MillenniuM

(het millennium tijdrekenkundig)

Oorspronkelijk: 1999.

Het jaar 2000 is het laatste jaar is van de huidige eeuw en bijgevolg ook het laatste jaar van dit huidige millennium. Hele volksstammen denken daar echter anders over en vieren het nieuwe millennium al bij de overgang van 1999 naar 2000, terwijl dat dus een jaar te vroeg is! Die zitten er dus naar mijn smaak naast.

Hieronder het bewijs voor het argument dat het jaar 2000 het laatste jaar is van dit millennium, en niet het eerste van het volgende.

Tijdvakken (dagen, jaren, eeuwen of millennia)
Voor X: Na X:
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
0
4 3 2 1 X 1 2 3 4
Tijdstippen


X is bijvoorbeeld de geboorte van Christus, of het beginpunt van een andere jaartelling. Op dit moment bevinden we ons aan het einde van het tweede vakje na X. De nadruk ligt hierbij dus op tweede en niet op twee! En het loopt (kijkende naar millennia) van 1001 tot en met 2000, of dus van direct n n tot en met precies op twee. De nul is dus geen jaar, eeuw of millennium, maar een tijdstip; een beginpunt.

Men kan het ook zo zien: Met de aanvang van het jaar 2000 sluiten we de jaren (negentien)negentig (1990-1999) af, alsmede de jaren 1900 (1900-1999) en de jaren 1000 (1000-1999). Of men sluit met het einde van het jaar 2000 het tiende decennium van de twintigste eeuw (1991-2000) af, alsmede de twintigste eeuw zelf (1901-2000) en het tweede millennium van onze jaartelling (1001-2000). Tussen begrippen als 'de jaren zoveel' en 'de zoveelste periode' is er natuurlijk een enorme overlap, maar het verschil bedraagt telkens wel 2 jaar!

Voor mensen die gemiddeld niet veel meer dan acht decennia oud worden is het hoe dan ook een enorme gebeurtenis: Eerst al die negens op een rij in 1999 en vervolgens voor het eerst in duizend jaar een '2' i.p.v. een '1' als eerste cijfer van een jaar. En dan zwijg ik nog maar over die verbijsterende drie nullen! Ik vraag me af hoe de mensen zich gevoeld hebben tussen 999 en 1000 toen ze van drie cijfers naar vier cijfers gingen! Die hadden ook nog eens last van hun 'Dag des Oordeels-profeten'. En wij zitten tevens met het zeer wel rele probleem van de 'year-2000 bug' (Y2K-bug). Moge desondanks de jaren 2000 en 2001 goede jaren zijn en de komende periode van 1000 jaar een betere periode zijn dan degene die binnenkort achter ons ligt.