Tijdlijnen.

Oorspronkelijk: 2013.

Kalender Concordance

Gebeurtenissen Ons Universum / Metaversa Gregoriaanse kalender Ons Universum / Metaversa / Valens Alpha Universum Zaaris kalender Valens Alpha Universum Arrow kalender Valens Alpha Universum E Pluribus Unum (EPU) kalender Valens Alpha Universum Gebeurtenissen Valens Alpha Universum Terran Republic Holocene Era kalender Lisa Star Universum Gebeurtenissen Lisa Star Universum(Star Trek vs. Star Wars nr. 5)

Kirks Enterprise arriveert per slingshot vanuit het jaar 19997731 VC om plannen van de Death Star te stelen, om vervolgens terug te keren naar het jaar 19997731 VC om getuige te zijn van de Slag bij Yavin. ((Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997751 VC(Star Trek vs. Star Wars nr. 1)

Strijdkrachten van het Star Wars Universum, het Imperium, vallen de melkweg van Star Trek aan in het jaar 2380. ((Star Trek vs. Star Wars: Extreme I)

De ware oorsprong van het conflict stamt uit 12373 in het hoofd van de omnipotente Victoria Vance, die zichzelf helaas niet helemaal onder controle heeft.

(Star Trek vs. Star Wars nr. 4 en Star Trek vs. Star Wars nr. 6)

De USS Enterprise onder het commando van Captain Kirk uit het Star Trek Universum komt terecht in het Star Wars Universum vanuit het jaar 2269. Ze reizen per slingshot naar het verleden naar het jaar 19997751VC om de plannen van de Death Star te stelen.
Eenmaal terug blijkt dat de Rebel Alliance al de Death Star heeft uitgeschakeld. Ze gaan daarna terug naar het jaar 2269. ((Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)

19997731 VC

8000 VC

(Njitnelav nr. 7)

De Njitnelav arriveert in dit jaar vanuit ongeveer een miljard jaar in de toekomst (het jaar 1000012400. Hij zit in een oneindige lus. (Njitnelavs lot)
Hij ontmoet de vrouw Marla en wordt verliefd op haar en zij wordt verliefd op hem. Voor hem is het zijn tweede keer. Voor haar de eerste. Omdat hij echter zich niet waardig acht raakt hij gefrustreerd en vanuit hem maakt een schaduwwezen zich los. Het is een deel van Zirkon en het wezen verkracht en vermoordt Marla in de door hem geschapen Hel dimensie. Uit de verkrachting ontstaan een aantal zoons, waaronder Ennef Zirkon, en een dochter genaamd Aurora Mara Zirkon. De zoons lijken op het schaduwwezen Zirkon en Aurora op haar moeder Marla. (Hel).De mooie Aurora groeit op tot een prachtige godin die in staat is van uiterlijk veranderen. Door de eeuwen heen zal Aurora de bron vormen voor veel mythes rond liefdes- en vruchtbaarheidsgodinnen zoals Hathor, Bastet, Astarte, Freya, Aphrodite en Venus.
De zoons van Zirkon leveren vaak onderling stijd totdat één van hen uiteindelijk overblijft: Ennef Zirkon.(Njitnelav nr. 2)

De Njitnelav is ook in die hel en nadat hij eruit komt is hij een deel van zijn herinneringen daaraan kwijt. Hij begint aan zijn 1.000.000.000 jaar lange reis over de Aarde.
Kegar wekt Marla weer tot leven en hij en Marla krijgen een zoon genaamd Trent Kegarson nadat het geweten van deze Kegar, genaamd de Rechter, aan Marla zijn macht heeft gegeven en met Kegar is gefuseerd.
Trents grote hobby is de liefde bedrijven met mooie vrouwen. Per eeuw heeft hij altijd één grote absolute liefde, een verbijsterend mooie vrouw waarmee hij de rest van haar leven doorbrengt. Emotioneel kan hij maar één zo'n relatie per eeuw aan. Omdat hij zeer monogaam is heeft hij ook altijd maar één echte relatie per keer. In alle gevallen ontstaan hieruit kinderen. Gezien zijn onsterfelijkheid recessief is, zijn zijn kinderen meestal zelf niet onsterfelijk. Al leven ze soms wel bijzonder lang en zijn ze zonder uitzondering intelligent, creatief, sterk, gezond en zeer levenslustig.20017980 VCKegar en Marla versmelten tot Ke-Mar-gar-la.

20213000 VCTrent Kegarson trekt door Europa, Afrika en Azië en ziet diverse beschavingen komen en gaan. De Njitnelav komt hij soms per ongeluk tegen. Niet erg. Dat is de eerste incarnatie van zijn eigen vader. In Engeland helpt hij bij de bouw van Stonehenge.

70011200 VCTrent Kegarson raakt depressief door de ondergang van de Minoïsche beschaving en besluit om maar een paar eeuwen te gaan zwemmen. Hij komt alleen uit het water om wat anders te eten dan vis.

8801In tegenstelling tot de tijdlijnen van Zaaris en de onze vergaat de Minoïsche beschaving niet en wordt juist sterker. Het centrum ervan verplaatst zich naar meerdere eilanden en naar de vaste landen van Europa, Azië en Afrika alwaar de cultuur blijft floreren.

Diverse culturen verbinden zich de daaropvolgende eeuwen rond het thema Moeder-, Liefdes-, en Vruchtbaarheidsgodinnen zoals: Isis, Gaia, Terra, Hecate, Freya, Ašerah, Venus, Aphrodite, Cybele, Anu, Aditi, Ninsun, Pachamama, Theotokos, Tianhou en Danu. De maatschappij is egalitair en geëmancipeerd.

Democratie wordt ontwikkeld.753 VCTrent Kegarson is het zwemmen beu en komt weer aan land. Hier beleeft hij enkele eeuwen plezier aan de opkomst van een nieuwe beschaving en ontmoet veel wetenschappers en kunstenaars die de beschaving naar een hoger plan tillen.

Zijn halfzus Aurora Zirkon is puur de liefedsgodin uithangen beu en manifesteert zich naast liefdesgodin nu ook als diverse andere godinnen zoals Isis, Seshat, Hecate, Athena, Minerva, Diana en Artemis. Wijsheid, wetenschap, kunst en strijdbaarheid zijn dingen die ze nu omarmt. Stichting van de stad Rome.

9248 Stichting van de stad Rome. Begin van wat de Terran Republic gaat worden. Al snel verspreid de Romeinse Republiek zich uit over het Middellandse Zeegebied. Wetenschap en techniek raken in een stroomversnelling. Verbeteringen in de scheepvaart leiden tot handelsvloten die de hele wereld praktisch één maken op het gebied van handel en diplomatie.

Opkomst van de stoomtechnologie. Begin van de industriële revolutie.

De Moeder Godinnen worden één: Moeder Aarde: Terra. Per continent worden er plaatselijke elementen toegevoegd.540 VC9461 Wetenschap, dat altijd al de boventoon voerde, verdringt definitief religie dat sowieso altijd folkloristisch was. Sporen van religie blijven bestaan als bindend element in de samenleving in cultuur en taal.

De Terran Republic formuleert de Vier Hoekstenen van Beschaving en Cultuur: Mensenrechten, Natuurbescherming, Kunst en Wetenschap.

Pythagoras ontwikkeld de relativiteitstheorie.

Duurzame energie verdringt de vervuilende industrie in zijn geheel. Fossiele koolwaterstoffen blijven in de bodem en worden niet gewonnen. De eerste mensen landen op de maan. In de decennia daarna worden de maan en diverse ruimtestations de springplank naar andere delen van het zonnestelsel. In de eeuwen daarna wordt het zonnestelsel gekoloniseerd.400 VC9601 Democritus is de grote architect van diverse ruimtekolonies en ruimteschepen door geheel het zonnestelsel. Zijn genie bouwt voort op wetenschappers voor hem en hij ontwikkelt de tijdruimtekrommingsaandrijving. Grote delen van de melkweg worden gekoloniseerd. Het voortbestaan van de mensheid wordt blijvend gegarandeerd.415Trent Kegarson raakt opnieuw depressief als zijn vriendin Hypatia van Alexandrië wordt vermoord. Opnieuw kiest hij voor een verblijf in de middellandse zee en dit keer besluit hij meer dan duizend jaar weg te blijven. Af en toe maakt hij uitstapjes naar diverse oceanen.

10415 Hypatia wordt nadat ze minister voor onderwijs en wetenschap is geweest in de Terran Republic, president van de Melkweg.1000Trent Kegarson komt één keer rond het jaar 1000 een week uit het water en dan is hij getuige van hoe Vikingen Noord-Amerika bereiken. Hij heeft een goed gesprek met Leif Eriksson. Kort daarop moet hij levensechte draken bestrijden die zeer waarschijnlijk een bijproduct zijn van experimenten van James Isaac Parker nadat deze door Lilith Anderson zijn gesaboteerd. Om zijn overwinning te vieren verleidt hij een schone jonkvrouw genaamd Vina die hem hielp bij het verslaan van de draken. Ze schenkt hem een zoon genaamd Valentini, een voorouder van Sean Terstark Senior, de echtgenoot van Heather Locke. Hij is hiermee ook een voorouder van Sean Terstark II.

11000 In de melkweg worden duizenden Dyson bollen gebouwd. Desondanks is de bevolkingsdruk zo groot dat besloten wordt om alsnog de blik te richten op naburige melkwegstelsels. Gigantische ruimteschepen worden gelanceerd. Daarnaast komt er een rem op de bevolkingsgroei zodat deze stabiel blijft op ongeveer 1.000.000.000.000.000.000.000.000 mensen.1450Trent Kegarson vermant zich en komt dit keer definitief aan land. Hij wil de schade inhalen en ontwikkelt zich tot een homo universalis. Hij vindt wederom inspiratie bij wetenschap en kunst. Zijn grote hobby blijft zijn favoriete bezigheid. Sommigen denken dat hij een inspiratie vormt voor het verhaal van Don Juan.

11450 Volslagen onverwacht worden in het eigen melkwegstelsel sporen gevonden van andere levensvormen en men is verbaasd dat deze zo lang verborgen zijn gebleven. Sommige van deze levensvormen hebben ook intelligentie ontwikkeld waarbij sommigen achterlopen op de mensheid en weer anderen een heel stuk voor lopen. Het blijkt dat deze laatste groep een soort voogdende rol spelen in het hele heelal en ze hebben de mensheid tot dusver getolereerd. Ze noemen zichzelf de 'Voogden'. Ze staan nu toe dat mensen de andere levensvormen kunnen waarnemen en ze zijn van plan de mensheid als een soort hulpvolk in te zetten om de mens zo klaar te stomen hun plaats in te nemen. Ze zijn op termijn van plan om het heelal te verlaten in de vorm van een collectief energiewezen om zich te wijden aan zaken in hogere dimensies. Deemoedig aanvaart de mensheid de grote eer.1588Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

11588 De eerste koloniën in Andromeda worden gesticht. De eerste verkenners naar buiten de Lokale Groep van melkwegstelsels vertrekken.1688(Lisa Star nr. 6) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 4)

De NIS Phoenix, met Team Phoenix aan boord, bezoekt vanuit het jaar 1988 in 1688 het universum waar actrice Kate Phoenix de vrouwen aan boord zal spelen in de jaren 1980. Ze besluiten een tijdje in deze tijd te blijven. De acht vrouwen worden in dat zelfde jaar nog de betovergrootmoeders van Walter Star, een directe voorouder van Kate en Emma Phoenix.Glorious Revolution. De eerste statelijke band tussen Britten en Nederlanders.

11688 Andromeda wordt onafhankelijk, maar de banden met de oorsprong melkweg bijven goed.

Christiaan Huygens ontwikkelt ruimtesondes die door de tijd kunnen reizen en ook kunnen oversteken naar andere dimensies. Gezien zijn werk controversieel is besluit men voorzichtig te werk te gaan. Huygens is het er mee eens en gaat werken aan de vervolmaking van zijn werk.1770(Lisa Star nr. 7) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 5)

Geboorte van Karen Hardy, dochter van Kristen Hardy en Walter Star. Karen Hardy is een directe voorouder van Kate en Emma Phoenix. Walter Star is een achterachterkleinzoon van alle acht vrouwen van Team Phoenix van de NIS Phoenix. De acht van de NIS Phoenix zijn vrouwen die in dit universum fictief zijn, maar die in films met passie gespeeld zullen gaan worden door Kate Phoenix, hun eigen nakomelinge.117701788Trent Kegarson verleidt de mooie Kristen Hardy. Zij is zijn honderdste echtgenote. En ze wordt de moeder van zijn honderdste nakomeling die hijzelf mede zal opvoeden. Hij blijft bij haar tot haar dood in het jaar 1850.

11788 De uiterste grenzen van de Laniakeasupercluster worden bereikt. De mensheid ontmoet steeds meer andere intelligenties en sluit positieve banden met hen. Soms gaat het mis en breekt er oorlog uit. Meestal lukt het de mensheid die te winnen. Die keren dat het niet lukt grijpen de 'Voogden' in.1795De Bataafse Republiek.

11795 Wormgataandrijving wordt uitgevonden en in het verlengde daarvan ruimtescheurtechniek. Tijdreizen worden toegestaan mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Christiaan Huygens ziet zijn dromen werkelijkheid worden en is één van de eerste mensen die de bijzondere reizen maakt.1815Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

11815 Parallelle universa worden grondig onderzocht. Verkenners bereiken het Zaaris universum en zien dat de ontwikkeling daar behoorlijk achterloopt.1830De Koninklijke Federale Unie van de Verenigde Koninkrijken van Groot-Brittannië, Wales, Schotland en Ierland en van de Verenigde Koninkrijken van de Nederlanden, België en Luxemburg (Royal Federal Union, RFU). Progressieve krachten voeren de boventoon en sociale en culturele hervormingen worden doorgevoerd. Slavernij en horigheid behoren voortaan tot het verleden. Racisme gaat grotendeels ten onder en emancipatie rukt op.

118301866(MACM nr. 3) (Voorouders Scarlett Theron en Meika Parker nr. 2)

De vrouwen van Team Memphis bezoeken met hun schip, de NIS Memphis, vanuit het jaar 2014 het jaar 1866. Ze worden er verliefd en krijgen allen, korte, relaties met mannen die in dat jaar leven. Later dat jaar schenken ze het leven aan alle grootouders van Imogen Hathaway, de moeder van Scarlett Theron en Meika Parker.

De ouders van Imogen Hathaway worden in de RFU leiders in een nieuwe culturele beweging, genaamd 'Artamofemsci' (Art, Amour, Féminisme en Science, AAFS), in Frankrijk gesticht door Aurora Zirkon onder de naam Azura Dageraad, die wetenschap, techniek, kunst, cultuur, feminisme, mensenrechten en polyamorie op een speciale manier combineert. De beweging begint klein, maar wanneer links-liberale, sociaal-democratische en milieu-activistische stromingen er zich op een natuurlijke manier in gaan vermengen krijgt het een momentum die zijn weerga niet kent.118661947Geboorte van Heather Heidi Locke, dochter van Malcolm Locke en Natalie York. Ze zal negentien jaar later een kloon krijgen met de naam Marlie Locke.

Heather wordt een genie op het gebied van jeugd en genetica en als vurig aanhangster van de 'Artamofemsci'-beweging en de vrije liefde zal ze middelen ontwikkelen die ze eerst op haarzelf uit zal gaan testen.

Start van de drooglegging van de zuidelijke helft van de Noordzee en stichting van Doggerland, de gezamenlijke provincie van de RFU. Het is een project om diverse landsdelen te beschermen tegen overstromingen en vooral ook een politiek project waarmee de RFU het proces van de omvorming van de voormalige imperia tot het Commonwealth of RFU, CORFU) verwerkt. Het koninkrijk Denemarken sluit zich aan en wordt lid van de RFU. De RFU wordt de machtigste staat van Europa.

11947 Bouw van TRS Cosmic Cloud, één van de machtigste schepen van het universum. Het is een technisch wonder en de kroon op het levenswerk van Albert Einstein en zijn team.

De 'Voogden' verlaten het universum en laten alles over aan de mensheid en haar bondgenoten.


1957Stichting van Doggerstad, de hoofdstad van de RFU.
Samen met diverse andere Europese landen (Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Noorwegen en Zweden) vormen de landen van de RFU het begin van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

119571961John F. Kennedy geeft het startsein voor het Apollo programma: "I believe this nation should commit itself, to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the earth." (speech voor het Amerikaanse Congress op 25 mei).

11961(Freydeichelpveckep - Fox nr. 2)

Dorothy Freydeichelpveckep komt terecht, na een reis vanuit de toekomst (het jaar 12150, in het universum van de Terran Republic op de TRS Galaxy, een eenheid van de TRS Cosmic Cloud en ziet dat de bemanning van dat schip praktisch is uitgeschakeld door de chaos krachten die voortvloeien uit de realiteitsscheuren. Het lukt haar het tij te keren en het schip te redden. De Terran Republic is haar zo dankbaar dat ze een duplicaat van de TRS Galaxy naar haar eigen universum mag meenemen. Ze gaat met haar prijs terug naar haar eigen universum in het jaar 12151.

1962John F. Kennedy bij de Rice University: "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard."

119621965Trent Kegarson verleidt Heather Locke.

Geboortes van James en Walter Kegarson, tweelingzoons van Trent Kegarson en Heather Locke. Ze staat haar zonen af voor adoptie. Trent Kegarson brengt hen onder bij een pleeggezin. Heather heeft haar oog laten vallen op Sean Terstark, en kan daarbij nog geen kinderen gebruiken. Ze breekt daarmee Trent Kegarsons hart. Hij had haar graag als zijn grote liefde van de twintigste eeuw gehad. Hij drinkt daarna zoveel alcohol dat hij het gezicht van Heather volledig vergeet.


Om zijn verdriet om te zetten in toch iets positiefs besluit Trent Kegarson om kinderloze echtparen te helpen om kinderen te krijgen door op te treden als zaaddonor. Op die momenten is hij technisch gesproken niet monogaam en omarmt hij een cultuur van vrije liefde. Hij vraagt dan wel het echtpaar telkens om wat te doneren aan een goed doel.

Sean Terstark (Senior) en Heather Locke treden in het huwelijk.(Voorouders Scarlett Theron en Meika Parker nr. 4)

Geboortes van de eeneiige tweeling Scarlett Danielle Murray en Meika Imogen Murray op Halloween. Het zijn dochters van Walter Murray en Imogen Danielle Hathaway. Imogen Hathaway is zonder dat ze het weet de achterkleindochter van de vrouwen van Team Memphis die met hun schip de NIS Memphis een reis naar het verleden hadden gemaakt. Walter Murray sterft kort na de conceptie. Imogen sterft bij de bevalling. Scarlett wordt geadopteerd door Fozzi Frances Theron en Brenda Davis. Meika wordt geadopteerd door Frederick Roger 'Fred' Parker en Michelle Natalie Knepper. Beide zussen groeien onafhankelijk van elkaar op.119651966Geboorte van Maria Elizabeth 'Marlie' Locke op de verjaardag van D-Day. Ze is een volmaakte kloon van Heather Terstark-Locke. Ze wordt geadopteerd door Heathers broer Jeff en zijn vrouw Carrie White. Ze groeit op in het plaatsje Sprucphord, aan de Hoofdstraat nr. 628.

Heather Terstark-Locke test een experimenteel middel op zichzelf waardoor ze er voor altijd er uit al zien als de leeftijd die ze nu heeft. Ze geeft haar kloon stiekem hetzelfde middel waardoor zij vanaf achttienjarige leeftijd haar uiterlijk niet ouder zal zien worden. Ook intern doet het middel haar lichaam goed.
Omdat het middel zeer succesvol en veilig is brengt Sean Terstark Senior samen met zijn vrouw Heather het middel, 'Ambrovitale', op de markt en verdienen ze er fortuinen mee. Bijwerkingen van 'Ambrovitale' zijn dat het ook zeer goed werkt om ziektes, en dan vooral geslachtsziektes, te bestrijden en te voorkomen en dat het libido erdoor versterkt wordt.
Kort daarna brengen de Terstarks ook een volmaakte kunstmatige baarmoeder op de markt, hetgeen de emancipatie van vrouwen aanzienlijk versterkt.

Geboortes van de eeneiige tweeling Emma Honey Phoenix en Katherine Alice 'Kate' Phoenix en van Wally Marin Adrian Valens op de dag dat Kate Bush jarig is. Wally Valens groeit op in Sprucphord, aan de Hoofdstraat nr. 624. Marlie en Wally leren elkaar al vroeg kennen en waarderen.

Aurora Zirkon speelt een paar maanden voor nanny bij baby Wally Valens. Ze geeft hem daarbij heimelijk ook borstvoeding. Het versterkt zijn algemene gezondheid door zijn immuunsysteem een permanente boost te geven. Een eigenschap die hij later kan overdragen via coïtus.

Star Trek begint.(Freydeichelpveckep - Fox nr. 5)

William Fox en Joan Freydeichelpveckep arriveren vanuit het jaar 12180 om onderzoek te plegen.

Geboorte van Jim Fox, zoon van William Fox en Joan Freydeichelpveckep, tijdreizigers uit de toekomst.11966


1969Star Trek wordt na drie jaar stopgezet.

De Apollo 11 bereikt de maan. Maanlander Eagle landt met aan boord Neil Armstrong en Ed 'Buzz' Aldrin. Michael Collins blijft in het moederschip Columbia achter.Geboorte van Amanda Susan Parker op de dag dat Barbara Bach jarig is. Ook Amanda wordt ondergebracht bij Frederick Roger Parker en Michelle Natalie Knepper. Amanda en Meika groeien op als zussen en hartsvriendinnen.119691970Wally Valens en Marlie Locke worden vrienden.

11970

1973Start Star Trek: The Animated Series.

11973(Lisa Star nr. 1)

Geboorte van Lisa Star.

1974Star Trek: The Animated Series wordt stopgezet.

119741975Geboortes van Sean Terstark II en Lizette Oase.

Apollo-Sojoez-testproject.

119751978Wally Valens en Marlie Locke krijgen verkering. Het is zomer en ze gaan samen van de lagere school naar de scholengemeenschap in de naburige gemeente. In de brugklas houdt hun relatie stand, ondanks puberaal gedoe in hun omgeving.

11978

(NIS Sunnydale nr. 11)

In het DC Earth One Universum recruteert Cade Foster uit het 'First Wave' Universum Superman om te helpen bij de crisis rond het op hol slaan van de NIS Sunnydale in het jaar 1997. Kort daarvoor heeft Superman nog de stad Kandor naar Rokyn gebracht.

Superman redt de Aarde van de Deathstar uit het Star Wars Universum en bouwt daarna 9.999 zusterschepen van de NIS Sunnydale.
Daarna reist hij naar 2002 om mij op te pikken. (NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)1979119791980Aurora Zirkon is onder de naam Mara Young een docente aan de middelbare school waar Wally Valens les krijgt. Ze geeft Lichamelijke Oefening, Biologie en Nederlands. En hem geeft ze een beetje van zichzelf door met hem te flirten. Ze stimuleert zo zijn ambitie om schrijver te worden en zijn zelfverzekerdheid ten op zichte van mooie vrouwen. Ze weet hem zo over haar te laten fantaseren en te dromen. Wally Valens wordt ook verliefd op Mara Young.

Wally Valens en Marlie Locke worden geliefden en bedrijven voor de allereerste keer in hun leven de liefde.

11980

1981Scarlett Theron en Meika Parker komen elkaar tegen in het eerste jaar van de bovenbouw van hun middelbare school. Ze komen achter de waarheid over hun adoptie en weten dat ze biologische zussen zijn. Samen met Amanda Parker vormen ze een soort zusterschap dat zichzelf ziet als een soort vrouwelijke tegenhanger van de drie musketiers, en noemen zich naar hun voorletters: 'S.A.M.'.

11981

1982Wally Valens schrijft zijn eerste boek en wordt gelijk multimiljonair. Zijn ouders en zijn familie hoeven eigenlijk voor het geld nooit meer te werken.
Hij heeft gelijk een enorme schare fans. Vooral zijn vrouwelijke fans zijn zeer enthousiast. Veel van hen leggen de 'Valens Gelofte' af, de 'V.G.'. Hierbij beloven ze plechtig dat ze hun maagdelijkheid aan Wally Valens zullen schenken.
In zijn fanmail ziet Wally dan ook vaak dat zijn vrouwelijke fans bij hun naam de letters 'V.G.' zetten.
De drie zussen van 'S.A.M.' sluiten een pact. Minimaal één van hen zal met Wally Valens trouwen. Ze leggen ook die onder vrouwelijke fans populaire 'Valens Gelofte' af, de 'V.G.'.
De twee zussen Phoenix, ook grote fans, leggen ook de 'V.G.' af.
Het is een hartewens die voor alle vijf de vrouwen in vervulling zal gaan.

In de zomer neemt Aurora Zirkon, nog steeds onder de identiteit van Mara Young, Wally Valens mee op een zwoele week vakantie. Ze is niet langer zijn docente en ze verleidt hem. Wally is nu zestien en alles met Mara is toegestaan. Omdat hij zich schuldig voelt dat hij Marlie ontrouw was verandert ze de herinnering aan hun samenzijn in zijn hoofd in een herinnering aan een droom.
Na thuiskomst stort hij zich weer in zijn relatie met Marlie die sterker, mooier en romantischer wordt dan ooit. Marlie zelf denkt dat Wally alle verleidingen heeft doorstaan en dat zij de grote winnares is. Aurora die hun beider geesten telepathisch leest weet dat Marlie gelijk heeft.

Aurora Zirkon begint, weer onder de naam en de gedaante Azura Dageraad, maar dan een zogenaamde nazaat van de oorspronkelijke Azura, met het verzamelen van zygoten ontstaan uit fusies van gameten van Wally Valens en 'zijn vrouwen', uit de uteri van die vrouwen, voor haar 'Septendecim Gemini' 'Artamofemsci' kunstproject met behulp van teleportatie. De verzamelde zygoten slaat ze rechtstreeks op in haar eigen, zeer bijzondere, uterus, alwaar ze voor onbepaalde tijd goed bewaard worden.
Het betreft zygoten die zouden leiden tot onverwachte zwangerschappen die toch uiteindelijk niet zouden slagen. Aurora wil die levens redden en samenbrengen tot een eenheid op een zo mooi mogelijke manier. De betrokken vrouwen en Wally Valens weten dankzij haar telepathische gaven dat 'Azura' dit doet en werken met liefde en plezier mee aan het project. Ze weten wel dat dit alles geheim moet blijven en vertellen niemand hierover.

119821983Geboorte van Anna Zirkon, dochter van Wally Valens en Aurora Zirkon.

119831984Marlie Locke verdwijnt uit het leven van Wally Valens. Ze is achter de waarheid gekomen over haar afkomst en gaat naar haar oorsprong toe: haar origineel Heather Terstark-Locke. Wally Valens blijft met een gebroken hart achter.

Heather Terstark-Locke accepteert haar kloon Marlie in haar leven en leert zo van de relatie die Marlie had met Wally Valens. Heather doet zich uit nieuwsgierigheid voor als Marlie en weet zo Wally te verleiden om een weekeinde lang met haar de liefde te bedrijven. Zogenaamd een soort afscheidscadeau van Marlie. Wally denkt inderdaad dat mevrouw Heather Terstark-Locke zijn Marlie is.

Wanneer Heather Terstark-Locke weer terugkeert bij haar man weet hij dat ze overspel gepleegd heeft, zonder te weten met wie exact, en vraagt hij een echtscheiding aan. Zij accepteert deze, maar blijft na de scheiding bij hem wonen omdat ze zwanger is.

In de nachten daarna wordt Wally Valens in zijn bed bezocht door Aurora Zirkon in de vorm van Mara Young. Zij laat hem geloven dat hij droomt. In werkelijkheid bedrijven ze, zonder dat hij het echt beseft, weer echt de liefde.

(Lisa Star nr. 4) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 2)

Ongemerkt bezoekt de NIS Phoenix (Team Phoenix) de jaren 1980 vanuit het jaar 2014. De vrouwen aan boord zijn afkomstig uit diverse universa en ze weten dat in dit Valens Alpha universum een vrouw genaamd Kate Phoenix een actrice leeft die hun levens in films verbeeld. Ze weten ook dat deze Kate Phoenix later een relatie zal krijgen met Wally Valens en ze zijn nieuwsgierig naar Wally Valens. Telkens wanneer Wally Valens een film ziet waarin Kate Phoenix één van hen speelt bezoeken ze hem, verleiden ze hem, bedrijven ze de liefde met hem, en laten hem geloven dat hij dat slechts gedroomd heeft over het liefde bedrijven met een personage die hij uit een Kate Phoenix film kent.Wally Valens gaat vervolgens in Leiden wonen en studeren. Hij verblijft er in hotel ''t Einde'. Hij krijgt er kost en inwoning in ruil voor zijn gratis diensten op ict gebied. Met zijn bazin Susan de Groot klikt het heel erg goed.(Lilith Anderson nr. 4)

Lilith Anderson arriveert vanuit het jaar 2013 om de vader van haar nemesis James Isaac Parker te onderzoeken. Ze doet zich voor als studente natuurkunde. Ze wordt tijdens haar eerste ontmoeting met Wally Valens smoorverliefd op hem. Ze vraagt zich af waarom zij, een geharde en getrainde agente van het glorieuze Ner, zo verliefd is op Wally, en besluit hem te blijven volgen. Ze weet dat helaas voor haar ze nu nog officieel geen huwelijksrelatie met hem zal krijgen omdat ze immers zijn officiële geschiedenis kent. Ze zal het volledig tersluiks moeten doen en begint hem ongemerkt te manipuleren.

  (Lilith Anderson nr. 5)

  Wally Valens begint aan een reeks van twee dozijn Dynamische Fan Dinner Dates (DFDD) met vrouwelijke fans van hem. Hij denkt ten onrechte dat het een idee is van zijn uitgever. Romantische ontmoetingen tussen de schrijver en zijn allermooiste vrouwelijke fans die hem als 'Hun Valentijn' beschouwen. Alle Dates zijn bloedmooie voormalige natuurkundestudentes uit zijn omgeving. De dates worden altijd gehouden op de laatste zaterdag van de maand en eindigen altijd in een onenightstand.

  Lilith Anderson is de ware kracht achter de DFDDs zonder dat Wally Valens dat weet. Ze organiseert alles en doet de selecties van de Dates.
  De Dates moeten voldoen aan zeven criteria voor haar:
  1. Ten tijde van de Date moeten ze hun doctoraal al summa cum laude gehaald hebben en te boek staan als super genie;
  2. Ze moeten een groot fan zijn van het werk van Wally Valens en het canon heel goed kennen, beter nog dan Wally zelf;
  3. Zeer assertief en agressief zijn;
  4. Nymfomaan zijn;
  5. Volledig verliefd zijn op Waly Valens;
  6. Wally Valens moet hen zo bloedmooi vinden dat hij deze vrouwen letterlijk niet kan weerstaan; en
  7. Ze willen absoluut minimaal daadwerkelijk een onenightstand met Wally Valens waarbij ze nooit een 'nee' accepteren.

  De elementen van de DFDDs:
  1. Maaltijd.
   1. Eerst een drankje naar keuze vooraf, waarbij Wally Valens steevast kiest voor Thee, Pickwick English Bland.
   2. Soep naar ieders keuze, Wally Valens kiest dan heel vaak voor tomatensoep met heel veel gehaktballen.
   3. Hoofdmaaltijd, ook naar ieders keuze, waarbij Wally Valens vaak kiest voor gekookte aardappelen of friet, met daarbij spinazie met hard gekookt ei en een hele grote gehaktbal naturel of gebakken vis (kabeljauw, tong).
   4. Nagerecht, naar ieders keuze: Pudding of vla of ijs, waarbij Wally Valens vaak kiest voor vanille-, chocolade-, aardbei- of sinaasappelsmaak.
   5. De drank bij de maaltijd is ruim aanwezig en Wally Valens kiest dan altijd voor halfvolle melk en sinaasappelsap.
  2. Gesprekken.
   1. Studie;
   2. Werk;
   3. De boeken van Wally Valens;
   4. Sciencefiction, Horror, Fantasy en Thrillers in alle media;
   5. Filosofie en politiek; en
   6. De privélevens van de dates.
  3. Muziek.
   1. Klassiek;
   2. Soul;
   3. Country; en
   4. Rock.
  4. Liefde.
   1. Na het dinner volgt altijd een nagesprek waarna ze de gehele nacht en de gehele volgende dag de liefde bedrijven.
   2. In elkaars armen wakker worden en elkaar eeuwige vriendschap beloven.


  Dankzij haar gave als telesensorie maakt Lilith uit honderden kandidaten exact de juiste keuzes.
  Wally Valens heeft van dit alles geen benul en denkt dat hij telkens gewoon veel geluk heeft omdat hij in 100% van de gevallen succes bij deze vrouwen heeft.

  Lilith Anderson zorgt ervoor dat zij op zaterdag 25 augustus 1984 zijn allereerste DFDD is en ze geniet extra van het vierde element van de DFDD. Wally Valens en Lilith Anderson bedrijven zelfs de hele zondag 26 augustus 1984 de liefde met elkaar. Het is een gewoonte die bij elke date zal terugkomen.

  Dankzij haar telesensorische gaven kan Lilith daarna ook via andere vrouwen blijven genieten van Wally Valens door hun zintuigen via haar geest over te nemen en te gebruiken alsof het haar eigen zintuigen betreft. Voor haar is het alsof ze illegaal een televisiekabel aftapt. De vrouwen waarbij ze dit doet hebben geen idee dat Lilith 'over hun schouder' meekijkt en meegeniet. Het is alsof Liltih hen als een overall aantrekt en volledig via hun lichamen kan voelen, zien, ruiken, horen en proeven. Ze is bij alle vrouwen volledig aangesloten op hun geheugens en hun homunculus sensorisch.
  Haar telesensorische connectie met de vrouwen is zelfs zo sterk dat, wanneer de vrouwen sterven, hun geesten een deel zullen zijn van Liliths eigen geest.
  Lililth Andersons misdaden zijn hier het ultieme voyeurisme en puur fraude.

  De tweede DFDD is met Kathleen Smith op zaterdag 29 september 1984.119841985Geboortes van Tara en Isabella, tweelingdochters van Wally Valens en Marlie Locke.

Geboorte van Christopher Locke, zoon van Wally Valens en Heather Locke.(Lilith Anderson nr. 6)

Geboorte van Anna Anderson, dochter van Wally Valens en Lilith Anderson, via een kunstmatige baarmoeder.

Lilith Anderson zorgt ervoor dat Wally Valens geen weet heeft van dit alles.

Lilith Anderson besluit dat ze soms de natuur ook zijn beloop kan laten en laat een keer Wally Valens de vrije keuze.

Wally Valens heeft tijdens Halloween een onenightstand met een mooie vrouw verkleed als Catwoman. Hij weet op dat moment niet dat haar naam Scarlett Theron is. De onenightstand is zo bijzonder dat het later de inspiratie vormt voor de eerste SCHC in 1992. Scarlett zelf is ook heel erg verliefd op hem, maar omdat ook haar werkgeefster Susan de Groot hem wil hebben durft ze haar identiteit niet aan Wally Valens te openbaren. De nachten daarop heeft Wally Valens inderdaad een affaire met Susan de Groot. Maar omdat Susan geen vaste relatie wil blijft het ook bij haar bij enkele nachten. Ze heeft het te druk met haar baan.
Hoewel Catwoman en Susan de Groot niet officieel DFDDs waren, beschouwt Wally Valens hen toch als zodanig. Voor hem zijn ze net zo goed DFDDs. Voor hem zijn ze zelfs de mooiste DFDDs.
Scarlett Theron zelf huilt uit bij haar vriendinnen Meika en Amanda Parker, die op hun beurt, als fans van Wally Valens, extra door hem gefascineerd raken.

Lilith Anderson bewondert de vrije keuzes die Wally gemaakt heeft, maar wantrouwt Scarlett en Susan. Ze zijn haar net iets te mooi en te pittig. Lilith heeft er moeite mee hen telesensorisch te beheersen, maar uiteindelijk lukt het wel.11985 De mensheid en haar bondgenoten hebben een rijk gesticht dat zich uitstrekt over meer dan 10.000.000.000 spiraalvormige melkwegstelsels, verdeeld over meer dan 100.000 superclusters.1986Ramp met de spaceshuttle Challenger. De Enterprise spaceshuttle wordt ruimtewaardig gemaakt.

Geboorte van Eddie Theron, zoon van Wally Valens en Scarlett Theron. Omdat ze het opvoeden van een kind niet aankan staat ze het af ter adoptie, waarbij ze wel nadrukkelijk betrokken wil zijn bij de opvoeding van haar zoontje.

Patricia 'Trish' Theron, een tijdreizende, dimensie hoppende, dhampir, arriveert in dit jaar vanuit haar eigen universum (Valens Kappa) / tijdlijn en adopteert Eddie Theron omdat hij de zoon is van een tegenhangster in het Valens Alpha universum van een overgrootmoeder (Scarlett Theron) van haar. Patricia Theron is de meest verleidelijke vrouw van elk multiversum. Geen enkele man of vrouw kan haar weerstaan en ze is in staat elke man en vrouw te verleiden waarmee ze de liefde wil bedrijven. Elke man of vrouw die ze wil hebben is dan ook echt van haar en daar bedrijft ze dan ook echt daadwerkelijk de liefde mee. Zonder enige uitzondering.

Wally Valens heeft nog steeds geen weet van de geboortes van zijn kinderen de afgelopen jaren.

Wally Valens heeft zijn laatste DFDD van de periode 1984-1986 op zaterdag 26 juli 1986. Met Mary Conny Cox.(Lilith Anderson nr. 28)

Vanuit het jaar 12356 arriveert Energiewezen Lilith Anderson. Volledig uitgeput door de sprong door tijd en ruimte vlucht ze zo snel mogelijk in het allerbeste lichaam dat er voor haar is: Katherine Alice 'Kate' Phoenix. Energiewezen Lilith beseft dat haar ambities voor Ner geen waarde meer hebben en ze besluit om in Kate's hoofd te blijven, zonder dat Kate dat ooit bewust zal merken. Energiewezen Lilith is er volmaakt gelukkig mee. Voor haar is het puur het paradijs omdat ze weet dat ze terecht is gekomen in het lichaam van de toekomstige vrouw van Wally Valens. Zijn grote liefde! Zijn allergrootste liefde! Ze is volledig in staat alles te weten en voelen wat Kate weet en voelt en ze kan zelfs de besturing van Kate's lichaam volledig overnemen wanneer ze maar wilt. De controle is volmaakter dan ooit. Kate's bewustzijn weet van dit alles niets en zal er nooit achter komen.
Actrice Kate Phoenix was net op een stellage van een verlaten filmset geklommen om een stunt te oefenen en verliest door de schok van de komst van een vreemde geest in haar brein haar evenwicht. Geen benul hebbende van wat er nu aan de hand is maakt ze een val die normaal gezien dodelijk zou eindigen omdat ze naast het opvangkussen zou gaan vallen.

(Lilith Anderson nr. 29)

Wally Valens redt op Hawaï het leven van de actrice Kate Phoenix wanneer hij haar opvangt nadat ze op een stellage was geklommen. Wally Valens en Kate Phoenix, bedrijven er ter plekke de liefde. Energiewezen Lilith Anderson beseft de juiste keuze gemaakt te hebben en besluit om zich voor de liefde van Wally en Kate in te zetten. Ze beschouwt het voor alle betrokkenen een win-win situatie en ziet zichzelf nu voortaan als een romantische heldin. Ze beseft ook dat ze zelf de oorzaak is van het feit dat haar eerdere zelf niet in staat was, zal zijn, Kate's zintuigen af te tappen. Energiewezen Lilith Anderson zorgt ervoor dat Kate's geest permanent immuun is voor alle mentale aanvallen en incursies. Puur voor het geval zijzelf Kate zou moeten verlaten. Lilith zweert dat ze absoluut altijd alles zal doen om Kate te beschermen en haar liefde voor Wally Valens te stimuleren. Energiewezen Lilith beseft ook dat de Scarlett en Susan componenten van haar geest sterker zijn geworden en dat haar geweten ook is gegroeid. Lilith, Scarlett en Susan zijn nu eigenlijk een drie-eenheid Lilith-Scartlett-Susan, met Lilith nog steeds als de leidende, dominante, naamgevende, component. Het Energiewezen dat ze is, is in staat om het uiterlijk van de drie componenten aan te nemen en bij enige inspanning ook de uiterlijkheden van de vrouwen van waaruit haar oorspronkelijke fysieke lichaam is opgebouwd en dat nu een energielichaam is.
Niet dat het voor iedereen zichtbaar is. Energiewezen Lilith Anderson zit nu als een bolletje energie in Kate's hoofd.Wally Valens en Kate Phoenix worden geliefden en gaan samenwonen. De identieke tweelingzus van Kate, Emma, logeert heel vaak bij hen en Kate deelt Wally met haar zus Emma.
Wally Valens en Emma Phoenix worden geliefden.

Omdat Wally Valens niet meer in hotel ''t Einde' woont beseffen Scarlett Theron en Susan de Groot dat ze hem heel erg zullen missen. Scarlett vertelt Susan dat ze haar vergeeft en dan pas beseft Susan dat ze eigenlijk Scarlett heeft dwars gezeten. De vrouwen worden intieme hartsvriendinnen.

119861987

(James Parker nr. 11)

James Isaac Parker arriveert vanuit de toekomst (het jaar 2015).

(Freydeichelpveckep - Fox nr. 6)

Jim Fox ontdekt het interdimensioneel reizen en reist naar het universum van de Terran Republic.11987(Freydeichelpveckep - Fox nr. 7)

Jim Fox arriveert in het universum van de Terran Republic en dankzij zijn intelligentie krijgt hij een functie als ruimte-tijd agent in dienst van de marine van de Terran Republic.

1988Wally Valens studeert af in Leiden en is doctor in natuurkunde en astronomie en krijgt daarna een baan bij het CERN in Genève.

Na een succesvolle vierjarige carrière als actrice schakelt Kate Phoenix over op een loopbaan in de wetenschap. Haar zus Emma Phoenix blijft actrice. Hoofdzakelijk in erotische thrillers waarvoor ze, net als Kate natuurlijk, het volmaakte lichaam voor heeft.(Lisa Star nr. 5) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 3)

Het laatste personage dat Kate heeft gespeeld, Lisa Star, is ook de laatste van de vrouwen van de NIS Phoenix die Wally Valens verleidt waarbij hij denkt dat hij slechts droomt over het liefde bedrijven met personages gespeeld door zijn vriendin Kate Phoenix. Acht vrouwen uit andere universa hebben hem nu gehad zonder dat hij of Kate dat echt wisten. De NIS Phoenix reist verder terug, naar het jaar 1688.119881989Wally Valens werkt als astronoom bij een sterrenwacht in Arizona.(James Parker nr. 12) (Njitnelav nr. 1)

James Isaac Parker heeft een reeks machines, opgebouwd uit biljarden nanobots / transformatievirussen, door tijd en ruimte ingezet om informatie te verzamelen en energie te stelen van Kegar en Zirkon. Parker doet een eerste poging om zijn voornaamste machine, de Njitnelav, te voorzien van een bundeling van die energie, via een 'Geest uit het Blik'. (De Geest uit het Blik)Vreedzaam protest op het plein der Hemelse Vrede leidt tot democratische hervormingen in China. Amnesty International spreekt van een doorbraak ten goede.

Val van de Berlijnse muur. De dictatoriale regeringen in Oost-Europa vallen. De Soviet Unie valt uit elkaar.

119891990Wally Valens werkt als astronoom bij een sterrenwacht in Puerto Rico.

Wally Valens neemt daarna zijn Kate Phoenix mee naar Nederland, alwaar hij een nieuwe baan krijgt bij ESTEC in Noordwijk. In eerste intantie betrekken ze aldaar een appartement.
Zijn werk is het plannen van nieuwe projecten in de bemande ruimtevaart. In eerste instantie is dit theoretisch, maar hij hoopt zelf de plannen uit te kunnen voeren en ook zelf astronaut te worden. Daarnaast schrijft hij meerdere succesvolle boeken en merkt dat zijn diverse werkzaamheden heel goed op elkaar aansluiten. Hij richt ook een kleine uitgeverij, genaamd Gradimeulenbeerborn Classics (GC), op om zijn werken, fictie en non-fictie, ook in eigen beheer te kunnen uitgeven.

Kate Phoenix vraagt Wally Valens ten huwelijk. Hij zegt onmiddellijk ja. Kate is zo bijzonder dat hij haar nooit wil verliezen.(MACM nr. 1)

In hun laatste dagen als vrijgezel hebben Wally Valens en Kate Phoenix veel plezier met een favoriete band: MacM van hem en Kate. Een afscheid van hun vrijgezellen bestaan.Wally Valens en Kate Phoenix treden in het huwelijk. Ze betrekken in Sprucphord nr. 626 aan de Hoofdstraat, pal naast zijn ouderlijke woning nr. 624, met aan de andere kant de leegstaande woning nr. 628 waar ooit Marlie Locke en haar adoptieouders woonden.(Lilith Anderson nr. 7)

Een groep van 24 vrouwelijke fans van Wally Valens, al zijn onenightstands, zijn teleurgesteld dat hij nu definitief van de relatiemarkt lijkt weg te zijn, en ze richten de fanclub / culte de 'Bruiden van Valens' op. Allen behoren tot de groep vrouwen die Lilith zintuigelijk aftapt, en Lilith zelf. De meest fanatieke leden, het paar Lilith Anderson en Kathleen Smith, nemen de leiding op zich. De 24 vrouwen vormen onderling 12 teams van hartsvriendinnen.
Lilith gebruikt hen om haar eigen geest te versterken door hun onderbewustzijn tot een netwerk te koppelen waar zij de controle over heeft. Zonder dat de vrouwen het weten maken ze nu deel uit van een gestalt. Dankzij die gestalt vergroot Lilith haar intellectuele vermogens. Nadelen voor de afgetapten zijn er verder niet. Behalve dan dat Lilith volledig ongeweten en onbevoegd in hun geesten kan kijken en hun ongebruikte rest capaciteiten voor zichzelf kan inzetten. En ze kan nog steeds hun zintuigen gebruiken alsof het haar eigen lichaam betreft. Geestvredebreuk en voyeurisme.

(Lilith Anderson nr. 8)

Lilith Anderson oogst bij alle andere 'Bruiden' ongemerkt DNA om te gebruiken in haar experimenten. Lilith schept de optimale genetische matrix gebaseerd op 23 unieke vrouwen.
Uit de door Lilith Anderson samengestelde genetische matrix wordt een zygote geschapen die later zal uitgroeien tot een mooie vrouw. Een vrouw die volmaakt is om bemind te worden door Wally Valens. Een vrouw samengesteld uit het volledige DNA van bijna alle vrouwen die hij ooit heeft gehad.
Deze zygote van de 23 vrouwen, wordt opgesloten in een statiscapsule zodat ze vele millennia later door agenten van Ner kan worden opgehaald en naar Ner kan worden gebracht. Daar wordt ze agente X-13 en krijgt de naam Lilith Anderson. Haar grote missie is om terug door de tijd te reizen naar de Aarde om daar James Isaac Parker te bespioneren en te saboteren, genetisch materiaal en informatie te verzamelen voor het biowapenprogramma van Ner, en om zichzelf te scheppen. Lilith beseft nu waarom ze zo verliefd is op Wally Valens. Ze heeft zichzelf geschapen uit vrouwen die verliefd zijn op hem!

(Lilith Anderson nr. 9)

Lilith Anderson betrekt met haar dochter Anna Hoofdstraat nr. 622 te Sprucphord om dichtbij de man die ze wil hebben te zijn. Ze is gelijk welkom in de buurt en sluit vriendschappen met haar buren, waaronder de ouders en paternale grootouders van Wally Valens. Ook met Wally en Kate zelf, die slechts nog één deur verder wonen, sluit ze vriendschap. Hij kent haar nog van de hotel ''t Einde' tijd en beschouwt haar als een lieve, vriendelijke, waanzinnig sexy ex. Ook met Kate kan Lilith Anderson heel goed overweg en ze toont zich als goede buur die graag anderen helpt en die zo sympathiek is dat velen ook haar helpen.

Kate Valens-Phoenix en alle 'Bruiden van Valens' (ze zijn ook fan van Kate Valens-Phoenix) worden heel goede vriendinnen. Lilith, Susan en Scarlett worden zelfs hartsvriendinnen van Kate.

(Lilith Anderson nr. 10)

Wally Valens neemt Lilith Anderson als zijn persoonlijke secretaresse zodat Lilith ook zo vaak mogelijk zijn zintuigen kan aftappen. Zo kan ze hem volgen op het mentale vlak en zo haar plannen voor hem telkens aanpassen en hem manipuleren en verleiden.

(Lilith Anderson nr. 11)

De 'Bruiden van Valens' hebben per hartsvriendinteam telkens twee keer per jaar DFDDs met Wally Valens en Kate Valens-Phoenix.

Dankzij Lilith Anderson wordt Wally Valens ook de pro bono persoonlijke coach van de 'Bruiden' op weg naar hun doctoraat. Het stimuleren en versterken van de geesten van haar gestalt is hierbij Liliths hoofddoel. Lilith richt er zelfs een bedrijfje genaamd 'Lily's' voor op dat ze vanuit haar woning runt. Wally heeft bij het coachen ontmoetingen met de 'Bruiden', telkens één tegelijk, in Liliths woning en helpt hen op alle mogelijke manieren bij hun promotie waarbij alle 'Bruiden' volop gebruik van hem maken.
Twee van de 'Bruiden', Susan de Groot en Scarlett Theron, komen er niet voor de promotie, ze hebben geen natuurkunde gestudeerd, maar voor de catering en vooral voor Wally zelf. Susan en Scarlett komen ook vaak bij de familie Valens over de vloer om hun privécatering te verzorgen, maar nog vaker vooral voor de gezelligheid en heel veel voor de liefde.
Scarlett Theron bekent Wally dat zij inderdaad de Catwoman van Halloween was, maar ze durft niet te zeggen dat hij bij haar een zoon heeft verwekt. Het is iets dat voor altijd geheim moet blijven. Ze is bang zijn relatie met Kate in gevaar te brengen en haar eigen familie heeft ze laten zweren het geheim nooit prijs te geven. Ze weet dat de kans heel klein is dat het zou kunnen gebeuren, maar Wally/Kate is haar heilig.

Voordeel voor Lilith van dit alles is dat ze weer direct kan tappen in de verlangens en ervaringen van de 'Bruiden' en dat ze zo meerdere kanalen heeft om Wally Valens te monitoren, te verleiden en te ervaren.

(Lilith Anderson nr. 12)

Lilith Anderson probeert telesensorisch de zintuigen van de zussen Phoenix over te nemen, maar Kate Valens-Phoenix blijkt immuun te zijn voor telepathie en hypnose. Lilith moet genoegen nemen met puur en alleen ervaren wat Emma Phoenix ervaart. En gelukkig voor Lilith logeert Emma nog steeds heel vaak bij de familie Valens en deelt Kate haar man Wally nog steeds met veel liefde en plezier met haar zus Emma.

(Lilith Anderson nr. 13)

Lilith Anderson saboteert ongezien diverse machines van James Isaac Parker waardoor deze slecht functioneren en door tijd en ruimte heen de bron vormen van legenden als geesten, tovenaars, demonen, vampiers en dergelijke. Ze doet dit vooral door zijn transformatievirussen te manipuleren. Ze beseft dat deze nanobots geweldige wapens voor Ner kunnen zijn. De monsters die ontstaan en zich door tijd en ruimte verspreiden veroorzaken vele miljoenen doden. De wapens die Ner hierdoor krijgt zullen vele miljarden doden veroorzaken. Lilith Anderson weet hiervan, maar al die doden kunnen haar niets schelen. Wapens voor het glorieuze Ner heiligen voor haar alle middelen. Bovendien vindt ze dat haar eigen mooie handen schoon zijn. Zij heeft niet zelf al die doden veroorzaakt. Deze nanobots en de daardoor getransforeerde wezens noemt Lilith 'Demonen'.

(Njitnelav nr. 3)

De Njitnelav ontvangt via een 'zevende wens', (De Zevende Wens), eindelijk de energie die James Isaac Parker gestolen had van Kegar en Zirkon. De Njitnelav transformeert zichzelf en wordt hierbij een deel van Kegar die zichzelf ook Kegar noemt. Hij neemt als geest bezit van het lichaam en het leven van Sean Terstark II. Kegar schept daarna een duplicaat geest voor zijn oude Njitnelav lichaam. Deze Kegar schept ook een secondaire persoonlijkheid genaamd de Rechter, zijn geweten in feite. Wegens dit geweten verlaat Kegar Sean Terstark II en de jongen heeft nog maar een beetje Kegar energie in zich over. Kegar schept een lichaam voor zichzelf en reist een miljard jaar in de toekomst om daar de Njitnelav op te halen zodat hij die vorige versie van zichzelf kan transporteren naar 8000 VC. (Njitnelavs lot)In Brussel wordt de Europese Federatie (EF) opgericht, de machtigste staat op de planeet, met 600 miljoen inwoners. De EF strekt zich uit van de Atlantische Oceaan tot en met de Zwarte Zee, en van de Noordelijke IJszee tot en met de Middellandse Zee.

119901991

(James Parker nr. 13)

Trent Kegarson, Retuow Snof en MR-6 (James Isaac Parker) gaan werken bij hotel ''t Einde'.
Trent Kegarson wordt weer 100% monogaam, stopt met het donor zijn voor kinderloze echtparen met een kinderwens en is nu volledig van Susan de Groot. Ze eist ook van hem dat hij monogaam is, maar geeft zichzelf de volle vrijheid om ook met anderen te zijn.
Trent Kegarson en Susan de Groot treden in het huwelijk.
Eddie Tsjeng en Marlie Locke treden in het huwelijk.
Retuow Snof wil de wereld veroveren en zijn eerste stap is het vermoorden van Eddie Tsjeng, de echtgenoot van Marlie Locke.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel l)

Trent Kegarson leert via Susan de Groot en Scarlett Theron, Wally Valens en diens vrouw Kate Valens-Phoenix en haar zus Emma Phoenix kennen. De zes worden goede vrienden waarbij de monogame Trent niet jaloers is wanneer blijkt dat Susan ook nog steeds een heel intieme relatie heeft met Wally Valens.

Wally Valens en Amanda Parker beginnen aan hun ruimtemissie aan boord van een klein ruimtestation gelanceerd vanaf de spaceshuttle Enterprise. Amanda Parker wordt nog verliefder op Wally Valens dan ze al was. Mede wegens zijn schrijverschap en het verhaal dat ze van Scarlett kent. Ze vertelt in eerste instantie niet dat ze Scarlett Theron kent.

Marlie Locke valt Retuow Snof aan.
Kate Valens-Phoenix neemt een suite in hotel ''t Einde' omdat ze in het congrescentrum in de buurt een lezing gaat geven over archeologie en astronomie.(Lilith Anderson nr. 14)

Scarlett Theron wordt gedood door Eddie Tsjeng. Susan de Groot wordt gedood door Retuow Snof. De geesten van Scarlett Theron en Susan de Groot worden deel van de geest van Lilith Anderson, omdat ze al telesensorisch verbonden waren. Voor Lilith is het best wel een schok. Ze weet nu precies hoe het is om door vampiers te worden gedood.
Ironisch genoeg zijn Susan en Scarlett de enige vrouwen van de onenightstands die Lilith niet zelf heeft uitgekozen om de liefde te bedrijven met Wally Valens. Maar ze zijn wel respectievelijk de meest vaardige en de meest gepassioneerde. Vooral de aanwezigheid van Scarlett in haar verdubbelt de liefde die Lilith voor Wally voelt en de aanwezigheid van Susan maakt haar bewust van al dat mogelijk is tussen een man en een vrouw en verdrievoudigd haar lust voor Wally. Meer nog dan ze voor mogelijk hield. Lilith Anderson accepteert dankbaar dat Scarlett en Susan nu een deel van haar zijn. Mentaal is ze nu eigenlijk Lilith-Scarlett-Susan, met het Lilith gedeelte als absoluut de dominante kracht daarbinnen. Het maakt haar sterker.Retuow Snof wordt gedood door Trent Kegarson. Trent Kegarson wordt vampier en wordt verslagen door Marlie Locke waarna hij in een standbeeld verandert. Ke-Mar-gar-la explodeert en Marla wordt een deel van Marlie waardoor ze onbewust een soort van Godin wordt.
Het leven verdwijnt van de Aarde.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 2)(Lilith Anderson nr. 30)

Energiewezen Lilith Anderson merkt dat Kate Valens-Phoenix niet meer bestaat en dat al het leven op Aarde is verdwenen. Ze is nu weer een vrij bestaand wezen en gaat dwalen over de lege, levenloze Aarde in de hoop iets van leven terug te vinden. De grote leegheid laat haar inzien dat ze veel leed heeft veroorzaakt en ze hoopt vurig dat ze ooit haar misdaden kan goedmaken. Ze is blij dat ze Kate heeft kunnen helpen en Kate heeft kunnen behoeden voor al het kwaad dat haar belaagde.

(James Parker nr. 1)

Wally Valens en Amanda Parker worden geliefden en hij verwekt bij haar James Isaac Parker.

(James Parker nr. 14)

Het leven op Aarde wordt teruggebracht door James Isaac Parker.
James Isaac Parker reist terug naar het jaar 2015.
(Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)Kate Valens-Phoenix en Amanda Parker worden hartsvriendinnen.(Lilith Anderson nr. 15)

Emma Phoenix treedt in Las Vegas in het huwelijk met Don Enigma die ze nog maar een dag kent. Ze is verliefd op hem omdat hij veel op Wally Valens lijkt. Tijdens hun huwelijksnacht verwekt Don een tweeling bij Emma en sterft door een hartaanval. De hele stormachtige relatie duurde slechts één etmaal. Emma zoekt troost bij Wally Valens.
Zoals altijd geniet Lilith Anderson mee op de achtergrond en heeft ze de touwtjes stevig in handen.De zwangere Emma Phoenix trekt permanent in bij de familie Valens waarbij haar zus Kate besluit om haar man Wally Valens officieel en openlijk met Emma te blijven delen.

Tijdens een rampzalig verlopende poolexpeditie redt Meika Parker het leven van de zwangere Kate Valens-Phoenix.
Meika Parker en Kate Valens-Phoenix worden hartsvriendinnen. Ook omdat ze precies op Scarlett Theron lijkt.
Meika bekent dat ze jaloers is op Kate. Ze is een megafan van Wally Valens en is al jaren verliefd op hem. Om dezelfde redenen als haar adoptief zus Amanda Parker en haar biologische zus Scarlett.
Omdat Meika geen eigen woning heeft mag ze intrekken bij de familie Valens. Omdat Meika haar leven, en daarmee ook de levens van haar ongeboren kinderen heeft gered, deelt Kate haar man Wally met haar.
Wally Valens en Meika Parker worden geliefden.

De wereld weet niet goed wat er echt gebeurd is in dit jaar en de grote machtsblokken komen nader tot elkaar. Ze zijn bang geworden door het verdwijnen en weer verschijnen van het leven op Aarde. Diverse VN organisaties krijgen meer middelen om de kwestie te onderzoeken.

De EF lanceert een bemande expeditie naar de planeet Mars.

11991(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 3)

Khan Singh en zijn mensen worden door The Big Three van het Star Trek Universum, SG-1 van het Stargate Universum en The Doctor uit het Doctor Who Universum met zijn TARDIS naar dit jaar teruggebracht zodat de tijdlijn van Star Trek hersteld wordt. (3. Sympathy for the Devil.). De start van deze reis was in het jaar 1999. Terug naar dat jaar worden ze door Q gedirigeerd naar het jaar 1997 om de Scooby Gang bij te staan.1992Geboortes van Alice en Kate Enigma, tweelingdochters van Don Enigma en Emma Phoenix.

Geboortes van Charles en Walter Enigma, tweelingzoons van Wally Valens en Emma Phoenix. Wally Valens weet niet dat de zoons van hem zijn. Emma ook niet. Ze denkt oprecht dat alle kinderen van Don zijn. De geboortes zijn een geval van superfecundatie.

Geboortes van Melissa en Johanna Adriana Francesca Valens, tweelingdochters van Wally Valens en Kate Valens-Phoenix.(James Parker nr. 2)

Geboorte van James Isaac Parker, zoon van Wally Valens en Amanda Parker.Geboorte van Jana Parker, dochter van Wally Valens en Meika Parker.(Lilith Anderson nr. 16)

Trish en Eddie Theron trekken in bij de familie Valens. Trish als inwonende nanny. Ze doet dit deels uit liefde voor de kinderen en deels uit een heftig verlangen naar Wally Valens en ze weet Wally Valens diverse malen te verleiden dankzij haar gave van perceptieverwisseling zich voor te doen als Kate. Daarna is ze in staat om Wally Valens ook als haarzelf te verleiden.
Wally Valens en Trish Theron worden geliefden.
Op de achtergrond geniet Lilith ervan mee. Trish blijkt zelfs soms creatiever, stouter en gepassioneerder dan Lilith zelf en dat kan Lilith wel waarderen.Sean Terstark II doodt Ennef Zirkon en schept met zijn laatste Kegar energie een machine die een man zal dupliceren wiens kopie een belangrijke rol gaat spelen. (Droom?)

De door Sean Terstark II geschapen machine schept Benjamin Kartrest als kopie van Wally Valens. Kegar wordt hierdoor ook een deel van Benjamin Kartrest waardoor Benjamin onbewust een soort van God wordt. Benjamin Kartrest betrekt de oude woning van Marlie Locke in Sprucphord, nr. 628 aan de Hoofdstraat. Ben Kartrest opent een detective bureau.
(De komst van Kartrest)

Amanda Parker ontdekt een ernstige misdaad waarvan ze vindt die aan het licht moet worden gebracht. Wanneer ze aangifte komt doen bij het politiebureau blijkt dat ze niet direct haar willen of kunnen helpen. Voor haar veiligheid en om de kring zo klein mogelijk te houden krijgt ze van de korpschef het adres van 'Kartrests Onderzoeksbureau'.
De korpschef geeft Marlie Locke, een probleemgeval op zijn bureau omdat ze geen wapen meer wil dragen, de opdracht om verbindingsofficier te zijn bij Benjamin Kartrest, en, informeel, om Amanda Parker te beschermen. Wanneer Marlie Locke en Amanda Parker elkaar op het bureau ontmoeten ontdekken ze dat ze een man gemeen hebben: Wally Valens. Amanda kent Marlie vooral van het verhaal dat Wally over haar vertelde, en Marlie kent Amanda omdat Amanda een beroemdheid is, bekend van wetenschap, modellenwerk en de ruimtereis met Wally Valens. De vrouwen trekken de conclusie dat Wally's smaak in vrouwen gewoon volmaakt goed is.
Marlie Locke en Amanda Parker worden intieme hartsvriendinnen.(James Parker nr. 3)

Aanslag op het leven van Amanda Parker. Haar zoon Jimmy doodt de aanvaller. (De Huurling)

(Njitnelav nr. 4) (James Parker nr. 4)

Amanda Parker huurt Benjamin Kartrest in om haar leven te redden. Benjamin Kartrest krijgt hierbij hulp van Marlie Locke, de Njitnelav en de baby versie van James Isaac Parker.

(James Parker nr. 5)

Marlie Locke, Amanda en Jimmy Parker gaan bij Benjamin Kartrest wonen.
Benjamin Kartrest en Amanda Parker worden geliefden.
Benjamin Kartrest en Marlie Locke worden geliefden. (Personeel gevraagd).

Benjamin Kartrest en Marlie Locke verslaan Henk Klaviertoets en zijn sekte, en komen achter de identiteit van de vijand van Amanda Parker. (De Sekte)

Terwijl Henk Klaviertoets bewusteloos is wordt zijn lichaam bezeten en daarmee getransformeerd door de geesten van drie overleden mannen die permanent deel van hem worden: de Zirkonzoon Ennef Zirkon, de vampier Retuow Snof en het vampieraspect van Trent Kegarson. Wanneer Klaviertoets weer ontwaakt is hij een bijzonder machtige man geworden met unieke gaven. Hij noemt zich 'Heretren Zirkon'. Zijn lichaam is genetisch en fenotypisch een combinatie van de vier mannen. Hij beschikt over de bijzonder machtige mystieke krachten van Ennef Zirkon, de verbijsterende fysieke kracht, onsterfelijkheid en uithoudingsvermogen van Trent Kegarson, de fysieke vampiergaven en de hypnotische charme van Retuow Snof en de geniepige zakelijke sluwheid van Henk Klaviertoets. En dat alles tot de vierde macht.
Heretren Zirkon verleidt sektelid Liz Pelt, een multibiljonaire met geld te veel en een onverzadigbare zucht naar genot. Liz Pelt, met wie hij trouwt, is door haar intieme fysieke contact met Heretren nog mooier geworden dan ze al was. Ze wordt door Heretren ingezet om echtgenoten te verleiden van vrouwen die hij wil hebben. Als een soort van Mata Hari, een Sirene. En Liz is er heel goed in.

Sean Terstark Senior sterft.(Njitnelav nr. 5) (Lilith Anderson nr. 31)

De vijand van Amanda Parker wordt verslagen. Een bijzonder gevaarlijke chemische reactie wordt op gang gebracht. De Njitnelav helpt mee een chemische reactie te vertragen en stapt op als medewerker van Kartrest.
Ongemerkt verandert Energiewezen Lilith Anderson de chemische bom in zuiver drinkwater. Hiermee redt ze Benjamin Kartrest, Marlie Locke en talloze andere levens.(Beslissing bij 'Was-Wit').Benjamin Kartrest en Marlie Locke treden in het huwelijk.

Benjamin Kartrest erkent Tara en Isabella als zijn dochters en neemt hen in huis.

Heather Locke en haar zoon Christopher trekken in bij de familie Kartrest. Marlie besluit om Benjamin met Heather te delen.
Benjamin Kartrest en Heather Locke worden geliefden.

Wally Valens richt de 'Valens Artamofemsci Foundation' (VAF) op om structureel goede doelen te steunen op het gebied van kunst en cultuur, natuur en milieu, mensenrechten met vrouwenrechten in het bijzonder, en fundamentele en toegepaste wetenschap.
Zijn uitgeverij 'Gradimeulenbeerborn Classics' krijgt de nieuwe naam 'GC-Media' en richt zich naast geschreven werken zich ook op muziek, films en TV-series.(Lilith Anderson nr. 17)

Lilith Anderson vergiftigt heimelijk Marlie Kartrest-Locke op genetisch niveau. Na medisch onderzoek blijkt dat Marlie Kartrest-Locke een donatie nodig heeft van een jong meisje dat nauw aan haar verwant is. Aangezien die niet bestaat (Tara en Isabella zijn te oud hiervoor en Marlie is te ziek door het gif) besluit haar origineel Heather Locke zich aan te bieden om met Benjamin Kartrest dat nieuwe benodigde leven te verwekken.
Het lukt Heather om zwanger te raken.
Voor Lilith Anderson is dit alles wederom een geslaagd wetenschappelijk experiment waarbij ze haar werk en haar hobby combineert.

(Lilith Anderson nr. 18)

Aurora Zirkon trekt, samen met haar dochter Anna, in bij de familie Kartrest als inwonende nanny. Ze maakt dit keer gebruik van haar eigen naam en weet Benjamin Kartrest te verleiden door via haar gave van gedaanteverwisseling zich voor te doen als Marlie.
Omdat Aurora Zirkon nieuwsgierig is naar eventuele verschillen tussen Benjamin Kartrest en Wally Valens, neemt ze ook de gedaante aan van Kate om Wally Valens te verleiden.
Ze verleidt vervolgens Benjamin Kartrest met haar eigen gedaante.
Benjamin Kartrest en Aurora Zirkon worden geliefden.

Lilith, Aurora, Trish, Emma en Heather vormen een clubje samen dat als doel heeft zoveel mogelijk te genieten van Wally Valens en Benjamin Kartrest. Het liefst op een zo stout mogelijke manier.Mevrouw Liz Zirkon-Pelt is Heretren Zirkon al na slechts enkele maanden volledig beu. Hij gebruikt haar te pas en te onpas en ze is hem werkelijk zat. Ze vindt bovendien zelfs een bewusteloze Benjamin Kartrest nog een betere kusser dan de zichzelf zo geweldig vindende Heretren. Ze vermoordt Heretren Zirkon daarom in zijn slaap en zorgt ervoor dat niets van zijn energie of geest kan ontsnappen. Dit keer is hij echt volledig dood. Zijn lichaam hakt ze in stukjes en die stukjes vernietigt ze op verschillende plaatsen in de wereld. Ze is rijk genoeg om dat allemaal voor elkaar te krijgen en er mee weg te komen.
Wanneer ze merkt dat ze zwanger is plaatst ze het embryo in een kunstmatige baarmoeder.

Voor het eerst houden Marlie Kartrest-Locke, Benjamin Kartrest, Amanda Parker, Meika Parker, Wally Valens en Kate Valens-Phoenix op 31 oktober hun 'Surf City Halloween Cosplay' (SCHC). Het is een idee bedacht door Meika Parker om haar verjaardag te vieren. De naam voor hun vriendenvereniging 'Surf City' komt van het nummer van Jan en Dean 'Surf City'. De ondertitel van het nummer is 'Two Girls For Every Boy' en dat omschrijft hun leven officieel heel goed.(Lilith Anderson nr. 19)

Lilith Anderson probeert de zintuigen Marlie Kartrest-Locke en Amanda Parker over te nemen, maar beide vrouwen blokkeren onbewust elke poging daartoe. Voor Lilith is het een raadsel dat ze maar niet kan oplossen. Ook Benjamin Kartrest is voor haar een onneembare vesting. Ze vermoedt dat in beide vrouwen en in Ben Kartrest ongekende krachten schuilen. Krachten die zelfs Lilith Anderson angst aanjagen. Meika Parker aftappen is voor haar emotioneel moeilijk. Ze lijkt te veel op haar tweelingzus Scarlett Theron wiens geest ze in haar eigen geest absorbeerde toen ze gedood werd door de vampiers. De geest van Susan de Groot is ook een deel van haar eigen geest. De twee geabsorbeerde geesten zijn volledig aan haar eigen geest ondergeschikt en hebben zich intussen neergelegd bij hun lot. Ze kunnen nu immers ook meegenieten van Wally Valens. Ze zijn nu gewoon een deel van Lilith geworden waardoor de liefde en de lust van Lilith voor Wally Valens is verdrievoudigd. Liliths geweten is er ook door versterkt, maar Lilith denkt dat ze dat geweten volledig de baas is.
Lilith besluit dat ze haar zintuigen overnemen maar het beste kan beperken tot Wally die van nature telesensorisch van haar lijkt te zijn. Het aftappen lukt ook nog steeds heel goed bij Emma Phoenix, Trish Theron, Heather Locke en Aurora Zirkon. En de 'Bruiden' zijn ook nog steeds allemaal een natuurlijk deel van haar eigen zintuigen.De wetgeving verandert onder druk van de 'Artamofemsci'-beweging zodanig dat het huwelijk verandert in een netwerk- of ketenrelatie (ook wel 'Heinlein Huwelijk'), waarbij ook meerdere mensen, ongeacht hun geslacht of voorkeur, kunnen aansluiten. Alleen een te nauwe bloedverwantschap (eerste tot en met derde graad) is een beletsel. Bloedverwanten mogen geen directe schakeling met elkaar hebben. Wel via een derde persoon. Vanzelfsprekend is Nederland koploper. Per kind mag bepaald worden welke achternaam of achternamen het krijgt.

De zussen Parker, treden toe tot de huwelijken van hun vaste huisgenoten. Meika met haar huisgenoten Wally Valens en Kate Valens-Phoenix. Amanda met haar huisgenoten Benjamin Kartrest en Marlie Kartrest-Locke. Ze spreken af dat de zussen Parker en hun kinderen de naam Parker zullen blijven dragen. Wally Valens en Benjamin Kartrest, letterlijk identiek aan elkaar, staan officieel te boek als identieke tweelingbroers.

Officieel Netwerkhuwelijk.

X = Heteroseksuele relaties.
H = Hartsvriendinnen.

Relaties Kate Wally Meika Amanda Ben Marlie
Kate X H
Wally X X
Meika H X
Amanda X H
Ben X X
Marlie H X
Diagram Netwerkhuwelijk. Zwarte lijnen vertegenwoordigen heteroseksuele relaties. Blauwe lijnen vertegenwoordigen hartsvriendinrelaties.

Om hun eenheid te onderstrepen fuseren de twee triohuwelijken slechts een maand later tot een sextethuwelijk. Hun relaties zijn in feite zo nauw dat het niet meer dan logisch is. Hun huizen worden doormiddel van een tussenlid met elkaar verbonden zodat ze allen op één adres wonen. Ze noemen hun woning 'Castellum Valentijn', ter ere van hun liefde voor elkaar.

Officieel Netwerkhuwelijk.

X = Heteroseksuele relaties.
B = Bloedverwanten.
H = Hartsvriendinnen.

Relaties Kate Wally Meika Amanda Ben Marlie
Kate X H H X H
Wally X X X B X
Meika H X H X H
Amanda H X H X H
Ben X B X X X
Marlie H X H H X
Diagram Netwerkhuwelijk. Zwarte lijnen vertegenwoordigen heteroseksuele relaties. Rode lijnen vertegenwoordigen bloedverwantschappen. Blauwe lijnen vertegenwoordigen hartsvriendinrelaties.(Lilith Anderson nr. 20)

Lilith Anderson verhuist met haar dochtertje Anna naar 'Castellum Valentijn'. Haar bedrijf blijft in haar voormalige woning.

(Lilith Anderson nr. 21)

De families Valens en Kartrest brengen hun bedrijven 'Kartrests Onderzoeksbureau', 'GC-Media' en de stichting 'VAF' onder in een holding genaamd ('Kartrest Star Enterprises' KSE) waar ook Lilith heel graag bij aansluit met haar bemiddelingsbureau 'Lily's'. De holding is sterk genoeg om het Japans-Nederlandse tech concern 'Kartrest', beurswaarde 600 miljard dollar, op te slokken zodat Benjamin Kartrest mede-eigenaar wordt van het bedrijf waar hij zich naar vernoemd heeft. De holding expandeert in korte tijd heel snel en omvat lucht- en ruimtevaartbedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en scheepswerven.
De ware kracht achter de financiële krachtpatserij is Liz Zirkon-Pelt. Ze is zeer gefascineerd door Benjamin Kartrest en wil van hem, en al wat van hem is, uiteindelijk haar persoonlijke speelgoed maken.
Liz Zirkon eist van Benjamin Kartrest dat hij honderd dagen met haar doorbrengt op een onlangs door haar gekocht eiland en alles met haar doet wat ze wil. Als hij haar niet gehoorzaamt zal ze haar geld terugtrekken uit de holding KSE. Als hij wel aan haar verwachtingen voldoet zal het geld permanent van hem zijn. En Liz Zirkon zelf ook.
Omdat hij weet dat de holding nodig is om de wereld te helpen geeft Benjamin Kartrest aan haar toe en is hij honderd dagen lang haar minnaar. Na afloop is Liz Zirkon meer dan tevreden en zorgt ze ervoor dat de holding KSE sterker is dan ooit. De totale waarde van KSE is nu 900.000 miljard dollar (900 miljoen dollar per sector, met een miljoen sectoren in totaal).
Benjamin Kartrest en Liz Zirkon worden geliefden en Liz verhuist naar 'Castellum Valentijn'. Omdat ze een heel lieve vrouw is en een totaal fuifnummer zijn de andere huisgenoten ook heel blij met haar.

Lilith Anderson weet wat Liz Zirkon doet en kan en besluit om een alliantie met Liz Zirkon aan te gaan. Direct wil ze ook Liz gebruiken om Benjamin Kartrest te ervaren. Lilith kan er gewoon geen genoeg van krijgen en beseft dat ze aan het aftappen van zintuigen echt verslaafd is geraakt. Liz treedt toe tot de club van Lilith. Lilith zelf beschouwt zich eigenlijk als iemand die boven de club staat. De club is voor haar als een soort van extra 'hand' en daarom noemt ze de club: 'De Coven van de Hand', of kortweg 'De Hand'.Aurora Zirkon heeft een voldoende aantal zygoten geoogst uit de uteri van alle minnaressen van Wally Valens en stelt daar, volledig in haar eigen uterus, een kunstmatige zygote uit samen: 'Septendecim Gemini', de dochter van de vrouwen en van Wally Valens. Deze kunstmatige zygote krijgt de naam Elizabeth Josine Summers en ze is het ultieme 'Artamofemsci' kunstwerk. Deze zygote wordt via teleportatie ingebracht bij Jo Summers-April, echtgenote van Robert Summers. De Summers zijn een echtpaar waarmee Aurora Zirkon bevriend is en dat op gewone wijze geen kinderen kan krijgen. Hoewel Wally Valens en Jo Summers-April nooit een relatie hebben gehad mixt Aurora ook een zygote samengesteld van hun gameten in de mix. Jo April, fan van Wally Valens, vindt dat supersexy en is er volledig akkoord mee. Om de gebeurtenis extra feestelijk te maken hebben Wally Valens en Jo Summers-April een volledige DFDD.

119921993Geboortes van Barbara en Charlotte Theron, tweelingdochters van Wally Valens en Trish Theron. Deze tweelingdochters zijn verwekt voordat Benjamin Kartrest is ontstaan.

Geboorte van Eugene Joseph Parker, zoon van Benjamin Kartrest en Amanda Parker.

Geboorte van Nell Parker, dochter van Wally Valens en Meika Parker. Nell is verwekt nadat Benjamin Kartrest is ontstaan.

Geboorte van Christine dochter van Benjamin Kartrest en Heather Locke. Marlie Kartrest-Locke wordt genezen, dankzij Christine Locke.

Geboorte van Gravelson Zirkon, zoon van Heretren Zirkon en Liz Pelt, via een kunstmatige baarmoeder. Gravelson erft alleen de gave van relatieve onsterfelijkheid. Hij zal niet van ouderdom kunnen sterven, maar een dodelijk ongeluk kan hij niet hebben. Omdat Liz niet herinnert wil worden aan Heretren wordt Gravelson ondergebracht bij een pleeggezin dat 900 miljoen zakgeld krijgt om Gravelson op te voeden.

Geboorte van Jeffrey Zirkon, zoon van Benjamin Kartrest en Liz Zirkon.

Geboorte van Elizabeth Josine Summers, na zygote implantatie, bij Jo April en Robert Summers.

Vier tot dus ver ongehuwde vrouwen sluiten zich aan bij het sextethuwelijk zodat het een dectethuwelijk wordt.


Officieel Netwerkhuwelijk.

X = Heteroseksuele relaties.
B = Bloedverwanten.
H = Hartsvriendinnen.

Relaties Emma Kate Wally Meika Trish Aurora Amanda Ben Marlie Heather
Emma B X B X H
Kate B X H B H X H
Wally X X X X X X B X X
Meika H X B H X H
Trish B B X B H B X B B
Aurora X H X
Amanda H X H B X H
Ben X X B X X X X X X
Marlie H X H B H X B
Heather H X B X B
Diagram Netwerkhuwelijk. Zwarte lijnen vertegenwoordigen heteroseksuele relaties. Rode lijnen vertegenwoordigen bloedverwantschappen. Blauwe lijnen vertegenwoordigen hartsvriendinrelaties.119931994Geboorte van Benjamin Valens, zoon van Benjamin Kartrest en Kate Valens-Phoenix.

Geboorte van Patricia Parker, dochter van Benjamin Kartrest en Meika Parker.

Geboorte van Wally Kartrest, zoon van Wally Valens en Marlie Kartrest-Locke.

Geboorte van Anna Parker, dochter van Wally Valens en Amanda Parker.

Geboorte van Alex Zirkon, zoon van Benjamin Kartrest en Liz Zirkon.

119941995Geboorte van Benjamin Anthony Robert Kartrest (Benjamin Junior), zoon van Benjamin Kartrest en Marlie Kartrest-Locke. Van zijn nanny Aurora Zirkon krijgt Ben Junior heimelijk borstvoeding zodat ook hij een volmaakt immuunssyteem krijgt.

Geboorte van Wally Valens Junior, zoon van Wally Valens en Kate Valens-Phoenix.

Wally Valens en Benjamin Kartrest vragen Lilith Anderson en Liz Zirkon-Pelt toe te treden tot het grote netwerkhuwelijk. Tot ieders genoegen zeggen de dames 'ja'.

Officieel Netwerkhuwelijk.

X = Heteroseksuele relaties.
B = Bloedverwanten.
H = Hartsvriendinnen.

Relaties Emma Kate Wally Meika Trish Liz Lilith Aurora Amanda Ben Marlie Heather
Emma B X B X H
Kate B X H B H H X H
Wally X X X X X X X B X X
Meika H X B H X H
Trish B B X B H B X B B
Liz X
Lilith H X
Aurora X H X
Amanda H X H B X H
Ben X X B X X X X X X X
Marlie H X H B H X B
Heather H X B X B
Diagram Netwerkhuwelijk. Zwarte lijnen vertegenwoordigen heteroseksuele relaties. Rode lijnen vertegenwoordigen bloedverwantschappen. Blauwe lijnen vertegenwoordigen hartsvriendinrelaties.

Oprichting Mediterrane Unie, een economisch en culterele unie van in eerste instantie de staten Israël, Palestina, Jordanië en Libanon, onder leiding van Yitzhak Rabin. Decennia van conflict worden vreedzaam opgelost. Diverse landen daaromheen wachten af. Hun regimes hebben het moeilijk en de druk van hun bevolkingen voor democratische hervormingen neemt toe. Ze hebben geen enkele steun meer van de grootmachten.

11995(NIS Sunnydale nr. 10)

Na een kort bezoek aan het Babylon 5 universum in het jaar 2258 ontstaat er een crisis aan boord van de NIS Sunnydale. De bemanning van de NIS Sunnydale moet het schip verlaten na een onbedoelde actie van Doctor Zeppo Alexander Dunsel.. Ik kom terecht bij het Stargate Universum NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 4)

Onderweg tussen 1992 en 1999 stopt de TARDIS (Doctor Who Universum) in het plaatsje Sunnydale (Buffy Universum) alwaar The Big Three van Star Trek, SG-1 van Stargate, de Scooby Gang assisteren bij het verslaan van een groep vampiers. (3. Sympathy for the Devil.1997Geboortes van Jessica en Sean Terstark III, dochter en zoon van Lizette Oase en Sean Terstark II.

Sean Terstark en Lizette Oase treden in het huwelijk.

Robert, Jo en Elizabeth Summers verhuizen naar 'Castellum Valentijn' en Robert en Jo fuseren hun huwelijk in het Netwerkhuwelijk.


Officieel Netwerkhuwelijk.

X = Heteroseksuele relaties.
B = Bloedverwanten.
H = Hartsvriendinnen.

Relaties Emma Kate Wally Meika Trish Liz Robert Jo Lilith Aurora Amanda Ben Marlie Heather
Emma B X B X H
Kate B X H B H H X H
Wally X X X X X X X X B X X
Meika H X B H X H
Trish B B X B H B X B B
Liz X
Robert X
Jo X X
Lilith H X
Aurora X H X
Amanda H X H B X H
Ben X X B X X X X X X X
Marlie H X H B H X B
Heather H X B X B
Diagram Netwerkhuwelijk. Zwarte lijnen vertegenwoordigen heteroseksuele relaties. Rode lijnen vertegenwoordigen bloedverwantschappen. Blauwe lijnen vertegenwoordigen hartsvriendinrelaties.

Start van Buffy the Vampire Slayer.

11997(NIS Sunnydale nr. 4)

Na een bezoek aan het jaar 2267: De NIS Sunnydale bezoekt het Buffyverse en pikt daar een transporterduplicaat op van Buffy Summers. (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)

(NIS Sunnydale nr. 5)

Nadat ik een aantal nachtmerries had bezoekt de NIS Sunnydale, kort nadat de burgemeester is verslagen, en recutreert de voltallige Scooby Gang om middels een seance contact te leggen met de computergeesten van de Sunnydale. We leren de oorsprong van de geesten en met welk probleem ze zitten. Ik wordt op missie gestuurd naar het jaar 12376. (NIS Sunnydale V: De Voetmasseur.)(NIS Sunnydale nr. 7)

Ik keer terug uit het jaar 12376 (NIS Sunnydale V: De Voetmasseur.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 2)

Kirk, Spock, McCoy (uit het Star Trek Universum van het jaar 2293) en SG-1 (uit het Stargate Universum) verslaan Khan Noonian Singh en zijn troepen bij het verdedigen van Stargate Command. Ze besluiten om Khan en Co terug te brengen naar 1992 om zo de Star Trek tijdlijn te herstellen. Ze krijgen een lift van The Doctor en zijn TARDIS (uit het jaar 2005 van het Doctor Who Universum). (2. Waiting on a friend.).

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 5)

Nadat The Big Three van Star Trek, met SG-1 van Stargate, Khan en Co. hebben thuisgebracht in 1992, en na een tussenstop in het jaar 1997, nemen ze afscheid van the Doctor, Rose Tyler en de TARDIS die terugkeren naar 2005. Kirk ontmoet Anyanka van het Buffy Universum in de basis van Stargate Command. Daarna nodigt Kirk SG-1 uit voor een bezoek aan zijn eigen universum en de Enterprise-A in het jaar 2293, waar ze kort daarna weer van terugkeren. (4. Satisfaction.)1999Wally Valens is opnieuw ruimtevaarder. Dit keer heeft hij de eer om lid te zijn van een nieuwe expeditie naar de maan. Ze plaatsen de eerste module voor de permanente maanbasis Armstrong.

11999

(Voorouders Amanda Parker nr. 1)

Buffy Summers, versterkt met haar vrienden Xander Harris, Rupert Giles en Willow Rosenberg, en de gestalt van de Slayer-lijn, reist nadat ze Adam heeft verslagen, naar Deep Space Nine in het jaar 2369. Na advies gekregen te hebben van Spock keert Buffy terug naar dit jaar en neemt ze een leven voor zichzelf en neemt ze Xander Harris tot minnaar.2000(NIS Sunnydale nr. 1)

De NIS Sunnydale arriveert kort na haar bouw in het jaar 12372 in ons universum en pikt me op om haar grote reis door een metaversum te maken. Eerste stop is het jaar 2361. (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)2001President Josiah 'Jed' Bartlet van de Verenigde Staten neemt het initiatief voor de 'Brug der Werelden'. Dankzij een nieuwe ruimtevaartorganisatie, de 'United Nations Space Agency' (UNSA), onder leiding van hoofdzakelijk de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Federatie, de Russische Federatie en de Democratische Federatie China (DFC), een pendeldienst tussen de Aarde en Mars. De hele trip heen en weer duurt met de Ares 1 zeven maanden, inclusief een verblijf van drie maanden op Mars zelf.
Wally Valens, Kate Valens-Phoenix en Meika Parker maken deel uit van de bemanning.

12001(NIS Sunnydale nr. 8)

De NIS Sunnydale reist naar het jaar 2258 naar het Babylon 5 universum (NIS Sunnydale Sooner or later.)

(NIS Sunnydale nr. 12)

Superman, uit het jaar 1979, recruteert mij om mee te helpen bij het redden van de NIS Sunnydale. Ik krijg het commando over de NIS Smallville en haar bemanning, duplicaten van Clark Kent (DC Universum), Max Guevara (Dark Angel Universum), Janet Fraiser (Stargate Universum) en Jessica Six (Logan's Run Universum).
De NIS Sunnydale wordt weer onder controle gebracht van zijn eigen bemanning. (NIS Sunnydale III: De terugkeer van de NIS Sunnydale.)2002

12002(NIS Sunnydale nr. 13)

Een coalitie van Palpatine (Star Wars Universum), Gul Dukat (Star Trek Universum) en Zeppo Dunsel vormt een gigantische bedreiging voor alle realiteiten. Door de oorlog tussen diverse universa ontstaat het wezen Zirkon. De zygote van Zirkon is een fusie tussen Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit een alternatief pocketuniversum die vanuit het jaar 2269 door het conflict werd aangetrokken.((Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)
Zeppo Dunsel blijkt dubbelspel te spelen en nadat de NIS Sunnydale en haar zusterschepen gaan schuilen in de NIS Batar, afkomstig uit het jaar 12401, schept hij Kegar. Tussen de kosmische eniteiten onstaat een titanenstrijd! (NIS Sunnydale IV: Duisternis en het licht.)

De strijd wordt uiteindelijk beslist in 12376.2003Buffy the Vampire Slayer stopt.(Lilith Anderson nr. 22)

Omdat Wally Valens hen steunde in het summa cum laude behalen van hun doctoraat, willen de 'Bruiden van Valens' hem (hun coach) en de rest van 'Surf City' bedanken met een heel bijzondere, heel sensuele cosplay in de dancing van ''t Einde'.

Valentijnsdag: De 'Bruiden van Valens' bedanken Wally Valens het weekeinde daarop nog een keer op een zwoele manier in de sauna van ''t Einde', zonder dat de rest van 'Surf City' er bij is. Hierbij spelen ze met hem het verhaal 'Secret Shards' op een heel fysieke manier. Wally Valens speelt de rol van Jim Fox en Lilith Anderson de rol van Lisa Star. De andere vrouwen spelen de overige rollen. Hun zintuigen zijn via hun onderbewustzijn allemaal deel van Lilith Anderson.De zes volwassenen van de vriendenvereniging 'Surf City' worden op Halloween ontvoerd door de NIS Leiden, afkomstig uit het jaar 12401, en gaan op in Kegar. (Een avondje uit). De autoriteiten denken dat hun auto bij een eenzijdig ongeluk de rivier de Nieuwe Maas is ingereden, maar kunnen niets vinden. De toekomstige James Isaac Parker kent de waarheid.
Emma Phoenix, Trish Theron, Aurora en Liz Zirkon en Heather Locke nemen de zorg voor de kinderen op zich. Ze worden geholpen door Sean Terstark II en zijn Lizette Oase.(Lilith Anderson nr. 23)

Ondanks het feit dat Lilith Anderson wist dat Wally Valens en de rest van 'Surf City' zouden verdwijnen, is het voor haar een harde slag. Ze was echt smoorverliefd op hem en ze mist hem zo erg dat ze zich elke nacht in slaap huilt. Ze besluit dat genoeg tijd in deze eeuw heeft doorgebracht en dat ze alleen nog wat meer onderzoek moet doen voordat ze definitief kan vertrekken.
De 'Bruiden van Valens' (de gestalt Lilith Anderson) ontdekken in de kelder van hotel ''t Einde' de versteende Trent Kegarson. Omdat ze Wally Valens nooit meer zullen hebben richten ze hun club op Trent Kegarson en noemen ze zich voortaan de 'Bruiden van Kegarson'.

(Lilith Anderson nr. 24)

Lilith Anderson begint het beeld te onderzoeken, mede gebruikmakende van de geesteskracht van haar 'gestalt', en wacht een geschikt moment af om toe te slaan. Ze ziet Trent Kegarson als een belangrijk sluitstuk in Ners wapenprogramma's. Trent Kegarson is de nakomeling van een menselijke vrouw (Marla) en een geëvolueerd nanorobotwezen (Kegar), besmet met door Lilith gesaboteerde transformatievirussen, tijdens de vampieraanval op Hotel ''t Einde'.

(James Parker nr. 16)

James Isaac Parker arriveert vanuit 2015 om zijn oude vriend Trent Kegarson te helpen in opdracht van een machinegezant van Kegar. Daarna keert hij voorgoed terug naar zijn eigen tijd van het jaar 2015.

(Lilith Anderson nr. 25)

Trent Kegarson en de 'Bruiden van Kegarson' worden ontvoerd naar het jaar 12356 door Lilith Anderson, agente X-13 van Ner. Ze trekt haar geest terug uit hun zintuigen. Ooit had ze hen nodig om van hun sensualiteit te genieten en om haar eigen geest te versterken, maar voor Lilith Anderson zijn de 'Bruiden' nu slechts onderpanden om Trent Kegarson onder druk te zetten totdat ze hem volledig onder haar controle kan krijgen.(Wedergeboorte)

Een dag na de ontvoering ontploft een tijdbom geplaatst door Lilith Anderson. Hotel ''t Einde' wordt zo totaal verwoest dat er geen spoor van de ontvoering te vinden is.

(Lilith Anderson nr. 32)

Energiewezen Lilith Anderson zorgt ervoor dat in Hotel ''t Einde' op tijd het brandalarm afgaat zodat gasten en personeel op tijd kunnen vluchten. De autoriteiten nemen aan dat de culte de 'Bruiden van Kegarson' bij de explosie vernietigd is.Jaar van de democratische lente. Over de hele wereld vallen dictatoriale regimes. Zonder steun van hun voormalige bondgenoten kunnen ze de druk van hun bevolking niet meer aan en ze kiezen op vreedzame wijze voor een overgang naar vrede, vrijheid, gelijkheid en democratie. Het enige land op de wereld dat nog afgesloten en dictatoriaal is, is Noord Korea.

Robert Summers sterft bij een verkeersongeval.

12003(Freydeichelpveckep - Fox nr. 8) (Lisa Star nr. 2)

Lisa Star wordt commandant van het schip de TRS Exeter. Haar eerste officier is Jim Fox. Ze beleven het avontuur dat in het Zaaris universum slechts fictie is: 'Secret Shards'.

Geboorte van Mary Star, dochter van Jim Fox en Lisa Star.The Doctor en Rose Tyler reizen met de TARDIS naar 1999 om daar the Big Three van Star Trek en SG-1 van Stargate op te halen, om hen te helpen Khan en zijn mensen terug te brengen naar 1992. Nadat de missie volbracht is keren ze terug naar dit jaar.

(Voorouders Amanda Parker nr. 2)

Rose Tyler in haar Bad Wolf incarnatie reist naar het jaar 2369 en Deep Space Nine om Spock om advies te dragen. Na terugkeer neemt ze The Doctor en Jack Harkness als haar minnaars.(Voorouders Amanda Parker nr. 3)

Emma Frost, bezeten door de Phoenix/Jean Grey, reist naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om advies van Spock te krijgen. Na haar/hun terugkeer nemen ze / neemt ze Scott Summers als minnaar.2005

12005

2010(Lilith Anderson nr. 2) (James Parker nr. 6)

Lilith Anderson arriveert voor haar eerste reis door de tijd vanuit het jaar 12356. Ze gaat werken bij de TU Delft en verleidt de achttien jarige James Isaac Parker. Ze neemt zijn maagdelijkheid en een groot deel van zijn kennis. Ze is in eerste instantie verbaasd dat hij haar al kent en komt zo te weten dat ze al eerder in zijn tijdlijn hem zal gaan ontmoeten. James Parker is verbaasd om deze Lilith Anderson te zien, zeven jaar nadat zij en de 'Bruiden' zogezegd stierven in de explosie van ''t Einde'. Lilith verklaart dat zij de explosie overleeft heeft, maar dat ze zwaar gewond was en haar geheugen kwijt was. Pas onlangs was zogezegd een deel van haar geheugen hersteld en het feit dat ze er zo jong uitziet verklaart ze door een 'Ambrovitale' therapie en de plastische chirurgie die ze kreeg om haar verminkingen te herstellen. James Parker aanvaart haar verhaal en is blij dat ze nu zijn vriendin is. Hij is altijd al een beetje verliefd op haar geweest. Al vanaf dat ze samen in de Hoofdstraat van Sprucphord woonden.
Met haar 'oude leven' wil ze niets te maken hebben. Lilith geeft als excuus aan dat ze eigenlijk nog herstellende is. Ze sluit zich ook af van de vrouwen van 'De Coven van de Hand'. Ze weet er te weinig van.12010

2013Liz en Aurora Zirkon, Heather Locke, Emma Phoenix, Jo April en Trish Theron richten een verbond op genaamd de 'Alternatieve Echtgenotes' omdat ze beseffen dat ze geen deel hebben uitgemaakt van 'Surf City'. En dat Lilith Anderson hen allen behoorlijk heeft gemanipuleerd.(James Parker nr. 7)

James Parker maakt een chart met al zijn (half)broers en (half)zussen.
Families Dames Heretren Zirkon Trent Kegarson Sean Terstark Senior Don Enigma Wally Valens (voor duplicatie) Wally Valens (origineel) Benjamin Kartrest (duplicaat van Wally Valens)
Locke Marlie Locke (kloon van Heather Locke) Tara Kartrest (erkend door Benjamin Kartrest) Wally Kartrest Benjamin Anthony Robert Kartrest (Junior)
Isabella Kartrest (erkend door Benjamin Kartrest)
Heather Locke (origineel) James Kegarson Sean Terstark II Christopher Locke (Heather Locke zich voordoend als Marlie Locke) Christine Locke
Walter Kegarson
Murray / MacM Scarlett Theron (tweelingzus van Meika Parker) Eddie Theron (Wally Valens en Scarlett Theron vermomd als Batman en Catwoman)
Meika Parker (tweelingzus van Scarlett Theron) Jana Parker Nell Parker Patricia Parker
Trish Theron (achterkleindochter van een Kate Phoenix, een Marlie Locke, een Amanda Parker en een Scarlett Theron uit een alternatief universum) Barbara Theron
Charlotte Theron
MacM (overovergrootmoeders van Scarlett en Meika)
Zie Scarlett and Meika
Phoenix Kate Phoenix (tweelingzus van Emma Phoenix) Melissa Valens Wally Valens (Junior) Benjamin Valens
Johanna Adriana Francesca Valens
Emma Phoenix (tweelingzus van Kate Phoenix) Alice Enigma Charles Enigma
Kate Enigma Walter Enigma
Bevrouwing van de NIS Phoenix, personages gespeeld door Kate Phoenix
Zie Kate en Emma
Parker Amanda Parker James Isaac Parker Anna Parker Eugene Joseph Parker
Zirkon Aurora Zirkon Anna Zirkon (Aurora Zirkon ALIAS Mara Young)
Liz Zirkon-Pelt Gravelson Zirkon Alex Zirkon
Jeffrey Zirkon
Summers Alle minnaressen van Wally Valens Elizabeth Josine Summers
Anderson Lilith Anderson ('dochter' van de 23 andere bruiden) Anna Anderson
23 andere bruiden ('Moeders' van Lilith Anderson)
Zie Lilith Anderson

Wanneer vampiers uit het Valens Kappa universum de Aarde binnenvallen omdat ze Trish Theron proberen te vinden, komen de 'Alternatieve Echtgenotes' weer te samen om samen met Elizabeth Summers 'Septet' te vormen. De strijd duurt van 28 oktober tot en met 3 november 2013 en de vampiers worden door 'Septet' grondig verslagen.
Na afloop heeft vooral Elizabeth Summers de smaak te pakken en nadat ze alle afleveringen van 'Buffy the Vampire Slayer' en 'Angel' minstens tien keer gezien heeft wil ze naast haar hulp aan haar familie haar tijd ook wijden aan de strijd tegen het kwaad. De rest van 'Septet' wordt aangstoken door haar enthousiasme en doet met haar mee. Kunnen ze gelijk ook wat goeds doen.

De kinderen van de vriendenvereniging 'Surf City' gedenken hun ouders en hun hobby met een eigen Cosplay. op Halloween 2013. Omdat Elizabeth Summers te druk bezig was met de strijd heeft ze tot haar spijt niet mee kunnen doen.(Lilith Anderson nr. 3) (James Parker nr. 8)

James Isaac Parker confronteert Lilith Anderson met de bekentenissen van de 'Alternatieve Echtgenotes', maar Lilith ontkent alles omdat deze Lilith dit nog niet heeft meegemaakt.
James Isaac Parker verbreekt zijn relatie met Lilith Anderson, niet beseffende dat dit een jongere Lilith is dan de Lilith die de levens van zijn ouders zo heeft gemanipuleerd.
Lilith Anderson besluit om naar het jaar 1984 te reizen om de vader van James Parker te onderzoeken. Zij heeft gehoord wat ze gedaan zou hebben, en dus wat ze zal gaan doen, en ze is heel benieuwd waarom Wally Valens haar zo zal fascineren. Ze vindt dat ze bij al het goede dat ze voor Ner doet zichzelf eens een plezier mag doen. Ze geeft zichzelf toestemming om alle mensen te gebruiken waar ze zin in heeft. Ook al zouden die mensen dat niet willen als ze ervan zouden weten. Lilith haalt er de schouders bij op. 'Wat niet weet wat niet deert' vindt ze en bovendien zullen die mensen in hun onwetendheid er enorm van gaan genieten. Ze injecteert zichzelf met een gentherapie om zichzelf de gave van telesensorie te geven. Deze gave stelt haar in staat om de zintuigen van andere mensen af te tappen, en dan maakt het niet uit of het het gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, smaakzin, tastzin, thermoceptie, nociceptie, evenwichtszin of propioceptie betreft. Het is alsof al deze zintuigen haar eigen zintuigen zijn. Ze tapt rechtstreeks uit de homunculus sensorisch van anderen zonder dat die anderen dat merken.120132014De kinderen van de vriendenvereniging 'Surf City' lanceren een herdenkingssite voor hun verdwenen ouders. Surf City Halloween Cosplay

De 'Alternatieve Echtgenotes' gedenken de leden van 'Surf City' en hun hobby ook met een eigen Cosplay waarbij ook hun aller dochter Elizabeth Summers aansluit.

Kort na hun cosplay krijgen de 'Alternatieve Echtgenotes', Team Las Vegas, bestaande uit Heather Locke, Liz en Aurora Zirkon, Emma Phoenix, Jo April en Trish Theron, aangevuld met Elizabeth Summers, een bijzondere beloning. De commandant van de originele NIS Batar, Michelle Stolk, schenkt hen de NIS Las Vegas, afkomstig uit het jaar 12401.
Bijgevolg maken ook deze zeven vrouwen later direct deel uit van Kegar. Maar wel na een paar decennia gereisd te hebben door tijd en ruimte en veel plezier te hebben beleefd.

(MACM nr. 2) (Voorouders Scarlett Theron en Meika Parker nr. 1)

Michelle Stolk blijkt nog guller wanneer ze zelfs de NIS Memphis, afkomstig uit het jaar 12401, schenkt aan de damesband, MacM Team Memphis, bestaande uit Marilyn Bowker, Agneta Rigg, Catherine Hathaway en Mary MacGraw. Hun eerste reis is naar het jaar 1866.


(Lisa Star nr. 3) (Voorouders Kate en Emma Phoenix nr. 1)

Een derde groep vrouwen, Team Phoenix, uit diverse, andere, universa, krijgt, nadat ze ook een eigen Cosplay hebben gehouden, van Michelle Stolk de NIS Phoenix, afkomstig uit het jaar 12401. Onder het commando van Lisa Star, reist het schip door tijd, ruimte en andere dimensies. Samen met Gina Gold, Sarah Cox, Eva Cohen, Victoria Pirelli, Megan Farrell, Mary Jane van Pelt en Grace Watson bezoekt Lisa Star diverse tijdperken en universa.
Hun eerste reis is naar het jaar 1984.


(James Parker nr. 9)

James Isaac Parker wordt verliefd op Jessica Terstark en verlooft zich met haar.120142015

(James Parker nr. 10)

James Isaac Parker leest over de ramp in 1991 die het leven van de Aarde liet verdwijnen en beseft dat hij degene is die de wereld heeft gered, moet gaan redden. Hij reist naar het verleden, naar het jaar 1987. (Ambities, wraak, oorlog en nieuw leven. Deel 3)

(James Parker nr. 15)

Terug uit het jaar 1991 reist hij in opdracht van een machinegezant van Kegar naar het jaar 2003 om Trent Kegarson te herstellen. (Wedergeboorte)

(James Parker nr. 17)

Eenmaal terug vanuit 2003 is hij het tijdreizen beu en besluit zich op andere zaken te storten. Hoofdzakelijk op zijn mooie verloofde.
James Isaac Parker treedt in het huwelijk met die mooie verloofde: Jessica Terstark.120152016De Sociaal Democratische Liberaal Heidi Cussler wordt in november gekozen tot president van de Verenigde Staten van Canada (VSC), de fusiestaat van de Verenigde Staten van Amerika en van Canada.
Conservatieve krachten in Noord Amerika gaan ondergronds in een netwerk van sektes die contact leggen met andere nationalistische en religieuze extremisten in Europa, Afrika, het Midden Oosten en Azië. Ze leggen de grondslagen voor een organisatie die zich formeel 'De Rechten van God' noemt. In eerste instantie lijken ze niet veel gemeen te hebben en lijken ze elkaar eerder naar het leven te staan. Maar diep in hun hart weten ze dat ze allen hetzelfde willen: de ondergang van de in de wereld groeiende beweging richting een seculier humanistische samenleving gebaseerd op rationele, atheïstische principes en mensenrechten. Informeel noemen ze zich 'Eindtijd'. Ze zijn het beu om te wachten op de dag des oordeels en willen die zelf het liefst gaan veroorzaken. Ze dromen van een wereldzuiverende holocaust en een inspiratie hiervoor halen ze uit de klassieke TV serie Jericho waarin diverse steden worden vernietigd in een 'Tweede Amerikaanse Burgeroorlog'. Twee van hun leiders noemen zich 'Apocalyps' en 'Ragnarok'. Het idee is aanslagen te veroorzaken die extremisme en nationalisme stimuleren zodat hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan zodat ze elkaar vernietigen.

De Derde Wereldoorlog: terroristen van 'Eindtijd' vernietigen met kofferatoombommen Rome, Jeruzalem, Mekka en New Delhi. Aanslagen op New York, Moskou, Peking en Doggerstad worden voorkomen.
De terroristen worden door internationale troepen verslagen opererende vanaf het vliegdekschip USS Enterprise onder het commando van captain Tara Kartrest. Het vliegdekschip is in dat jaar het eigendom van 'Kartrest Star Enterprises' (KSE). De internationale troepen zijn afkomstig van de Verenigde Staten van Canada, Australië, Rusland, China en de Europese Federatie. Geheel onverwacht krijgt de brede coalitie steun van Noord Korea. De regering in Pyongyang beseft dat er een kwade macht is opgestaan die nog gekker is dan zij zelf.

120162020Formalisering van het begin van de wereldvrede: De Pax Pacifica begint, een reeks conferenties op Tahiti. Belangrijkste gesprekspartners: president Heidi Cussler van de VSC, oud president Boris Jeltsin van de Russische Federatie, oud president Hu Yaobang van de Democratische Federatie China, en president Jo Cox van de Europese Federatie. Melissa Valens speelt een sleutelrol bij de besprekingen.

Sean Terstark III en Melissa Valens treden in het huwelijk. Geboorte van Sean Terstark IV, zoon van Sean Terstark III en Melissa Valens.

120202024Start van de Vierde Wereldoorlog. Legers en vloten staan oog in oog met elkaar. De oorzaak is bij niemand bekend en iedereen verdenkt iedereen. Melissa Valens maakt een einde aan die Vierde Wereldoorlog voordat er echt slachtoffers vallen. De Pax Pacifica is een voltooid feit. Hervormingen leiden tot een vreedzame omwenteling in Noord Korea. Achteraf vermoed men dat bepaalde groeperingen die de Derde Wereldoorlog verloren uit waren op een revanche door via slinkse wegen te stoken in diverse politieke en ecomische processen.

120242025Melissa Valens van de 'Artamofemsci' partij wordt president van de Verenigde Aarde. Ze krijgt steun van de EF, de VSC, Rusland, China en India. De rest van de wereld volgt spoedig. (Droom?)(James Parker nr. 18)

Geboorte van Scott Parker, zoon van James Isaac Parker en Jessica Terstark.Aurora Zirkon neemt Benjamin Kartrest Junior aan boord van de NIS Las Vegas en verleidt hem.

Geboorte van Benjamin Kartrest III, zoon van Benjamin Kartrest Junior en Aurora Zirkon.

De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Jupiter en laat daar een permanent bewoont station achter in een baan rond de maan Europa.

12025 De Terran Republic ontwikkelt de piek van haar fysieke technologische kunne: Ruimteschepen die in feite een soort pocket-universa zijn die groter zijn van binnen dan van buiten en die volledig de macht over tijd en ruimte hebben en in elk universum kunnen doordringen. Ze treffen in slechts een beperkt aantal andere universa culturen aan die hetzelfde kunnen. Ze bespelen de tijdlijnen van alle realiteiten zoals Jimi Hendrix de snaren van zijn gitaar.

2040De UNSA lanceert een bemande expeditie naar Saturnus en laat daar een permanent bewoont station achter in een baan rond de maan Titan. Commandant van de eerste missie is Charles Enigma, een zoon van Wally Valens.

120402066Geboorte van Balthasar Vance, zoon van Benjamin Vance en Barbara Parker.

120662068Terroristen die de oude tijden van oorlog willen laten herleven graven het lichaam van Scarlett Theron op omdat dat lichaam nog de meest zuivere vorm van het vampiertransformatievirus zou bevatten. Haar lichaam blijkt door het latente virus nog goed geconserveerd en de experimenten met het virus zorgen voor een dusdanige mutatie daarin dat er een zombieplaag ontstaat in de Amerikaans staat Georgia.
Scott Parker en zijn kinderen Barbara en Johnny vormen samen met Barbara's echtgenoot Benjamin Vance de leiding van een klein leger, team Romero, dat de zombies verslaat.
Eddie Theron rekent persoonlijk af met de terroristen die het lichaam van zijn moeder hebben misbruikt en komt tot de ontdekking dat zijn moeder weer tot leven is gewekt. Met behulp van Christopher Locke, die een monster van het bloed van Trent Kegarson heeft weten te bemachtigen, wordt het lichaam van Scarlett gezuiverd van het snode virus. Hierbij experimenteert Eddie eerst met het lichaam van de eveneens goed geconserveerde Susan de Groot. Het resultaat is dat beide vrouwen opnieuw leven, maar dat hun 'geest' lijkt te ontbreken.
Een dag na die constatering verdwijnen hun lichamen op mysterieuze wijze. Zonder dat Eddie en Chris het weten heeft Kegar hun lichamen omgezet in energie en in zich geabsorbeerd naar het jaar 12373. .

Wegens hun bijzondere verdiensten voor de mensheid krijgen de kinderen van 'Surf City' en hun directe familieleden van Michelle Stolk de beschikking over een kleine vloot van Municipality Class schepen (NIS Sprucphord, NIS Lerunette, NIS Evenho, NIS Roosendaal, NIS Breda, NIS Milano, NIS Kopenhagen, NIS Rotterdam, NIS Maastricht, NIS Stockholm, NIS Brussels, NIS Antwerp, NIS Berlin, NIS Paris, NIS Atlanta en de NIS Glasgow), allen afkomstig uit het jaar 12401, en ze maken daarom later direct deel uit van Kegar.

120682091Ontwikkeling van de Parker-Vance ruimtetijdkrommingsaandrijving.

120912100Lancering van de Arrow. Met aan boord o.a. Balthasar Vance. De Arrow verdwijnt in de hyperruimte en komt in de toekomst terecht. (Arrow)

121002191Hyperruimteaandrijving. Begin van de kolonisatie van de Laniakeasupercluster.

12191 De mensheid van de Terran Republic zet een nieuwe stap in hun evolutie. Hun gaven zijn zo ver ontwikkeld dat ze veranderen in energiewezens.(NIS Sunnydale nr. 9)

De NIS Sunnydale bezoekt vanuit het jaar 2002 het Babylon 5 Universum en moet na een bezoek van Zeppo Dunsel geëvacueerd worden. Ik beland in het Stargate Universum van het jaar 1997. (NIS Sunnydale II: Sooner or later.)

2258

12258

(Voorouders Amanda Parker nr. 4)

Een door de Barrier tot Godin getransformeerde Elizabeth Dehner reist met haar collega Spock naar Deep Space Nine van het jaar 2369 om Spock om advies te vragen over het god zijn. Na terugkeer wekt ze Gary Mitchell tot leven, en neemt ze hem tot minnaar.2265

12265(NIS Sunnydale nr. 3)

De NIS Sunnydale bezoekt na het jaar 2361 in het Star Trek Universum ruimtestation K7 en pikt daar transporterduplicaten op van Spock, McCoy en Jadzia Dax. Dan wordt verder gereisd naar het jaar 1999 (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)2267

12267(Star Trek vs. Star Wars nr. 3 en Star Trek vs. Star Wars nr. 7)

Het Fusiewezen Darth Vader / Beta XII-A Entiteit, versterkt met Pah-Wraiths en twee dode melkwegstelsels (een miljard maal een miljard gedoemde zielen), uit het jaar 2380 sleurt de U.S.S. Enterprise onder het commando van captain Kirk naar het universum van Star Wars en het jaar 19997731 VC. Het lukt hen van aldaar weer terug te keren naar hun eigen universum ((Star Trek vs. Star Wars: Extreme II)De NIS Atlantic, onder het commando van Keizerin Madelina de Zesde, arriveert vanuit het jaar 13400 in het Star Trek universum alwaar de Keizerin de NIS San Francisco tegenkomt met James Kirk aan boord. Ze wordt verliefd op hem en ze besluit met haar schip in zijn universum te blijven. Ze neemt dan contact op met haar eigen universum in het jaar 12401 om te vragen dat haar voorgangster Madelina de Eerste de NIS Batar inzet om te helpen in de strijd.

2269

12269(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 1)

De Enterprise A van het Star Trek Universum bezoekt weer de Guardian of Forever en komt in contact met SG-1 van het Stargate Universum. Dan blijkt dat hun tijdlijn is uitgewist. Ze reizen gezamenlijk naar het jaar 1999 (1. Start me up.)

(Stargate SG1 meets Star Trek: TOS nr. 6)

SG-1 van het Stargate Universum bezoekt, terugkomende van het jaar 1999 de Enterprise A van het Star Trek Universum. Ze komen terecht in een pocket universum, een metaverse, geschapen door Gary Mitchell alwaar ze geconfronteerd worden door een vloot schepen afkomstig uit diverse andere universa. Uiteindelijk ontmoeten Kirk en Carter een kleinzoon van hen. Daarna sturen ze SG-1 terug naar 1999. (5. Between a rock and a hard place.)

Deze gebeurtenissen leggen het grondwerk voor het begin van de samenstelling van Slaytrekx in het jaar 2369.2293

12293(NIS Sunnydale nr. 2)

De NIS Sunnydale bezoekt na vertrek uit het jaar 2002 in het Star Trek Universum de planeet Nervala IV, om daarna door te reizen naar het jaar 2267. (NIS Sunnydale I: These are the voyages…)2361

12361

(Voorouders Amanda Parker nr. 5)

Voorouders van Amanda Parker bezoeken Deep Space Nine in het Star Trek Universum. Buffy Summers uit 2000, Rose Tyler en Emma Frost/Jean Grey/Phoenix uit 2005 en Elizabeth Dehner met Spock uit 2265. Spock geeft de vier godinnen advies en ze keren allen terug naar het jaren vanwaar ze kwamen. Het is het begin van de weg naar haar geboorte. (Spock's Angels)

Grondwerk hiervoor, vooral in het kader van de samenstelling van Slaytrekx, wordt mede gelegd in het jaar 2293.

Slaytrekx, de sturende component van Kegar, zorgt voor een beter begrip bij Victoria Vance over hetgeen zich in haar hoofd afspeelt in het jaar 12373.2369

12369(Star Trek vs. Star Wars nr. 2)Strijdkrachten uit het Star Wars Universum uit het jaar 19997731 VC vallen de Melkweg van de Federatie in het Star Trek Universum aan. Na verwoestende gebeurtenissen wordt een klein pocket universum gecreëerd om de verwoesting te beperken. Een fusiewezen van Darth Vader en de Beta XII-A Entiteit onstaat dat, aangevuld wordt door Pah-Wraiths en een miljard maal een miljard gedoemde zielen, gaat zwerven door het metaversum en uiteindelijk Kirks Enterprise aanvalt in het jaar 2269. (Star Trek vs. Star Wars: Extreme I2380

123803221Eerste kolonisten op Zaaris.

13221 De mensheid in het universum van de Terran Republic versmelt tot één collectief wezen: Starjoss.3232

1

Stichting van het Keizerrijk Zaaris.

1323210271

7040

Oorlog met de Vannasnimboekie.

2027110871

7640

Einde van de oorlog met de Vannasnimboekie en oprichting van het Groot Imperium van Ner (GIN) door Gravelson Zirkon, zoon van Heretren Zirkon.

Start koude oorlog tussen Zaaris en het GIN.

2087111371

8140

De Aarde en haar zonnestelsel worden een reservaat.

2137112150

8919

(Freydeichelpveckep - Fox nr. 1)

De zwangere luitenant Dorothy Freydeichelpveckep, van de NIS Cat stuit op scheuren in de realiteit van het heelal waarlangs diverse andere universa en tijdperken te bereiken zijn. Omdat de scheuren een gevaar vormen voor alle realiteiten waagt ze haar leven om de scheuren te dichten. Ze raakt verdwaalt tussen de dimensies en de tijden en komt in aanraking met helden uit andere universa. Ze vormt een team dat haar helpt om de scheuren te dichten. Uiteindelijk geraakt ze in het verleden van het universum van de Terran Republic in het jaar 1961 (11961).2215012151

8920

(Freydeichelpveckep - Fox nr. 3)

Captain Dorothy Freydeichelpveckep keert terug uit het universum van de Terran Republic en het jaar 1961 (11961) en schenkt het leven aan haar dochter Joan. Ze krijgt officieel het commando over het schip dat haar geschonken werd: De NIS Galaxy. De NIS Galaxy wordt voor haar universum het prototype van schepen van de Galactic Class. Ze beleeft er vele avonturen mee en verkent diverse tijdperken en andere universa. Dorothy Freydeichelpveckep wordt een levende legende.2215112180

8949

(Freydeichelpveckep - Fox nr. 4A)

Joan Freydeichelpveckep en haar man William Fox reizen naar het verleden van de Aarde, naar het jaar 1966 NC, om daar de mensheid te observeren in een cruciaal moment van haar bestaan.2218012200

8969

(Freydeichelpveckep - Fox nr. 4B)

Lancering van de NIS Geneva onder het commando van Admiraal P.E. Dorothy Freydeichelpveckep.2220012356

9125

1

(Lilith Anderson nr. 1)

Agenten van Ner graven op Aarde een statiscapsule op met daarin de zygote die Lilith Anderson zal worden en nemen deze mee naar Ner. Ze accelereren de tijd in de capsule zodat Lilith binnen drie maanden uitgroeit tot een volwassen vrouw en programmeren haar tot de volmaakte agente X-13, hun mooiste en beste wapen.
Lilith Anderson begint aan haar reis naar het verleden (het jaar 2010) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van James Parker.

(Lilith Anderson nr. 26)

Lilith Anderson, die terugkeert vanuit haar reis naar het verleden (vanuit het jaar 2003) om onderzoek te doen en sabotage te plegen in het tijdperk van Wally Valens en James Parker, maakt volop gebruik van Trent Kegarson. Voor haar werk en privé. Ze bevrucht haar eigen gameten met die van hem en schept een aantal zygoten (hun kinderen) die ze veilig stelt door ze te plaatsen in een kunstmatige baarmoeder aan boord van een robotsonde die ze lanceert vanuit haar schip voordat haar kapitein uit jaloezie de zygoten vernietigt.

(Lilith Anderson nr. 27)

Trent Kegarson wordt getransformeerd tot de perfecte moordmachine en Lilith gebuikt hem om haar kapitein te doden en het commando over te nemen. Kort daarop verliest ze de controle over Kegarson die haar en de rest van haar bemanning aanvalt. Het schip wordt vernietigd en de hele bemanning sterft. De 21 'Bruiden' ontsnappen de vernietiging omdat hun statiscellen ook een soort ontsnappingscapsules zijn. Trent Kegarson wordt vernietigd door de explosie van het schip. Lilith Anderson weet op het nippertje te ontsnappen door zichzelf te injecteren met de meest geavanceerde versie van het transformatievirus, genaamd 'Trenthack', gebaseerd op experimenten op Trent Kegarson, waarmee ze heel haar eigen lichaam omzet in energie. Als een geest, een energiewezen, maakt ze een wilde ongecontroleerde sprong door tijd en ruimte en komt ze terecht in het jaar 1986.De Arrow arriveert in de hyperruimte in dit jaar. De 'Bruiden van Kegarson' worden gered. Kathleen Smith hernoemt haar groep weer tot 'Bruiden van Valens'. (Al haar dromen in duigen)

Een laatste wapen van de Vannasnimboekie roeit een geheime GIN basis uit.

2235612357

9126

2De Arrow komt aan bij de GIN basis in de hyperruimte. Diverse bemanningsleden sneuvelen en de basis vernietigd zichzelf. (Bestemming)

2235712361

9130

6Reighan Anorn wordt opzichter van het Aarde reservaat.

2236112371

9140

16De Arrow ontsnapt uit de hyperruimte en redt het zonnestelsel door de Ner sonde te vernietigen die bezig was de zon te doden. (Warmte)

Contact tussen de Arrow bemanning en Reighan Anorn. (Opzichter)

2237112372

9141

17Victoria Vance heeft haar krachten niet meer in de hand en moet elders hulp zoeken. (Spelletjes)(Lilith Anderson nr. 33)

Defecte Rana eenheden doden de bemanning van de Arrow en bouwen de NIS Sunnydale die daarna naar ons universum vertrekt naar het jaar 2001. (Rana)

Energiewezen Lilith Anderson heeft de hele tijd de bemanning van de Arrow en haar vroegere vriendinnen de hele tijd onzichtbaar en ongemerkt gevolgd en probeert hen te redden. Helaas blijkt haar macht te gering en kan ze de Rana niet tegenhouden. Ze besluit om volledig buiten beeld te blijven en verder niemand in te lichten over haar reddingspoging.2237212373

9142

18Victoria Vance leert zichzelf onder controle te houden met behulp van Tim Pilot. Ze kent nu de waarheid over de macht van haar geest en de multiversa die ze schiep die samensmolten tot Kegar (Vicky) Kegar wordt intern geregeerd door de Kegarcomponenten Slaytrekx en levert een strijd met Zirkon, een conflict dat relatief begint in 19997731 VC. Het begin van de samenstelling van Slaytrekx ligt in het jaar 2369 en de eerste leden van Slaytrekx ontstonden in relatieve tijd in 2293  (Lilith Anderson nr. 34)

  Gerechtigheid: Revolutie in een Drie-Eenheid Lilith-Scarlett-Susan.
  Energiewezen Lilith Anderson wordt door Kegar gegrepen en geabsorbeerd.
  Kegarcomponenten 'Surf City', 'Alternatieve Echtgenotes', 'Bruiden van Valens' en 'Kinderen van Surf City' getuigen in de zaak Lilith en leggen de zaak voor aan Slaytrekx.

  Haar misdaden zijn:
  1. Bij de 'Bruiden van Valens':
   1. Fraude;
   2. Ontvoering;
   3. Bedreiging;
   4. Schade aan het lichaam;
   5. Geestvredebreuk; en
   6. Voyeurisme langs alle zintuigen.
  2. Bij de 'Alternatieve Echtgenotes':
   1. Fraude;
   2. Geestvredebreuk;
   3. Voyeurisme langs alle zintuigen; en
   4. Manipulatie.
  3. Bij James Isaac Parker:
   1. Fraude;
   2. Geestvredebreuk; en
   3. Sabotage met dodelijke gevolgen.
  4. Bij het Sterren Imperium Zaaris:
   1. Productie van massavernietigingswapens, met dodelijke gevolgen.
  5. Bij GIN kapitein Yor Misojack:
   1. Moord.
  6. Bij Trent Kegarson:
   1. Verminking;
   2. Experimenteren; en
   3. Fundamentele schending van de persoon.


  Ze houden bij hun oordeel er rekening mee dat:
  1. Energiewezen Lilith Anderson ook Scarlett Theron en Susan de Groot is;
  2. Ze op het einde ook goede daden heeft verricht; en
  3. Ze oprecht berouw heeft over haar daden.


  Lilith wordt als drie-eenheid ontmanteld. Haar Susan en Scarlett componenten worden van haar afgesplitst en krijgen elk een eigen hoeveelheid energie. Deze energie is afkomstig van hun eigen oorspronkelijke lichamen uit het jaar 2068.

  Het uiteindelijke oordeel is dat ze Lilith Anderson 100 jaar moet doorbrengen in een tijdlusgevangenis binnen Kegar. Na 100 jaar wordt ze vrijgelaten en heeft ze haar straf er volledig opzitten. Voor Kegar zelf is minder dan een seconde verstreken. Ze mag in Kegar blijven en omdat ze berouw heeft en haar straf erop heeft zitten wordt ze vergeven.De Kegar componenten 'Surf City' en 'Alternatieve Echtgenotes' fuseren en slokken hierbij ook Lilith Anderson, Susan de Groot en Scarlett Theron op.Kegar, geamuseerd, noteert hoe diverse componenten van hem zich tot elkaar verhouden.

Officieel Netwerkhuwelijk.

X = Heteroseksuele relaties.
B = Bloedverwanten.
H = Hartsvriendinnen.

Relaties Emma Kate Wally Meika Trish Scarlett Liz Jo Lilith Susan Aurora Amanda Ben Marlie Heather
Emma B X B X H
Kate B X H B H H H H X H
Wally X X X X X X X X X X B X X
Meika H X B B H X H
Trish B B X B B H B X B B
Scarlett H X B B H
Liz X
Jo X
Lilith H X
Susan H X H
Aurora X H X
Amanda H X H B X H
Ben X X B X X X X X X X
Marlie H X H B H X B
Heather H X B X B
Diagram Netwerkhuwelijk. Zwarte lijnen vertegenwoordigen heteroseksuele relaties. Rode lijnen vertegenwoordigen bloedverwantschappen. Blauwe lijnen vertegenwoordigen hartsvriendinrelaties.
Vanzelfsprekend zijn er hier geen relaties met fysieke lichamen, maar met fysieke lichamen die omgezet zijn in energielichamen. Deze banden zijn vele malen intenser en behelsen een onlosmakelijke versmelting van energiedelen. Het betreft de meest intense, meest intieme en sterkst versmolten delen van Kegar.


22373(NIS Sunnydale nr. 6)

De NIS Sunnydale deponeert me vanuit het jaar 1999 in de haremtoren van Gravelson Zirkon, de Overheer van Ner. Gravelson Zirkon sterft als hij, met enige hulp van mij, uit de toren valt. Zelfs hij kan een val die een minuut duurt niet overleven. Hierdoor wordt ik automatisch de heerser over zijn hele imperium. Omdat ik daar geen zin in heb, geef ik de baan door aan Madelina die hierdoor Keizerin Madelina de Eerste van Ner wordt.
De NIS Sunnydale neemt me terug naar het jaar 1999 en de geesten zijn tevreden gesteld. (NIS Sunnydale V: Voetmasseur.).12376

9145

21Het GIN valt Zaaris aan in een vernietigende oorlog. Kegar verslaat Zirkon en herstelt Zaaris en de vrede. Het was een strijd die relatief begon in de multiversa die Vicky Vance in haar hoofd geschapen had. 19997731 VC (Ner)

Een alliantie ontstaat tussen Zaaris en Ner onder leiding van Madelina. (Dominantie)

Zaaris en Ner voeren een gezamenlijke missie uit. (De Missie)

2237612401

9170

46

1

Ner sluit zich weer aan bij Zaaris. Begin van de nieuwe tijdrekening 'E Pluribus Unum' (EPU). Lancering van de River class vloot.

De NIS Batar krijgt vanuit het jaar 2269 vanuit het Star Trek universum van Keizerin Madelina de Zesde aan boord van de NIS Atlantic het verzoek een bijzondere missie uit te voeren. De NIS Batar voert haar missie uit en ontvangt daarbij op onconventionele manier haar Municipality class eenheden. (Bijzonderheden van de NIS Batar) Het schip, onder het commando van Michelle Stolk en met aan boord haar eregasten haar vader Vanderhof Stolk en haar vrienden Marty Brill en Keizerin Madelina de Eerste, verdwijnt tijdens die eerste missie naar het jaar 2003. (Missie van de NIS Batar). Diverse Municipality class eenheden van de Batar pikken bemanningen en bevrouwingen op in de jaren 2003, 2014 en 2068.

22401 Het hele multiversum van de Terran Republic wordt door Starjoss en de 'Voogden' tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar, waarvan ze zelf ook deel uitmaken.13130

9899

775

730

De Rivervloot wordt gesloopt en omgevormd tot één nieuw Hyperdraagschip genaamd de NIS Atlantic. (Het lot van de Rivervloot: de bouw van de NIS Atlantic )

13400

10169

1045

1000

Keizerin Madelina de Zesde, directe afstammelinge van Madelina de Eerste, begint haar reis met de NIS Atlantic, en reist naar het jaar 2269. (Missie van de NIS Atlantic)

62400

59169

50045

50000

De mensheid en de Rana zijn gefuseerd en veranderd in energiewezens. (Xaorf)

112400

109169

100045

100000

Reighan Anorn ontwaakt en reist naar de verre toekomst van het jaar 100000012400. (Xaorf)

1000012400

1000009169

1000000045

1000000000

Alle intelligente soorten van het heelal zijn veranderd in energiewezens. Dertien van deze soorten zijn op Aarde ontstaan: Ze ontstonden uit diverse primitievere soorten, in chronologische volgorde:
 1. octopussen;
 2. dinosauriërs;
 3. homo (de mensheid);
 4. dolfijnen;
 5. duiven;
 6. eekhoorns;
 7. dubbele kieuw vissen;
 8. kraaien;
 9. olifanten;
 10. varkens;
 11. chimpansees;
 12. oerang-oetans; en
 13. sociale insecten (diverse collectieve intelligenties, coalities van bijen en mieren)
(Njitnelav nr. 6)

De Njitnelav komt aan het einde van zijn zwerftocht over de Aarde en nadat hij een gedicht over zichzelf maakt (De Onsterfelijke), reist hij dankzij Kegar, zijn eigen toekomstige zelf, terug naar het jaar 8000 VC. Hij zit in een oneindige lus. (Njitnelavs lot)

100000012400

100000009169

100000000045

100000000000

Reighan Anorn arriveert vanuit het jaar 112400. Hij is het enige fysieke intelligente wezen dat nog bestaat. Hij, en zijn hele multiversum, worden tot energie getransformeerd en opgenomen in Kegar. (Xaorf)