoor krijgt zullen vele miljarden doden veroorzaken. Lilith Anderson weet hiervan, maar al die doden kunnen haar niets schelen. Wapens voor het glorieuze Ner heiligen voor haar alle middelen. Bovendien vindt ze dat haar eigen mooie handen schoon zijn. Zij heeft niet zelf al die doden veroorzaakt. Deze nanobots en de daardoor getransforeerde wezens noemt Lilith 'Demonen'.
Ze demonstreert hiermee een goede agente van Ner te zijn. Sociopathie is daar een deugd. Misschien wel de belangrijkste.11988

1989

(James Parker nr. 12) (Njitnelav nr. 1)

James Isaac Parker heeft een reeks machines, opgebouwd uit biljarden nanobots / het transformatievirus (AZV-001), door tijd en ruimte ingezet om informatie te verzamelen en energie te stelen van Kegar en Zirkon. Parker doet een eerste poging om zijn voornaamste machine, de Njitnelav (gebaseerd op virus mutatie AZV-003), te voorzien van een bundeling van die energie, via een 'Geest uit het Blik'.
(De Geest uit het Blik)

Een deel van de nanobots ontsnapt spontaan naar andere universa. Vooral ook naar het Valens Prime universum.Vreedzaam protest op het plein der Hemelse Vrede leidt tot democratische hervormingen in China. Amnesty International spreekt van een doorbraak ten goede.

Val van de Berlijnse muur. De dictatoriale regeringen in Oost-Europa vallen. De Soviet Unie valt uit elkaar.

11989
1990

(Njitnelav nr. 3)

De Njitnelav ontvangt via een 'zevende wens' eindelijk de energie die James Isaac Parker gestolen had van Kegar en Zirkon. De Njitnelav transformeert zichzelf en wordt hierbij een deel van Kegar die zichzelf ook Kegar noemt (essentie gebaseerd op gemuteerde virus AZV-010). Hij neemt als geest bezit van het lichaam en het leven van Sean Terstark II.
(De Zevende Wens)

Kegar schept daarna een duplicaat geest voor zijn oude Njitnelav lichaam. Deze Kegar schept ook een secondaire persoonlijkheid genaamd de Rechter (ook gebaseerd op AZV-010), zijn geweten in feite. Wegens dit geweten verlaat Kegar Sean Terstark II en de jongen heeft nog maar een beetje Kegar energie in zich over. Kegar schept een lichaam voor zichzelf en reist een miljard jaar in de toekomst om daar de Njitnelav op te halen zodat hij die vorige versie van zichzelf kan transporteren naar 8000 VC.
(Njitnelavs lot)Bij hun 2-jarige, papieren, huwelijksjubileum, geven Wally en Kate een feestje. Wederom wordt Kate een zangeres die haar liefde voor haar Wally bezingt. Dit keer kiest ze voor 'I touch myself' van de Divinyls. Twee jaar geleden, op de bruiloft zelf, was het 'Heaven is a Place on Earth' van Belinda Carlisle. Elke twee jaar trakeert Kate haar Wally. In 1992 'Can't Take My Eyes Off You' van Gloria Gaynor, in 1994 'The Power of Love' van Jennifer Rush, in 1996 'Head Over Feet' van Alanis Morissette, in 1998 'Bitch' van Meredith Brooks, in 2000 'Eternal Flame' van The Bangles, en in 2002 'Because the Night' van Patti Smith.
Als 'tegenprestatie' zong Wally voor Kate in 1989 'I'm on Fire' van Bruce Springsteen, in 1991 'I'll be There' van The Four Tops, in 1993 'She's a Rainbow' van The Rolling Stones, in 1995 'I Want to Hold your Hand' van The Beatles, in 1997 'Crazy Little Thing Called Love' van Queen, in 1999 'Raspberry Beret' van Prince and the Revolution, in 2001 'Elevation' van U2 en in 2003 'You Are So Beautiful to Me' van Joe Cocker.

In Brussel wordt de Europese Federatie (EF) opgericht, de machtigste staat op de planeet, met meer dan 600 miljoen inwoners. De EF strekt zich uit van Groenland tot en met Oekraïne, en van de Noordpool tot en met Melilla.

11990

1991Retuow Snof wordt in een vampier veranderd door Lilith Dracula.

Trent Kegarson is even werkloos en wil een baan in Leiden zoeken. Hij gaat bij Wally langs om te vragen of hij niets weet. Wally heeft immers eventjes in Leiden gewoond en heeft misschien nog contacten. Wally adviseert hem om eens bij Susan de Groot langs te gaan. Hotel ''t Einde'.

Op weg naar het hotel komt Trent Kegarson Retuow Snof tegen die vergezeld wordt door een robot genaamd MR-6. Al vindt Trent wel dat MR-6 verdacht veel op Robocop lijkt. Retuow Snof weet Kegarson dankzij zijn hypnotische charme te overtuigen dat hij niet gevaarlijk is.(James Parker nr. 13)

Trent Kegarson, Retuow Snof en MR-6 (James Isaac Parker) gaan werken bij hotel ''t Einde'. Trent Kegarson en Susan de Groot worden verliefd op elkaar.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 1)Retuow Snof begint volgers c.q. slachtoffers te maken. Dankzij zijn charmes en hypnotische gaven zet niemand vraagtekens bij de gang van zaken.
Trent Kegarson en Susan de Groot treden in het huwelijk. haar ex Scarlett Theron en Wally Valens, hun beste vrienden, zijn getuigen. Voor Trent Kegarson is Susan vrouw 104, maar hij behandelt haar alsof ze zijn eerste bruid is.
Eddie Tsjeng en Mara Locke treden in het huwelijk. Eddie maakt Mara zwanger.
Retuow Snof wil de wereld veroveren en zijn eerste stap is het vermoorden van Eddie Tsjeng, de echtgenoot van Mara Tsjeng-Locke. Snofs eerste zelfgemaakte vampiere, Charlotte Lane, maakt van Eddie een vampier die daarna zogenaamd zelfmoord pleegt, hetgeen Mara naar Snof toe moet lokken. Dan wil hij haar verleiden en van haar zijn eigen vrouw maken.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 1)

Wally Valens en Kate Valens-Phoenix willen een kind hebben en Kate zet daarom bij haarzelf de zwangerschapspreventie van haar TESA uit.

Wally Valens en Amanda Parker beginnen aan hun ruimtemissie aan boord van een klein ruimtestation gelanceerd vanaf de spaceshuttle Enterprise.

Rachel van Helsing vernietigt in één klap de hele familie Dracula waarmee ze praktisch alle vampiers op Aarde heeft vernietigd. De enige vampiers die nog over zijn bevinden zich in hotel ''t Einde': het nest van Retuow Snof.

Mara Tsjeng-Locke valt Retuow Snof aan.
Kate Valens-Phoenix neemt een suite in hotel ''t Einde' omdat ze in het congrescentrum in de buurt een lezing gaat geven over archeologie en astronomie.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)(Lilith Anderson nr. 6)

Scarlett Theron wordt gedood door Eddie Tsjeng. Susan de Groot wordt gedood door Retuow Snof. Voor Lilith is het best wel een schok. Ze weet nu, dankzij haar MPSen, precies hoe het is om door vampiers te worden gedood. En dat is niet leuk... Waar Lilith helemaal geen weet van heeft is dat het overlijden van van Susan en Scarlett een bijzonder effect heeft op de MPSen in hun lichamen, gecombineerd met het vampiervirus. Niet alleen Lilith krijgt een telepathische golf over haar heen, maar ook de geesten van Scarlett en Susan verlaten hun lichamen zonder dood te gaan en Scarletts geest eindigt in haar vriendin Kate Phoenix, kort daarop gevolgd door de geest van Susan die uit wanhoop meegaat met haar voormalige geliefde. Kate is hiertoe in staat omdat het wezen HEAT al een deel van haar is. Met de komst van de twee nieuwe dames hernoemt HEAT zich tot SESHAT, niet toevallig ook de naam van een Egypische Godin genaamd Seshat, een rol die Aurora wel eens speelde. Kate is nu een tienvoudige Godin.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)Kate Valens-Phoenix kan goed staande houden tegen de vampiers en weet omdat ze veel vampiers afslacht ook veel mensen te redden. Uiteindelijk houdt ze zich schuil in de onderste kelderverdieping van het hotel.

Retuow Snof wordt gedood door Trent Kegarson. Trent Kegarson wordt vampier en wordt verslagen door Mara Tsjeng-Locke waarna hij in een standbeeld verandert. Ke-Mar-gar-la explodeert en Marla wordt een deel van Mara Tsjeng-Locke waardoor ze onbewust een soort van Godin wordt.
Het leven verdwijnt van de Aarde.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)(James Parker nr. 1)

Wally Valens en Amanda Parker zijn de laatste mensen in het universum. Ze zullen beiden elk de helft leveren van wat James Isaac Parker zal gaan worden. Amanda laat merken dat ze Wally hebben wil. Ze bedrijven de liefde met elkaar. Vele malen.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)

(James Parker nr. 14)

Het leven op Aarde wordt teruggebracht door James Isaac Parker. Kate vergeeft Wally dat hij overspel met Amanda heeft gepleegd omdat ze even dood was en ze zelf een beetje verwant is aan Amanda die net als Kate heel erg mooi is.
James Isaac Parker reist terug naar het jaar 2015.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)Kate Valens-Phoenix bezoekt haar hartsvriendin Meika Murray om haar uit te leggen wat er precies gebeurd is in het hotel en met haar zus Scarlett. Kate troost haar.
Het verhaal over de zwangerschap van Amanda Parker inspireert Meika om haarzelf zwanger te maken met de gameten die ze bij Wally in 1984 geoogst heeft.
Een maand later, wanneer Wally Valens en Amanda Parker weer op Aarde zijn, bezoekt Meika het echtpaar Wally Valens en Kate Valens-Phoenix.
Meika trekt in bij het echtpaar Valens-Phoenix. Met de dood van haar zus Scarlett heeft ze niemand anders meer en ze is blij dat ze in ieder geval Wally en Kate nog heeft. Wally en Kate zijn heel blij dat ze de mooie Meika in huis hebben en genieten van haar. Vooral het deel van Kate dat ooit Scarlett Theron was, Meika's zus. Kate deelt Wally met Meika.
Meika wordt huisarts. Haar huisartspraktijk vestigt ze op Hoofdstraat 638.

De weduwe Mara Tsjeng-Locke krijgt een miskraam. Haar kind van Eddie Tsjeng zal nooit geboren worden. Dit maakt haar zo depressief dat ze het rouwproces van de dood van Eddie al helemaal slecht verwerkt. Op haar werk bij de politie wordt ze een probleemgeval omdat ze niet langer haar dienstwapen wil dragen.
Mara wordt emotioneel opgevangen door haar origineel Heather Terstark-Locke.

De wereld weet niet goed wat er echt gebeurd is in dit jaar en de grote machtsblokken komen nader tot elkaar. Ze zijn bang geworden door het verdwijnen en weer verschijnen van het leven op Aarde. Diverse VN organisaties krijgen meer middelen om de kwestie te onderzoeken.

De EF lanceert een bemande expeditie naar de planeet Mars. Hilda Burroughs-Wells zet als eerste voet op de Rode Planeet.

11991(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 3)

Khan Singh en zijn mensen worden door The Big Three van het Star Trek Universum, SG-1 van het Stargate Universum en The Doctor uit het Doctor Who Universum met zijn TARDIS naar dit jaar teruggebracht zodat de tijdlijn van Star Trek hersteld wordt.
(3. Sympathy for the Devil.). De start van deze reis was in het jaar 1999. Terug naar dat jaar worden ze door Q gedirigeerd naar het jaar 1997 om de Scooby Gang bij te staan.1992Geboortes van Johanna Adriana Cornelia ("Jo") en Melissa Isabella Fatima Valens, twee-eiige tweeling dochters van Wally Valens en Kate Valens-Phoenix.(James Parker nr. 2)

Geboorte van James Isaac Parker, zoon van Wally Valens en Amanda Parker.Geboorte van Wally Marin Adrian Valens Junior, zoon van Wally Valens en Meika Murray.

Ennefeen Zirkon lokt Sean Terstark II en Lizette Oase naar hotel ''t Einde' en begint de perceptie rondom hen te manipuleren. Ennefeen ontneemt Sean II zijn Lizette, maar met de belofte dat hij haar kan terugkrijgen. Sean II kan zelfs alles krijgen wat hij wil, mits hij permanent de geest Ennefeen Zirkon in hemzelf toelaat. Ennefeen is te zwak om dat zelf zo af te dwingen.
Sean Terstark II verwerpt het voorstel van Ennefeen Zirkon, krijgt zijn Lizette Oase terug en vernietigt vervolgens Ennefeen Zirkon en zijn helledimensie volledig.
Daarna schept Sean II met zijn laatste Kegar energie een machine die een man zal dupliceren wiens kopie een belangrijke rol gaat spelen in het leven van zijn aanstaande tante Amanda Parker, omdat Amanda heel graag een eigen Wally Valens wil hebben.
Hij belooft zijn vriendin Lizette Oase absoluut monogame trouw.
(Droom?)

De door Sean Terstark II geschapen machine schept Benjamin Kartrest als kopie van Wally Valens. Dit op verzoek van Amanda Parker, die een eigen Wally Valens wil hebben. Het Njitnelav Kegar fragment wordt hierdoor ook een deel van Benjamin Kartrest waardoor Benjamin onbewust een soort van God wordt.
(De komst van Kartrest)

Benjamin Kartrest betrekt de oude woning van Mara Tsjeng-Locke in Zegschij-Sprucphord, nr. 628 aan de Hoofdstraat. Ben Kartrest opent een detective bureau.

Amanda Parker ontdekt een ernstige misdaad waarvan ze vindt die aan het licht moet worden gebracht. Het betreft een aan haar gerichte anonieme, zeer erotisch getinte brief, waarin de onbekende man probeert haar te verleiden en haar voor zich te winnen door haar deel te laten uitmaken van een gevaarlijke, doch in zijn ogen zeer lucratieve onderneming die 'slechts' duizenden mensen het leven zou kunnen kosten. De anonieme afzender is Henk Klaviertoets. Hij wil zijn macht vergroten en de mooie Amanda Parker als vrouw en partner hebben wegens haar schoonheid en haar intelligentie. Maar omdat ze hem al een aantal keren heeft afgewezen wil hij het, in zijn ogen, subtieler aanpakken. En als ze hem blijft afwijzen of probeert de autoriteiten te waarschuwen wil hij haar laten doden. Als hij haar niet kan hebben dan mag niemand haar hebben is zijn motto.
Wanneer Amanda aangifte komt doen bij het politiebureau blijkt dat ze niet direct haar willen of kunnen helpen. Voor haar veiligheid en om de kring zo klein mogelijk te houden krijgt ze van de korpschef het adres van 'Kartrests Onderzoeksbureau' ('KOB').
De korpschef geeft Mara Tsjeng-Locke, een probleemgeval op zijn bureau omdat ze geen wapen meer wil dragen, de opdracht om verbindingsofficier te zijn bij Benjamin Kartrest, en, informeel, om Amanda Parker te beschermen. Wanneer Mara Tsjeng-Locke en Amanda Parker elkaar op het bureau ontmoeten ontdekken ze dat ze een man gemeen hebben: Wally Valens. Amanda kent Mara vooral van het verhaal dat Wally over haar vertelde in zijn biografie, en Mara kent Amanda omdat Amanda een beroemdheid is, bekend van wetenschap, modellenwerk en de ruimtereis met Wally Valens. De vrouwen trekken de conclusie dat Wally's smaak in vrouwen gewoon volmaakt goed is. Ze vinden elkaar dan ook heel erg mooi.(James Parker nr. 3)

Aanslag op het leven van Amanda Parker. Haar zoon Jimmy doodt de aanvaller.
(De Huurling)

(Njitnelav nr. 4) (James Parker nr. 4)

Amanda Parker huurt Benjamin Kartrest in om haar leven te redden. Benjamin Kartrest krijgt hierbij hulp van Mara Tsjeng-Locke, de Njitnelav en de babyversie van James Isaac Parker.
(Personeel gevraagd)

(James Parker nr. 5)

Amanda Parker en haar zoon Jimmy trekken in het diepste geheim in bij Benjamin Kartrest. Ze zullen permanent bij hem blijven wonen. Voor hun veiligheid, maar zeker ook omdat Benjamin Kartrest en Amanda Parker geliefden worden. Amanda is blij nu een eigen Wally Valens te hebben, al moet ze hem met Mara delen.

(Personeel gevraagd)
Mara Tsjeng-Locke gaat bij Benjamin Kartrest wonen.
Benjamin Kartrest en Mara Tsjeng-Locke worden geliefden.
(Personeel gevraagd).

Mara Tsjeng-Locke laat haar origineel Heather Terstark-Locke weten dat ze heel gelukkig is met Benjamin. Wanneer Heather een foto van Ben ziet zegt ze onverbloemd dat ze Ben ook wel zou willen hebben. Maar omdat Ben van Mara is zal Heather Ben niet verleiden. Al twijfelt Heather nog geen seconde dat Ben de hare zou zijn als ze dat echt zou willen.

Benjamin Kartrest en Mara Tsjeng-Locke verslaan Henk Klaviertoets en zijn sekte, en komen achter de identiteit van de vijand van Amanda Parker.
(De Sekte)(Njitnelav nr. 5)

De vijand van Amanda Parker wordt verslagen. Een bijzonder gevaarlijke chemische reactie wordt op gang gebracht. De Njitnelav helpt mee een chemische reactie te vertragen en stapt op als medewerker van Kartrest. Benjamin Kartrest weet de reactie helemaal te stoppen
Benjamin Kartrest krijgt te horen wat Mara Tsjeng-Locke in werkelijkheid is en waarom ze hem (Wally Valens) destijds verliet.

(Beslissing bij 'Was-Wit').Benjamin Kartrest en Mara Locke treden in het huwelijk.

Amanda en Jimmy Parker blijven permanent bij Ben en Mara wonen en Amanda blijft Bens minnares.

Het echtpaar Sean Terstark Senior en Heather Terstark-Locke koopt Hoofdstraat 630 en gaat naast Benjamin Kartrest en Mara Kartrest-Locke wonen.

Het echtpaar Terstark heeft ook de woning Hoofdstraat 632 gekocht. Voor hun zoon Sean Terstark II en zijn verloofde Lizette Oase.
Sean Terstark II en zijn vriendin Lizette Oase betrekken de door zijn ouders gekochte woning en maken kennis met de rest van de buurt.

Wally Valens richt de 'Valens Artamofemsci Foundation' (VAF) op om structureel goede doelen te steunen op het gebied van kunst en cultuur, natuur en milieu, mensenrechten met vrouwenrechten in het bijzonder, en fundamentele en toegepaste wetenschap.
Zijn uitgeverij 'Gradimeulenbeerborn Classics' krijgt de nieuwe naam 'GC-Media' en richt zich naast geschreven werken zich ook op muziek, films en TV-series.

De wetgeving in Nederland verandert onder druk van de 'Artamofemsci'-beweging zodanig dat het huwelijk verandert in een netwerk- of ketenhuwelijk (ook wel 'Heinleinhuwelijk'), waarbij ook meerdere mensen, ongeacht hun geslacht of seksuele voorkeur, kunnen aansluiten. Formeel wordt het reguliere huwelijk gewoon opengesteld voor meerdere partners zodat de benaming van de samenlevingsvorm gewoon een echt huwelijk blijft. Per kind dat hieruit ontstaat mag bepaald worden welke achternaam of achternamen het krijgt. Er is één belangrijke grens die getrokken wordt en dat is die van bloedverwantschap. Mensen van eerste of tweede graad bloedverwantschap kunnen nooit direct met elkaar verbonden zijn.

Amanda Parker trouwt met Benjamin Kartrest. Ze houdt haar eigen naam.

Meika Murray trouwt met Wally Valens en neemt zijn naam.

Voor het eerst houden Mara Kartrest-Locke, Benjamin Kartrest, Amanda Parker, Meika Valens-Murray, Wally Valens en Kate Valens-Phoenix op 31 oktober hun 'Surf City Halloween Cosplay' (SCHC). Het is een idee bedacht door Meika Valens-Murray om haar verjaardag te vieren en vooral ook om haar zus Scarlett Theron te eren. De naam voor hun vriendenvereniging 'Surf City' komt van het nummer van Jan en Dean 'Surf City'. De ondertitel van het nummer is 'Two Girls For Every Boy', hetgeen hun getalsmatige verhoudingen illustreert ook. Het SESHAT deel van Kate geniet volop van deze ontwikkeling en strekt telepathisch permanente psionische banden uit naar al de leden:
 • Scarlett met haar zus Meika,;
 • Emma met haar zus Kate zelf;
 • Susan met Amanda;
 • Heather met haar kloon Mara;
 • Aurora met Ben; en
 • Trish met Wally.

Het maakt de zes van 'Surf City' tot een onlosmakelijke eenheid.

11992

1993Geboortes van Benjamin Anthony Robert Kartrest Junior en Tara Cornelia Catharina, zoon en dochter van Benjamin Kartrest en Mara Kartrest Locke.

KSE: Een bijzonder holding ontstaat. Het is de afkorting van Kartrest Star Enterprises.

11993

1994Aurora Zirkon en Trish Theron verkopen hun huizen en trekken in bij respectievelijk de gezinnen Kartrest-Locke en Valens-Phoenix. Beide gezinnen hebben een Nanny nodig.

Geboorte van Christopher Terstark, zoon van Sean Terstark Senior en Heather Terstark-Locke.

11994

1995Oprichting Mediterrane Unie, een economisch en culterele unie van in eerste instantie de staten Israël, Palestina, Jordanië en Libanon, onder leiding van Yitzhak Rabin. Decennia van conflict worden vreedzaam opgelost. Diverse landen daaromheen wachten af. Hun regimes hebben het moeilijk en de druk van hun bevolkingen voor democratische hervormingen neemt toe. Ze hebben geen enkele steun meer van de grootmachten.

Geboorte van Sean Terstark III, zoon van Lizette Oase en Sean Terstark II.

11995(NIS Sunnydale nr. 10)

Na een kort bezoek aan het Babylon 5 universum in het jaar 2258 ontstaat er een crisis aan boord van de NIS Sunnydale. De bemanning van de NIS Sunnydale moet het schip verlaten na een onbedoelde actie van Doctor Zeppo Alexander Dunsel.. Ik kom terecht bij het Stargate Universum.
NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 4)

Onderweg tussen 1992 en 1999 stopt de TARDIS (Doctor Who Universum) in het plaatsje Sunnydale (Buffy Universum) alwaar The Big Three van Star Trek, SG-1 van Stargate, de Scooby Gang assisteren bij het verslaan van een groep vampiers.
(3. Sympathy for the Devil.1997Geboorte van Jessica Terstark, dochter van Sean Terstark II en Lizette Oase.

Sean Terstark II en Lizette Oase treden in het huwelijk.

De volwassen bewoners van de woningen aan Hoofdstraat 626 tot en met 636 richten een 'Artamofemsci' wijkvereniging genaamd 'Friends Will Be Friends' (FWBF) op.
 • 626: Echttrio: Meika Valens-Murray, Kate Valens-Phoenix en Wally Valens (Trish Theron woont bij hen in als Nanny);
 • 628: Echttrio: Amanda Parker, Benjamin Kartrest en Mara Kartrest-Locke (Aurora Zirkon woont bij hen in als Nanny);
 • 630: Echtpaar: Heather Terstark-Locke en Sean Terstark Senior;
 • 632: Echtpaar: Lizette Terstark-Oase en Sean Terstark II; en
 • 636: Echtpaar: Kathleen Smith en Lilith Anderson.


‘Artamofemsci’ vereniging ‘Friends Will Be Friends’ (FWBF).

Aangrenzende Personen, waar men ongehinderd rechte lijnen (horizontaal, verticaal, diagonaal) tussen kunt trekken, duiden op nauwe banden op het gebied van bloedverwantschap, liefde, seks, wellust, verlangen en vriendschap.
Bijzonderheden:

<
Huisnummers 626: Echttrio: Meika Valens-Murray, Kate Valens-Phoenix en Wally Valens (Trish Theron woont bij hen in als Nanny) 628: Echttrio: Amanda Parker, Benjamin Kartrest en Mara Kartrest-Locke (Aurora Zirkon woont bij hen in als Nanny) 630: Echtpaar: Heather Terstark-Locke en Sean Terstark Senior 632: Echtpaar: Lizette Terstark-Oase en Sean Terstark II
628: Echttrio: Amanda Parker, Benjamin Kartrest en Mara Kartrest-Locke Detective Benjamin Kartrest is letterlijk een exact duplicaat van astronoom Wally Valens, ontstaan in 1992. Mara Kartrest-Locke is een volmaakte kloon van Heather Terstark-Locke. Omdat ze beiden hun leeftijden 'bevroren' hebben op 18 zien ze er uit als tweelingzussen en ze houden van elkaar als echte zussen. Tegelijkertijd koestert Heather ook warme gevoelens tegenover Mara en Ben omdat zij Mara ook daadwerkelijk gebaard heeft.
Heather Terstark-Locke werkt, net als haar kloon Mara, voor het detectivebureau van Benjamin Kartrest. Mara als zijn hoofd beveiliging en Heather als zijn onderzoekswetenschapper. Het nieuwe kantoor van het detectivebureau is gevestigd op 828. Mara en Heather dragen heel vaak dezelfde kleding om Benjamin te plagen.
Sean Terstark Senior is trots op zijn schoonzoon Ben.
De gezinnen van deze huizen zijn zeer nauw bevriend. Mara Kartrest-Locke is de kloon van Seans moeder Heather Terstark-Locke. Sean Terstark II is stiekem nog steeds wel verliefd op Amanda Parker en heeft een heel mooie Penthouse poster van haar. Amanda weet dit en geniet van zijn aandacht. Maar haar gevoelens voor Sean zijn puur platonisch. Lizette kan er mee leven omdat haar Sean haar absoluut trouw is en Sean en Lizette nog steeds totaal verliefd op elkaar zijn.
630: Echtpaar: Heather Terstark-Locke en Sean Terstark Senior De gezinnen van deze huizen zijn zeer nauw bevriend.
Heather Terstark-Locke heeft warme gevoelens voor Wally Valens omdat hij de eerste minnaar van haar kloon Mara Kartrest-Locke is.
Sean Terstark Senior is fan van Wally Valens en vindt het leuk bij de schrijver in de buurt te wonen.
Politieagent Sean Terstark II is de zoon van Sean Terstark Senior en Heather Terstark-Locke.
Zijn vrouw, politieagente Lizette Terstark-Oase is de jongste en leukste volwassene van FWBF. Haar humor is geniaal. Letterlijk iedereen houdt van haar.
Sean Terstark Senior is trots op zijn zoon dat hij die bloedmooie vrouw heeft. Voor Senior is het een grote eer om Lizette als schoondochter te hebben. Heather denkt er precies zo over.
632: Echtpaar: Lizette Terstark-Oase en Sean Terstark II De gezinnen zijn goede vrienden van elkaar
636: Echtpaar: Kathleen Smith en Lilith Anderson Natuurkundigen Lilith Anderson en Kathleen Smith leiden een Wally Valens Fanclub.
Omdat Lilith Anderson als Shapeshifter haar uiterlijk in dat van Kate Valens-Phoenix kan veranderen is ze zonder dat Wally Valens dat weet zijn minnares. Als Perceptionshifter zorgt ze ervoor dat Kate denkt dat zij op die momenten ook bij Wally is. Op die manier merkt niemand er iets van. Ze gebruikt ook de Perceptionshifter kracht om haar vrouw Kathleen een geheime relatie te laten hebben met Wally Valens. Wally denkt dat Kathleen ook Kate is, en Kathleen denkt realistisch te dromen.

FWBF zet zich in voor de hele buurt en vooral voor de eigen naaste familie, zoals die wonende op Hoofdstraat nummers 624, 515 en 717. Daarnaast zijn ze ook een gezelligheidsvereniging.(Lilith Anderson nr. 7)

De romantische gevoelens die Lilith Anderson voor Wally Valens heeft worden zo sterk dat ze haar TESA uitzet wanneer ze wederom in de vorm van Kate Valens-Phoenix verleidt en de liefde met hem bedrijft. Ze wil dolgraag een kind van haar onwetende minnaar. Haar timing is perfect en binnen de kortste keren is Lilith zwanger. Ze haalt de zygote uit haar lichaam en plaatst deze in een kunstmatige baarmoeder van Terstark Enterprises die ze zelf heeft aangepast. Ze noemt de zygote Anna Anderson en Lilith is van plan om Anna ook te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Tegen haar vrouw Kathleen zegt ze dat ze gebruik heeft gemaakt van een donor die wanneer de tijd rijp is bekend zal worden gemaakt.

Met MPSen is Lilith Anderson in staat om ook de zintuigen van Kate, Mara, Meika en Amanda af te tappen en daarnaast lanceert Lilith ook dierse MPSen af op de andere belangrijke vrouwen in Wally's omgeving.

Geboorte Anna Anderson, dochter van Wally Valens en Lilith Anderson. Alleen Lilith weet wie de vader is. De rest van de wereld is verteld dat het een voor hen onbekende donor betreft.Start van Buffy the Vampire Slayer.

11997

199811998

(NIS Sunnydale nr. 4)

Na een bezoek aan het jaar 2267: De NIS Sunnydale bezoekt het Buffyverse en pikt daar een transporterduplicaat op van Buffy Summers.
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

(NIS Sunnydale nr. 5)

Nadat ik een aantal nachtmerries had bezoekt de NIS Sunnydale, kort nadat de burgemeester is verslagen, en recutreert de voltallige Scooby Gang om middels een seance contact te leggen met de computergeesten van de Sunnydale. We leren de oorsprong van de 31 geesten (allen die verslonden zijn door defecte Rana kubussen) en met welk probleem ze zitten. Ik wordt op missie gestuurd naar het jaar 12376.
(NIS Sunnydale V: De Voetmasseur.)(NIS Sunnydale nr. 7)

Ik keer terug uit het jaar 12376. De missie is succesvol. De Overheer Gravelson Zirkon is dood en er is vrede. Het probleem van de geesten wordt opgelost naar hun volle tevredenheid.
(NIS Sunnydale V: De Voetmasseur.)

Kind van de NIS Sunnydale: De geesten van de NIS Sunnydale zijn zo content dat ze gezamenlijk spontaan nieuw leven scheppen dat geboren wordt in het Valens Alpha Universum uit een vrouw genaamd Jessica Jones, echtgenote van Kenny Benson. De naam van het kind is 'Eliza Benson' en zij is een betovergrootmoeder van Balthasar Vance, de ontwerper van de Arrow, het schip van waaruit de NIS Sunnydale werd gemaakt. Ik ontdek pas later wat ze gedaan hebben en vermoed correct dat hun inspiratie ligt bij de Star Trek: The Next Generation episode 'Emergence'. Het echtpaar Benson is telepathisch op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd. Ze waren al zolang ongewenst kinderloos dat ze met Eliza heel erg blij zijn. Ze zijn zeer content met "hun" dochter, die afstamt van 31 door Rana kubusen verslonden mensen.

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 2)

Kirk, Spock, McCoy (uit het Star Trek Universum van het jaar 2293) en SG-1 (uit het Stargate Universum) verslaan Khan Noonian Singh en zijn troepen bij het verdedigen van Stargate Command. Ze besluiten om Khan en Co terug te brengen naar 1992 om zo de Star Trek tijdlijn te herstellen. Ze krijgen een lift van The Doctor en zijn TARDIS (uit het jaar 2005 van het Doctor Who Universum).
(2. Waiting on a friend.).

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 5)

Nadat The Big Three van Star Trek, met SG-1 van Stargate, Khan en Co. hebben thuisgebracht in 1992, en na een tussenstop in het jaar 1997, nemen ze afscheid van the Doctor, Rose Tyler en de TARDIS die terugkeren naar 2005. Kirk ontmoet Anyanka van het Buffy Universum in de basis van Stargate Command. Daarna nodigt Kirk SG-1 uit voor een bezoek aan zijn eigen universum en de Enterprise-A in het jaar 2293, waar ze kort daarna weer van terugkeren.
(4. Satisfaction.)1999Wally Valens is opnieuw ruimtevaarder. Dit keer heeft hij de eer om lid te zijn van een nieuwe expeditie naar de Maan. Ze plaatsen de eerste module voor de permanente Maanbasis Armstrong.

Geboorte Eliza Benson, dochter samengesteld uit 31 mensen verslonden door defecte Rana kubussen. Bij het echtpaar Kenny Benson en Jessica Jones.

11999(Voorouders Amanda Parker nr. 1)

Buffy Summers, versterkt met haar vrienden Xander Harris, Rupert Giles en Willow Rosenberg, en de gestalt van de Slayer-lijn, reist nadat ze Adam heeft verslagen, naar Deep Space Nine in het jaar 2369. Na advies gekregen te hebben van Spock keert Buffy terug naar dit jaar en neemt ze een leven voor zichzelf en neemt ze Xander Harris tot minnaar.2000120002001President Josiah 'Jed' Bartlet van de Verenigde Staten neemt het initiatief voor de 'Brug der Werelden'. Dankzij een nieuwe ruimtevaartorganisatie, de 'United Nations Space Agency' (UNSA), onder leiding van hoofdzakelijk de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Federatie, de Russische Federatie en de Democratische Federatie China (DFC), een pendeldienst tussen de Aarde en Mars. De hele trip heen en weer duurt met de Ares 1 zeven maanden, inclusief een verblijf van drie maanden op Mars zelf. Ze stichten de basis "Burroughs-Wells", ter ere van Hilda Burroughs-Wells, de vrouw die als eerste mens voet op Mars zette.
Wally Valens en Amanda Parker maken deel uit van de bemanning en delen een cabine.

12001(NIS Sunnydale nr. 1)

De NIS Sunnydale arriveert kort na haar bouw in het jaar 12372 in ons, Valens Prime, universum en pikt me op om haar grote reis door een metaversum te maken. Eerste stop is het jaar 2361.
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

(NIS Sunnydale nr. 8)

De NIS Sunnydale reist naar het jaar 2258 naar het Babylon 5 universum.
(NIS Sunnydale Sooner or later.)

(NIS Sunnydale nr. 12)

Superman, uit het jaar 1979, recruteert mij om mee te helpen bij het redden van de NIS Sunnydale. Ik krijg het commando over de NIS Smallville en haar bemanning, duplicaten van Clark Kent (DC Universum), Max Guevara (Dark Angel Universum), Janet Fraiser (Stargate Universum) en Jessica Six (Logan's Run Universum).
De NIS Sunnydale wordt weer onder controle gebracht van zijn eigen bemanning.
(NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)200212002(NIS Sunnydale nr. 13)

Een coalitie van Palpatine (Star Wars Universum), Gul Dukat (Star Trek Universum) en Zeppo Dunsel vormt een gigantische bedreiging voor alle realiteiten. Door de oorlog tussen diverse universa ontstaat het wezen Zirkon. De zygote van Zirkon is een fusie tussen Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit een alternatief pocketuniversum die vanuit het jaar 2269 door het conflict werd aangetrokken.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)
Zeppo Dunsel blijkt dubbelspel te spelen en nadat de NIS Sunnydale en haar zusterschepen gaan schuilen in de NIS Batar, afkomstig uit het jaar 12401, schept hij Kegar.

Tussen de kosmische eniteiten onstaat een titanenstrijd!
(NIS Sunnydale IV: Duisternis en het licht.)

De strijd wordt uiteindelijk beslist in 12376.

2003Buffy the Vampire Slayer stopt.

Omdat Wally Valens hen steunde in het summa cum laude behalen van hun doctoraat, willen de 'Bruiden van Valens' hem (hun coach) en de rest van 'Surf City' bedanken met een heel bijzondere, heel sensuele cosplay in de dancing van ''t Einde'.

De zes volwassenen van de vriendenvereniging 'Surf City', Wally Valens, Benjamin Kartrest, Kate Valens-Phoenix, Mara Kartrest-Locke, Amanda Parker en Meika Valens-Murray, worden op Halloween ontvoerd door de NIS Leiden, afkomstig uit het jaar 12401, en gaan op in Kegar.
(Een avondje uit).

De autoriteiten denken dat hun auto bij een eenzijdig ongeluk de rivier de Nieuwe Maas is ingereden, maar kunnen niets vinden. Ze denken dat de zes door een stroming naar zee zijn afgevoerd.
Voor familie en vrienden is de gebeurtenis een heel harde klap.
Hun kinderen worden geadopteerd door hun naaste familie.
Ze krijgen allen steun van Aurora Zirkon, Trish Theron, Sean Terstark II en Lizette Terstark-Oase.(Lilith Anderson nr. 8)

Omdat Kathleen meer en meer begint te vermoeden dat haar vrouw Lilith Anderson niet is wat ze zegt te zijn laat Lilith zich van Kathleen scheiden. Kathleen Smith vertrekt met Anna Anderson uit de buurt, maar blijft wel lid van de Wally Valens Fanclub.

Ondanks het feit dat Lilith Anderson wist dat haar idool Wally Valens en de rest van 'Surf City' zouden verdwijnen, is het voor haar een verschrikkelijk harde slag. Ze was echt smoorverliefd op hem en ze mist hem zo erg dat ze zich elke nacht in slaap huilt.
Lilith besluit dat ze genoeg tijd in deze eeuw heeft doorgebracht en dat ze alleen nog wat meer onderzoek moet doen voordat ze definitief kan vertrekken.
Lilith Anderson ontdekt in de kelder van hotel ''t Einde' de versteende Trent Kegarson. Lilith Anderson gebruikt haar technologie om de dames van de Fanclub volledig over te nemen om een 'gestalt' met hen te vormen en sticht met hen de 'Bruiden van Kegarson'.

Lilith Anderson begint het beeld te onderzoeken, mede gebruikmakende van de geesteskracht van haar 'gestalt', en wacht een geschikt moment af om toe te slaan. Ze ziet Trent Kegarson als een belangrijk sluitstuk in Ners wapenprogramma's. Trent Kegarson is de nakomeling van een menselijke vrouw (Marla) en een geëvolueerd nanorobotwezen (Kegar), besmet met door Lilith gesaboteerde transformatievirussen AZV-616, tijdens de vampieraanval op Hotel ''t Einde'.

(James Parker nr. 16)

James Isaac Parker arriveert vanuit 2015 om zijn oude vriend Trent Kegarson te helpen in opdracht van een machinegezant van Kegar. Daarna keert hij voorgoed terug naar zijn eigen tijd van het jaar 2015.
(Wedergeboorte)

(Lilith Anderson nr. 9)

Trent Kegarson en de 'Bruiden van Kegarson' worden ontvoerd naar het jaar 12356 door Lilith Anderson, agente X-13 van Ner. Ze trekt haar geest terug uit hun zintuigen. Ooit had ze hen nodig om van hun sensualiteit te genieten en om haar eigen geest te versterken, maar voor Lilith Anderson zijn de 'Bruiden' nu slechts onderpanden om Trent Kegarson onder druk te zetten totdat ze hem volledig onder haar controle kan krijgen.
(Wedergeboorte)

Een dag na de ontvoering ontploft een tijdbom geplaatst door Lilith Anderson. De kelder van hotel ''t Einde' wordt zo totaal verwoest dat er geen spoor van de ontvoering te vinden is.

De autoriteiten nemen aan dat de culte de 'Bruiden van Kegarson' bij de explosie vernietigd is.Jaar van de democratische lente. Over de hele wereld vallen dictatoriale regimes. Zonder steun van hun voormalige bondgenoten kunnen ze de druk van hun bevolking niet meer aan en ze kiezen op vreedzame wijze voor een overgang naar vrede, vrijheid, gelijkheid en democratie. Het enige land op de wereld dat nog afgesloten en dictatoriaal is, is Noord Korea.

12003(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 8) (Lisa Star nr. 2)

Lisa Star wordt commandant van het schip de TRS Exeter. Haar eerste officier is Jim Fox. Ze voelen zich gelijk heftig tot elkaar aangetrokken. Wellicht deels omdat ze allebei één grootouder hebben waarvan de voorouders afkomstig zijn uit meerdere universa. Voor Lisa Star is dat Chuck Star en voor Jim Fox is dat Kara Fong. Lisa en Jim beleven het avontuur dat in het Zaaris universum slechts fictie is: 'Secret Shards' en waarvan aan het einde ze eindelijk toegeven dat ze van elkaar zijn.

Geboorte van Mary Star, dochter van Jim Fox en Lisa Star.The Doctor en Rose Tyler reizen met de TARDIS naar 1999 om daar the Big Three van Star Trek en SG-1 van Stargate op te halen, om hen te helpen Khan en zijn mensen terug te brengen naar 1992. Nadat de missie volbracht is keren ze terug naar dit jaar.

(Voorouders Amanda Parker nr. 2)

Rose Tyler in haar Bad Wolf incarnatie reist naar het jaar 2369 en Deep Space Nine om Spock om advies te dragen. Na terugkeer neemt ze The Doctor en Jack Harkness als haar minnaars.

200512005

2010(Lilith Anderson nr. 2) (James Parker nr. 6)

Lilith Anderson arriveert voor haar eerste reis door de tijd vanuit het jaar 12356. Ze gaat werken bij de TU Delft en verleidt de achttien jarige James Isaac Parker. Ze neemt zijn maagdelijkheid en een groot deel van zijn kennis. James Isaac Parker en Lilith Anderson worden geliefden. Vooral het door hem ontwikkelde transformatievirus/nanobot AZV-001 is bijzonder interessant voor haar. James Parker heeft AZV-001 ontwikkeld met het middel Ambrovitale gecombineerd met zesdimensionale hypernucleonen.
Lilith Anderson is in eerste instantie verbaasd dat James haar al kent en komt zo te weten dat ze al eerder in zijn tijdlijn hem zal gaan ontmoeten. James Parker is verbaasd om deze Lilith Anderson te zien, zeven jaar nadat zij en de 'Bruiden' zogezegd stierven in de explosie van ''t Einde'. Lilith verklaart dat zij de explosie overleeft heeft, maar dat ze zwaar gewond was en haar geheugen kwijt was. Pas onlangs was zogezegd een deel van haar geheugen hersteld en het feit dat ze er zo jong uitziet verklaart ze door een Ambrovitale therapie en de plastische chirurgie die ze kreeg om haar verminkingen te herstellen. James Parker aanvaart haar verhaal en is blij dat ze nu zijn vriendin is. Hij is altijd al een beetje verliefd op haar geweest. Al vanaf dat ze samen in de Hoofdstraat van Zegschij-Sprucphord woonden.
Met haar 'oude leven' wil ze niets te maken hebben. Lilith geeft als excuus aan dat ze eigenlijk nog herstellende is.12010

2013Sean Terstark Senior komt om in zijn auto wanneer die betrokken raakt bij een kettingbotsing.

Wanneer ze last krijgt van hoofdpijn ontdekt Heather de aanwezigheid van Liliths micro probe sensoren in haar hersenen en ze ontdekt sporen van Liliths DNA op deze machines. Verder onderzoek leert haar dat ook alle vrouwen van 'Surf City' ermee besmet zijn geweest. Heather lukt het te achterhalen wat hun functie was. Daarna is het voor Heather Terstark-Locke relatief eenvoudig om de MPSen uit haar lichaam te verwijderen en te vernietigen. Ze ontdekt ook dat Aurora Zirkon en Trish Theron besmet waren en helpt hen ook bij het verwijderen van de MPSen uit hun lichamen. De drie dames worden hierdoor hartsvriendinnen, en als groepje noemen ze zich dan ook "De Vriendinnen".(Lilith Anderson nr. 3) (James Parker nr. 7)

Heather informeert James Isaac Parker over wat ze ontdekt heeft.
James Isaac Parker confronteert Lilith Anderson met de ontdekking, maar Lilith ontkent alles omdat deze Lilith dit nog niet heeft meegemaakt.
James Isaac Parker verbreekt zijn relatie met Lilith Anderson, niet beseffende dat dit een jongere Lilith is dan de Lilith die de levens van zijn ouders zo heeft gemanipuleerd.


Lilith Anderson besluit om naar het jaar 1984 te reizen om de vader van James Parker te onderzoeken. Zij heeft gehoord wat ze gedaan zou hebben, en dus wat ze zal gaan doen, en ze is heel benieuwd waarom Wally Valens haar zo zal fascineren. Ze vindt dat ze bij al het goede dat ze voor Ner doet zichzelf eens een plezier mag doen. Ze geeft zichzelf toestemming om alle mensen te gebruiken waar ze zin in heeft. Ook al zouden die mensen dat niet willen als ze ervan zouden weten. Lilith haalt er de schouders bij op. 'Wat niet weet wat niet deert' vindt ze en bovendien zullen die mensen in hun onwetendheid er enorm van gaan genieten. Lilith heeft de kennis en de expertise om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

(James Parker nr. 8)

James Parker maakt een chart met zijn generatiegenoten in zijn familie.

Chart relaties Universum Valens Alpha.


De kinderen van de vriendenvereniging 'Surf City' gedenken hun ouders en hun hobby met een eigen Cosplay op Halloween 2013.

12013

(Lisa Star nr. 3) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 1)

Team Phoenix: Een groep vrouwen, Team Phoenix, uit diverse, andere, universa, krijgt, nadat ze ook een eigen Cosplay hebben gehouden, van Michelle Stolk de NIS Phoenix, afkomstig uit het jaar 12401. Onder het commando van Lisa Star, reist het schip door tijd, ruimte en andere dimensies. Samen met Gina Gold, Sarah Cox, Eva Cohen, Victoria Pirelli, Megan Farrell, Mary Jane van Pelt en Grace Watson bezoekt Lisa Star diverse tijdperken en universa.

De eerste daadwerkelijke reis van Team Phoenix is naar het jaar 1688 in het Wally Valens Universum.2014De kinderen van de vriendenvereniging 'Surf City' lanceren een herdenkingssite voor hun verdwenen ouders. Surf City Halloween Cosplay

"De Vriendinnen": Heather Terstark-Locke Aurora Zirkon en Trish Theron, gebruiken Ambrovitale om zich tot energiegeesten te transformeren en ze reizen naar 1985 om zich in het hoofd van Kate Phoenix zich aan te sluiten bij Emma Phoenix die daar reeds aanwezig is als energiegeest, om zo HEAT te vormen. Dit alles om Kate Phoenix sterker te maken omdat ze die kracht nodig heeft in haar gevecht tegen de vampiers in het jaar 1991. Dat Kate de vrouw van Wally Valens is beschouwen ze als een aangename bonus.(MACM nr. 2) (Voorouders Scarlett Theron en Meika Murray nr. 1)

MacM: Michelle Stolk blijkt nog guller wanneer ze zelfs de NIS Memphis, afkomstig uit het jaar 12401, schenkt aan de damesband, MacM Team Memphis, bestaande uit Marilyn Bowker, Agnetha Rigg, Catherine Hathaway en Mary MacGraw. Hun eerste reis is naar het jaar 1866.
(James Parker nr. 9)

James Isaac Parker wordt verliefd op de bloedmooie Jessica Terstark en verlooft zich met haar.120142015

(James Parker nr. 10)

James Isaac Parker leest over de ramp in 1991 die het leven van de Aarde liet verdwijnen en beseft dat hij degene is die de wereld heeft gered, moet gaan redden. Hij reist naar het verleden, naar het jaar 1987.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)

(James Parker nr. 15)

James Isaac Parker keert terug uit het jaar 1991.
James Isaac Parker reist in opdracht van een machinegezant van Kegar naar het jaar 2003 om Trent Kegarson te herstellen.
(Wedergeboorte)

(James Parker nr. 17)

Eenmaal terug vanuit 2003 is hij het tijdreizen beu en besluit zich op andere zaken te storten. Hoofdzakelijk op zijn mooie verloofde Jessica Terstark.120152016De Sociaal Democratische Liberaal Heidi Cussler wordt in november gekozen tot president van de Verenigde Staten van Canada (VSC), de fusiestaat van de Verenigde Staten van Amerika en van Canada.
Conservatieve krachten in Noord Amerika gaan ondergronds in een netwerk van sektes die contact leggen met andere nationalistische en religieuze extremisten in Europa, Afrika, het Midden Oosten en Azië. Ze leggen de grondslagen voor een organisatie die zich formeel 'De Rechten van God' noemt. In eerste instantie lijken ze niet veel gemeen te hebben en lijken ze elkaar eerder naar het leven te staan. Maar diep in hun hart weten ze dat ze allen hetzelfde willen: de ondergang van de in de wereld groeiende beweging richting een seculier humanistische samenleving gebaseerd op rationele, atheïstische principes en mensenrechten. Informeel noemen ze zich 'Eindtijd'. Ze zijn het beu om te wachten op de dag des oordeels en willen die zelf het liefst gaan veroorzaken. Ze dromen van een wereldzuiverende holocaust en een inspiratie hiervoor halen ze uit de klassieke TV serie Jericho waarin diverse steden worden vernietigd in een 'Tweede Amerikaanse Burgeroorlog'. Twee van hun leiders noemen zich 'Apocalyps' en 'Ragnarok'. Het idee is aanslagen te veroorzaken die extremisme en nationalisme stimuleren zodat hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan zodat ze elkaar vernietigen.

De Derde Wereldoorlog: terroristen van 'Eindtijd' vernietigen met kofferatoombommen Rome, Jeruzalem, Mekka en New Delhi. Aanslagen op New York, Moskou, Peking en Doggerstad worden voorkomen.
De terroristen worden door internationale troepen verslagen opererende vanaf het vliegdekschip USS Enterprise onder het commando van captain Tara Kartrest. Het vliegdekschip is in dat jaar het eigendom van 'Kartrest Star Enterprises' (KSE). De internationale troepen zijn afkomstig van de Verenigde Staten van Canada, Australië, Rusland, China en de Europese Federatie. Geheel onverwacht krijgt de brede coalitie steun van Noord Korea. De regering in Pyongyang beseft dat er een kwade macht is opgestaan die nog gekker is dan zij zelf.

120162020Formalisering van het begin van de wereldvrede: De Pax Pacifica begint, een reeks conferenties op Tahiti. Belangrijkste gesprekspartners: president Heidi Cussler van de VSC, oud president Boris Jeltsin van de Russische Federatie, oud president Hu Yaobang van de Democratische Federatie China, en president Jo Cox van de Europese Federatie. Melissa Valens speelt een sleutelrol bij de besprekingen.

Sean Terstark III en Melissa Valens treden in het huwelijk. Geboorte van Sean Terstark IV, zoon van Sean Terstark III en Melissa Terstark-Valens.

120202024Start van de Vierde Wereldoorlog. Legers en vloten staan oog in oog met elkaar. De oorzaak is bij niemand bekend en iedereen verdenkt iedereen. Melissa Valens maakt een einde aan die Vierde Wereldoorlog voordat er echt slachtoffers vallen. De Pax Pacifica is een voltooid feit. Hervormingen leiden tot een vreedzame omwenteling in Noord Korea. Achteraf vermoedt men dat bepaalde groeperingen die de Derde Wereldoorlog verloren uit waren op een revanche door via slinkse wegen te stoken in diverse politieke en ecomische processen.

120242025Melissa Valens van de 'Artamofemsci' partij wordt president van de Verenigde Aarde. Ze krijgt steun van de EF, de VSC, Rusland, China en India. De rest van de wereld volgt spoedig.
(Droom?)(James Parker nr. 18)

Geboorte van Scott Parker, zoon van James Isaac Parker en Jessica Terstark.

James Isaac Parker treedt in het huwelijk met zijn mooie verloofde: Jessica Terstark.De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Jupiter en laat daar een permanent bewoond station achter in een baan rond de maan Europa.

12025 De Terran Republic ontwikkelt de piek van haar fysieke technologische kunne: Ruimteschepen die in feite een soort pocket-universa zijn die groter zijn van binnen dan van buiten en die volledig de macht over tijd en ruimte hebben en in elk universum kunnen doordringen. Ze treffen in slechts een beperkt aantal andere universa culturen aan die hetzelfde kunnen. Ze bespelen de tijdlijnen van alle realiteiten zoals Jimi Hendrix de snaren van zijn gitaar.

2040Technologische revoluties zorgen ervoor dat ruimtevaart zo sterk verbeterd dat de mensheid massaal het zonnestelsel gaat terraformeren en koloniseren.
De Aarde wordt sterk ontlast van de menselijke druk en grootschalige projecten herstellen het milieu van de hele planeet. Diverse soorten worden gered van de ondergang en sommige soorten worden zelfs teruggebracht.

De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Saturnus en laat daar een permanent bewoont station achter in een baan rond de maan Titan.

Geboorte van Marty Brill, achterkleinzoon van Melissa Valens.

120402066Geboorte van Balthasar Vance, zoon van Benjamin Vance en Barbara Vance-Parker.

Geboorte van Rachel Richards, dochter van John Richards en Jane Zimbalist.

120662068Terroristen die de oude tijden van oorlog willen laten herleven graven het lichaam van Scarlett Theron op omdat dat lichaam nog de meest zuivere vorm van het vampiertransformatievirus AZV-616 zou bevatten. Haar lichaam blijkt door het latente virus nog goed geconserveerd en de experimenten met het virus zorgen voor een dusdanige mutatie daarin (AZV-617) dat er een zombieplaag ontstaat in de Amerikaans staat Georgia.
Scott Parker en zijn kinderen Barbara en Johnny vormen samen met Barbara's echtgenoot Benjamin Vance de leiding van een klein leger, team Romero, dat de zombies verslaat.
Johanna Murray rekent persoonlijk af met de terroristen die het lichaam van haar tante hebben misbruikt en komt tot de ontdekking dat haar tante weer tot leven is gewekt. Met behulp van Tara Kartrest, die een monster van het bloed van Trent Kegarson heeft weten te bemachtigen, wordt het lichaam van Scarlett gezuiverd van het snode virus AZV-616. Hierbij experimenteert Johanna eerst met het lichaam van de eveneens goed geconserveerde Susan de Groot. .

KSC: Wegens hun bijzondere verdiensten voor de mensheid krijgen de kinderen van 'Surf City', en hun naaste aanverwanten, van Michelle Stolk een plaats aan boord van de originele NIS Batar, en ze maken daarom later direct deel uit van Kegar.
Hun verdere nakomelingen blijven achter op Aarde. Eén van hen, Marty Brill, een achterkleinzoon van Melissa Valens, wordt een voorouder van Madelina van Ner.

Geboorte van Vanderhof Stolk, achterachterkleinzoon van Melissa Valens.

120682080TM: Geboorte van Tim Pilot.

120802091Ontwikkeling van de Parker-Vance ruimtetijdkrommingsaandrijving.

120912095Geboorte van Victoria Vance, dochter van Balthasar Vance en Rachel Richards.

120952100Lancering van de Arrow. Met aan boord o.a. Balthasar Vance. De Arrow verdwijnt in de hyperruimte en komt in de toekomst terecht.
(Arrow)

121002191Hyperruimteaandrijving. Begin van de kolonisatie van de Laniakeasupercluster.

12191 De mensheid van de Terran Republic zet een nieuwe stap in hun evolutie. Hun gaven zijn zo ver ontwikkeld dat ze veranderen in energiewezens.(NIS Sunnydale nr. 9)

De NIS Sunnydale bezoekt vanuit het jaar 2002 het Babylon 5 Universum en moet na een bezoek van Zeppo Dunsel geëvacueerd worden. Ik beland in het Stargate Universum van het jaar 1997.
(NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

2258

12258

(Voorouders Amanda Parker nr. 4)

Een door de Barrier tot Godin getransformeerde Elizabeth Dehner reist met haar collega Spock naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om Spock om advies te vragen over het god zijn. Na terugkeer wekt ze Gary Mitchell tot leven, en neemt ze hem tot minnaar.2265

122657(NIS Sunnydale nr. 3)

De NIS Sunnydale bezoekt na het jaar 2361 in het Star Trek Universum ruimtestation K7 en pikt daar transporterduplicaten op van Spock, McCoy en Jadzia Dax. Dan wordt verder gereisd naar het jaar 1999
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)2267

12267(Star Trek vs. Star Wars nr. 3 en Star Trek vs. Star Wars nr. 7)

Het Fusiewezen Darth Vader / Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit het jaar 2380 sleurt de U.S.S. Enterprise onder het commando van captain Kirk naar het universum van Star Wars en het jaar 19997731 VC. Het lukt hen van aldaar weer terug te keren naar hun eigen universum
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)De NIS Atlantic, onder het commando van Keizerin Madelina de Zesde, arriveert vanuit het jaar 13400 in het Star Trek universum alwaar de Keizerin de NIS San Francisco tegenkomt met James Kirk aan boord. Ze wordt verliefd op hem en ze besluit met haar schip in zijn universum te blijven. Ze neemt dan contact op met haar eigen universum in het jaar 12401 om te vragen dat haar voorgangster Madelina de Eerste de NIS Batar inzet om te helpen in de strijd.

2269

12269(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 1)

De Enterprise A van het Star Trek Universum bezoekt weer de Guardian of Forever en komt in contact met SG-1 van het Stargate Universum. Dan blijkt dat hun tijdlijn is uitgewist. Ze reizen gezamenlijk naar het jaar 1999
(1. Start me up.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 6)

SG-1 van het Stargate Universum bezoekt, terugkomende van het jaar 1999 de Enterprise A van het Star Trek Universum. Ze komen terecht in een pocket universum, een metaverse, geschapen door Gary Mitchell alwaar ze geconfronteerd worden door een vloot schepen afkomstig uit diverse andere universa. Uiteindelijk ontmoeten Kirk en Carter een kleinzoon van hen. Daarna sturen ze SG-1 terug naar 1999.
(5. Between a rock and a hard place.)

Deze gebeurtenissen leggen het grondwerk voor het begin van de samenstelling van Slaytrekx in het jaar 2369.2293

12293(NIS Sunnydale nr. 2)

De NIS Sunnydale bezoekt na vertrek uit het jaar 2002 in het Star Trek Universum de planeet Nervala IV, om daarna door te reizen naar het jaar 2267.
(NIS Sunnydale I: These are the voyages…)2361

12361

(Voorouders Amanda Parker nr. 5)

Voorouders van Amanda Parker bezoeken Deep Space Nine in het Star Trek Universum. Jean Grey uit 1980, Buffy Summers uit 2000, Rose Tyler uit 2005 en Elizabeth Dehner met Spock uit 2265. Spock geeft de vier Godinnen advies en ze keren allen terug naar het jaren vanwaar ze kwamen. Het is het begin van de weg naar haar geboorte.
(Spock's Angels)

Grondwerk hiervoor, vooral in het kader van de samenstelling van Slaytrekx, wordt mede gelegd in het jaar 2293.

Slaytrekx, de sturende component van Kegar, zorgt voor een beter begrip bij Victoria Vance over hetgeen zich in haar hoofd afspeelt in het jaar 12373.2369

12369(Star Trek vs. Star Wars nr. 2)Strijdkrachten uit het Star Wars Universum uit het jaar 19997731 VC vallen de Melkweg van de Federatie in het Star Trek Universum aan. Na verwoestende gebeurtenissen wordt een klein pocket universum gecreëerd om de verwoesting te beperken. Een fusiewezen van Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit onstaat dat, aangevuld wordt door Pah-Wraiths en een miljard maal een miljard gedoemde zielen, gaat zwerven door het metaversum en uiteindelijk Kirks Enterprise aanvalt in het jaar 2269.
(Star Trek vs. Star Wars: Extreme I2380

123803221Eerste kolonisten op Zaaris.

13221 De mensheid in het universum van de Terran Republic versmelt tot één collectief wezen: Starjoss.3232

1

Stichting van het Keizerrijk Zaaris.

1323210271

7040

Oorlog met de Vannasnimboekie.

2027110871

7640

Einde van de oorlog met de Vannasnimboekie en oprichting van het Groot Imperium van Ner (GIN) door Gravelson Zirkon, zoon van Ennefeen Zirkon.

Start koude oorlog tussen Zaaris en het GIN.

2087111371

8140

De Aarde en haar zonnestelsel worden een reservaat.

2137112150

8919

(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 1)

Het grote avontuur van Dorothy Freydeichelp-Veckeesh begint. Ze is geboren op de planeet Athena die op gemiddeld 1,02 astronomische eenheden draait om de gele dwerg G2 ster Helios, die een diameter van 1,5 miljoen km. heeft. Athena, 13.000 km. in doorsnede, heeft twee grote manen: Freya, die rechtstreeks om Athena draait op een afstand van gemiddeld 400.000 km. en een diameter heeft van 3.500 km., en Aphrodite die 1.000 km. in doorsnede is en die om Freya draait op een gemiddelde afstand van gemiddeld 20.000 km.
Twee andere, even grote, maanloze, planeten in het systeem zijn Artemis, op gemiddeld 0,7 astronomische eenheden, en Isis op gemiddeld 1,5 astronomische eenheden. Beide planeten worden op dit moment geterraformeerd, maar worden nog niet bewoond.
Er is in dat systeem verder nog noemenswaardig een kleine, planeet- en maanloze, rode dwerg M5 ster genaamd Astarte, met een diameter van 300.000 km. en die gemiddeld op 50 astronomische eenheden van Helios staat. Er zijn aanwijzingen dat in het verleden een planeet, drie keer zo groot als Jupiter, door deze ster is opgslokt. Deze hypothetische planeet, Chronos, had wellicht meerdere manen die ook hierbij in Astarte verdwenen.
Het enige andere dat opvallend is zijn diverse forse planetoïde gordels op gemiddeld 10 tot 20 astronnomische eenheden, en een heel grote oort wolk. Geen objecten groter dan 100 km. maar de gecombineerde massa ervan is voldoende voor zeker een volledig planetenstelsel zoals dat van de Aarde, met alle rotsplaneten, gasreuzen, ijsdwergen en planetoïden incluis. Gespeculeerd wordt dat dit alles niet een puur natuurlijke oorsprong heeft, maar dat het systeem in het verleden, 100.000 jaar geleden, is getroffen door mogelijke buitenaardse intelligenties. Misschien de Vanna-Snimboekie.
Het Helios-Asterte systeem bevindt zich precies tussen de Melkweg en Andromeda, in de intergalactische ruimte. Ook de lokatie lijkt niet op natuurlijke wijze ontstaan.

Dorothy Freydeichelp-Veckeeshs achternaam is afkomstig van een adelijke familie van de Veckeppochei dynastie uit het jaar 5000 NC. Het is een mengeling van Scandinavisch, Latijns, Engels, Nederlands, Franse en Duitse cultuur. 'Freydeichelp' betekent 'Vrijdagskind' en 'Veckeesh' betekent zoiets als 'overwinning', 'climax', 'hupsakee', 'heel erg lekker', 'de beste'. Mensen die Dorothy kennen weten dat ook zij die naam heel veel eer aan doet. De naam Dorothy betekent 'geschenk van god'. Ze is voor iedereen die haar kent 'hun Godin' en ze aanbidden haar. Vooral haar minnaars die haar 'Freya' noemen, naar die voor hen zo belangrijke Noorse Liefdesgodin.
De zwangere commandant overste Dorothy Freydeichelp-Veckeesh en haar ondergeschikte vaandrig Neil Jackson, van de NIS Cat, stuit op scheuren in de realiteit van het heelal waarlangs diverse andere universa en tijdperken te bereiken zijn. Omdat de scheuren een gevaar vormen voor alle realiteiten wagen ze hun leven om de scheuren te dichten. Bij deze actie sterft haar minnaar Neil Jackson, maar veel tijd om te rouwen over de vader van haar ongeboren kind heeft ze niet. Ze raakt verdwaalt tussen de dimensies en de tijden en komt in aanraking met helden uit andere universa. Ze vormt een team dat haar helpt om de scheuren te dichten. Uiteindelijk geraakt ze in het verleden van het universum van de Terran Republic in het jaar 1961 (11961).2215012151

8920

(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 3)

Captain Dorothy Freydeichelp-Veckeesh keert terug uit het universum van de Terran Republic en het jaar 1961 (11961) en schenkt het leven aan haar dochter Joan. Ze krijgt officieel het commando over het schip dat haar geschonken werd: De NIS Galaxy. De NIS Galaxy wordt voor haar universum het prototype van schepen van de Galactic Class. Ze beleeft er vele avonturen mee en verkent diverse tijdperken en andere universa. Dorothy Freydeichelp-Veckeesh wordt een levende legende.2215112180

8949

(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 4A)

Joan Freydeichelp-Veckeesh en haar man William Fox reizen naar het verleden van de Aarde, naar het jaar 1966 NC, om daar de mensheid te observeren in een cruciaal moment van haar bestaan.2218012200

8969

(Freydeichelp-Veckeesh - Fox nr. 4B)

Lancering van de NIS Geneva onder het commando van Admiraal P.E. Dorothy Freydeichelp-Veckeesh. Haar oude schip, de NIS Galaxy, wordt een secondaire eenheid van de NIS Geneva en krijgt officieel haar achternaam, al wordt in het dagelijks gebruik het schip de 'NIS Frey' genoemd. Tijdens de naamgevingsceremonie krijgt Dorothy ook een nog grotere eer: het melkwegstelsel waar de Aarde zich bevindt krijgt ook officieel de naam 'Freydeichelp-Veckeesh'. Dit had overigens ook politieke redenen. Andere melkwegstelsels die eigen namen hadden voelden zich benadeeld dat de oorsprongmelkweg van de mensheid zichzelf nog altijd DE melkweg noemde. Door deze oorsprongmelkweg een eigen naam te geven werd dit rechtgetrokken.2220012356

9125

1

(Lilith Anderson nr. 1)

Lilith Anderson begint aan haar reis naar het verleden (het jaar 2010) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van James Parker.

(Lilith Anderson nr. 10)

Lilith Anderson, die terugkeert vanuit haar reis naar het verleden (vanuit het jaar 2003) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van Wally Valens en James Parker, maakt volop gebruik van Trent Kegarson. Voor haar werk en privé. Tevens verstuurt ze informatie over het door haar ontwikkelde transformatievirus AZV-665 naar een Ner basis.

Trent Kegarson wordt getransformeerd tot de perfecte moordmachine en Lilith Anderson gebuikt hem om haar kapitein te doden en het commando over te nemen. Kort daarop verliest ze de controle over Kegarson die haar en de rest van haar bemanning aanvalt. Het schip wordt vernietigd en de hele bemanning sterft.
Lilith Anderson weet op het nippertje te ontsnappen door zichzelf te injecteren met de meest geavanceerde versie van het transformatievirus, AZV-666, gebaseerd op een combinatie van haar eigen AZV-600 telepresentievirus (waarmee men de eigen geest in het lichaam van een ander kan projecteren zodat dat lichaam volledig gebruikt kan worden alsof het het eigen lichaam betreft, ook wel 'bezetenheid' genoemd) en het van Aurora Zirkon gestolen AZV-047-XLVI supervirus (waarmee men biologische materie kan transformeren en teleporteren), waarmee ze heel haar eigen lichaam omzet in levende, kosmische, energie. Lilith Anderson is een superwezen geworden dat beschikt over alle zes Basic Psionic Powers. Ze haalt door tijd en ruimte haar dochter / testwezen Anna Anderson naar haarzelf toe en fuseert haar energie met dat het lichaam van de dochter zodat ze weer beschikt over een fysiek lichaam. Een lichaam dat zelfs mooier is dan haar oorspronkelijke en Lilith Anderson beseft dat ze nu een Godin is geworden. In feite een totaal nieuw wezen. De dochter neemt de controle over haar volledig over en de Godin beseft dat ze in feite alleen nog maar Anna Anderson is en dat het kwaad dat Lilith Anderson was volledig is opgelost. Alleen een speelse stoutheid blijft over. Anna Anderson wordt een directe voorouder van Fatima Anderson.
De 21 andere 'Bruiden van Kegarson' ontsnappen aan de vernietiging van het schip omdat hun statiscellen ook een soort ontsnappingscapsules zijn.
(Al haar dromen in duigen)

De Arrow arriveert in de hyperruimte in dit jaar. De 'Bruiden van Kegarson' worden gered. Kathleen Smith hernoemt haar groep weer formeel tot de 'Wally Valens Fanclub', maar informeel noemen ze zichzelf af en toe nog de 'Bruiden' omdat Kegarson toch ook heel leuk en sexy was.
(Al haar dromen in duigen)

Kathleen Smith hernoemt haar groep weer formeel tot de 'Wally Valens Fanclub', maar informeel noemen ze zichzelf af en toe nog de 'Bruiden' Omdat Kegarson toch ook heel leuk was.

Een laatste wapen van de Vannasnimboekie roeit een geheime GIN basis uit.

2235612357

9126

2De Arrow komt aan bij de GIN basis in de hyperruimte. Diverse bemanningsleden sneuvelen en de basis vernietigd zichzelf.
(Bestemming)

2235712361

9130

6Reighan Anorn wordt opzichter van het Aarde reservaat.

2236112371

9140

16De Arrow ontsnapt uit de hyperruimte en redt het zonnestelsel door de Ner sonde te vernietigen die bezig was de zon te doden.
(Warmte)

Contact tussen de Arrow bemanning en Reighan Anorn.
(Opzichter)

Twaalf 'Bruiden van Kegarson' splitsen zich van de 'Arrow' groep af en gaan wonen in het Sombrero melkwegstelsel. Ze verlangen naar een nieuw Idool om te beminnen.

2237112372

9141

17Victoria Vance heeft haar krachten later ook niet meer bij bewustzijn in de hand en moet elders hulp zoeken. Met de 'Esserenzes', het schip van Reighan Anorn, vertrekt ze met familie en vrienden naar een planeet met supertelepaten, in de melkweg M87.
(Spelletjes)

Defecte Rana eenheden doden de bemanning van de Arrow en bouwen de NIS Sunnydale die daarna naar ons (het Valens Prime) universum vertrekt naar het jaar 2002. De enige overlevende is Michelle Stolk.
(Rana)

2237212373

9142

18De supertelepaten kunnen Vicky Vance niet helpen.
Tim Pilot krijgt voor zijn verdiensten van het redden van de zon een eigen schip, de 'NIS Xionix' en neemt de familie Vance aan boord. Victoria Vance leert zichzelf onder controle te houden met behulp van Tim Pilot door haar geest permanent aan zijn geest te verankeren. Ze kent nu de waarheid over de macht van haar geest en de Multi-Multiversa die ze schiep die samensmolten tot Kegar.
Kegar wordt intern geregeerd door de Kegarcomponenten Slaytrekx en levert een strijd met Zirkon, een conflict dat relatief begint in 19997731 VC.
Tim Pilot en Victoria Vance worden geliefden.
Het begin van de samenstelling van Slaytrekx ligt in het jaar 2369 en de eerste leden van Slaytrekx ontstonden in relatieve tijd in 2293
(Vicky)

22373(NIS Sunnydale nr. 6)

De NIS Sunnydale deponeert me vanuit het jaar 1999 in een Haremtoren van Gravelson Zirkon, de Overheer van Ner. Gravelson Zirkon sterft als hij, met enige hulp van mij, uit de toren valt. Zelfs hij kan een val die een minuut duurt niet overleven. Hierdoor wordt ik automatisch de heerser over zijn hele imperium. Omdat ik daar geen zin in heb, geef ik de baan door aan Madelina die hierdoor Keizerin Madelina de Eerste van Ner wordt. De NIS Sunnydale neemt me terug naar het jaar 1999 en de geesten zijn tevreden gesteld.
(NIS Sunnydale V: Voetmasseur.).

12376

9145

21Vanderhof Stolk krijgt de 'Arrow-II'.

Het GIN valt Zaaris aan in een vernietigende oorlog. Kegar verslaat Zirkon en herstelt Zaaris en de vrede. Het was een strijd die relatief begon in de Multi-Multiversa die Vicky Vance in haar hoofd geschapen had in 19997731 VC Vicky Vance, Tim Pilot en hun ongeboren kind gaan op in Kegar.
(Ner)

Balthasar, Kimberly en Rachel Vance, inclusief Rachels ongeboren kinderen, gaan op in Kegar.
Een alliantie ontstaat tussen Zaaris en Ner onder leiding van Madelina.
(Dominantie)

Zaaris en Ner voeren een gezamenlijke missie uit.
(De Missie)

2237612401

9170

46

1

Ner sluit zich weer aan bij Zaaris. Begin van de nieuwe tijdrekening 'E Pluribus Unum' (EPU). Lancering van de River Class vloot.

De NIS Batar krijgt vanuit het jaar 2269 vanuit het Star Trek universum van Keizerin Madelina de Zesde aan boord van de NIS Atlantic het verzoek een bijzondere missie uit te voeren. De NIS Batar voert haar missie uit en ontvangt daarbij op onconventionele manier haar Municipality Class eenheden. (Bijzonderheden van de NIS Batar) Het schip, onder het commando van Michelle Stolk en met aan boord haar eregasten haar vader Vanderhof Stolk en haar vrienden Marty Brill en Keizerin Madelina de Eerste, verdwijnt tijdens die eerste missie naar het jaar 2003. (Missie van de NIS Batar).
Sombrero: Diverse Municipality Class eenheden van de Batar, geschenken van Michelle Stolk, pikken bemanningen en bevrouwingen op in dit jaar (de dames van de 'Bruiden van Kegarson' in het Sombrero melkwegstelsel) en in de jaren 2003 en 2014.


De schenkingen hebben allemaal bepaalde doelen:
 1. Het geboren laten worden van een aantal voorouders van Victoria Vance
  1. NIS Memphis: Team Memphis zijn allen voormoeders van Scarlett Theron (en Meika Murray). Dit schip vertrekt naar het jaar 2014.
  2. NIS Phoenix: Team Phoenix zijn allen voormoeders van Emma (en Kate) Phoenix. Dit schip vertrekt naar het jaar 2014.
  3. NIS Boston en NIS New York: Team Bruiden van Kegarson zijn allen voormoeders van Jennifer Milano. Deze schepen vertrekken naar het jaar 1830.
 2. De Completering van Kegar:
  1. NIS Leiden: Oppikken van de zes leden van 'Surf City', omdat Benjamin Kartrest een deel van de door James Parker gestolen Kegar energie is, moeten ze allen sowieso in Kegar opgenomen worden. Dit schip vertrekt naar 2003.


22401 Het hele Multi-Multiversum van de Terran Republic wordt door Starjoss en de Voogden tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar, waarvan ze zelf ook deel uitmaken.13130

9899

775

730

De Rivervlootschepen worden secondaire eenheden van de NIS Atlantic. (Het lot van de Rivervloot: de bouw van de NIS Atlantic )

13400

10169

1045

1000

Keizerin Madelina de Zesde, directe afstammelinge van Madelina de Eerste, begint haar reis met de NIS Atlantic, en reist naar het jaar 2269.
(Missie van de NIS Atlantic)

62400

59169

50045

50000

De mensheid en de Rana zijn gefuseerd en veranderd in energiewezens.
(Xaorf)

112400

109169

100045

100000

Reighan Anorn ontwaakt en reist naar de verre toekomst van het jaar 100000012400.
(Xaorf)

1000012400

1000009169

1000000045

1000000000

Alle intelligente soorten van het heelal zijn veranderd in energiewezens. Tien van deze soorten zijn op Aarde ontstaan: Ze ontstonden uit diverse primitievere soorten, in chronologische volgorde:
 1. octopussen;
 2. dinosauriërs;
 3. homo (de mensheid);
 4. dolfijnen;
 5. dubbele kieuw vissen;
 6. kraaien;
 7. olifanten;
 8. chimpansees;
 9. oerang-oetans; en
 10. sociale insecten (diverse collectieve intelligenties, coalities van bijen en mieren)
(Njitnelav nr. 6)

De Njitnelav komt aan het einde van zijn zwerftocht over de Aarde en nadat hij een gedicht over zichzelf maakt, reist hij dankzij Kegar, zijn eigen toekomstige zelf, terug naar het jaar 8000 VC. Hij zit in een oneindige lus.
(Njitnelavs lot)

100000012400

100000009169

100000000045

100000000000

Reighan Anorn arriveert vanuit het jaar 112400. Hij is het enige fysieke intelligente wezen dat nog bestaat. Hij, en zijn hele Multi-Multiversum, worden tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar.
(Xaorf)