Tijdlijnen.

Oorspronkelijk: 2013.

Kalender Concordance

Gebeurtenissen Ons Universum / Metaversa Gregoriaanse kalender Ons Universum / Metaversa / Valens Alpha Universum Zaaris kalender Valens Alpha Universum Arrow kalender Valens Alpha Universum E Pluribus Unum (EPU) kalender Valens Alpha Universum Gebeurtenissen Valens Alpha Universum Terran Republic Holocene Era kalender Lisa Star Universum Gebeurtenissen Lisa Star Universum
(II.2.2)

Kirks Enterprise arriveert per slingshot vanuit het jaar 19997731 VC om plannen van de Death Star te stelen, om vervolgens terug te keren naar het jaar 19997731 VC om getuige te zijn van de Slag bij Yavin. (Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997751 VC

(0)

Strijdkrachten van het Star Wars Universum, het Imperium, vallen de melkweg van Star Trek aan in het jaar 2380. (Star Trek vs. Star Wars: Extreme I)

De ware oorsprong van het conflict stamt uit 12373 in het hoofd van de omnipotente Victoria Vance, die zichzelf helaas niet helemaal onder controle heeft.

(II.2.1)

De USS Enterprise onder het commando van Captain Kirk uit het Star Trek Universum komt terecht in het Star Wars Universum vanuit het jaar 2269. Ze reizen per slingshot naar het verleden naar het jaar 19997751VC om de plannen van de Death Star te stelen.
Eenmaal terug blijkt dat de Rebel Alliance al de Death Star heeft uitgeschakeld. Ze gaan daarna terug naar het jaar 2269. (Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997731 VC

8000 VCDe Njitnelav arriveert in dit jaar vanuit ongeveer een miljard jaar in de toekomst (het jaar 1000012400. Hij ontmoet de vrouw Marla en wordt verliefd op haar en zij wordt verliefd op hem. Voor hem is het zijn tweede keer. Voor haar de eerste. Omdat hij echter zich niet waardig acht raakt hij gefrustreerd en vanuit hem maakt een schaduwwezen zich los. Het is een afgeleide versie van de Ware Zirkon en het wezen vermoordt Marla in de door hem geschapen Hel dimensie nadat hij bij haar een aantal zoons en een dochter genaamd Aurora Zirkon heeft verwekt. (Hel).

De mooie Aurora groeit op tot een prachtige godin die in staat is van uiterlijk veranderen. Omdat ze heel vaak relaties heeft is ze mogelijk de oorsprong van de mythe van de succubus. Elke man die ze neemt maakt ze gelukkig.
De zoons van Zirkon leveren vaak onderling stijd totdat één van hen uiteindelijk overblijft: Ennef Zirkon.

De Njitnelav is ook in die hel en nadat hij eruit komt is hij een deel van zijn herinneringen daaraan kwijt. Hij begint aan zijn 1.000.000.000 jaar lange reis over de Aarde. Afgeleide Kegar wekt Marla weer tot leven en hij en Marla krijgen een zoon genaamd Trent Kegarson nadat het geweten van deze Kegar, genaamd de Rechter, aan Marla zijn macht heeft gegeven. De Njitnelav arriveert in dit jaar vanuit ongeveer een miljard jaar in de toekomst. Hij zit in een oneindige lus. (Njitnelavs lot)

20017980 VCKegar en Marla versmelten tot Ke-Mar-gar-la.

20215000 - 2000 VCTrent Kegarson trekt door Europa, Afrika en Azië en ziet diverse beschavingen komen en gaan. De Njitnelav komt hij soms per ongeluk tegen. Niet erg. Dat is de eerste incarnatie van zijn eigen vader. In Engeland helpt hij bij de bouw van Stonehenge.
Trents grote hobby is de liefde bedrijven met mooie vrouwen. Per jaar verleidt hij gemiddeld honderd vrouwen. Zijn relatie met die vrouwen duurt gemiddeld drie dagen waarin hij hen volledig verwent en gelukkig maakt. Per eeuw heeft hij altijd één grote absolute liefde, een verbijsterend mooie vrouw waarmee hij de rest van haar leven doorbrengt. Emotioneel kan hij maar één zo'n relatie per eeuw aan. Omdat hij zeer monogaam is heeft hij ook altijd maar één relatie per keer. In alle gevallen ontstaan hieruit kinderen en de vrouwen waarmee hij kort samenleeft, leven allemaal nog lang en gelukkig na zijn vertrek. Gezien zijn onsterfelijkheid recessief is, zijn zijn kinderen meestal zelf niet onsterfelijk. Al leven ze soms wel bijzonder lang en zijn ze zonder uitzondering intelligent, creatief, sterk, gezond en zeer levenslustig.

5001 - 80011200 VCTrent Kegarson raakt depressief door de ondergang van de Minoïsche beschaving en besluit om maar een paar eeuwen te gaan zwemmen. Hij komt alleen uit het water om wat anders te eten dan vis en om zich bezig te houden met zijn grote hobby. Natuurlijk zonder de lange relaties.

8801In tegenstelling tot de tijdlijnen van Zaaris en de onze vergaat de Minoïsche beschaving niet en wordt juist sterker. Het centrum ervan verplaatst zich naar meerdere eilanden en naar de vaste landen van Europa, Azië en Afrika alwaar de cultuur blijft floreren.

Diverse culturen verbinden zich de daaropvolgende eeuwen rond het thema Moeder-, Liefdes-, en Vruchtbaarheidsgodinnen zoals: Isis, Gaia, Terra, Hecate, Freya, Ašerah, Venus, Aphrodite, Cybele, Anu, Aditi, Ninsun, Pachamama, Theotokos, Tianhou en Danu. De maatschappij is egalitair en geëmancipeerd.

Democratie wordt ontwikkeld.753 VCTrent Kegarson is het zwemmen beu en komt weer aan land. Hier beleeft hij enkele eeuwen plezier aan de opkomst van een nieuwe beschaving en ontmoet veel wetenschappers en kunstenaars die de beschaving naar een hoger plan tillen.

Stichting van de stad Rome.

9248 Stichting van de stad Rome. Begin van wat de Terran Republic gaat worden. Al snel verspreid de Romeinse Republiek zich uit over het Middellandse Zeegebied. Wetenschap en techniek raken in een stroomversnelling. Verbeteringen in de scheepvaart leiden tot handelsvloten die de hele wereld praktisch één maken op het gebied van handel en diplomatie.

Opkomst van de stoomtechnologie. Begin van de industriële revolutie.

De Moeder Godinnen worden één: Moeder Aarde: Terra. Per continent worden er plaatselijke elementen toegevoegd.540 VC9461 Wetenschap, dat altijd al de boventoon voerde, verdringt definitief religie dat sowieso altijd folkloristisch was. Sporen van religie blijven bestaan als bindend element in de samenleving in cultuur en taal.

De Terran Republic formuleert de Vier Hoekstenen van Beschaving en Cultuur: Mensenrechten, Natuurbescherming, Kunst en Wetenschap.

Pythagoras ontwikkeld de relativiteitstheorie.

Duurzame energie verdringt de vervuilende industrie in zijn geheel. Fossiele koolwaterstoffen blijven in de bodem en worden niet gewonnen. De eerste mensen landen op de maan. In de decennia daarna worden de maan en diverse ruimtestations de springplank naar andere delen van het zonnestelsel. In de eeuwen daarna wordt het zonnestelsel gekoloniseerd.400 VC9601 Democritus is de grote architect van diverse ruimtekolonies en ruimteschepen door geheel het zonnestelsel. Zijn genie bouwt voort op wetenschappers voor hem en hij ontwikkelt de tijdruimtekrommingsaandrijving. Grote delen van de melkweg worden gekoloniseerd. Het voortbestaan van de mensheid wordt blijvend gegarandeerd.

415Trent Kegarson raakt opnieuw depressief als zijn vriendin Hypatia van Alexandrië wordt vermoord. Opnieuw kiest hij voor een verblijf in de middellandse zee en dit keer besluit hij meer dan duizend jaar weg te blijven. Alleen voor zijn grote hobby komt hij uit het water. Zijn relaties duren in deze periode nooit lang. Af en toe maakt hij uitstapjes naar diverse oceanen.

10415 Hypatia wordt nadat ze minister voor onderwijs en wetenschap is geweest in de Terran Republic, president van de Melkweg.


Ca. 1000Trent Kegarson komt één keer rond het jaar 1000 een week uit het water en dan is hij getuige van hoe Vikingen Noord-Amerika bereiken. Hij heeft een goed gesprek met Leif Eriksson. Kort daarop moet hij levensechte draken bestrijden die zeer waarschijnlijk een bijproduct zijn van experimenten van James Isaac Parker nadat deze door Lilith Anderson zijn gesaboteerd. Om zijn overwinning te vieren verleidt hij een schone jonkvrouw genaamd Vina die hem hielp bij het verslaan van de draken. Ze schenkt hem een zoon genaamd Valentini, een voorouder van Sean Terstark Senior, de echtgenoot van Heather Locke. Hij is hiermee ook een voorouder van Sean Terstark II.

Ca. 11000 In de melkweg worden duizenden Dyson bollen gebouwd. Desondanks is de bevolkingsdruk zo groot dat besloten wordt om alsnog de blik te richten op naburige melkwegstelsels. Gigantische ruimteschepen worden gelanceerd. Daarnaast komt er een rem op de bevolkingsgroei zodat deze stabiel blijft op ongeveer 1.000.000.000.000.000.000.000.000 mensen.1450Trent Kegarson vermant zich en komt dit keer definitief aan land. Hij wil de schade inhalen en ontwikkelt zich tot een homo universalis. Hij vindt wederom inspiratie bij wetenschap en kunst. Zijn grote hobby blijft zijn favoriete bezigheid. Sommigen denken dat hij een inspiratie vormt voor het verhaal van Don Juan.

11450 Volslagen onverwacht worden in het eigen melkwegstelsel sporen gevonden van andere levensvormen en men is verbaasd dat deze zo lang verborgen zijn gebleven. Sommige van deze levensvormen hebben ook intelligentie ontwikkeld waarbij sommigen achterlopen op de mensheid en weer anderen een heel stuk voor lopen. Het blijkt dat deze laatste groep een soort voogdende rol spelen in het hele heelal en ze hebben de mensheid tot dusver getolereerd. Ze noemen zichzelf zelfs de 'Voogden'. Ze staan nu toe dat mensen de andere levensvormen kunnen waarnemen en ze zijn van plan de mensheid als een soort hulpvolk in te zetten om de mens zo klaar te stomen hun plaats in te nemen. Ze zijn op termijn van plan om het heelal te verlaten in de vorm van een collectief energiewezen om zich te wijden aan zaken in hogere dimensies. Deemoedig aanvaart de mensheid de grote eer.1588Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

11588 De eerste koloniën in Andromeda worden gesticht. De eerste verkenners naar buiten de Lokale Groep van melkwegstelsels vertrekken.1688Glorious Revolution. De eerste statelijke band tussen Britten en Nederlanders.

11688 Andromeda wordt onafhankelijk, maar de banden met de oorsprong melkweg bijven goed.

Christiaan Huygens ontwikkelt ruimtesondes die door de tijd kunnen reizen en ook kunnen oversteken naar andere dimensies. Gezien zijn werk controversieel is besluit men voorzichtig te werk te gaan. Huygens is het er mee eens en gaat werken aan de vervolmaking van zijn werk.1788Trent Kegarson verleidt de mooie Kristen Hardy. Zij is zijn miljoenste minnares. En ze wordt de moeder van zijn miljoenste nakomeling. Hij blijft bij haar tot haar dood in het jaar 1850.

11788 De uiterste grenzen van de Laniakeasupercluster worden bereikt. De mensheid ontmoet steeds meer andere intelligenties en sluit positieve banden met hen. Soms gaat het mis en breekt er oorlog uit. Meestal lukt het de mensheid die te winnen. Die keren dat het niet lukt grijpen de 'Voogden' in.1795De Bataafse Republiek.

11795 Wormgataandrijving wordt uitgevonden en in het verlengde daarvan ruimtescheurtechniek. Tijdreizen worden toegestaan mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Christiaan Huygens ziet zijn dromen werkelijkheid worden en is één van de eerste mensen die de bijzondere reizen maakt.1815Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

11815 Parallelle universa worden grondig onderzocht. Verkenners bereiken het Zaaris universum en zien dat de ontwikkeling daar behoorlijk achterloopt.1830De Koninklijke Federale Unie van de Verenigde Koninkrijken van Groot-Brittannië, Wales, Schotland en Ierland en van de Verenigde Koninkrijken van de Nederlanden, België en Luxemburg (Royal Federal Union, RFU). Progressieve krachten voeren de boventoon en sociale en culturele hervormingen worden doorgevoerd. Slavernij en horigheid behoren voortaan tot het verleden. Racisme gaat grotendeels ten onder en emancipatie rukt op.

118301947Start van de drooglegging van de zuidelijke helft van de Noordzee en stichting van Doggerland, de gezamenlijke provincie van de RFU. Het is een project om diverse landsdelen te beschermen tegen overstromingen en vooral ook een politiek project waarmee de RFU het proces van de omvorming van de voormalige imperia tot het Commonwealth of RFU, CORFU) verwerkt. Het koninkrijk Denemarken sluit zich aan en wordt lid van de RFU. De RFU wordt de machtigste staat van Europa.

11947 Bouw van TRS Cosmic Cloud, één van de machtigste schepen van het universum. Het is een technisch wonder en de kroon op het levenswerk van Albert Einstein en zijn team.

De 'Voogden' verlaten het universum en laten alles over aan de mensheid en haar bondgenoten.


1957Stichting van Doggerstad, de hoofdstad van de RFU.
Samen met diverse andere Europese landen (Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Noorwegen en Zweden) vormen de landen van de RFU het begin van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

119571961John F. Kennedy geeft het startsein voor het Apollo programma: "I believe this nation should commit itself, to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the earth." (speech voor het Amerikaanse Congress op 25 mei).

11961 Vicky Freedechelp-Chekwelp komt terecht, na een reis vanuit de toekomst (het jaar 12150, in het universum van de Terran Republic op de TRS Polaris, een eenheid van de TRS Cosmic Cloud en ziet dat de bemanning van dat schip praktisch is uitgeschakeld door de chaos krachten die voortvloeien uit de realiteitsscheuren. Het lukt haar het tij te keren en het schip te redden. De Terran Republic is haar zo dankbaar dat ze een duplicaat van de TRS Polaris naar haar eigen universum mag meenemen. Ze gaat met haar prijs terug naar haar eigen universum in het jaar 12151.1962John F. Kennedy bij de Rice University: "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard."

119621965Geboortes van de eeneiige tweeling Scarlett Danielle Murray en Meika Imogen Murray op Halloween. Het zijn dochters van Walter Murray en Imogen Danielle Hathaway. Imogen Hathaway is zonder dat ze het weet de achterkleindochter van de vrouwen van de groep MacM die met hun schip de NIS Memphis een reis naar het verleden hadden gemaakt. Walter Murray sterft kort na de conceptie. Imogen sterft bij de bevalling. Scarlett wordt geadopteerd door Fozzi Frances Theron en Brenda Davis. Meika wordt geadopteerd door Frederick Roger "Fred" Parker en Michelle Natalie Knepper. Beide zussen groeien onafhankelijk van elkaar op en zullen elkaar nooit leren kennen.

119651966Geboorte van Maria Elizabeth "Marlie" Locke op de verjaardag van D-Day. Ze is een volmaakte kloon van Heather Locke. Ze wordt geadopeert door Heathers broer Jeff en zijn vrouw Carrie White.

Geboortes van de eeneiige tweeling Emma Honey Phoenix en Katherine Alice "Kate" Phoenix en van Wally Marin Adrian Valens op de dag dat Kate Bush jarig is.

Aurora Zirkon speelt een paar maanden voor nanny bij baby Wally Valens. Ze geeft hem daarbij heimelijk ook borstvoeding. Het zal in de toekomst, wanneer hij volwassen is, een relatie tussen hen garanderen. Daarnaast wordt hij hierdoor sterker en levendiger en versterkt het zijn algemene gezondheid door zijn immuunsysteem een permanente boost te geven. Nadeel is dat hij later als volwasseen man zoveel (over)moed krijgt dat hij bijna geen 'nee' kan zeggen tegen vrouwen waar hij verliefd op is. Daardoor zal hij met al die vrouwen die ook verliefd zijn op hem een relatie krijgen.

Star Trek begint.

William Fox en Joan Freedechelp arriveren vanuit het jaar 12180 om onderzoek te plegen.

Geboorte van Jim Fox, zoon van William Fox en Joan Freedechelp, tijdreizigers uit de toekomst.

11966


1969Star Trek wordt na drie jaar stopgezet.

De Apollo 11 bereikt de maan. Maanlander Eagle landt met aan boord Neil Armstrong en Ed 'Buzz' Aldrin. Michael Collins blijft in het moederschip Columbia achter.

Geboorte van Amanda Susan Parker op de dag dat Barbara Bach jarig is. Ook Amanda wordt ondergebracht bij Frederick Roger Parker en Michelle Natalie Knepper. Amanda en Meika groeien op als zussen en hartsvriendinnnen.

119691970Wally Valens en Marlie Locke worden vrienden.

11970

1973Start Star Trek: The Animated Series.

11973 Geboorte van Lisa Star.1974Star Trek: The Animated Series wordt stopgezet.

119741975Geboortes van Sean Terstark II en Lizette Oase.

Apollo-Sojoez-testproject.

119751978Wally Valens en Marlie Locke krijgen een platonische verkering. Het is zomer en ze gaan samen van de lagere school naar de scholengemeenschap in de naburige gemeente. In de brugklas houdt hun relatie stand, ondanks puberaal gedoe in hun omgeving.

11978(9)

In het DC Earth One Universum recruteert Cade Foster uit het 'First Wave' Universum Superman om te helpen bij de crisis rond het op hol slaan van de NIS Sunnydale in het jaar 1997. Kort daarvoor heeft Superman nog de stad Kandor naar Rokyn gebracht.

Superman redt de Aarde van de Deathstar uit het Star Wars Universum en bouwt daarna 9.999 zusterschepen van de NIS Sunnydale.
Daarna reist hij naar 2002 om mij op te pikken. (NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)

1979

119791980Aurora Zirkon is onder de naam Mara Young een docente aan de middelbare school waar Wally Valens les krijgt. Ze geeft lichamelijke opvoeding op die school en privé geeft ze Wally extra biologieles. Zij leert hem alles over vrouwen. Vele nachten bezoekt ze hem in verschillende gedaantes in zijn bed en laat hem geloven dat het slechts heel mooie dromen zijn. Héle mooie dromen! Op die manier laat ze zijn relatie met Marlie intact en ontsnapt ze zelf aan rechtsvervolging.

11980

1981Geboorte van Alex Zirkon, zoon van Wally Valens en Aurora Zirkon.

11981

1982Wally Valens schrijft zijn eerste boek en wordt gelijk multimiljonair.

Wally Valens en Marlie Locke worden geliefden.

119821984Marlie Locke verdwijnt uit het leven van Wally Valens. Ze is achter de waarheid gekomen over haar afkomst en gaat naar haar oorsprong toe: haar origineel Heather Locke. Wally Valens blijft met een gebroken hart achter.
Heather Locke accepteert haar kloon Marlie in haar leven en leert zo van het bestaan van Wally Valens. Heather doet zich voor als Marlie en weet zo Wally te verleiden om met haar de liefde te bedrijven. Zogenaamd een soort afscheidscadeau van Marlie.

Lilith Anderson arriveert vanuit het jaar 2013 om de vader van haar nemesis James Isaac Parker te onderzoeken. Ze wordt verliefd op Wally Valens en ze verleidt hem. Ze vraagt zich af waarom zij, een geharde en getrainde agente van het glorieuze Ner, zo verliefd is op Wally, en besluit hem te blijven volgen. Dankzij haar telepathische gaven kan ze via andere vrouwen blijven genieten van Wally Valens door hun lichamen via haar geest over te nemen en te gebruiken alsof het haar eigen lichamen betreft. De 'overgenomen' vrouwen merken daar niets van omdat ze sowieso al Wally Valens willen hebben.

Wally Valens gaat in Leiden wonen en studeren. Hij verblijft er in hotel 't Einde. Hij begint er aan een reeks onenightstands met bloedmooie natuurkunde studentes. Mede dankzij Lilith Anderson die de vrouwen telkens 'bezit'.

119841985Geboortes van Tara en Isabella, tweeling dochters van Wally Valens en Marlie Locke.

Geboorte van Christopher Locke, zoon van Wally Valens en Heather Locke.

Geboorte van Anna Anderson, dochter van Wally Valens en Lilith Anderson, via een kunstmatige baarmoeder.

Wally Valens heeft tijdens Halloween een onenightstand met een mooie vrouw verkleed als Catwoman. Hij weet niet dat haar naam Scarlett Theron is. Deze onenightstand is zo bijzonder dat het later de inspiratie vormt voor de eerste SCHC in 1992. Scarlet zelf is ook verliefd op hem, maar omdat ook haar werkgeefster Susan de Groot hem wil hebben durft ze haar identiteit niet aan Wally Valens te openbaren. De nacht daarop heeft Wally Valens inderdaad een onenightstand met Susan de Groot. Maar omdat Susan geen vaste relatie wil blijft het ook bij haar bij één nacht.

11985 De mensheid en haar bondgenoten hebben een rijk gesticht dat zich uitstrekt over meer dan 10.000.000.000 spiraalvormige melkwegstelsels, verdeeld over meer dan 100.000 superclusters.1986Ramp met de spaceshuttle Challenger. De Enterprise spaceshuttle wordt ruimtewaardig gemaakt.

Geboorte van Eddie Theron, zoon van Wally Valens en Scarlett Theron.
Wally Valens heeft geen weet van de geboortes van zijn kinderen de afgelopen jaren.

Wally Valens redt op Hawaï het leven van Kate Phoenix.

Wally Valens en Kate Phoenix worden geliefden en gaan samenwonen. Kate's identieke tweelingzus Emma trekt bij hen in. Bij elke verhuisbeweging die Wally en Kate maken gaat Emma mee.

Lilith Anderson en haar dochter Anna trekken in bij Wally Valens en zijn gezin. Lilith wordt Wally's persoonlijke assistente en secretaresse. Hij is volledig in haar telepathische macht.
Wally Valens en Lilith Anderson worden geliefden, zonder dat hij dat beseft. Net als Emma verhuizen Lilith en Anna telkens mee.

Lilith Anderson probeert telepathisch de zussen Phoenix over te nemen, maar Kate blijkt immuun te zijn voor telepathie en hypnose. Lilith moet genoegen nemen met puur en alleen ervaren wat Kate Phoenix ervaart. En ze heeft daar vrede mee. Vooral ook omdat ze Emma echt volledig kan overnemen.

119861987James Isaac Parker arriveert vanuit de toekomst (het jaar 2015).

Jim Fox ontdekt het interdimensioneel reizen en reist naar het universum van de Terran Republic.

11987 Jim Fox arriveert in het universum van de Terran Republic en dankzij zijn intelligentie krijgt hij een functie als ruimte-tijd agent in dienst van de marine van de Terran Republic.1988Wally Valens studeert af in Leiden en is doctor in natuurkunde en astronomie en krijgt daarna een baan bij het CERN in Genève.

Na een succesvolle vierjarige carrière als actrice schakelt Kate Phoenix over op een loopbaan in de wetenschap.

De NIS Phoenix, onder het commando van Lisa Star, reist door tijd, ruimte en andere dimensies. Ze pikt in een aantal parallelle universa vrouwen op die in het Valens Alpha Universum slechts fictieve personages zijn. Samen met Gina Gold, Victoria Pirelli, Megan Farrell, Mary Jane van Pelt en Grace Watson bezoekt Lisa Star in 1988 het universum waar actrice Kate Phoenix hen gespeeld heeft.
Ze ontvoeren Kate en laten haar hun thuis universa zien. Dit als dank voor de klasse waarop ze hun levens als actrice gestalte heeft gegeven. De reis duurt dagen waarbij ze via de boordcomputers hun geesten permanent koppelen met een hyperdimensionele brug zodat de vrouwen hun herinneringen en gevoelens delen. De zes van de NIS Phoenix ontdekken dat ze zelfs allen voorouders zijn van Kate. Of in ieder geval zullen zijn in hun eigen toekomst, maar in het verleden van de tijdlijn van Kate en Emma Phoenix.
Kate zelf komt er achter dat ze de rollen die ze speelde verrassend treffend waren, en de zes dames ervaren hoe Kate's leven is. Ze hebben vooral interesse voor haar ervaringen met Wally Valens en weten na afloop precies hoe het is om met hem samen te zijn.
Omdat ze Kate een seconde na haar ontvoering weer terugbrengen denkt ze dat ze alles maar gedroomd heeft. Wel weet ze alles wat ze van de zes heeft geleerd en ze gebruikt dat weer in haar relatie met haar man Wally, zodat hij precies weet hoe het is om met de zes personages samen te zijn.
De NIS Phoenix reist nadat ze Kate hebben teruggebracht naar diverse tijdperken in het verleden in het Valens Alpha Universum en de zes vrouwen mixen hun genen met die van de voorouders van de vader van Kate en Emma Phoenix. Daarmee sluiten ze de tijdlus die hen genetisch verbindt met de vrouw die hen in films speelde.
De koppeling tussen de geesten van de zes vrouwen van de NIS Phoenix en Kate Phoenix blijkt dusdanig sterk dat ze 'live' van elkaars levens genieten, door tijd en ruimte heen. De zes van de Phoenix kennen de waarheid en zijn zich bewust van de situatie. Kate denkt dat ze dit nog steeds inbeeld en af en toe levensechte dromen heeft over de levens van de vrouwen die ze speelde.
De zes echt blijkende personages blijven gebruik maken van de de NIS Phoenix en reizen door tijd en ruimte, en diverse andere universa. Later worden ze allen een deel van Kegar.

119881989Wally Valens werkt als astronoom bij een sterrenwacht in Arizona.

James Isaac Parker heeft een reeks machines door tijd en ruimte ingezet om informatie te verzamelen en energie te stelen van de Ware Kegar en de Ware Zirkon. Parker doet een eerste poging om zijn voornaamste machine, de Njitnelav, te voorzien van een bundeling van die energie, via een 'Geest uit het Blik'. (De Geest uit het Blik)

Lilith Anderson manipuleert ongezien diverse machines van James Isaac Parker waardoor deze slecht functioneren en door tijd en ruimte heen de bron vormen van legenden als geesten, tovenaars, demonen, vampiers en dergelijke. James Parker denkt dat hij zelf verantwoordelijk is en voelt zich schuldig hierover. Lilith Anderson maakt van deze chaos gebruik om diverse wapenprogramma's van Ner te verbeteren.

Vreedzaam protest op het plein der Hemelse Vrede leidt tot democratische hervormingen in China. Amnesty International spreekt van een doorbraak ten goede.

Val van de Berlijnse muur. De dictatoriale regeringen in Oost-Europa vallen. De Soviet Unie valt uit elkaar.

119891990Wally Valens werkt als astronoom bij een sterrenwacht in Puerto Rico.

Kate Phoenix vraagt Wally Valens ten huwelijk. In zijn laatste dagen als vrijgezel heeft Wally Valens veel plezier met een favoriete band: MacM van hem en Kate. Een afscheid van zijn vrijgezellen bestaan.

Wally Valens en Kate Phoenix treden in het huwelijk.

Een groep van 25 vrouwelijke fans van Wally Valens zijn teleurgesteld dat hij nu definitief van de relatiemarkt lijkt weg te zijn, en ze richten de fanclub / culte de "Bruiden van Valens" op. Allen behoren tot de groep vrouwen die Lilith heeft 'overgenomen'.

Lilith Anderson oogst bij bijna alle andere bruiden ongemerkt eicellen om te gebruiken in haar experimenten. Aangezien Caroline en Mary May een eeneiige tweeling zijn tellen ze voor één, genetisch gezien. Hieruit wordt een jonge vrouw geboren. Een vrouw die volmaakt is om bemind te worden door Wally Valens. Deze "dochter" van de 23 vrouwen, wordt naar de toekomst gezonden om op te groeien op de planeet Ner. Daar wordt ze agente X-13 en krijgt de naam Lilith Anderson. Haar grote missie is om terug door de tijd te reizen naar de Aarde om daar James Isaac Parker te bespioneren en te saboteren, genetisch materiaal en informatie te verzamelen voor het biowapenprogramma van Ner, en om zichzelf te scheppen. Lilith beseft nu waarom ze zo verliefd is op Wally Valens. Ze heeft zichzelf geschapen uit vrouwen die verliefd zijn op hem en via wie ze met hem de liefde heeft bedreven.

De Njitnelav ontvangt via een 'zevende wens', (De Zevende Wens), eindelijk de energie die James Isaac Parker gestolen had van de Ware Kegar en de Ware Zirkon. De Njitnelav transformeert zichzelf en wordt hierbij een afgeleide versie van de Ware Kegar die zichzelf ook Kegar noemt. Hij neemt als geest bezit van het lichaam en het leven van Sean Terstark II. Kegar schept daarna een duplicaat geest voor zijn oude Njitnelav lichaam. Deze Kegar schept ook een secondaire persoonlijkheid genaamd 'de Rechter', zijn geweten in feite. Wegens dit geweten verlaat de afgeleide Kegar Sean Terstark II en de jongen heeft nog maar een beetje Kegar energie in zich over. De afgeleide Kegar schept een lichaam voor zichzelf en reist een miljard jaar in de toekomst om daar de Njitnelav op te halen zodat hij die vorige versie van zichzelf kan transporteren naar 8000 VC. (Njitnelavs lot)

In Brussel wordt de Europese Federatie (EF) opgericht, de machtigste staat op de planeet, met 600 miljoen inwoners. De EF strekt zich uit van de Atlantische Oceaan tot en met de Zwarte Zee, en van de Noordelijke IJszee tot en met de Middellandse Zee.

119901991Trent Kegarson, Retuow Snof en MR-6 (James Isaac Parker) gaan werken bij hotel 't Einde. Trent Kegarson en Susan de Groot treden in het huwelijk. Eddie Tsjeng en Marlie Locke treden in het huwelijk. Retuow Snof wil de wereld veroveren en zijn eerste stap is het vermoorden van Eddie Tsjeng, de echtgenoot van Marlie Locke. (Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel l)

Emma Phoenix treedt in Las Vegas het huwelijk met Don Enigma die ze nog maar een dag kent. Ze is verliefd op hem omdat hij veel op Wally Valens lijkt. Tijdens hun huwelijksnacht verwekt Don een tweeling bij Emma en sterft door een hartaanval. Hun hele stormachtige relatie duurde slechts een etmaal. Emma zoekt, bezeten door Lilith Anderson, troost bij Wally Valens door zich voor te doen als haar zus Kate.

Wally Valens en Amanda Parker beginnen aan hun ruimtemissie aan boord van een klein ruimtestation gelanceerd vanaf de spaceshuttle Enterprise. Amanda Parker wordt verliefd op Wally Valens.

Marlie Locke valt Retuow Snof aan. Kate Phoenix neemt een suite in hotel 't Einde omdat ze in het congrescentrum in de buurt een lezing gaat geven over archeologie en astronomie. Scarlett Theron wordt gedood door Eddie Tsjeng. Susan de Groot wordt gedood door Retuow Snof. Retuow Snof wordt gedood door Trent Kegarson. Trent Kegarson wordt vampier en wordt verslagen door Marlie Locke waarna hij in een standbeeld verandert. Ke-Mar-gar-la explodeert en Marla wordt een deel van Marlie.
Het leven verdwijnt van de Aarde.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)

Wally Valens en Amanda Parker worden geliefden.
Het leven op Aarde wordt teruggebracht door James Isaac Parker.
James Isaac Parker reist terug naar het jaar 2015.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)

Patricia "Trish" Theron, een tijdreizende, dimensie hoppende, dhampir, arriveert in dit jaar vanuit haar eigen universum / tijdlijn en adopteerd Eddie Theron omdat hij de zoon is van een tegenhangster in het Valens Alpha universum van een overgrootmoeder (Scarlett Theron) van haar.

Tijdens een rampzalig verlopende poolexpeditie redden Meika Parker en Kate Phoenix elkaars leven door met elkaar dagenlang, vrijwel naakt, een slaapzak te delen.
Meika bekent dat ze jaloers is op Kate. Ze is een megafan van Wally Valens en is al jaren verliefd op hem.
Omdat Meika geen eigen woning heeft mag ze intrekken bij de familie Valens.
Wally Valens en Meika Parker worden geliefden.

De wereld weet niet goed wat er echt gebeurd is in dit jaar en de grote machtsblokken komen nader tot elkaar. Ze zijn bang geworden door het verdwijnen en weer verschijnen van het leven op Aarde. Diverse VN organisaties krijgen meer middelen om de kwestie te onderzoeken.

De EF lanceert een bemande expeditie naar de planeet Mars.

11991

(III.4)

Khan Singh en zijn mensen worden door The Big Three van het Star Trek Universum, SG-1 van het Stargate Universum en The Doctor uit het Doctor Who Universum met zijn TARDIS naar dit jaar teruggebracht zodat de tijdlijn van Star Trek hersteld wordt. (3. Sympathy for the Devil.). De start van deze reis was in het jaar 1999. Terug naar dat jaar worden ze door Q gedirigeerd naar het jaar 1997 om de Scooby Gang bij te staan.
1992Geboortes van Melissa en Johanna Adriana Francesca Valens, tweelingdochters van Wally Valens en Kate Phoenix.

Geboorte van James Isaac Parker, zoon van Wally Valens en Amanda Parker.

Geboortes van Kate en Alice Enigma, tweelingdochters van Don Enigma en Emma Phoenix.

Geboorte van Charles Enigma, zoon van Wally Valens en Emma Phoenix. Wally Valens weet echter niet dat Charles zijn zoon is. De geboorte van de tweeling en Charles is een geval van superfecundatie.

Geboorte van Jana Parker, dochter van Wally Valens en Meika Parker.

Trish en Eddie Theron trekken in bij de familie Valens. Trish als inwonende nanny. Ze doet dit deels uit liefde voor de kinderen en deels uit een heftig verlangen naar Wally Valens. Bezeten door Lilith Anderson verleidt ze via hypnose Wally Valens door hem te laten geloven dat ze Meika Parker is.

Sean Terstark II doodt Ennef Zirkon en schept met zijn laatste Kegar energie een machine die een man zal dupliceren wiens kopie een belangrijke rol gaat spelen. (Droom?)

De door Sean Terstark II geschapen machine schept Benjamin Kartrest als kopie van Wally Valens. De afgeleide Kegar wordt hierdoor ook een deel van Benjamin Kartrest.
(De komst van Kartrest)

Aanslag op het leven van Amanda Parker. Haar zoon Jimmy doodt de aanvaller. (De Huurling)

Amanda Parker huurt Benjamin Kartrest in om haar leven te redden. Benjamin Kartrest krijgt hierbij hulp van Marlie Locke, de Njitnelav en de baby versie van James Isaac Parker.
Marlie Locke, Amanda en Jimmy Parker gaan bij Benjamin Kartrest wonen.
Benjamin Kartrest en Amanda Parker worden geliefden.
Benjamin Kartrest en Marlie Locke worden geliefden. (Personeel gevraagd).

Benjamin Kartrest en Marlie Locke komen achter de identiteit van de vijand van Amanda Parker. (De Sekte)

De vijand van Amanda Parker wordt verslagen. (Beslissing bij 'Was-Wit').

Benjamin Kartrest en Marlie Locke treden in het huwelijk.

Benjamin Kartrest erkent Tara en Isabella als zijn dochters en neemt hen in huis. Heather Locke, pas weduwe, trekt samen met haar zoon Christopher ook bij hen in om mee te helpen bij de zorg van de kinderen. Af en toe 'leent' Heather Benjamin. Zonder dat Benjamin dat merkt. Heather is net als Marlie verliefd op hem.

De wetgeving verandert zodanig dat het huwelijk verandert in een netwerkrelatie, waarbij ook meerdere mensen, ongeacht hun geslacht of voorkeur, kunnen aansluiten. Vanzelfsprekend is Nederland koploper. Per kind mag bepaald worden welke achternaam of achternamen het krijgt.

De zussen Parker treden daarom onmiddellijk toe tot de huwelijken van hun huisgenoten. Meika met haar huisgenoten Wally Valens en Kate Phoenix. Amanda met haar huisgenoten Benjamin Kartrest en Marlie Locke. Ze spreken af dat hun kinderen de naam 'Parker' zullen blijven dragen.

Voor het eerst houden de gehuwden op 31 oktober hun "Surf City Halloween Cosplay" (SCHC). Het is een idee bedacht door Meika Parker om haar verjaardag te vieren. De naam voor hun vriendenvereniging "Surf City" komt van het nummer van Jan en Dean "Surf City". De ondertitel van het nummer is "Two Girls For Every Boy" en dat omschrijft hun leven officieel heel goed.

Aurora Zirkon trekt, samen met haar zoon Alex, in bij de familie Kartrest als inwonende nanny. Dankzij haar gave als gedaanteverwisselaar neemt ze, bezeten door Lilith Anderson, af en toe de plaats in van de vier vrouwen van 'Surf City'. Wanneer ze zwanger raakt zegt ze dat de vader van haar ongeboren kind omgekomen is bij een ongeluk.

Bezeten door Lilith Anderson vergiftigt Heather Locke heimelijk Marlie Locke op genetisch niveau. Na medisch onderzoek blijkt dat Marlie Locke een donatie nodig heeft van een jong meisje dat nauw aan haar verwant is. Aangezien die niet bestaat (Tara en Isabella zijn te oud hiervoor) besluit haar origineel Heather Locke zich aan te bieden om met Benjamin Kartrest dat nieuwe benodigde leven te verwekken. Het lukt Heather weer zwanger te raken. Omdat ze uiterlijk volmaakt identiek is aan Marlie, die op hetzelfde moment zwanger is, heeft Benjamin Kartrest niet in de gaten dat hij intiem was met Heather. Voor Lilith Anderson is het wederom een geslaagd wetenschappelijk experiment waarbij ze haar werk en haar hobby combineert.

119921993Geboorte Barbara Theron, dochter van Wally Valens en Trish Theron. Trish laat iedereen geloven dat ze gebruik heeft gemaakt van een zaaddonor.

Geboorte van Eugene Joseph Parker, zoon van Benjamin Kartrest en Amanda Parker.

Geboorte van Nell Parker, dochter van Wally Valens en Meika Parker.

Geboorte van Jeffrey Zirkon, zoon van Benjamin Kartrest en Aurora Zirkon.

Geboorte van Christine Locke, dochter van Benjamin Kartrest en Heather Locke. Marlie Locke wordt genezen, dankzij Christine Locke. Benjamin Kartrest kent de waarheid niet en neemt aan dat de vader van Christine de onlangs overleden echtgenoot van Heather is.

Dankzij Lilith Anderson komt Wally Valens in contact met zijn fanclub de "Bruiden van Valens" en wordt hij hun persoonlijke coach op weg naar hun doctoraat. Lilith maakt veelvuldig gebruik van haar telepathische krachten en Wally wordt ook hun minnaar, zonder dat hij dat zelf beseft.
Lilith Anderson speelt ook met Wally Valens en Benjamin Kartrest binnen het kader van 'Surf City' en laat hen, door hen beiden tegelijk te bezitten, dit jaar heimelijk van plaats verwisselen.

119931994Geboorte van Benjamin Valens, zoon van Benjamin Kartrest en Kate Phoenix.

Geboorte van Patricia Parker, dochter van Benjamin Kartrest en Meika Parker.

Geboorte van Wally Kartrest, zoon van Wally Valens en Marlie Locke.

Geboorte van Anna Parker, dochter van Wally Valens en Amanda Parker.

119941995Geboorte van Benjamin Anthony Robert Kartrest (Benjamin Junior), zoon van Benjamin Kartrest en Marlie Locke. Van zijn nanny Aurora Zirkon krijgt Ben Junior heimelijk borstvoeding zodat ook hij later bij volwassenheid haar zal toebehoren.

Geboorte van Wally Valens Junior, zoon van Wally Valens en Kate Phoenix.

Oprichting Mediterrane Unie, een economisch en culterele unie van in eerste instantie de staten Israël, Palestina, Jordanië en Libanon, onder leiding van Yitzhak Rabin. Decennia van conflict worden vreedzaam opgelost. Diverse landen daaromheen wachten af. Hun regimes hebben het moeilijk en de druk van hun bevolkingen voor democratische hervormingen neemt toe. Ze hebben geen enkele steun meer van de grootmachten.

11995

(8)

Na een kort bezoek aan het Babylon 5 universum in het jaar 2265 ontstaat er een crisis aan boord van de NIS Sunnydale. De bemanning van de NIS Sunnydale moet het schip verlaten na een onbedoelde actie van Doctor Zeppo Alexander Dunsel.. Ik kom terecht bij het Stargate Universum NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

(III.3)

Onderweg tussen 1992 en 1999 stopt de TARDIS (Doctor Who Universum) in het plaatsje Sunnydale (Buffy Universum) alwaar The Big Three van Star Trek, SG-1 van Stargate, de Scooby Gang assisteren bij het verslaan van een groep vampiers. (3. Sympathy for the Devil.

1997Geboortes van Jessica en Sean Terstark III, dochter en zoon van Lizette Oase en Sean Terstark II.

Sean Terstark en Lizette Oase treden in het huwelijk.

Start van Buffy the Vampire Slayer.

11997

(4)

Na een bezoek aan het jaar 2267: De NIS Sunnydale bezoekt het Buffyverse en pikt daar een transporterduplicaat op van Buffy Summers. (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

(5)

Nadat ik een aantal nachtmerries had bezoekt de NIS Sunnydale, kort nadat de burgemeester is verslagen, en recutreert de voltallige Scooby Gang om middels een seance contact te leggen met de computergeesten van de Sunnydale. We leren de oorsprong van de geesten en met welk probleem ze zitten. Ik wordt op missie gestuurd naar het jaar 12376 en keer daarna terug naar dit tijdstip van vertrek. (NIS Sunnydale V: Spookschip.)

(III.2)

Kirk, Spock, McCoy (uit het Star Trek Universum) en SG-1 (uit het Stargate Universum) verslaan Khan Noonian Singh en zijn troepen bij het verdedigen van Stargate Command. Ze besluiten om Khan en Co terug te brengen naar 1992 om zo de Star Trek tijdlijn te herstellen. Ze krijgen een lift van The Doctor en zijn TARDIS (uit het jaar 2005 van het Doctor Who Universum). (2. Waiting on a friend.).

(III.5)

Nadat The Big Three van Star Trek, met SG-1 van Stargate, Khan en Co. hebben thuisgebracht in 1992, en na een tussenstop in het jaar 1997, nemen ze afscheid van the Doctor, Rose Tyler en de TARDIS die terugkeren naar 2005. Kirk ontmoet Anyanka van het Buffy Universum in de basis van Stargate Command. Daarna nodigt Kirk SG-1 uit voor een bezoek aan zijn eigen universum en de Enterprise-A in het jaar 2293, waar ze kort daarna weer van terugkeren. (4. Satisfaction.)

1999Wally Valens is opnieuw ruimtevaarder. Dit keer heeft hij de eer om lid te zijn van een nieuwe expeditie naar de maan. Ze plaatsen de eerste module voor de permanente maanbasis 'Armstrong'.

11999

Buffy Summers, versterkt met haar vrienden Xander Harris, Rupert Giles en Willow Rosenberg, en de gestalt van de Slayer-lijn, reist nadat ze Adam heeft verslagen, naar Deep Space Nine in het jaar 2369. Na advies gekregen te hebben van Spock keert Buffy terug naar dit jaar en neemt ze een leven voor zichzelf en neemt ze Xander Harris tot minnaar.

2000

(1)

De NIS Sunnydale arriveert kort na haar bouw in het jaar 12372 in ons universum en pikt me op om haar grote reis door een metaversum te maken. Eerste stop is het jaar 2361. (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

2001President Josiah 'Jed' Bartlet van de Verenigde Staten neemt het initiatief voor de 'Brug der Werelden'. Dankzij een nieuwe ruimtevaartorganisatie, de 'United Nations Space Agency' (UNSA), onder leiding van hoofdzakelijk de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Federatie, de Russische Federatie en de Democratische Federatie China (DFC), een pendeldienst tussen de Aarde en Mars. Wally Valens maakt deel uit van de eerste bemanning van de eerste Aarde-Mars shuttle.

12001

(10)

Superman, uit het jaar 1979, recruteert mij om mee te helpen bij het redden van de NIS Sunnydale. Ik krijg het commando over de NIS Smallville en haar bemanning, duplicaten van Clark Kent (DC Universum), Max Guevara (Dark Angel Universum), Janet Fraiser (Stargate Universum) en Jessica Six (Logan's Run Universum).
De NIS Sunnydale wordt weer onder controle gebracht van zijn eigen bemanning. (NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)

2002

12002

(11)

Een coalitie van Palpatine (Star Wars Universum), Gul Dukat (Star Trek Universum) en Zeppo Dunsel vormt een gigantische bedreiging voor alle realiteiten. Door de oorlog tussen diverse universa ontstaat het wezen de Ware Zirkon. De zygote van de Ware Zirkon is een fusie tussen Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit een alternatief pocketuniversum die vanuit het jaar 2269 door het conflict werd aangetrokken.(Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)
Zeppo Dunsel blijkt dubbelspel te spelen en nadat de NIS Sunnydale en haar zusterschepen gaan schuilen in de NIS Batar schept hij de Ware Kegar. Tussen de kosmische eniteiten onstaat een titanenstrijd! (NIS Sunnydale IV: Duisternis en het licht.)

De strijd wordt uiteindelijk beslist in 12376.

2003Wally Valens keert terug op Aarde.

Buffy the Vampire Slayer stopt.

Omdat Wally Valens hen inspireerde om een loopbaan in de wetenschap te nemen, en hen steunde in het summa cum laude behalen van hun doctorraat, willen de "Bruiden van Valens" hem (hun coach, idool en lievelings minnaar) en de rest van "Surf City" bedanken met een heel bijzondere, heel sensuele cosplay.

De "Bruiden van Valens" bedanken Wally Valens het weekeinde daarop nog een keer op een zwoele manier in een sauna, zonder dat de rest van "Surf City" er bij is. Hierbij spelen ze met hem het verhaal 'Secret Shards'. Wally Valens speelt de rol van Jim Fox en Lilith Anderson de rol van Lisa Star. De andere vrouwen spelen de overige rollen.

De zes volwassenen van de vriendenvereniging "Surf City" worden op Halloween ontvoerd door de NIS Leiden en gaan op in Kegar. (Een avondje uit). De autoriteiten denken dat hun auto bij een eenzijdig ongeluk de rivier de Nieuwe Maas is ingereden, maar kunnen niets vinden. De toekomstige James Isaac Parker kent de waarheid.
Emma Phoenix, Trish Theron, Aurora Zirkon en Heather Locke nemen de zorg voor de achtergebleven kinderen op zich. Ze worden geholpen door Sean Terstark II en zijn Lizette Oase.

De "Bruiden van Valens" ontdekken in de kelder van hotel 't Einde de versteende Trent Kegarson. Omdat ze Wally Valens nooit meer zullen hebben richten ze hun club op Trent Kegarson en noemen ze zich voortaan de "Bruiden van Kegarson".

Lilith Anderson begint het beeld te onderzoeken en wacht een geschikt moment af om toe te slaan. Ze ziet Trent Kegarson als een belangrijk sluitstuk in Ners wapenprogramma's.

James Isaac Parker arriveert vanuit 2015 om zijn oude vriend Trent Kegarson te helpen in opdracht van een machinegezant van Kegar. Daarna keert hij voorgoed terug naar zijn eigen tijd van het jaar 2015.
Trent Kegarson en de "Bruiden van Kegarson" worden ontvoerd naar het jaar 12356 door Lilith Anderson, agente X-13 van Ner. (Wedergeboorte)

Een dag na de ontvoering ontploft een tijdbom geplaatst door Lilith Anderson. Hotel 't Einde wordt zo totaal verwoest dat er geen spoor van de ontvoering te vinden is. De autoriteiten denken aan een tragisch ongeluk en met 700 doden wordt het als nationale ramp bestempeld. Hiermee komt het aantal moorden waarvoor Lilith Anderson direct of indirect verantwoordelijk is op twee miljoen exact.

Jaar van de democratische lente. Over de hele wereld vallen dictatoriale regimes. Zonder steun van hun voormalige bondgenoten kunnen ze de druk van hun bevolking niet meer aan en ze kiezen op vreedzame wijze voor een overgang naar vrede, vrijheid, gelijkheid en democratie. Het enige land op de wereld dat nog afgesloten en dictatoriaal is, is Noord Korea.

12003 Lisa Star wordt commandant van het schip de TRS Exeter. Haar eerste officier is Jim Fox. Ze beleven het avontuur dat in het Zaaris universum slechts fictie is: 'Secret Shards'.

Geboorte van Mary Star, dochter van Jim Fox en Lisa Star.

The Doctor en Rose Tyler reizen met de TARDIS naar 1999 om daar the Big Three van Star Trek en SG-1 van Stargate op te halen, om hen te helpen Khan en zijn mensen terug te brengen naar 1992. Nadat de missie volbracht is keren ze terug naar dit jaar.

Rose Tyler in haar Bad Wolf incarnatie reist naar het jaar 2369 en Deep Space Nine om Spock om advies te dragen. Na terugkeer neemt ze The Doctor en Jack Harkness als haar minnaars.

Emma Frost, bezeten door de Phoenix/Jean Grey, reist naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om advies van Spock te krijgen. Na haar/hun terugkeer nemen ze / neemt ze Scott Summers als minnaar.

20052010

Lilith Anderson arriveert voor haar eerste reis door de tijd vanuit het jaar 12356. Ze gaat undercover bij de TU Delft en verleidt de achttien jarige James Isaac Parker. Ze neemt zijn maagdelijkheid en een groot deel van zijn kennis.12010

2013Kate en Alice Enigma komen met hun echtgenoten om het leven bij een verkeersongeval. Ze laten hun kinderen als wezen achter. Hun broer Charles stuit op een aantal raadsels. Waneer hij achter de waarheid komt beseft hij dat hij in werkelijkheid een halfbroer van zijn zussen is en Wally Valens zijn vader. Zijn moeder Emma bekent dat dat de waarheid is.

Een waarheidsmoment: Charles Enigma, Christine en Christopher Locke, Alex en Jeffrey Zirkon en Barbara Theron treden naar voren en maken kenbaar dat ze ook kinderen zijn van Wally Valens en Benjamin Kartrest. Hun moeders Emma Phoenix, Heather Locke, Aurora Zirkon en Trish Theron, ze noemen zichzelf de 'geheime moeders', bekennen dat ze bedrog hebben gepleegd en worden door alle kinderen vergeven omdat in een aantal gevallen deze vrouwen bezeten waren door Lilith Anderson. De dochter van Lilith, Anna, speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat Anna niets dan goeds wil, en zeker niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de daden van haar moeder, nemen ze haar met liefde en plezier in hun midden op. Trish bekent ook dat haar zoon Eddie door haar geadopteerd is, en dat Wally Valens zijn vader is en 'haar' overgrootmoeder Scarlett zijn moeder. James Parker is onder de indruk van haar vermogen op eigen kracht door tijd, ruimte en andere dimensies te reizen. Het wekt bij hem de ambitie om zoiets met technische middelen te bereiken.
James Parker maakt een chart met het gezichtspunt zoals die Wally Valens en Benjamin Kartrest gehad zouden hebben.

De kinderen van de vriendenvereniging "Surf City" gedenken hun ouders en hun hobby met een eigen Cosplay.

James Isaac Parker verbreekt zijn relatie met Lilith Anderson, niet beseffende dat dit een jongere Lilith is dan de Lilith die de levens van zijn ouders zo heeft gemanipuleerd. 'Zijn' Lilith besluit om wraak te nemen en begint door tijd en ruimte te reizen om zijn werken te saboteren. Daarna besluit ze om naar het jaar 1984 te reizen om de vader van James Parker te onderzoeken.

120132014De 'geheime moeders' gedenken de leden van 'Surf City' en hun hobby ook met een eigen Cosplay.

De kinderen van de vriendenvereniging "Surf City" lanceren een herdenkingssite voor hun verdwenen ouders. Surf City Halloween Cosplay

James Isaac Parker wordt verliefd op Jessica Terstark en verlooft zich met haar.

120142015James Isaac Parker leest over de ramp in 1991 die het leven van de Aarde liet verdwijnen en beseft dat hij degene is die de wereld heeft gered, moet gaan redden. Hij reist naar het verleden, naar het jaar 1987. (Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)
Terug uit het jaar 1991 reist hij in opdracht van een machinegezant van Kegar naar het jaar 2003 om Trent Kegarson te herstellen. (Wedergeboorte)
Eenmaal terug vanuit 2003 is hij het tijdreizen beu en besluit zich op andere zaken te storten. Hoofdzakelijk op zijn mooie verloofde.
James Isaac Parker treedt in het huwelijk met die mooie verloofde: Jessica Terstark.

120152016De Sociaal Democratische Liberaal Heidi Cussler wordt in november gekozen tot president van de Verenigde Staten van Canada (VSC), de fusiestaat van de Verenigde Staten van Amerika en van Canada.
Conservatieve krachten in Noord Amerika gaan ondergronds in een netwerk van sektes die contact leggen met andere nationalistische en religieuze extremisten in Europa, Afrika, het Midden Oosten en Azië. Ze leggen de grondslagen voor een organisatie die zich formeel "De Rechten van God" noemt. In eerste instantie lijken ze niet veel gemeen te hebben en lijken ze elkaar eerder naar het leven te staan. Maar diep in hun hart weten ze dat ze allen hetzelfde willen: de ondergang van de in de wereld groeiende beweging richting een seculier humanistische samenleving gebaseerd op rationele, atheïstische principes en mensenrechten. Informeel noemen ze zich 'Eindtijd'. Ze zijn het beu om te wachten op de dag des oordeels en willen die zelf het liefst gaan veroorzaken. Ze dromen van een wereldzuiverende holocaust en een inspiratie hiervoor halen ze uit de klassieke TV serie 'Jericho' waarin diverse steden worden vernietigd in een 'Tweede Amerikaanse Burgeroorlog'. Twee van hun leiders noemen zich 'Apocalyps' en 'Ragnarok'. Het idee is aanslagen te veroorzaken die extremisme en nationalisme stimuleren zodat hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan zodat ze elkaar vernietigen.

De Derde Wereldoorlog: terroristen van 'Eindtijd' vernietigen met kofferatoombommen Rome, Jeruzalem, Mekka en New Delhi. Aanslagen op New York, Moskou, Peking en Doggerstad worden voorkomen.
De terroristen worden door internationale troepen verslagen opererende vanaf het vliegdekschip USS Enterprise onder het commando van captain Tara Kartrest. Het vliegdekschip is in dat jaar het eigendom van Kartrest Star Enterprises (KSE), de nieuwe naam van Kartrests Onderzoeksbureau. De internationale troepen zijn afkomstig van de Verenigde Staten van Canada, Australië, Rusland, China en de Europese Federatie. Geheel onverwacht krijgt de brede coalitie steun van Noord Korea. De regering in Pyongyang beseft dat er een kwade macht is opgestaan die nog gekker is dan zij zelf.

120162020Formalisering van het begin van de wereldvrede: De Pax Pacifica begint, een reeks conferenties op Tahiti. Belangrijkste gesprekspartners: president Heidi Cussler van de VSC, oud president Boris Jeltsin van de Russische Federatie, oud president Hu Yaobang van de Democratische Federatie China, en president Jo Cox van de Europese Federatie. Melissa Valens speelt een sleutelrol bij de besprekingen.

Sean Terstark III en Melissa Valens treden in het huwelijk. Geboorte van Sean Terstark IV, zoon van Sean Terstark III en Melissa Valens.

120202024Start van de Vierde Wereldoorlog. Legers en vloten staan oog in oog met elkaar. De oorzaak is bij niemand bekend en iedereen verdenkt iedereen. Melissa Valens maakt een einde aan die Vierde Wereldoorlog voordat er echt slachtoffers vallen. De Pax Pacifica is een voltooid feit. Hervormingen leiden tot een vreedzame omwenteling in Noord Korea. Achteraf vermoed men dat bepaalde groeperingen die de Derde Wereldoorlog verloren uit waren op een revanche door via slinkse wegen te stoken in diverse politieke en ecomische processen.

120242025Melissa Valens wordt president van de Verenigde Aarde. Ze krijgt steun van de EF, de VS, Rusland, China en India. De rest van de wereld volgt spoedig. (Droom?)

Geboorte van Scott Parker, zoon van James Isaac Parker en Jessica Terstark.

Geboorte van Benjamin Kartrest III, zoon van Benjamin Kartrest Junior en Aurora Zirkon.

De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Jupiter en laat daar een permanent bewoont station achter in een baan rond de maan Europa.

Anna Anderson ontwikkelt met enige assistentie van James Parker een toestel dat niet alleen door de tijd kan reizen, maar ook zijwaards door diverse multiversa. Ze spoort het ruimteschip op dat de 'Bruiden' ontvoerdde en probeert een reddingsoperatie in het jaar 12356.

12025 De Terran Republic ontwikkelt de piek van haar fysieke technologische kunne: Ruimteschepen die in feite een soort pocket-universa zijn die groter zijn van binnen dan van buiten en die volledig de macht over tijd en ruimte hebben en in elk universum kunnen doordringen. Ze treffen in slechts een beperkt aantal andere universa culturen aan die hetzelfde kunnen. Ze bespelen de tijdlijnen van alle realiteiten zoals Jimi Hendrix de snaren van zijn gitaar.

2040De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Saturnus en laat daar een permanent bewoont station achter in een baan rond de maan Titan. Commandant van de eerste missie is Charles Enigma, een zoon van Wally Valens.

120402066Geboorte van Balthasar Vance, zoon van Benjamin Vance en Barbara Parker.

120662068Terroristen die de oude tijden van oorlog willen laten herleven graven het lichaam van Scarlett Theron op omdat dat lichaam nog de meest zuivere vorm van het vampiertransformatievirus zou bevatten. Haar lichaam blijkt door het latente virus nog goed geconserveerd en de experimenten met het virus zorgen voor een dusdanige mutatie daarin dat er een zombieplaag ontstaat in de Amerikaans staat Georgia.
Scott Parker en zijn kinderen Barbara en Johnny vormen samen met Barbara's echtgenoot Benjamin Vance de leiding van een klein leger, team Romero, dat de zombies verslaat.
Eddie Theron rekent persoonlijk af met de terroristen die het lichaam van zijn moeder hebben misbruikt en komt tot de ontdekking dat zijn moeder weer tot leven is gewekt. Met behulp van Christopher Locke, die een monster van het bloed van Trent Kegarson heeft weten te bemachtigen, wordt het lichaam van Scarlett gezuiverd van het snode virus. Hierbij experimenteert Eddie eerst met het lichaam van de eveneens goed geconserveerde Susan de Groot. Het resultaat is dat beide vrouwen opnieuw leven. Ze krijgen beiden een nieuwe identiteit en een nieuwe rol in het leven. Scarlett als Janice West en Susan als Angelina Seymour. De vrouwen zijn relatief onsterfelijk en hun leeftijd blijft staan op 25. De herinneringen aan hun vorige levens zijn verstopt in hun onderbewustzijn en voor hen zelf niet toegankelijk.

120682091Ontwikkeling van de Parker-Vance ruimtetijdkrommingsaandrijving.

120912100Lancering van de Arrow. Met aan boord o.a. Balthasar Vance, Angelina Seymour en Janice West. De Arrow verdwijnt in de hyperruimte en komt in de toekomst terecht. (Arrow)

121002191Hyperruimteaandrijving. Begin van de kolonisatie van de Laniakeasupercluster.

12191 De mensheid van de Terran Republic zet een nieuwe stap in hun evolutie. Hun gaven zijn zo ver ontwikkeld dat ze veranderen in energiewezens.

(7)

De NIS Sunnydale bezoekt vanuit het jaar 2002 het Babylon 5 Universum en moet na een bezoek van Zeppo Dunsel geëvacueerd worden. Ik beland in het Stargate Universum van het jaar 1997. (NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

Een door de Barrier tot Godin getransformeerde Elizabeth Dehner reist met haar collega Spock naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om Spock om advies te vragen over het god zijn. Na terugkeer wekt ze Gary Mitchell tot leven, en neemt ze hem tot minnaar.

2265

12265

(3)

De NIS Sunnydale bezoekt na het jaar 2361 in het Star Trek Universum ruimtestation K7 en pikt daar transporterduplicaten op van Spock, McCoy en Jadzia Dax. Dan wordt verder gereisd naar het jaar 1999 (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

2267

12267

(II.1)

Het Fusiewezen Darth Vader / Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit het jaar 2380 sleurt de U.S.S. Enterprise onder het commando van captain Kirk naar het universum van Star Wars en het jaar 19997731 VC. Het lukt hen van aldaar weer terug te keren naar hun eigen universum (Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

2269

12269

(III.1)

De Enterprise A van het Star Trek Universum bezoekt weer de Guardian of Forever en komt in contact met SG-1 van het Stargate Universum. Dan blijkt dat hun tijdlijn is uitgewist. Ze reizen gezamenlijk naar het jaar 1999 (1. Start me up.)

(III.6)

SG-1 van het Stargate Universum bezoekt, terugkomende van het jaar 1999 de Enterprise A van het Star Trek Universum. Ze komen terecht in een pocket universum, een metaverse, geschapen door Gary Mitchell alwaar ze geconfronteerd worden door een vloot schepen afkomstig uit diverse andere universa. Uiteindelijk ontmoeten Kirk en Carter een kleinzoon van hen. Daarna sturen ze SG-1 terug naar 1999. (5. Between a rock and a hard place.)

Deze gebeurtenissen leggen het grondwerk voor het begin van de samenstelling van Slaytrek in het jaar 2369.

2293

12293

(2)

De NIS Sunnydale bezoekt na vertrek uit het jaar 2002 in het Star Trek Universum de planeet Nervala IV, om daarna door te reizen naar het jaar 2267. (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

2361

12361

Voorouders van Amanda Parker bezoeken Deep Space Nine in het Star Trek Universum. Buffy Summers uit 2000, Rose Tyler en Emma Frost/Jean Grey/Phoenix uit 2005 en Elizabeth Dehner met Spock uit 2265. Spock geeft de vier godinnen advies en ze keren allen terug naar het jaren vanwaar ze kwamen. Het is het begin van de weg naar haar geboorte. (Spock's Angels)

Grondwerk hiervoor, vooral in het kader van de samenstelling van Slaytrekx, wordt mede gelegd in het jaar 2293.

Slaytrekx, de sturende component van Kegar, de ware Kegar, zorgt voor een beter begrip bij Victoria Vance over hetgeen zich in haar hoofd afspeelt in het jaar 12373.

2369

12369

(I)Strijdkrachten uit het Star Wars Universum uit het jaar 19997731 VC vallen de Melkweg van de Federatie in het Star Trek Universum aan. Na verwoestende gebeurtenissen wordt een klein pocket universum gecreëerd om de verwoesting te beperken. Een fusiewezen van Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit onstaat dat, aangevuld wordt door Pah-Wraiths en een miljard maal een miljard gedoemde zielen, gaat zwerven door het metaversum en uiteindelijk Kirk's Enterprise aanvalt in het jaar 2269. Star Trek vs. Star Wars: Extreme I2380

123803221Eerste kolonisten op Zaaris.

13221 De mensheid in het universum van de Terran Republic versmelt tot één collectief wezen: Starjoss.3232

1

Stichting van het Keizerrijk Zaaris.

1323210271

7040

Oorlog met de Vannasnimboekie.

2027110871

7640

Einde van de oorlog met de Vannasnimboekie en oprichting van het Groot Imperium van Ner (GIN) door Gravelson Zirkon, zoon van Ennef Zirkon.

Start koude oorlog tussen Zaaris en het GIN.

2087111371

8140

De Aarde en haar zonnestelsel worden een reservaat.

2137112150

8919

De zwangere luitenant Vicky Freedechelp-Chekwelp, van de NIS Cat stuit op scheuren in de realiteit van het heelal waarlangs diverse andere universa en tijdperken te bereiken zijn. Omdat de scheuren een gevaar vormen voor alle realiteiten waagt ze haar leven om de scheuren te dichten. Ze raakt verdwaalt tussen de dimensies en de tijden en komt in aanraking met helden uit andere universa. Ze vormt een team dat haar helpt om de scheuren te dichten. Uiteindelijk geraakt ze in het verleden van het universum van de Terran Republic in het jaar 1961 (11961).

2215012151

8920

Captain Vicky Freedechelp keert terug uit het universum van de Terran Republic en het jaar 1961 (11961) en schenkt het leven aan haar dochter Joan. Ze krijgt officieel het commando over het schip dat haar geschonken werd: De NIS Polaris. De NIS Polaris wordt voor haar universum het prototype van schepen van de Star Class. Ze beleeft er vele avonturen mee en verkent diverse tijdperken en andere universa. Vicky Freedechelp wordt een levende legende.

2215112180

8949

Joan Freedechelp en haar man William Fox reizen naar het verleden van de Aarde, naar het jaar 1966 NC, om daar de mensheid te observeren in een cruciaal moment van haar bestaan.

2218012200

8969

Lancering van de NIS Arrowstar onder het commando van Admiraal Vicky Freedechelp-Chekwelp.

2220012356

9125

1Lilith Anderson begint aan haar reis naar het verleden (het jaar 2010) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van James Parker.

Lilith Anderson, die terugkeert vanuit haar reis naar het verleden (het jaar 2003) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van Wally Valens en James Parker, maakt volop gebruik van Trent Kegarson. Voor haar werk en privé. Ze bevrucht haar eigen gameten met die van hem en schept een aantal zygoten (hun kinderen) die ze veilig stelt door ze te plaatsen in een kunstmatige baarmoeder aan boord van een robotsonde die ze lanceert vanuit haar schip voordat haar kapitein uit jaloezie de zygoten vernietigt.

Trent Kegarson wordt getransformeerd tot de perfecte moordmachine en Lilith gebuikt hem om haar kapitein te doden en het commando over te nemen. Kort daarop verliest ze de controle over Kegarson die haar en de rest van haar bemanning aanvalt. Het schip wordt vernietigd. De 22 Bruiden ontsnappen de vernietiging omdat hun statiscellen ook een soort ontsnappingscapsules zijn. Lilith Anderson weet te ontsnappen met een experimentele shuttle waarbij ze zonder het weet ook Trent Kegarson bij haar aan boord heeft. De explosie van het moederschip zorgt ervoor dat hun shuttle een zwerftocht door het multiversum gaat maken. Tussen Trent Kegarson en Lilith Anderson ontstaat een heel vreemde relatie. Meer dan duizend jaar lang beminnen ze elkaar op alle mogelijke manieren. Vaak ook via de lichamen van andere mensen.

Anna Anderson, reizende vanuit het jaar 2025, onderschept de robotsonde met haar ongeboren halfbroers en -zussen en brengt deze in veiligheid. Haar halfbroer Gravelson Anderson wordt net als zijzelf een voorouder van een lid van Slaytrekx.

De Arrow arriveert in de hyperruimte in dit jaar. De "Bruiden van Kegarson" worden gered. (Al haar dromen in duigen)

Een laatste wapen van de Vannasnimboekie roeit een geheime GIN basis uit.

2235612357

9126

2De Arrow komt aan bij de GIN basis in de hyperruimte. Diverse bemanningsleden sneuvelen en de basis vernietigd zichzelf. (Bestemming)

2235712361

9130

6Reighan Anorn wordt opzichter van het Aarde reservaat.

2236112371

9140

16De Arrow ontsnapt uit de hyperruimte en redt het zonnestelsel door de Ner sonde te vernietigen die bezig was de zon te doden. (Warmte)

Contact tussen de Arrow bemanning en Reighan Anorn. (Opzichter)

2237112372

9141

17Victoria Vance heeft haar krachten niet meer in de hand. (Spelletjes)

Defecte Rana eenheden doden de bemanning van de Arrow en bouwen de NIS Sunnydale die daarna naar ons universum vertrekt naar het jaar 2001. (Rana)

2237212373

9142

18Victoria Vance leert zichzelf onder controle te houden met behulp van Tim Pilot. Ze kent nu de waarheid over de macht van haar geest en de multiversa die ze schiep die samensmolten tot de Ware Kegar (Vicky) De Ware Kegar wordt intern geregeerd door de Kegarcomponenten Slaytrekx en levert een strijd met de Ware Zirkon, een conflict dat relatief begint in 19997731 VC. Het begin van de samenstelling van Slaytrekx ligt in het jaar 2369 en de eerste leden van Slaytrekx ontstonden in relatieve tijd in 2293

22373

(6)

De NIS Sunnydale deponeert me vanuit het jaar 1999 in de Harem Toren van Gravelson Zirkon, de Overheer van Ner. Gravelson Zirkon sterft als hij per ongeluk uit de toren valt. Hierdoor wordt ik automatisch de heerser over zijn hele imperium. Omdat ik daar geen zin in heb, geef ik de baan door aan Madelina die hierdoor Keizerin van Ner wordt.
De NIS Sunnydale neemt me terug naar het jaar 1999 en de geesten zijn tevreden gesteld. (NIS Sunnydale V: Spookschip.).

12376

9145

21Het GIN valt Zaaris aan in een vernietigende oorlog. De Ware Kegar verslaat de Ware Zirkon en herstelt Zaaris en de vrede. Het was een strijd die relatief begon in de multiversa die Vicky Vance in haar hoofd geschapen had. 19997731 VC (Ner)

Een alliantie ontstaat tussen Zaaris en Ner onder leiding van Madelina de Eerste. (Dominantie)

Zaaris en Ner voeren een gezamenlijke missie uit. (De Missie)

2237612401

9170

46

1

Ner sluit zich weer aan bij Zaaris. Begin van de nieuwe tijdrekening 'E Pluribus Unum'. Lancering van de River class vloot. De NIS Batar voert haar missie uit en ontvangt daarbij op onconventionele manier haar Municipality class eenheden. (Bijzonderheden van de NIS Batar) De NIS Batar verdwijnt tijdens haar eerste missie. (Missie van de NIS Batar)

22401 Het hele multiversum van de Terran Republic wordt door Starjoss en de 'Voogden' tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar, waarvan ze zelf ook deel uitmaken.13130

9899

775

730

De Rivervloot wordt gesloopt en omgevormd tot één nieuw Hyperdraagschip genaamd de NIS Atlantic. (Het lot van de Rivervloot: de bouw van de NIS Atlantic )

13400

10169

1045

1000

Keizerin Madelina de Zesde, directe afstammelinge van Madelina de Eerste, begint haar reis met de NIS Atlantic. (Missie van de NIS Atlantic)

Trent Kegarson en Lilith Anderson zetten hun lichamen om tot pure, intelligente energie en versmelten tot het dubbelwezen genaamd Lilin. Lilin begint door tijd en ruimte te dwalen. Telkens neemt ze bezit van de lichamen van andere mannen en vrouwen om zo via die andere mensen van elkaar / zichzelf te genieten.

62400

59169

50045

50000

De mensheid en de Rana zijn gefuseerd en veranderd in energiewezens. (Xaorf)

112400

109169

100045

100000

Reighan Anorn ontwaakt en reist naar de verre toekomst. (Xaorf)

1000012400

1000009169

1000000045

1000000000

Alle intelligente soorten van het heelal zijn veranderd in energiewezens. Dertien van deze soorten zijn op Aarde ontstaan: Ze ontstonden uit diverse primitievere soorten, in chronologische volgorde:
 1. octopussen;
 2. dinosauriërs;
 3. homo (de mensheid);
 4. dolfijnen;
 5. duiven;
 6. eekhoorns;
 7. dubbele kieuw vissen;
 8. kraaien;
 9. olifanten;
 10. varkens;
 11. chimpansees;
 12. oerang-oetans; en
 13. sociale insecten (diverse collectieve intelligenties, coalities van bijen en mieren)


De Njitnelav komt aan het einde van zijn zwerftocht over de Aarde en nadat hij een gedicht over zichzelf maakt (De Onsterfelijke), reist hij dankzij de afgeleide Kegar, zijn eigen toekomstige zelf, terug naar het jaar 8000 VC. Hij zit in een oneindige lus. (Njitnelavs lot)

100000012400

100000009169

100000000045

100000000000

Reighan Anorn arriveert vanuit het verre verleden. Hij is het enige fysieke intelligente wezen dat nog bestaat. Hij, en zijn hele multiversum, worden tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar dat nu Xaorf wordt genoemd. (Xaorf)